Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


با خون یا بدون خون

WITH OR WITHOUT BLOOD
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 21, 2018

“Without shedding of blood is no remission” (Hebrews 9:22).
"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

اکثریت نوکیشان اسپارژن بلافاصله بازگشت نکردند، آنها قبل از اعتماد کردن به خود مسیح و کسب خوشی و اطمینان خاطر حاصل کردن، با یک احساس محکومیت از گناه و غم دردناک چند هفته‌ای یا حتی چند ماه کارشان را شروع کردند. اینها دو شهادتنامه از خانمهای جوانی است که تحت موعظه اسپارژن بازگشت کردند.

مری ادواردز،

این زن دلی مثل سنگ داشت تا اینکه موعظه اسپارژن را شنید. از اینکه بخاطر گناهش مورد قضاوت قرار بگیرد خیلی می‌ترسید. به آمدن به کلیسا ادامه داد ولی برای چند ماهی در یاس و ناامیدی بسر برد. بعد شنید که جناب اسپارژن درباره محبت عیسی موعظه می‌کرد. به عیسی و خون فدیه دهنده او اعتماد کرد و شادمان شد. او تنها به عیسی اعتماد کرد و نجات پیدا کرد. او هنوز هم فقط به عیسی نگاه می‌کند.

مری جونز،

     او از روی کنجکاوی آمد تا موعظه اسپارژن را گوش کند. با ترس و اضطراب کلیسا را ترک کرد. با خودش فکر کرد، "ایکاش هیچوقت نمی‌رفتم و به موعظه او گوش نمی‌کردم. تصمیم گرفتم دیگر به آنجا نروم. ولی اگر نمی‌رفتم احساس درماندگی می‌کردم. وقتی برای شنیدن موعظه‌هایش می‌رفتم، احساس بیچارگی می‌کردم و اگر نمی‌رفتم احساس بدبختی می‌کردم. بالاخره به مسیح اعتماد کردم و در او آرامش و آسایش را پیدا کردم. تا وقتی از جستجوی آرامش در چیزهای دیگر دست برنداشتم، مسیح را پیدا نکردم. اول چیزهای دیگر را امتحان کردم. ولی هیچ چیز دیگری به من آرامش نداد تا اینکه مسیح و خون نجات دهنده اش را پیدا کردم."

قبل از اینکه موعظه‌ام را شروع کنم، جناب گریفیت تشریف می‌آورد تا سرودی را بخواند که در کلیسای اسپارژن استفاده می‌کردند برای کمک به خیلی از جوانها تا به عیسی اعتماد کنند.

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

اسپارژن بزرگ را اغلب "شاهزاده واعظین" می‌خوانند. واقعا واعظ انجیلی بزرگتر از او نبوده است. موضوع اصلی در طول رسالت کلیسایی او همیشه نجات گناهکاران از طریق قربانی عیسی بر روی صلیب بود. و این موضوع همیشه با موعظه‌اش درباره خون نجات دهنده که برای آمرزش گناه روی صلیب ریخته شد مورد تاکید قرار می‌گرفت. از اینرو اسپارژن اغلب این آیه را موعظه و نقل قول می‌کرد.

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

ولی واژه "آمرزش" برای خیلی از مردم این روزگار شناخته شده نیست. باید به واژه یونانی که کلمه "آمرزش" از آن ترجمه شده نگاه کنیم تا درک بهتری از معنای آن بدست بیاوریم. فهرست واژه‌های استرانگ به ما می‌گوید که واژه یونانی آن "aphěsis" است. این واژه به معنی "آزادی،" "بخشایش،" "رستگاری،" "رهایی" و "عفو کردن" است. متن مورد نظر ما شاید با افزودن این واژه‌ها روشنتر بشود،

"بدون ریختن خون، آزادی، بخشایش، رستگاری، رهایی و عفو کردن نیست."

