Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


او را ترک کرده و گریختند

THEY FORSOOK HIM AND FLED
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۴ مارس ۲۰۱۸
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 4, 2018

”اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه انبیا در کتاب مقدّس نوشته‌اند به انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند‌“ (متی ۲۶:۵۶).

عیسی دعا کردن در خلوت تنهایی‌اش را در باغ جتسیمانی تمام کرده بود. سپس رفته و شاگردان غرق در خواب را بیدار کرد. بعد گفت، ”برخیزید، برویم، آن خائن الان می‌آید‌‌“ (متی ۲۶:۴۶). در این هنگام یهودا ”با جمعی کثیر با شمشیرها و چوبها از جانب رؤساء کهَنه و مشایخ قوم آمدند“ (متی ۲۶:۴۷).

در آن تاریکی و ظلمات باغ جتسیمانی، تمام شاگردان باید به نظر شبیه هم آمده باشند. یهودا به نگهبانان معبد گفته بود، ”هر که را بوسه زنم، همان است. او را محکم بگیرید“ (متی ۲۶:۴۸). یهودا صورت عیسی را بوسید. ”آنگاه پیش آمده، دست بر عیسی انداخته، او را گرفتند“ (متی ۲۶:۵۰). ”آنگاه شمعون پطرس شمشیری را که داشت کشیده، به غلام رئیس کهنه که ملوک نام داشت زده، گوش راستش را برید“ (یوحنا ۱۸:۱۰). عیسی ”گوش او را لمس نموده، شفا داد“ (لوقا ۲۲:۵۱). بعد عیسی به پطرس گفت تا شمشیرش را کنار بگذارد. عیسی به او گفت، ”آیا گمان می‌بری که نمی‌توانم الحال از پدر خود درخواست کنم که زیاده از دوازده فوج از ملائکه [۷۲ هزار فرشته] برای من حاضر سازد؟ لیکن در این صورت کتب چگونه تمام گردد که همچنین می‌بایست بشود؟“ (متی ۲۶:۵۳-۵۴). عیسی سپس رو به کسانی کرد که برای دستگیری او آمده بودند و گفت، ”گویا بر دزد بجهت گرفتن من با تیغها و چوبها بیرون آمدید! هر روز با شما در هیکل نشستـه، تعلیـم می‌دادم و مرا نگرفتید“ (متی ۲۶:۵۵). در اینجا به متن مورد نظرمان می‌رسیم،

”اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه انبیا در کتاب مقدّس نوشته‌اند به انجام رسد‌‌. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند‌“ (متی ۲۶:۵۶).

انبیاء این وقایع را صدها سال قبل از آن توصیف کرده بودند. دکتر ر. س. ه. لنسکی گفته، ”تمام این واقعه به یک دلیل و فقط یک دلیل اتفاق افتاد: 'تا کتب انبیاء... به انجام برسد.' نیروهای واقعی در کار بودند تا در آن شب آنچه لازم بود اتفاق بیافتد: خدا نقشه آینده نگرانه خودش را به اجرا در می‌آورد، در نتیجه عیسی به اراده خودش تسلیم اسیر کنندگانش می‌شود... در اینجا آیه ۵۶ به کمال می‌رسد. همینطور که عیسی توسط نگهبانان برده [می‌شود]، تمام شاگردان پا به فرار می‌گذارند“ (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, Augsburg Publishing House, 1964 edition, p. 1055; note on Matthew 26:56).

”اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه انبیا در کتاب مقدّس نوشته‌اند به انجام رسد‌‌. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند‌“ (متی ۲۶:۵۶).

در این خطابه می‌خواهم این آیه را عمیقتر بررسی کنم، تا بعضی از دلایلی که شاگردان ”او را ترک کرده گریختند“ را دریابیم. به گفته دکتر جورج رایکر بری، واژه یونانی ترجمه شده به ”ترک کردن“ در کتاب کینگ جیمز به معنی ”واگذاردن“ بکار رفته است (فرهنگ یونانی-انگلیسی و مترادفهای عهد جدید). اینها برخی از دلایلی است که چرا شاگردان عیسی را ترک کرده، رها کردند و گریختند.

I. اول، آنها عیسی را ترک کرده گریختند تا کتب انبیاء به انجام برسد.

آیه مورد نظر ما می‌گوید، ”اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه انبیا در کتاب مقدّس نوشته‌اند به انجام رسد‌‌...“ این امر شامل پیشگویی درباره ترک کردن عیسی و فرار شاگردان از آنجا هم می‌شود. زکریا ۱۳:۶-۷ می‌گوید،

”این جراحات که در دستهای تو می‌باشد چیست؟ و او جواب خواهد داد آنهایی است که در خانه دوستان خویش به آنها مجروح شده‌ام... شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد“ (زکریا ۱۳:۶-۷).

