Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


شسته شده در خون مسیح!

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!
(Farsi)

خطابه‌ی نوشته شده توسط دکتر ر. ل. هایمرز
و موعظه شده توسط کشیش جان سموئل کیگن
در کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۳ ژوئن ۲۰۱۸
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 3, 2018

”مر او را که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست“ (مکاشفه ۱:۵).

نیمه اول آیه شامل مقدمه یوحنای رسول است که در آن برای مخاطبینش در هفت کلیسا دعا می‌کند تا در عیسی مسیح فیض و آرامش داشته باشند، ”که شاهد امین و نخست زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است.“ یوحنا بعد از بیان این مطلب درباره مسیح گفت،

”مر او را که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست“ (مکاشفه ۱:۵).

این متن می‌گوید که مسیح با خون خودش ”ما را محبت نمود و شست.“ نقدکنندگان معاصر این متون، تحت عنوان تحقیقات دانشگاهی، واژه ”شست“ را به ”آزاد گردانید“ تغییر دادند. آنها این کار را بر مبنای تغییر در یک حرف یونانی متن اگنوستیک یافت شده در سینا در عهد جدید یونانی به نام سرزمین آرمیده انجام دادند. ولی ”آزاد گردانید“ از متن صغیر اسکندریه است که مثل متن اگنوستیک تحریف شده. اگنوستیکها نسبت به کسی که در خون ”شسته“ بشود مات و مبهوت می‌ماندند! بنابراین، اهالی اگنوستیک اسکندریه یک حرف را از واژه یونانی انداختند – و آنرا به جای ”شست“ به ”آزاد گردانید“ تغییر دادند.

دکتر چارلز جان الیکوت (۱۹۰۳-۱۸۲۹) یک دانشمند و محقق انگلیکن بود و استاد عهد جدید در کمبریج و دبیر کمیته محققینی که نسخه تصحیح شده (RV) عهد جدید را ترجمه کردند. دکتر الیکوت همچنین دبیر سفرنگ الیکوت بر کل کتاب مقدس (Zondervan Publishing House) بود. سفرنگ الیکوت درباره این متن مورد نظر ما می‌گوید،

برخی [طومارها] بجای "ما را شست،" نوشته اند "ما را آزاد گردانید." میان دو واژه یونانی فقط یک حرف اختلاف وجود دارد. عقل سلیم حکم می‌کند که "شست" را بعنوان متن صحیح ترجیح بدهیم. در یک مورد مستند، که یوحنا بوضوح بیاد می‌آورد، خداوندمان گفته بود، "اگر شما را نشویم، در من سهمی ندارید." تفکر "خون پاک کننده،" برای یوحنا با بخاطر آوردن آب و خونی که دیده بود از پهلوی سوراخ شده مسیح جاریست شدت گرفت [یوحنا ۱۹:۳۴] و اغلب این فکر به ذهن او خطور می‌کرد، مکاشفه ۱۴، ۷:۱۳؛ اول یوحنا ۸-۵:۵؛ ۱:۷ (Charles John Ellicott, M.A., D.D., Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, Zondervan Publishing House, n.d., volume VIII, p. 535; note on Revelation 1:5).

بعلاوه در مکاشفه ۷:۱۴ گفته می‌شود،

"ایشان کسانی می‌باشند که از عذاب سخت بیرون می‌آیند و لباس خود را به خون بره شست و شو کرده، سفید نموده‌اند" (مکاشفه ۷:۱۴).

در این آیه مستقیما به ما گفته می‌شود که در آسمان رداهایی دارند که "شست و شو" لازم دارند و "به خون بره... سفید نموده اند." چون این معنی روشن و صریح مکاشفه ۷:۱۴ است، این مسئله باید استفاده از "شست" در متن مورد نظر ما را توضیح بدهد:

"مر او را که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست" (مکاشفه ۱:۵).