عجیب نیست که اسپارژن آیات مربوط به خون را اغلب نقل قول می‌کرد. اسپارژن در یک خطابه معروف این مطلب را عنوان کرد،

"واعظینی هستند که درباره خون عیسای مسیح موعظه نمی‌کنند و من درباره آنها فقط یک مطلب دارم که بگویم: دیگر به آنها گوش ندهید! دیگر برای شنیدن حرفهای آنها نروید! رسالتی که در آن خونی نیست، بی جان است و رسالت مرده برای کسی منفعتی ندارد."

اهمیت خون در متن مورد نظر ما آشکار می‌شود،

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

I. اول، در نظر بگیرید که بدون ریخته شدن خون مسیح چه اتفاقی برای شما می‌افتد.

بدون ریخته شدن خون مسیح، آزادی از گناهتان وجود ندارد. بدون ریخته شدن خون مسیح، بخشودگی گناهتان وجود ندارد. بدون ریخته شدن خون مسیح، رستگاری از گناهتان وجود ندارد. بدون ریخته شدن خون مسیح، رهایی از گناهتان وجود ندارد. بدون ریخته شدن خون مسیح، گناه شما مورد عفو قرار نمی‌گیرد. تنها چیزی که در هنگام مرگ منتظر شما خواهد بود، آتش جهنم است.

در احیای بزرگ شهر کامبوسلنگ در اسکاتلند درباره جهنم موعظه می‌شد. "واعظین شهر کامبوسلنگ به وجود جهنم با تمام زجرها و عذابهایش اعتقاد داشتند. آنقدر صادق و خالص بودند که نمی‌توانستند به شنوندگانشان درباره جهنم هشدار ندهند. گروههای زیادی توانستند آنها را درک کنند. یک جوان بیست و یکساله 'با خودش فکر کرد که من جهنم را کمی دورتر از اینجا دیدم، مثل گودالی بود که افراد گمشده در آن می‌سوختند و ارواح ناپاک به سراغشان می‌رفتند.' یک پسر پانزده ساله، قبل از بیهوش شدن، گفت، 'شعله‌های جهنم را دیدم که به طرفم می‌آمد.' یک بانوی جوان بخاطر بوی گوگرد به سختی می‌توانست نفس بکشد، 'بوی دریاچه آتش و گوگرد در چاه بی انتها.'" (The Cambuslang Revival, The Banner of Truth, 1971, p. 154).

به هر حال، من اعتقادم به جهنم را بر اساس تجربه این افراد قرار نمی‌دهم. من به جهنم معتقدم چون خدا در کتاب مقدس این مطلب را تعلیم می‌دهد. عیسی بیشتر از هر کس دیگری در کتاب مقدس درباره جهنم صحبت کرد. او به بی‌ایمانان زمان خودش گفت، "چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟" (متی ۲۳:۳۳). مسیح به شخص بی‌ایمان هشدار داد که "وارد جهنم گردی، در آتشی که خاموشی نگیرد" (مرقس ۹:۴۳). مسیح درباره مرد ثروتمندی در جهنم گفت که فریاد می‌زد، "در این آتش عذاب می‌کشم" (لوقا ۱۶:۲۴). اسپارژن گفت،

سپری کردن یک ساعت در جهنم چه بلا و مصیبتی خواهد بود! آه، چقدر آنموقع آرزو خواهید کرد که ایکاش ناجی را جستجو کرده بودید! ولی افسوس، چیزی بعنوان یک ساعت در جهنم وجود ندارد. اگر گم شدید، برای همیشه گمشده خواهید بود!

باز هم اسپارژن گفت،

شما با تار مویی بر بالای دهانه جهنم آویزان هستید: و این تار مو در حال پاره شدن است. تنها یک نفس تنگی، یا ایست قلبی برای لحظه‌ای کافی است که به دنیایی ابدی فرستاده بشوید، دنیایی بدون خدا، بدون امید، بدون بخشش. آیا می‌توانید با آن روبرو بشوید؟

در لحظه‌ای که به جهنم بروید ، خیلی دیر، متوجه می‌شوید که

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

این اتفاق برای شما خواهد افتاد مگر گناهتان با خون ریخته شده عیسی مسیح پاک بشود!

