Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


هجوم بر دروازه‌های جهنم!

STORMING THE GATES OF HELL!
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۸ ژوئیه
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, July 8, 2018

لطفا انجیل متی ۱۶:۱۸ را باز کنید و به نیمه دوم آیه نگاه کنید. از کتاب مقدس اسکافیلد در صفحه ۱۰۲۱ است. عیسی گفت،

"بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت" (متی ۱۶:۱۸).

مفسر کتاب مقدس، ر. س. ه. لنسکی گفته، "معنای ضمنی این آیه چنین است که دروازه‌های جهنم میزبانان خود [یعنی دیوها] را می‌فرستد تا به کلیسای مسیح حمله کنند، اما کلیسا شکست نمی‌خورد" (لنسکی، یادداشت بر متی ۱۶:۱۸). البته این متن به کلیسای حقیقی اشاره می‌کند، نه به کلیسای مرتد ایام آخر. شیاطین کلیسای مرتد را از قبل مورد هجوم خود قرار داده‌اند. کتاب مقدس این مسئله را پیشگویی کرد،

"و لیکن روح صریحاً می‌گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود" (اول تیموتائوس ۴:۱).

فعالیت شیطان و ارواحش باعث خواهد شد که افراد زیادی در کلیسای کاذب "از ایمان برگردند" یعنی ایمانی که در سخنان الهام شده کتاب مقدس از سوی خدا قرار داده شده.

این موضوع باعث تولید شدن کلیسای کاذب "ایام آخر" می‌شود که در دوم تیموتائوس ۸-۳:۱ توصیف شده، جائیکه بیشتر اعضای کلیسا

"عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند؛ که صورت دینداری دارند، لیکن قوت آن را انکار می‌کنند. از ایشان اعراض نما" (دوم تیموتائوس ۵ ،۳:۴).

از اینرو در کتاب مقدس می‌بینیم که امروزه دو نوع کلیسا وجود دارد – کلیسای کاذب و کلیسای حقیقی. تنها به کلیسای حقیقی است که عیسی آن وعده را می‌دهد،

"بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت" (متی ۱۶:۱۸).

در آمریکا امروزه کلیساهای کاذب ما را احاطه کرده‌اند. کلیساهای کاذب مثل کلیسای لائودکیه هستند که در یادداشت کتاب مقدس اسکافیلد گفته می‌شود آن "آخرین مرحله ارتداد" است. توصیف مسیح از ارتداد کلیسای لائودکیه که در بسیاری از کلیساهای امروزه یافت می‌شود:

"زیرا می‌گویی دولتمند هستم و دولت اندوخته‌ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی‌دانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان" (مکاشفه ۳:۱۷).

"لهذا چون فاتر هستی یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد" (مکاشفه ۳:۱۶).

اکثریت کلیساهای انجیلی به دلیل گوش دادن به تعالیم شیطانی (اول تیموتائوس ۴:۱) و فقط داشتن ظاهری از مسیحیت (دوم تیموتائوس ۵ ،۳:۴) در این ایام آخر مرتد به شمار می‌آیند. همانطور که دکتر مک‌آرتور به درستی عنوان کرد، این اعضای کلیسا فاقد شور و شوق هستند و "نه سرد و نه گرم، ریاکار، معترف به شناخت مسیح، ولی متعلق به او نیستند... از این ریاکاران خود‌فریب، حال مسیح [به هم می‌خورد]." اگرچه دکتر مک‌آرتور درباره خون مسیح اشتباه می‌کند، اما در توصیف اکثریت مسیحیان انجیلی بعنوان "ریاکاران خود‌فریب" کاملا حق دارد.

و به این دلیل است که کلیساهای انجیلی تقریبا همه جوانهایشان را از دست می‌دهند. جوناتان س. دیکرسون کتابی نوشته با عنوان، رکود بزرگ کلیسای انجیلی (سری کتابهای بیکر). او آمار دقیقی ارائه داده. امروزه فقط ۷ درصد از جوانها ادعا می‌کنند که مسیحی هستند. تعداد جوانهای انجیلی بزودی از ۷ درصد هم تنزل خواهد کرد و به حدود "۴ درصد یا کمتر می‌رسد – مگر شاگردان جدید تولید بشوند" (دیکرسون، ص. ۱۴۴).