دکتر جان اف. والوورد اشاره کرده که واژه یونانی "louō" (شست) یک حرف بیشتر از واژه "luō" (آزاد گردانید) دارد. دکتر والوورد گفته که محققینی چون الیکوت واژه طولانی‌تر (شست) را ترجیح می‌دهند به این دلیل که "برای نسخه‌برداران آسانتر است که یک حرف را از قلم بیاندازند تا اضافه کنند" (John F. Walvoord, Th.D., The Revelation of Jesus Christ, Moody Press, 1966, footnote 1, p. 38). این یک استدلال قوی به نفع ترجمه کینگ جیمز است.

قاعده تفسیری لوتر با عنوان "قیاس کتاب مقدس" هنوز به قوت خودش باقی است – که می‌گوید یک بخش از کتب مقدس یک بخش دیگری که درباره همان موضوع صحبت می‌کند را توضیح می‌دهد – و بخصوص وقتی این مورد در خود همان قسمت از کتاب باشد! بنابراین از نویسندگان و کاتبان معاصری که سعی کرده‌اند آن واژه الهام شده و مقدس یونانی "شست" را از ما بگیرند رویمان را برمی‌گردانیم. خدا را شکر، هر مسیحی واقعی می‌تواند با صدای بلند اعلام کند "جلال" بر عیسی، "که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست"!

دلیلی وجود دارد که من بر این نکته به تفصیل صحبت می‌کنم. بی‌اندازه مهم است که شما از گناهتان "شسته" بشوید و نه اینکه "آزاد گردانیده" بشوید. شما خدا را رو در رو ملاقات خواهید کرد. اگر خدا را در روز داوری با آن لکه گناه در سابقه‌تان ملاقات کنید، توی دردسر بزرگی می‌افتید! سابقه‌تان را باید در داوری آخر کاملا پاک کنید وگرنه خدا شما را به آتش ابدی جهنم محکوم می‌کند (مکاشفه ۱۵-۲۰:۱۱). وقتی خدا به سابقه‌تان نگاه می‌کند بهتر است که هیچ گناه ثبت شده‌ای پیدا نکند. در روز داوری کافی نیست که گناهانتان "آزاد گردانیده" بشوند. نخیر! برای نجات از عذاب ابدی جهنم باید "به خون بره شست و شو کرده، سفید [بشوید]" (مکاشفه ۷:۱۴). در مکاشفه ۷ گفته می‌شود آنها که در آسمانند "لباس خود را به خون بره شست و شو کرده، سفید نموده‌اند" (مکاشفه ۷:۱۴). بواسطه این آیه همه ما می‌دانیم که باید در خون مسیح شسته بشویم تا از جهنم نجات پیدا کنیم و در آسمان در جای امن باشیم. به این دلیل است که اینقدر بر این نکته تاکید می‌کنم. باید در خون مسیح شسته بشوید وگرنه برای ابد به جهنم فرستاده می‌شوید. این "معلمین دینی" لیبرال و نو-انجیلی شاید فکر کنند که اشکالی نداشته باشد اگر بجای ”شست“ از "آزاد گردانید" استفاده بشود. ولی کار من این است که به گناهکارانی مثل شما موعظه کنم. شما در سابقه‌تان گناه ثبت شده دارید! آنها باید شسته و پاک بشوند در غیر اینصورت خدا شما را به جهنم می‌فرستد. چی می‌تواند گناه شما را پاک کند؟ هیچ چیز بجز خون عیسی نمی‌تواند!

"مر او را که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست" (مکاشفه ۱:۵).

اجازه بدهید همین الان و همین جا به شما بگویم که خون مسیح بی‌اندازه مهم است! اینکه ابدیت را در کجا بسر می‌برید به خون مسیح بستگی دارد! اینکه یک زندگی موفق مسیحی را در پیش بگیرید به خون مسیح بستگی دارد. نکات مهمی درباره خون هست که در اینجا به آنها اشاره می‌کنم.