دکتر هنری م. موریس در ارتباط با این عبارت ”شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد“ گفته،

این آیه در متی ۲۶:۳۱ و مرقس ۱۴:۲۷ توسط خود مسیح نقل قول می‌شود. او که شبان نیکوست، زندگی‌اش را بخاطر گوسفندانش فدا می‌کند (یوحنا ۱۰:۱۱)، ولی در کشاکش وقایع این دنیای متغیر، گوسفندانش برای مدتی پراکنده می‌شوند (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995 edition, p. 993; note on Zechariah 13:7).

خداوند عیسی مسیح خودش گفت که زکریا ۱۳:۷ در واقع ترک کردن عیسی و گریختن شاگردان را پیشگویی می‌کند. در متی ۲۶:۳۱ مسیح گفت،

”همه شما امشب درباره من لغزش می‌خورید چنانکه مکتوب است که شبان را می‌زنم و گوسفندان گله پراکنده می‌شوند“ (متی ۲۶:۳۱).

دوباره در مرقس ۱۴:۲۷ می‌گوید،

”همانا همه شما امشب در من لغزش خورید، زیرا مکتوب است شبان را می‌زنم و گوسفندان پراکنده خواهند شد“ (مرقس ۱۴:۲۷).

ترک کردن شاگردان و فرار کردن آنها در واقع به انجام رسیدن آن پیشگویی در زکریا ۱۳:۷ بود.

”اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه انبیا در کتاب مقدّس نوشته‌اند به انجام رسد‌‌. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند‌“ (متی ۲۶:۵۶).

II. دوم، عیسی را ترک کرده گریختند چون آنها اعضای یک نسل سقوط کرده بودند.

نسل بشر یک نسل سقوط کرده است. هیچوقت نباید این حقیقت را فراموش کنیم. شما یک گناهکارید – چون از یک نسل گناهکار هستید – یعنی فرزند آدم. کتاب مقدس می‌گوید،

”همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت“ (رومیان ۵:۱۲).

به این دلیل است که تمامی انسانها ”در خطایا مرده“ بدنیا می‌آیند (افسسیان ۲:۵). به این دلیل است که همه مردم ”طبعا فرزندان غضب“ هستند (افسسیان ۲:۳). به این دلیل است که شما ذاتا گناهکار هستید. همه چیز را به گردن ابلیس نیاندازید! ابلیس نمی‌توانست ما را برده خودش کند اگر ما باطنا و ذاتا گناهکار نبودیم. تمام أولاد آدم بالفطره گناهکارند. شما در ذات و طبیعتتان یک گناهکارید. بله، شما!

شاگردان هم بهتر از ما نبودند. آنها هم ”طبعا فرزندان غضب“ بودند. آنها هم ”در خطایا مرده“ بودند. آنها هم فرزندان آدم بودند. همانطور که در یک کتاب بچه‌های قدیمی نیو انگلند آمده،

”با سقوط آدم
ما همه گناه کردیم.“

شاگردان افکار جسمانی داشتند که ”دشمنی خدا“ بود (رومیان ۸:۷). به این دلیل هر بار که مسیح انجیل را به آنها موعظه کرد، آنرا رد کردند. به همان طریق شما هم انجیل را رد کردید! دکتر ج. ورنان مک گی گفته،

[مسیح] پنج بار این حقیقت را تکرار کرد که قرار بود به اورشلیم رفته و در آنجا جان خودش را تسلیم کند (متی [۱۶:۲۱]؛ ۱۷:۱۲؛ ۱۷:۲۲-۲۳؛ ۲۰:۱۸-۱۹؛ ۲۰:۲۸). با وجود این همه دستور و تذکر، شاگردان نتوانستند اهمیت [انجیل] را تا بعد از رستاخیزش درک کنند (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 93; note on Matthew 16:21).

چرا شاگردان ”اهمیت انجیل“ را درک نکردند؟ جواب آن ساده است،

”لیکن اگر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی است“ (دوم قرنتیان ۴:۳).