بعد هم گناهانتان مقابل شما قرار می‌گیرند و در داوری شما را محکوم می‌کنند. شما فکر کردید که گناهتان پنهان است. فراموش کردید که

"چون خدا هر کار خوب یا بد انسان را، حتّی اگر در خفا هم انجام شده باشد، داوری خواهد کرد" (جامعه ۱۲:۱۴).

امشب شاید کسی اینجا باشد که فکر می‌کند می‌تواند گناهش را قایم کند و کسی درباره آن چیزی نفهمد. این شخص فراموش کرده که

"خدا همه جا را زیر نظر دارد و ناظر کارهای مردمان نیک و بد می‌باشد" (امثال ۱۵:۳).

و خیلی‌ها با گناهی که دائما بیاد می‌آورند مسموم می‌شوند. آنها واقعاً از لحاظ جسمانی با گناه پنهان شده‌شان مریض می‌شوند. مثل داود احساس می‌کنند "خطاهایی را که کرده‌ام در نظر دارم" (مزامیر ۵۱:۳). من فکر می‌کنم موارد زیادی از بیماریهای قلبی و ناخوشی‌های دیگر از عذاب گناه بخشوده نشده و اعتراف نشده ریشه می‌گیرد. جان اوون اندیشمند بزرگ پیوریتن گفته، "بواسطه ایمان است که خاصیت طاهر کننده و تاثیرات خون مسیح را دریافت می‌کنیم." اما آرامش حقیقی را هرگز پیدا نمی‌کنید، چون

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

و بعد هم گناهان دل شما هستند. شاید فکر کنید کسی گناهان دل شما را نمی‌بیند. ولی اشتباه می‌کنید. کتاب مقدس می‌گوید،

"دل از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است... من یهوه تفتیش کننده دل... تا به هر کس بر حسب راههایش... جزا دهم" (ارمیا ۱۰، ۱۷:۹).

شاید کسی از گناهان دل شما باخبر نباشد، ولی خدا دل شما را تفتیش می‌کند و خدا گناهانی را که در آنجا پنهان هستند داوری خواهد کرد چرا که

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

آزاد شدن از گناه ممکن نیست. رستگاری از گناه وجود ندارد. رهایی از گناه نیست. بخشودگی از گناه نیست. هیچوقت خلاصی از آن میسر نیست. هیچگاه رهایی از آن ممکن نیست. هرگز رستگاری از آن امکان ندارد. اصلاً بخشودگی از آن نخواهد بود. در چه مصیبت وحشتناکی گیر افتاده‌اید!

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

ولی خدا را شکر که چیزهای بسیار دیگری در کتاب مقدس وجود دارد.

II. دوم، در نظر بگیرید که اگر خون ریخته شده مسیح را داشته باشید چه اتفاقی برای شما می‌افتد.

خون مسیح نظم و ترتیب متن مورد نظر ما را معکوس می‌کند. گناهان شما با خون عیسی برای همیشه پاک و محو می‌شوند! با خون عیسی بخشش گناه شما بوجود می‌آید. با خون عیسی رستگاری از گناهتان ممکن می‌شود. با خون عیسی نجات از گناهتان امکان پیدا می‌کند. با خون عیسی بخشودگی گناهتان میسر می‌شود. با خون عیسی چیزی که در انتظارتان است جلال آسمانی است! در کتاب مکاشفه یک نگاه اجمالی و کوتاه از آسمان همراه با سرود مسیحیان برای عیسی ارائه داده شده،

"آنها سرود تازه‌ای می‌سراییدند: تو شایسته‌ای که، طومار را بگیری، و مُهرهایش را بگشائی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی‌" (مکاشفه ۵:۹).