I. اول، قربانی خون به گذشته دور یعنی به ابتدای خود زمان برمی‌گردد.

تمام اقوام باستانی به قربانی خون اعتقاد داشتند. یافتن فرهنگی باستانی در این دنیا که در آن به قربانی‌های خونی اشاره نشده باشد بسیار کار سختی است. برای نمونه، بومیان آزتک اهل مکزیک باستان بیش از ۲۰ هزار نفر را بر قربانگاهایشان قتل عام کردند تا خدایان و بتهای کاذبشان را راضی و خشنود کنند. مایاها هم همینطور رفتار کردند. تمام اقوام جزایر اقیانوس آرام در زمانهای قدیم این مراسم قربانی خون را به عمل می‌آوردند. تقریبا تمام اقوام آفریقایی هم به همین شکل عمل کردند. چینی‌های قدیم هم برای خدای یگانه‌شان، به نام شنگ تی، تقریبا ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد، قربانی خون می‌دادند. چینی‌ها از سپیده دم تاریخ از آغاز زمان درباره خدای یکتا، و نیاز به قربانی خون، اطلاع داشتند! خود چینی‌های باستان درباره خدا و دادن قربانی خون به او بر روی تکه‌های استخوان و پوسته لاک پشتها نوشتند که به تازگی از زیر خاک بیرون آورده شده‌اند. این صنایع دستی به بیش از چهار هزار سال پیش برمی‌گردند. این ایده از کجا سرچشمه گرفت؟ چیزی که مشخص است این است که از اولین قربانی‌های آدم و اولاد او و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

موسی کتاب پیدایش را تقریبا در ابتدای تاریخ نوشت. او در کتابش چنین ثبت کرد که حیواناتی باید قربانی می‌شدند تا گناهی که والدین اولیه ما مرتکب شده بودند پوشش بدهد. فرزندشان هابیل قربانی خون به حضور خدا آورد که او را پسند آمد. برادرش قائن قربانی محصولش را آورد که پذیرفته نشد. نوح برای خدا قربانی خون گذاشت. ابراهیم هم چنین کرد. همه این قربانی‌ها خیلی پیش از آنکه به یهودیان گفته بشود که حیواناتی را قربانی کنند انجام می‌شدند. وقتی آنها در مصر بردگی می‌کردند، خدا به آنها گفت که بره‌ها قربانی کنند و خونشان را روی سردر درهایشان بپاشند. خدا گفت که وقتی آن خون را ببیند از آنها گذر خواهد کرد و آنها را بخاطر گناهشان داوری نمی‌کند. در این رابطه سرودی داریم،

وقتی خون را می‌بینم، وقتی خون را می‌بینم،
   وقتی خون را می‌بینم، خواهم گذشت،
از شما خواهم گذشت.
   (“When I See the Blood” by John Foote, 19th century).

این چیزی بود که خدا به یهودیان در اسارتشان در مصر، در اولین فصح، به آنها گفت. خدا در آن شب به یهودیان گفت،

"و چون خون را ببینم، از شما خواهم گذشت و هنگامی که زمین مصر را می‌زنم، آن بلا برای هلاک شما بر شما نخواهد آمد" (خروج ۱۲:۱۳).

یهودیان تا به امروز به بزرگداشت قربانی خون عید گذر بطور نمادین ادامه داده‌اند. مسیح شب پیش از مصلوب شدنش، معنای عید گذر یا فصح را با عوض کردن آن به شام خداوند تغییر داد. بعضی از کلیساها آنرا عشای ربانی می‌خوانند. ارتدکس شرق و کاتولیکها هم آن را عشای ربانی می‌خوانند. ولی هر کلیسای معتقد به تثلیث این مراسم را اجرا می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید،

"و چون ایشان غذا می‌خوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده، گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود" (متی ۲۸-۲۶:۲۶).

می‌بینید، تمام قربانی‌های خونی بت‌پرستان از یک خاطره تار و مبهم از نیاز بشر به قربانی کردن برای خدا ناشی می‌شود. و عید فصح عهد عتیق به آینده اشاره می‌کرد، به قربانی ماشیاح، مسیح، که بر صلیب به انجام می‌رسید. و امروز شام خداوند به گذشته اشاره می‌کند به کاری که مسیح بر روی آن صلیب انجام داد تا ما را نجات بدهد. مرگ مسیح بر روی صلیب و ریخته شدن در آنجا، عمده‌ترین رویداد دینی در سرتاسر تاریخ جهان است!