دکتر مک گی در یادداشتش گفته که شاگردان تولد تازه نداشتند (از نو مولود نشدند) تا زمانی که با مسیح قیام کرده روبرو شدند و او نفس خودش را بر آنها دمید و گفت، ”روح القدس را بیابید“ (J. Vernon McGee, Th.D., ibid., p. 498; note on John 20:22). (اینجا را کلیک کنید تا خطابه‌های من در این خصوص را بخوانید – ”ترس شاگردان“ – ”این سخن از ایشان پنهان بود،“ ”بازگشت پطرس،“ ”پطرس تحت إحساس محکومیت نسبت به گناه،“ و ”توبه کاذب یهودا.“

”در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند‌“ (متی ۲۶:۵۶).

آنها باید این تجربه را می‌کردند تا متوجه می‌شدند که گناهکارند. همانطور که جان کیگن و امی زابالاگا باید متوجه می‌شدند که گناهکاران درمانده‌ای بودند. همانطور که شما هم باید متوجه بشوید که گناهکاران گمشده‌ای هستید!

بعضی‌ها شاید به شما بگویند که من با گفتن اینکه شاگردان تا زمان رستاخیز مسیح از نو مولود نشده و بازگشت نکرده بودند، پایم را از گلیمم درازتر کرده‌ام. شما فکر می‌کنید که شاگردان هیچ فرقی با شما نداشتند؟ من می‌دانم که فرقی با من نداشتند! بدون خون عیسی من امشب اینجا مقابل شما نمی‌ایستادم! بدون خون عیسی من هنوز یک گناهکار گمشده‌ای بودم که به جهنم می‌رفتم!

عیسی مرا جست وقتی یک غریبه بودم،
   سرگردان از گله خدا؛
او بخاطر نجاتم از خطر،
   خون گرانقدرش را حائل کرد.
(“Come, Thou Fount” by Robert Robinson, 1735-1790).

کتاب یان ه. موری، با عنوان تبشیر به سبک قدیم یا The Old Evangelicalism (The Banner of Truth Trust, 2005) را تحسین می‌کنم. یان موری در بحثی کلی در رابطه با بازگشت گفته، ”یک نیاز ضروری در خصوص احیای حقیقت درباره بازگشت امروزی وجود دارد. یک بحث مفصل درباره این موضوع لازم است تا مثل تندبادی وزیده و هزاران مورد ناچیز را از سر راه بردارد“ (ص. ۶۸). لطفاً در این رابطه به من نامه بنویسید. می‌خواهم نظر شما را بدانم و شخصا هر نامه‌ای را جواب خواهم داد! ایمیل من این است rlhymersjr@sbcglobal.net.

”در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند‌“ (متی ۲۶:۵۶).

چون آنها هنوز با خون عیسی از گناهشان پاک نشده بودند! آیا شما با خون عیسی پاک شده‌اید؟ پاک شده‌اید؟ پاک شده‌اید؟ شما امیدی ندارید مگر با خون عیسی پاک بشوید!

III. سوم، آنها عیسی را ترک کردند و گریختند چون قبل از آن وقت احساس محکومیت واقعی نسبت به گناه را تجربه نکرده بودند.

آنها به توانایی خودشان مطمئن بودند. قبل از اینکه مسیح از مردگان قیام کند و به آنها ظاهر بشود و به آنها بدمد، این مطلب را بارها شاهد بودیم. به عنوان نمونه، عیسی به پطرس گفت که همان شب او را انکار می‌کند. با اینحال هنوز باید از کار ناامید کننده روح القدس عبور می کردند – یعنی کاری که باعث می‌شد گناهشان را احساس کنند!

”پطرس به وی گفت: هرگاه مردنم با تو لازم شود، هرگز تو را انکار نکنم! و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند“ (متی ۲۶:۳۵).

هیچکدام از شاگردان هنوز بازگشت نکرده بودند! و شما هم هنوز بازگشت نکردید! شما هم باید از کار ناامید کننده روح القدس عبور کنید – یعنی گناهتان را إحساس کنید! دکتر مارتین لوید-جونز گفته،

بشارت واقعی انجیل بدون آموزه گناه وجود ندارد و بدون درک آنچه گناه است... بشارت انجیل باید با قدوسیت خدا، گناهکار بودن بشر و نتایج ابدی شرارت و کارهای اشتباه شروع بشود. تنها کسی که به این ترتیب قادر می‌شود خطای خودش را ببیند، برای نجات و رستگاری به طرف مسیح روی می‌آورد [یادداشت دکتر هایمرز: من خودم فقط عمیقا إحساس محکومیت نسبت به گناه را با بازی در نقش یهودا در نمایشنامه عید پاک بدست آوردم!] (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Studies in the Sermon on the Mount, InterVarsity, 1959, volume 1, p. 235; emphasis mine).