ما که با خون عیسی رستگار می‌شویم درباره خون نجات‌بخش او تا به ابد خواهیم سرایید! همانطور که فنی کرازبی در سرود فوق العاده‌اش عنوان کرده،

آزاد شده‌ام، چقدر دوست دارم که این را اعلام کنم!
   با خون بره آزاد شده‌ام؛
آزاد شده‌ام با رحمت بی انتهایش،
   فرزندش و تا به ابد فرزندش هستم.
آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام با خون بره؛
آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام، و تا به ابد فرزندش هستم.
   (“Redeemed” by Fanny J. Crosby, 1820-1915).

بند گردان را با من بخوانید!

آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام با خون بره؛
آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام، و تا به ابد فرزندش هستم.

خونی که ما را رهایی می‌بخشد یک خون معمولی نیست. در اعمال رسولان ۲۰:۲۸ می‌بینیم که خون مسیح چقدر عظیم است. برای روشن شدن مطلب از ترجمه بین المللی جدید استفاده می‌کنم:

"چون شبانان، کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید" (اعمال رسولان ۲۰:۲۸).

بوضوح در اینجا می‌بینیم که ما با "خون خداوند" خریداری شده‌ایم. مسیح خدای تجسم یافته است، "خود خدا از خدا" – خدا در جسم انسان. پس کاملاً درست است که خون را "خون خداوند" عنوان کنیم. به این دلیل است اسپارژن بزرگ گفت،

"انجیل بدون خون... انجیل شیاطین است."

"قربانی خونین جلجتا تنها امید گناهکاران است."

واعظین جدید مراقب باشند که چه کسی می‌گوید "خون" فقط واژه دیگری است برای مرگ عیسی – زنهار! انجیل فاقد خون انجیل شیاطین است! باز هم اسپارژن بزرگ این را مطرح کرده،

"شاید گناهانی باشد که درباره آنها نتوانیم صحبت کنیم، ولی گناهی وجود ندارد که خون مسیح نتواند آنرا پاک کند."

چارلز وسلی این را به خوبی بیان کرده،

او قوت گناه فسخ شده را می‌شکند،
   او زندانی را آزاد می‌کند:
خونش می‌تواند فاسدترین‌ها را پاک کند،
   خونش برای من مهیاست.
(“O For a Thousand Tongues to Sing” by Charles Wesley, 1707-1888;
to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”).

سرود بخوانید!

او قوت گناه فسخ شده را می‌شکند،
   او زندانی را آزاد می‌کند:
خونش می‌تواند فاسدترین‌ها را پاک کند،
   خونش برای من مهیاست.

"آزاد شده‌ام، چقدر دوست دارم که این را اعلام کنم!" این سرود را بخوانید!

آزاد شده‌ام، چقدر دوست دارم که این را اعلام کنم!
   با خون بره آزاد شده‌ام؛
آزاد شده‌ام با رحمت بی انتهایش،
   فرزندش و تا به ابد فرزندش هستم.
آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام با خون بره؛
آزاد شده‌ام، آزاد شده‌ام، و تا به ابد فرزندش هستم.

"قوت در خون است"! این سرود را بخوانید!

قوت است، قوت، قوت عجیب در حال کار است
   در خون بره؛
قوت است، قوت، قوت عجیب در حال کار است
   در خون گرانبهای بره!
(“There is Power in the Blood” by Lewis E. Jones, 1865-1936).

دوباره آن را بخوانید!

قوت است، قوت، قوت عجیب در حال کار است
   در خون بره؛
قوت است، قوت، قوت عجیب در حال کار است
   در خون گرانبهای بره!

وقتی در مدرسه الهیات در شمال سن فرانسیسکو بودم با هیپی‌ها به کلاسهای دینی زیادی رفتم و شرکت کردم. این موضوع مربوط به اوایل ۱۹۷۰ و نهضت عیسی می‌شود. خیلی از آن جوانها مواد روان گردانی مثل ال اس دی مصرف می‌کردند. بعضی از آنها بخاطر این گناه به تسخیر ارواح ناپاک درآمدند. خیلی وحشی بودند – مثل دیوزده جدریان. یادم می‌آید که دیدم بعضی از برادران سعی می‌کردند تا ارواح ناپاک را از یک دختر هیپی جوان دربیاورند. آنها به ارواح ناپاک دستور خروج دادند، ولی هیچ اتفاقی نیافتاد. بعد یکی از برادران شروع به خواندن سرود کرد،

قوت است، قوت، قوت عجیب در حال کار است
   در خون بره؛
قوت است، قوت، قوت عجیب در حال کار است
   در خون گرانبهای بره!