"مر او را که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست" (مکاشفه ۱:۵).

به شما دقیقا می‌گویم که چرا فدیه خون مسیح بر روی صلیب اینقدر مهم است. ولی اول لازم است که یک نکته دیگر را توضیح بدهم.

II. دوم، شیطان به شدت از خون مسیح متنفر و بیزار است.

در کتاب مکاشفه می‌خوانیم،

"[شیطان]، آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می‌کند، به زیر افکنده شد. و ایشان بوساطت خون بره... بر او غالب آمدند..." (مکاشفه ۱۱-۱۲:۱۰).

شیطان می‌داند که تنها راهی که می‌شود بر او چیره شد با خون بره است – یعنی خون مسیح، بره خدا. کتاب مقدس می‌گوید که شیطان قاتل است. او می‌خواهد هر کس را که می‌تواند به هلاکت برساند. به این دلیل است که از خون مسیح بیزار است. او می‌داند که اگر کسی خون مسیح را بدست بیاورد، غالب و پیروز می‌شود. گناهکار بوسیله خون مسیح بر شیطان غلبه می‌کند. شیطان نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیافتد. پس هر کاری بتواند می‌کند تا خون مسیح را بی‌اهمیت و بی‌اعتبار جلوه بدهد.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شیطان بسیاری از رهبران لیبرال الهیدان را برانگیخت تا به خون مسیح حمله کنند، مردانی چون دکتر هری امرسون فوسدیک و دکتر نلز فه ره. دکتر فه ره گفت، "خون مسیح از خون یک مرغ اثر کمتری دارد." دکتر فوسدیک فدیه خون را، "مسلک کشتارگاه" نامید. چنین مردانی به شدت علیه خون مسیح صحبت کردند – چرا که شیطان الهام بخش آنها بود که چنین کنند.

اما در أواخر قرن بیستم، شیطان بصورت دیگری شروع به حمله به خون مسیح کرد. او بشارت دهندگان محافظه‌کار کلیسای انجیلی را متقاعد کرد تا خون مسیح را بی‌اهمیت جلوه بدهند. دکتر ج. ورنان مک‌گی، محبوبترین گوینده آمریکایی رادیو و معلم کتاب مقدس، متوجه این روند شیطانی شد. در یادداشتهایش درباره این متن از مکاشفه ۱:۵، دکتر مک‌گی عنوان کرد،

من تمایلی به تحقیر کردن خون مسیح که برخی افراد امروزه انجام می‌دهند ندارم. من هنوز آن سرودی را دوست دارم که می‌گوید،

   حوضی است پر از خون
      جاری از رگهای عمانوئیل؛
   و گناهکاران، غوطه‌ور در آن،
لکه‌های گناهشان شسته می‌شود.

(J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, pp. 890, 891; note on Revelation 1:5-6).

روشن است که دکتر مک‌گی به کسانی اشاره می‌کند که خون مسیح را تحقیر می‌کنند، مثل ر. ب. تیم، جان مک آرتور و حتی چارلز س. رایری که درباره تقدیمی قائن گفت، ”یک تقدیمی بدون خون کاملا قابل قبول است“ (Charles C. Ryrie, Th.D., The Ryrie Study Bible, Moody Press, 1978; note on Genesis 4:3). به سختی می‌توانستم چیزی را که دکتر رایری نوشته بود باور کنم. همینطور هم عجیب بود که وارن ویرزبی به رایری برای گفتن این حرفها ”تبریک گفت“! (Warren W. Wiersbe, 50 People Every Christian Should Know, Baker Books, 2009, p. 207). همه این مسائل بنظر من یک سازگاری دیگر با تعصب لیبرالیسم است.