چرا امروزه تعداد جوانها در کلیسا چنین کاهش عظیمی را شاهد است؟ دلیل اصلی آن این است که جوانها می‌بینند اکثریت اعضای کلیسا یک مشت "ریاکاران خود‌فریب" هستند، همانطور که جان مک‌آرتور گفت. می‌بینند که اعضای مسن‌تر کلیسا در مواجهه با دنیای گناه‌آلود اطرافشان وارفته، ضعیف و ناتوان هستند، به این خاطر! دکتر دیوید ف. ولز هم که یک الهیدان است این را می‌بیند. به این دلیل است که آن کتاب با عنوان جایی برای حقیقت نیست: آنچه برای الهیات کلیسای انجیلی اتفاق افتاده؟ را نوشت (Eerdmans, 1993). الهیدان معروف دکتر ف. ه. هنری هم این را دید. او گفت،

"یک نسل کامل در حال بزرگ شدن است بدون اینکه از زایش نو [تولد تازه] آگاهی داشته باشد. وحشی‌ها در گرد و غبار یک تمدن رو به زوال در جنبش و در سایه‌های یک کلیسای ناتوان در رفت و آمدند" (Twilight of a Great Civilization, Crossway Books, pp. 15-17).

"یک کلیسای ناتوان." این چیزی است که دکتر کارل ف. ه. هنری با آن کلیسای انجیلی را به تصویر می‌کشد! "یک کلیسای ناتوان." و واعظ بزرگ دکتر مارتین لوید-جونز هم از "ارتداد وحشتناکی که بطور فزاینده‌ای ویژگی کلیسا را در صد سال گذشته رقم زده" صحبت می‌کند (Revival, Crossway Books, p. 57).

ما عملا همه جوانهایمان را در کلیسا داریم از دست می‌دهیم. ما کاملا در "تولید شاگردان جدید" داریم شکست می‌خوریم. دکتر ولز گفته، "[کلیسای] انجیلی، بنیادگرایی خودش را از دست داده." کلیساهای انجیلی نرم، ضعیف، درونگرا و خودخواه شده‌اند – یعنی از حرف زدن درباره شاگرد بنیادگرا شدن یا دعوت به آن می‌ترسند. تعجبی ندارد که جوانها علاقه‌ای ندارند!

ما اینجا نیستیم که شما را به اعضایی ضعیف و خودخواه در کلیسای انجیلی تبدیل کنیم. ما اینجا هستیم تا شما را دعوت کنیم که به شاگردی تندرو و بنیادگرا برای عیسی مسیح بدل بشوید! بعنوان کلیسا این هدف ماست. هدف ما الهام بخشیدن به جوانها برای رسیدن به بالاترین حد توانشان در مسیح است. ما اینجا هستیم تا به شما انگیزه بدهیم که برای عیسی مسیح و ملکوت او برنده مدال طلا بشوید! جوانها، آنهایی که برگزیده هستند، برای چالش مسیحیت پروتستان اصیل آماده‌اند. آنها که برای به چالش کشیدن مسیحیت مقتدر کالوینیستی آماده نیستند، از دور خارج می‌شوند! فراموش نکنید که عیسی گفت، "دعوت شدگان بسیارند، ولی برگزیدگان کم."

حالا زمان کند کردن آهنگ بشارت انجیل نیست. شب گذشته شامی داشتیم و بعد از آن فیلم "پولس، رسول مسیح" را اینجا در کلیسا با هم نگاه کردیم. فیلم "پولس، رسول مسیح" محاکمه‌ها و سختی‌هایی که مسیحیان قرن اول تحمل کردند تا شاگردان واقعی مسیح بمانند را نشان می‌داد. امروز بعد از ظهر بیرون می‌رویم تا به جوانهای دیگر تبلیغ دین کنیم که به شاگردانی اصیل و ریشه‌ای تبدیل بشوند. چه وقت خوشی خواهیم داشت در اطاعت و پیروی از مسیح. مسیح گفت، "به شاهراه‌ها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود‌." عیسی مسیح روی صلیب خون‌آلود مرد تا ما را نجات بدهد. عیسی مسیح با جسم قیام کرد، با پوست و استخوان، از مردگان برخاست تا به مه حیات ببخشد!