شاگردان تا وقتی که همه آنها ”او را ترک کرده گریختند“ دچار احساس محکومیت نسبت به گناه نشدند. وقتی که شاگردان کمی قبل از آن گفتند، ”باور می‌کنیم که از خدا بیرون آمدی،“

”عیسی به ایشان جواب داد: آیا الآن باور می‌کنید؟ اینک ساعتی می‌آید بلکه الآن آمده است که متفرق خواهید شد هر یکی به نزد خاصان خود و مرا تنها خواهید گذارد...“ (یوحنا ۱۶:۳۰-۳۲).

اندوه و إحساس پشیمانی پطرس، بعد از انکار مسیح، یقینا از سوی شاگردان دیگر هم إحساس شد. ”پس پطرس بیرون رفته، زار زار گریست“ (لوقا ۲۲:۶۲). دکتر و. ج. آ. شد توضیح داده، ”روح القدس معمولا کسی را از نو مولود نمی‌کند مگر آن شخص إحساس محکومیت نسبت به گناه کرده باشد“ (Shedd, Dogmatic Theology, volume 2, page 514). و شاگردان نسبت به گناهشان این احساس را نکرده بودند تا اینکه به عیسی خیانت کردند. بعد فهمیدند که شدیدا محتاج پاک شدن توسط روح القدس هستند! بعضی از شما فکر می‌کنید که می‌توانید بدون اینکه اول احساس ندامت از گناه کنید بازگشت را تجربه کنید! شما بازگشت را تجربه نخواهید کرد مگر اول احساس محکومیت نسبت به گناه را تجربه کنید! پطرس بیرون رفته زار زار گریه کرد. خیلی از آدمها قبل از اینکه بازگشت کنند مثل پطرس گریه و زاری می‌کنند. آیا شما چنین اشکهایی ریخته‌اید؟

کاربرد

من حالا برمی‌گردم و این مطالب را درباره شما که هنوز بازگشت نکرده‌اید بکار می‌برم. هیچوقت إحساس کردید که یک گناهکار بیچاره‌ای هستید که قلبتان ”از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است“؟ (ارمیا ۱۷:۹). آیا احساس کردید، ”وای بر من که مرد شقی‌ای هستم! کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟“ (رومیان ۷:۲۴). آیا اعتماد کامل به خودتان را از دست دادید؟ برای گناهتان گریه و زاری سر دادید؟ برای شما امیدی نیست مگر بخاطر گناهتان گریه و زاری سر بدهید! و بگویید، ”خدایا بر من گناهکار ترحم نما!“ همانطور که دکتر لوید-جونز گفته، ”فقط [کسی] که به این صورت بتواند خطاهای خودش را ببیند، برای نجات و رستگاری به سمت مسیح پر می‌کشد“ (رجوع به بالا).

در نام عیسی، با یک صدا، سرود مقدس سر دهید،
و تعمق کنید که از هر زخم خونینش چه شفاهایی جاری کرد.

که می‌تواند بگوید وقتی آن خون منزه ریخته شد چه اندوهی را متحمل شد،
چه درد سوزناکی سینه دردمندش را درید وقتی از گناهان ما لبریز شد؟

آن صدای اهانت آمیز تمسخر نبود که آنچنان عمیق قلبش را فشرد؛
میخهای فرو رونده، خارهای نوک تیز، بدترین سوزشها را باعث نشدند.

بلکه هر آهی که می‌کشید، سختتر بر جانش سنگینی می‌کرد،
چطور وزن تمام گناه ما بر جان پر از مشقت او نهاده شد.
   (“The Lord Hath Laid on Him” by William Hiley Bathurst, 1796-1877;
to the tune of “Amazing Grace.”    )

باید گناهتان را چنان قوی إحساس کنید که به راستی گریه و زاری سر بدهید همانطور که در احیای چین اینکار را می‌کنند.