بنظر می‌رسد این افراد اهمیت عظیم خون نجات دهنده را درک نمی‌کنند! خیلی‌ها از آنها پیروی کردند و دیگر در موعظه‌هایشان از خون تجلیل و قدردانی بعمل نمی‌آورند. برای من این مسئله یک فریب و انحراف جدی آخر زمانی است. ما اگر یادمان بماند که شیطان از خون مسیح متنفر و بیزار است و او دروغگو و فریبکار است، دچار این انحراف نمی‌شویم! آمین. همه شبانان لازم است که بعضی اوقات درباره خون گرانبهای مسیح موعظه کنند! هر چه باشد، کتاب مقدس اینطور به آن اشاره می‌کند،

”به خون گرانبها... مسیح“ (اول پطرس ۱:۱۹).

III. سوم، خون مسیح ما را آزاد می‌گرداند.

تمام این قسمت از اول پطرس به ما می‌گوید،

”زیرا می‌دانید که خریده شده‌اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته‌اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی‌عیب و بی‌داغ یعنی خون مسیح“ (اول پطرس ۱۹-۱:۱۸).

شما با طلا رهایی‌تان را بدست نمی‌آورید. خدا شما را با نقره نجات نمی‌دهد. خدا شما را با مقدار پولی که به کلیسا می‌دهید نجات نمی‌دهد. ما ”به خون گرانبهای... مسیح“ آزادیمان را بدست می‌آوریم.

رهایی یا رستگاری به معنای خریداری کسی از بردگی است. عیسی گفت که آمد تا ”جان خود را در راه بسیاری فدا سازد“ (متی ۲۰:۲۸). آنموقع لازم نبود که این مطلب را توضیح بدهد چون دو سوم مردم در آن زمان برده بودند. برده‌ها از هر نژادی بودند، از بریتانیای باستان، از اسپانیا، از آفریقا – از همه جا. هر گروه قومی در جهان در برهه‌ای از زمان برده بوده است. همانطور که در بالا گفتم، یهودیان در مصر به مدت ۴۰۰ سال برده بودند.

پطرس رسول گفت که مسیح شما را با خون گرانبهایش از بردگی خریداری می‌کند. او شما را از چه چیزی خریداری می‌کند؟ از بردگی گناه. میلیونها نفر در لس آنجلس برده و بنده گناه هستند. آنها معتاد به سیگار هستند – و از آن دست نمی‌کشند. به پورنوگرافی معتاد هستند و نمی‌توانند جلوی خود را بگیرند که به آن نگاه نکنند. شما برده این گناهان هستید! ولی کتاب مقدس می‌گوید که مسیح می‌تواند شما را آزاد کند. او می‌تواند شما را از گناه قلب سرکش بی‌ایمانتان آزاد کند. فکر می‌کنم که این سختترین کار ممکن باشد. مسیح می‌تواند شما را از قلب شرور بی‌ایمان خودتان آزاد کند! چیزهای زیاد دیگری هم هست که من دیگر وقت آنها را ندارم! تمام نجاتتان به خون مسیح بستگی دارد! خون مسیح می‌تواند شما را از تمام گناه آزاد کند! به ویلیام کوپر گوش کنید،

همیشه با ایمان، به این جویبار نگاه کردم
   که از زخمهای تو سرچشمه می‌گیرد،
محبت آزاد کننده بن‌مایه من بوده،
   و تا بمیرم هم خواهد بود.

حوضی است پر از خون
   جاری از رگهای [نجات دهنده]،
و گناهکاران غوطه ور در آن
   لکه‌های گناهشان شسته می‌شود.
(“There Is a Fountain” by William Cowper, 1731-1800;
to the tune of “Amazing Grace”).

و فنی کرازبی گفته،

آزاد شده، آزاد شده،
   آزاد شده با خون بره؛
آزاد شده، آزاد شده،
   فرزندش، تا ابد، من هستم!
(“Redeemed” by Fanny J. Crosby, 1820-1915).