من می‌دانم که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد. من هر روز این را می‌دانم، نه فقط در زمان عید قیام. موقع شب که می‌خواهم بخوابم، این مطلب را می‌دانم. در وقت صبح و در طول روز این را می‌دانم. "او اینجا نیست – بلکه از مردگان برخاسته!" می‌دانم که مسیح از مردگان برخاسته چون کلام خدا این را می‌گوید! مسیح امروز از طریق حرفهای این پیرمرد به سمت شما می‌آید. او به سمت شما می‌آید. او به شما می‌گوید – "من برای همیشه زنده هستم." و چون مسیح زنده است، می‌دانم قادر به انجام چه کاری است. چون او زیست می‌کند، شما هم می‌تواند زندگی کنید. چون او تا به ابد زنده است، شما هم می‌توانید بواسطه فیض او تا به ابد زندگی کنید. برای شاگرد مسیح آخر خط وجود ندارد. با ما در فردای روشن حیات ابدی با عیسی رفت و آمد کنید. او شما را ناامید نمی‌کند! بیایید، به ما کمک کنید تا این کلیسا را به گردانی نظامی، به سپاهی مقتدر برای مسیح و ملکوت او تبدیل کنیم!

جناب کشیش جان کیگن ۲۴ ساله است. او یک شاگرد عیسی است. او سرباز صلیب است. او یک برنده مدال طلا در ملکوت مسیح است. خطابه‌ای را که امشب ساعت ۶:۱۵ موعظه می‌کند خوانده‌ام! آن یکی از الهام بخشترین خطابه‌هایی است که در عمرم خوانده‌ام. بیایید و اجازه بدهید که کشیش جان الهام بخش شما باشد در آمدن به این کلیسا و تبدیل آن به فانوسی دریایی برای خدا و سپاهی علیه نیروهای اهریمنی شیطان!

برخیزید، ای قوم خدا! از کم مایه گذاشتن دست بردارید؛
قلب و جان و ذهن و قوت خود را بدهید تا شاه شاهان را خدمت کنید.

برخیزید، ای قوم خدا! کلیسا در انتظار شماست،
قوتش به اندازه تکلیفش نیست؛ برخیزید و آنرا تقویت بخشید!
   (“Rise Up, O Men of God” by William P. Merrill, 1867-1954;
      altered by the Pastor).

شماره ۱ از سرودنامه‌تان است. بایستید و این سرود را بخوانید!

برخیزید، ای قوم خدا! از کم مایه گذاشتن دست بردارید؛
قلب و جان و ذهن و قوت خود را بدهید تا شاه شاهان را خدمت کنید.

برخیزید، ای قوم خدا! کلیسا در انتظار شماست،
قوتش به اندازه تکلیفش نیست؛ برخیزید و آنرا تقویت بخشید!

بفرمایید بنشینید.

بله، ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که کلیساهای انجیلی به اندازه کلیسای لائودکیه ضعیف و مرتد شده‌اند. بله، آنها عملا همه جوانهایشان را دارند از دست می‌دهند. بله، آنها نمی‌توانند به جوانهای دیگر انگیزه بدهند که به آنها ملحق بشوند. بله، آنها نرم، وارفته و کسل کننده هستند. بله، فراموش نمی‌کنم چطور "من را بی‌علاقه کردند" وقتی مثل شما یک جوان بودم. من علیه آنها قیام کردم، یک سرکشی مقدس، یک نافرمانی مثل مارتین لوتر. دیگران شاید اصلاحات را فراموش کرده‌اند. بگذارید همینطور در خواب باشند. شما بیایید و به ما کمک کنید تا یک اصلاحات تازه همین جا در کلیسایمان داشته باشیم! اصلاحات حالا! اصلاحات فردا! اصلاحات برای همیشه!