آن دختر از ته دلش جیغی کشید. او دوباره آن سرود را خواند،

قوت است، قوت، قوت عجیب در حال کار است
   در خون بره؛
قوت است، قوت، قوت عجیب در حال کار است
   در خون گرانبهای بره!

آن دختر دوباره جیغی کشید و بعد ارواح ناپاک از دهان او خارج شدند، درست مثل وقتی که عیسی روی زمین بود. بعد از مدتی آن دختر آزاد شد! روی زمین نشست و یک لیوان آب خورد. بعد از آن واقعه من با آن دختر مدتها آشنا بودم. او به یک مسیحی خوب و قوی تبدیل شد. در کلیسای باپتیست چینی درباره این واقعه با شبانم دکتر لین صحبت کردم. او گفت، "بله باب. اگر یک واعظ باپتیست در چین نداند چطور ارواح ناپاک را با قوت خون مسیح اخراج کند، کسی برای شنیدن موعظه او نمی‌رود!" به جرات می‌دانستم که یک نمایش دراماتیک از قوت عجیب خون مسیح در حال کار را رویت کرده بودم! مطمئن هستم که اسپارژن خودش هم راضی شده بود! خون عیسی از هر ال اس دی، هروئین، یا مواد مخدر دیگری که مورد استفاده شیطان است تا جوانهای ما را از بین ببرد قوی تر است! خون عیسی می‌تواند هر گناه دل و گناه زندگی شما را پاک کند!

من داشتم به یک نسخه از "خبرگزاری فیض رایگان" نگاه می‌کردم. آن یک ماهنامه فرقه پروتستان است با خطابه‌های عالی زیادی از واعظین گذشته – مردانی همچون جان گیل، ج. س. رایلی، اوکتاویوس وینسلو و اسپارژن. نسخه‌ای که من به آن نگاه می‌کردم خطابه‌هایی از این مردان در خصوص خون مسیح در کفاره، در بدست آوردن محبت خداوند و در رستگاری را عرضه می‌کند. یکی از آن واعظین کالوینیست بزرگ اینطور گفته،

یک عنصر اصلی وجود دارد که خون مسیح را باارزش می‌کند. این عنصر در رگهایی جاری بوده که با ویروس گناه تماس نداشته و آلوده نشده بود... ناجی قدوسی که کفاره عاری از گناه را برای انسان ناپاک گناهکار تقدیم می‌کند. از اینجاست که ارزشمند بودن خون او ریشه می‌گیرد.
     به آن معشوق از این زاویه نگاه کنید: و قلبتان با نیایش و ستایشی دوست داشتنی می‌درخشد، در حالیکه در مقابل مسیح زانو می‌زنید و [وجدانتان را پاک می‌کنید با] آن خونی که تمام خطایای شما را می‌بخشد، می‌پوشاند و محو می‌کند.

و حالا بیایید این گذشت و آمرزش، این بخشایش گناهان را بکار بگیریم برای کسانی که هنوز بازگشت نکرده‌اند. یک مسلمان هیچوقت گناهانش بخشیده نشده‌اند. این را نمی‌تواند بگوید چون قرآن هیچوقت به او نمی‌گوید چطور گناهانش باید بخشیده بشوند. کسی را پیدا کنید که سعی می‌کند تا با خوب بودن نجات پیدا کند. او می‌گوید، "امیدوارم که گناهانم بخشیده بشوند." یک بی‌دین را پیدا کنید یا یک اگنوستیک (تجاهل گرا) که این حرفها را می‌زند. آنها هیچوقت نمی‌دانند که گناهانشان بخشیده می‌شوند یا نه.