IV. چهارم، خون مسیح می‌تواند شما را از هر گناهی پاک کند.

فراموش نکنید که عیسی کیست! او یک آدم معمولی نیست! هر کس دیگری که می‌شناسید خونی ندارد که بتواند شما را از گناه پاک کند. ولی عیسی هر آدم معمولی توی خیابان نیست. نخیر! عیسی پسر جاودانه خداست، شخص دوم تثلیث مقدس، ”خود خدا از خود خدا.“

”همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت“ (یوحنا ۱:۳).

خداوند عیسی مسیح پیش از آمدنش از آسمان تمام عالم را آفرید. او کسی است که خونش می‌تواند شما را از گناه پاک کند – و به اندازه‌ای پاک کند که به آسمان بروید! یوحنای رسول گفت،

”خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد“ (اول یوحنا ۱:۷).

متن ما هم همان مطلب را عنوان می‌کند،

”مر او را که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست“ (مکاشفه ۱:۵).

دوست دارید که این اتفاق برای شما بیافتد؟ دوست دارید که از چنگ شیطان نجات پیدا کنید؟ خون مسیح می‌تواند اینکار را انجام بدهد! دوست دارید از گناه آزاد بشوید؟ خون مسیح می‌تواند اینکار را انجام بدهد! دوست دارید از تمام گناه پاک و شسته بشوید، تا بتوانید به آسمان رفته و با ما در آنجا شادی کنید؟ خون مسیح می‌تواند اینکار را انجام بدهد!

ولی کاری هست که شما باید انجام بدهید. قبل از اینکه خون مسیح اینکارها را برای شما انجام بدهد، شما باید از گناهتان برگردید. این کار اول شماست. باید از گناهتان برگردید. بعد، کار دوم، باید به عیسی اعتماد کنید. با ایمان پیش او بیایید و به او اعتماد کنید. کسی می‌گوید، ”همه‌اش همین است؟“ بله! همین است! و خونش هر گناهی را پاک می‌کند و شما را به همنشینی و شادی با خدای پدر می‌آورد! آیا از گناهتان برمی‌گردید و به عیسی اعتماد می‌کنید؟ همینطور که جناب گریفیت یک بند از سرودش را می‌خواند به آن گوش بدهید. جناب گریفیت، خیلی تند آنرا نخوانید.

نه نقره نه طلا آزادی من را بدست نیاوردند،
   نه هیچ ثروت دنیوی توانست جان بیچاره من را نجات بدهد؛
خون صلیب تنها بنای من است،
   مرگ ناجی من اکنون مرا کامل می‌کند.
من آزاد شدم، اما نه با نقره،
   خریداری شدم، اما نه با طلا؛
به بهای خریداری شدم، خون عیسی
   بهای گران ناگفته محبت.
(“Nor Silver, Nor Gold” by Dr. James M. Gray, 1851-1935).

اگر مایلید با ما درباره اعتماد کردن به عیسی صحبت کنید، در حالیکه دیگران برای صرف ناهار به طبقه بالا می‌روند، بیایید و در دو ردیف اول بنشینید. آمین.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“Nor Silver Nor Gold” (by Dr. James M. Gray, 1851-1935).

طرح کلی

شسته شده در خون مسیح!

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!

خطابه‌ی نوشته شده توسط دکتر ر. ل. هایمرز
و موعظه شده توسط کشیش جان سموئل کیگن

”مر او را که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست“
(مکاشفه ۱:۵).

(مکاشفه ۷:۱۴)

I.    اول، قربانی خون به گذشته دور یعنی ابتدای خود زمان برمی‌گردد،
خروج ۱۲:۱‍۳؛ متی ۲۸-۲۶:۲۶.

II.   دوم، شیطان به شدت از خون مسیح متنفر است، مکاشفه ۱۱-۱۲:۱۰؛
اول پطرس ۱:۱۹.

III.  سوم، خون مسیح ما را آزاد می‌گرداند، اول پطرس ۱۹، ۱:۱۸؛
متی ۲۰:۲۸.

IV.  چهارم، خون مسیح می‌تواند شما را از هر گناهی پاک کند، یوحنا ۱:۳؛
اول یوحنا ۱:۷.