آیا می‌توانیم کلیسایی مثل کلیسای فیلادلفیا در میان ارتداد کلیسای لائودکیه داشته باشیم؟ مسیح به کلیسای فیلادلفیا گفت،

"من کارهای تو را می‌دانم و دری گشوده پیش روی تو قرار داده‌‌ام که هیچ کس نمی‌تواند آن را ببندد، زیرا با اینکه قدرت تو کم است کلام مرا نگه داشته‌ای و نام مرا انکار نکرده‌ای‌" (مکاشفه ۳:۸).

آیا می‌توانیم کلیسایی پر از شاگردان جوان بنیادگرا برای مسیح داشته باشیم؟ شاید بگویید که این یک آرمان از دست رفته است. غیرممکن است. من چیزی که پاتریک ج. بوچنان نویسنده سخنرانی‌های ریاست جمهوری گفت را دوست دارم، "آرمانهای از دست رفته تنها چیزی هستند که ارزش جنگیدن بخاطر آنها وجود دارد." برگردید و ساعت ۶:۱۵ امشب شام با ما باشید. امشب به اینجا برگردید و بگذارید کشیش جان کیگن الهام بخش شما باشد تا به این نبرد ملحق بشوید – چرا که این نبرد یک آرمان از دست رفته نیست. شاید اینطور بنظر برسد، ولی پیروزی قطعی است. مسیح گفت، "بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت." "ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت." دروازه‌های جهنم همان دروازه‌های مرگ هستند. دروازه‌های جهنم نمی‌توانند ما را متوقف کنند، چون مسیح خداوند ما از مردگان قیام کرده! چون او زنده است "ابواب جهنم" علیه ما استیلا نخواهند یافت! آمین. امشب در ساعت ۶:۱۵ دقیقه به اینجا بیایید. دروازه‌های جهنم بر ما چیره نخواهند شد!

من خطابه‌ام را با سخنانی از دکتر فرانسیس آ. شافر به پایان می‌رسانم. دکتر شافر یک الهیدان بزرگ و یک نبی واقعی در زمان ما بود. او گفت، "کلیسای انجیلی نفسانی و دنیوی شده و به مسیح زنده امین و وفادار نیست... من شما را به چالش دعوت می‌کنم. من مسیحیان بنیادگرا را دعوت می‌کنم و بخصوص جوانهای مسیحی بنیادگرا را، تا علیه هر چیزی که در کلیسا، در فرهنگمان و در مملکتمان اشتباه و مخرب است به پا خیزند" (The Great Evangelical Disaster, pp. 38, 151).

بایستید و سرود شماره ۲ را بخوانید. این سرود اصلاحات مارتین لوتر است! تا می‌توانید با صدای بلند آن را بخوانید!

خدای ما قلعه محکم است، برجی که هیچگاه فرو نمی‌ریزد،
یاور ماست او، در میان سیل بیماری‌های کشنده پیروز است.
چرا که آن دژخیم کهن در جستجوی راهی برای گرفتاری ماست؛
مهارت و قدرت او عظیم است و آمیخته به نفرتی بی‌رحمانه،
بر زمین نیست کسی همسطح او.

گرچه این دنیای پر از شیاطین، ما را تهدید به نابودی می‌کند،
نخواهیم ترسید، زیرا خدا اراده کرده که حقیقتش از طریق ما به پیروزی رسد.
شاهزاده تاریکی خشمگین – ما نیستیم از او در بیم؛
غیض او را می‌توانیم تحمل کنیم، بنگر! شکست او محتمل است،
یک کلام کافی است تا او از پای درآید.

آن کلام برتر از هر قوت این جهان – که نیازی به آنها نیست – باقی است؛
روح القدس و عطایایش از آن ماست از طریق او که طرفدار ماست.
بگذار نیکی‌ها و خویشاوندی‌ها، این حیات فانی نیز بگذرد؛
جسم را شاید بکشند: حقیقت خدا همچنان باقی است،
ملکوت او تا به ابد جاری است.
(“A Mighty Fortress Is Our God” by Martin Luther, 1483-1546).

جناب کشیش جان، لطفا دعا را به عهده بگیرید و برای غذا شکرگزاری کنید.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“A Mighty Fortress Is Our God” (by Martin Luther, 1483-1546).