آیا امشب در اینجا مرد، یا زن یا جوان گمشده‌ای داریم؟ یک شخص گمشده! حس می‌کنید که گمشده هستید؟ اگر اینطور است خیلی برایتان خوشحال هستم. چون آمرزش وجود دارد، بخشایش گناهان – با خون عیسی مسیح. ای گناهکار، نگاه کن! عیسی که در باغ جتسیمانی قطرات خون بخاطر تو عرق می‌کند را می‌بینی؟ عیسی را آویخته بر صلیب می‌بینی؟ بخاطر تو آنجا به صلیب کشیده شد. اگر می‌توانستم امشب بخاطر تو به صلیب کشیده بشوم، می‌دانم که چه می‌کردی: به زانو می‌افتادی و پاهایم را می‌بوسیدی و گریه می‌کردی و فریاد می‌زدی که بخاطر تو جانم را از دست دادم. ولی، ای گناهکار گمشده، عیسی بخاطر تو مرد – بخاطر تو! و چون برای تو خونش را ریخت، اگر پیش او بیایی و به او اعتماد کنی دیگر نمی‌توانی گمشده باشی. پس آیا گمشده هستی؟ آیا نسبت به گناه متقاعد شدی چون کاملا به مسیح ایمان نداری؟ به من این اختیار داده شده که به تو موعظه کنم. به عیسی اعتماد کن و دیگر گمشده نخواهی بود! به خود عیسی اعتماد کن، نه اینکه او بخاطر تو مرد. ولی به خود عیسی مسیح اعتماد کن.

آیا می‌گویی که گناهکار نیستی؟ می‌گویی گناهی نداری که بخشیده شدن لازم داشته باشد؟ در اینصورت مسیح وجود ندارد که برای تو درباره‌اش موعظه کنم. او نیامد تا آدمهای خوب را نجات بدهد؛ او آمد تا گناهکاران را نجات بدهد. گناهکار هستی یا نه؟ گناهکار بودنت را احساس می‌کنی؟ گمشده هستی یا نه؟ این را می‌دانی؟ گناهکاری؟ این را می‌پذیری؟ ای گناهکار! اگر عیسی امشب اینجا بود، دستان خونینش را به طرفت دراز می‌کرد و می‌گفت، "ای گناهکار، من بخاطر تو جانم را دادم. به من اعتماد می‌کنی؟" او در جسم اینجا نیست، ولی من را فرستاده تا این را به تو بگویم. به او ایمان می‌آوری؟ یا با خودت فکر می‌کنی، "من یک گناهکار بدی هستیم!" عیسی می‌گوید، "من هم به همین دلیل جانم را دادم، چون تو یک گناهکاری." تو جواب می‌دهی، "ولی من کارهایی کردم و فکرهایی داشتم که از آنها خجالت می‌کشم." عیسی پاسخ می‌دهد، "همه آنها بخشوده می‌شوند، همه آنها با خونی که از دستها و پاها و پهلوی من ریخته شد شسته و پاک شدند. فقط به من اعتماد کن؛ این تنها کاری است که باید انجام بدهی." به خود عیسی مسیح اعتماد کن.

ولی یکنفر دیگر می‌گوید، "من احتیاجی به ناجی ندارم." پس من هم چیزی برای گفتن به تو ندارم بجز اینکه – "غضب در راه است! غضب در راه است!" داوری بر تو در راه است!

ولی فکر می‌کنی که خطاکاری؟ از گناهت نفرت داری و حاضری از آنها رویت را برگردانی و به سمت مسیح رو کنی؟ در اینصورت می‌توانم به تو بگویم که مسیح برای تو جانش را داد. به مسیح ایمان بیاور! به او اعتماد کن! به خود عیسی مسیح اعتماد کن.