تا چند لحظه دیگر از شما خواهم خواست تا بیایید و در دو ردیف اول بنشینید تا درباره نجات با ما صحبت کنید. بعضی از شما می‌آیید، ولی فرقی برای خیلی از شما نخواهد کرد. مثل یک گناهکار گمشده اینجا را ترک خواهید کرد. چرا آمدن اینجا به شما کمک نمی‌کند؟ چون إحساس گمشدن نمی‌کنید. شما مثل شاگردان مسیح هستید. به خودتان خیلی اعتماد بنفس دارید. فکر می‌کنید می‌توانید مثل یک مسیحی به روش خودتان زندگی کنید. ولی اشتباه می‌کنید. دیر یا زود ابلیس آمده و شما را وسوسه می‌کند. و درست کاری را انجام می‌دهید که شاگردان انجام دادند. مسیح را ترک خواهید کرد. این کلیسا را ترک می‌کنید. به زندگی پر از گناه برمی‌گردید. از کجا این چیزها را می‌دانم؟ چون برای ۶۰ سال است که دارم موعظه می‌کنم. صدها نفر درست مثل شما را دیده‌ام. به این دلیل است که می‌دانم درست مثل کاری که شاگردان آن شب انجام دادند، مسیح را ترک می‌کنید. دیر یا زود درست همان کاری را می‌کنید که آنها کردند. فکر نمی‌کنید که چنین اتفاقی بیافتد. ولی اشتباه می‌کنید! با خودتان رو راست باشید. تا همین الان هم به این مسئله فکر کردید که کلیسا را ترک کنید. صادق باشید. فکر ترک کردن اینجا را کردید، نکردید؟ اینطور نیست؟ می‌دانید که چنین فکری داشتید.

باید به قلبتان رجوع کنید. باید گناهتان را حس کنید. باید بی‌ایمانی‌تان به عیسی را حس کنید. باید حس کنید که گناهکار گمشده هستید! باید گناهکار بودن را حس کنید – گناهکار بخاطر اعتماد نکردن به عیسی. این بزرگترین گناه است – یعنی گناه اعتماد نکردن به عیسی. عیسی گفت، ”هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است“ (یوحنا ۳:۱۸). لازم نیست صبر کنید تا به جهنم بروید. الان هم محکوم شده‌اید! دکتر لوید-جونز گفته، ”فقط [وقتی] گناهتان را ببینید [و حس کنید] برای نجات و رستگاری به نزد مسیح [خواهید آمد].“ آیا گناه خودتان را حس می‌کنید؟ اگر گناهتان را حس می‌کنید، و این شما را اذیت می‌کند، پس پیش عیسی می‌آیید و به او اعتماد می‌کنید و او شما را نجات می‌دهد و با خونی که ریخت شما را از گناه پاک می‌کند. راه دیگری وجود ندارد که بتوانید واقعا نجات پیدا کنید. دعا می‌کنم که یکشنبه‌ای نباشد که من درباره خون عیسی در آن صحبت نکنم. من انجیل دیگری غیر از این نمی‌شناسم – به عیسی اعتماد کنید و پاک بشوید. خون عیسی که بر روی صلیب جلجتا ریخت تنها امید شماست! با اینحال نه به عیسی و نه به خون او اشاره‌ای نمی‌کنید! چرا اینکار را نمی‌کنید؟ چون گناهتان را حس نمی‌کنید – به این دلیل! به این دلیل! به این دلیل! سعی می‌کنید حرفهای درست یاد بگیرید. چقدر ساده هستید! آگوستین گفته، ”قلبهای ما بی قرار است تا وقتی که در تو قرار و آرامش پیدا کند.“ چشمه‌ای است پر از خون، منشعب از رگهای نجات دهنده. و گناهکاران، غوطه ور در آن خون، چرکهای گناهشان برطرف می‌شود. حالا پیش عیسی بیایید. با خون مقدس او از هر گناهی پاک بشوید! آمین.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“Alone” (by Ben H. Price, 1914).

طرح کلی

او را ترک کرده و گریختند

THEY FORSOOK HIM AND FLED

دکتر ر. ل. هایمرز

”اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه انبیا در کتاب مقدّس نوشته‌اند به انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند‌“ (متی ۲۶:۵۶).

(متی ۵۰، ۴۸، ۴۷، ۲۶:۴۶؛ یوحنا ۱۸:۱۰؛ لوقا ۲۲:۵۱؛
متی ۵۵، ۲۶:۵۳-۵۴)

I.   اول، آنها عیسی را ترک کرده گریختند تا کتب انبیاء به انجام برسد، زکریا ۱۳:۶-۷؛ متی ۲۶:۳۱؛ مرقس ۱۴:۲۷.

II.  دوم، عیسی را ترک کرده گریختند چون آنها اعضای یک نسل سقوط
کرده بودند، رومیان ۵:۱۲؛ افسسیان ۳، ۲:۵؛ رومیان ۸:۷؛
دوم قرنتیان ۴:۳.

III. سوم، آنها عیسی را ترک کردند و گریختند چون قبل از آن وقت احساس
محکومیت واقعی نسبت به گناه را تجربه نکرده بودند، متی ۲۶:۳۵؛
یوحنا ۱۶:۳۰-۳۲؛ لوقا ۲۲:۶۲؛ ارمیا ۱۷:۹؛ رومیان ۷:۲۴؛
یوحنا ۳:۱۸.