وقتی که اسپارژن می‌رفت تا در شهری موعظه کند، مرد جوانی نامه‌ای به اسپارژن نوشت. او نوشت، "قربان، وقتی می‌آیید، لطفا خطابه‌ای موعظه کنید که مناسب وضع و حال من باشد. شنیده‌ام که باید درباره خودمان طوری فکر کنیم که انگار شرورترین آدم روی زمین هستیم وگرنه نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. سعی می‌کنم که فکر کنم خیلی شرورم، ولی نمی‌توانم. می‌خواهم نجات پیدا کنم، ولی نمی‌دانم چطور به اندازه کافی توبه کنم." اسپارژن گفت، "اگر وقتی به آنجا می‌روم که موعظه کنم، او را ببینم به او می‌گویم، خدا لازم ندارد که تو خودت را شرورترین آدم روی زمین فرض کنی، چون معلوم است که آدمهای شرورتر از تو خیلی زیادند. کسانی هستند که به اندازه دیگران گناهکار نیستند."

چیزی که خدا لازم دارد این است: که آن شخص بگوید، 'من درباره خودم بیشتر از هر کس دیگری می‌دانم. راجع به آنها زیاد نمی‌دانم. ولی چیزی که درباره خودم می‌بینم، بخصوص در مورد دلم، فکر نمی‌کنم که آدمهای زیادی بتوانند به بدی من باشند. شاید بتوانند کارهای بدتر از من انجام بدهند، ولی من خطابه‌های بیشتر و هشدارهای بیشتری گوش دادم و بنابراین تقصیراتم بیشتر از آنهاست.' من می‌خواهم که پیش خود مسیح بیایید و بگویید، 'خداوندا، گناه کردم.' وظیفه شما این است که بیایید و بگویید، 'ای عیسای خداوند، بر من گناهکار رحم کن.' همین و بس. حس می‌کنی که گمشده‌ای؟ پس دوباره می‌گویم، 'پیش خود عیسی بیا. او گناهانت را در خون گرانقدرش می‌شوید و پاک می‌کند.'"

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

در خاتمه‌ی این خطابه می‌گویم که گناهکار گمشده‌ای در اینجا نیست که بداند گمشده است و اینکه تمام گناهانش بخشوده نشود و "در امید و جلال خدا شادمانی نکند." گرچه در گناه مثل جهنم تاریک هستید، می‌توانید همین امشب به سفیدی آسمان تبدیل بشوید. در لحظه‌ای که شخص گناهکار به عیسی ایمان می‌آورد با خون عیسی نجات پیدا می‌کند. بگذارید این آیه در قلب و زندگی شما حقیقت پیدا کند:

درست همانطور که من هستم، آدمی‌بدون دفاعیه از خود
   ولی خون تو بخاطر من ریخته شد؛
و با اینکه به من امر می‌کنی که پیش تو آیم،
   ای بره خدا، می‌آیم! می‌آیم!
(“Just As I Am” by Charlotte Elliott, 1789-1871).

بیایید به این دو ردیف اول. گناهانتان را در حضور خدا اعتراف کنید. بعد به عیسی اعتماد کنید، پیش عیسی بیایید، با خون گرانبهای عیسی از گناهانتان پاک و شسته بشوید.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“There Is a Fountain” (by William Cowper, 1731-1800; to the tune of “Amazing Grace”).

طرح کلی

با خون یا بدون خون

WITH OR WITHOUT BLOOD

دکتر ر. ل.‌هایمرز

"بدون ریختن خون، آمرزش نیست" (عبرانیان ۹:۲۲).

I.  اول، در نظر بگیرید که بدون ریخته شدن خون مسیح چه اتفاقی برای شما می‌افتد، متی ۲۳:۳۳؛ مرقس ۹:۴۳؛ لوقا ۱۶:۲۴؛ جامعه ۱۲:۱۴؛ امثال سلیمان ۱۵:۳؛ مزامیر ۵۱:۳؛ ارمیا ۱۰، ۱۷:۹.

II. دوم، در نظر بگیرید که اگر خون ریخته شده مسیح را داشته باشید چه اتفاقی برای شما می‌افتد، مکاشفه ۵:۹؛ اعمال رسولان ۲۰:۲۸.