Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


لوتر درباب گناه نخستین و درمان آن

(خطابه‌ی موعظه شده در پانصدمین سالگرد اصلاحات پروتستانها)
LUTHER ON ORIGINAL SIN AND ITS CURE
(A SERMON PREACHED ON THE 500th ANNIVERSARY OF THE PROTESTANT REFORMATION)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 29, 2017

"چون افکار بد از دل بیرون می‌آید یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می‌آیند و انسان را ناپاک می‌سازند‌‌"
(مرقس ۲۳-۷:۲۱).

فریسی‌ها از عیسی ایراد گرفتند چون شاگردانش قبل از غذا خوردن دستانشان را نشستند. وقتی دیدند که شاگردان بدون شستن دستانشان و بدون مراسم خاص غذا می‌خورند، گفتند که آنها نجس شدند. ولی عیسی گفت آنچه می‌خوریم نمی‌تواند ما را نجس کند. او گفت که مردم با آنچه در قلبشان است نجس می‌شوند. "اینها همه بیرون می‌آیند و انسان را ناپاک می‌سازند" (مرقس ۷:۲۳). "چون افکار بد از دل بیرون می‌آید" (مرقس ۷:۲۱).

کتاب مقدس از ابتدا تا انتها تعلیم می‌دهد که قلبهای ما شرور است. کلام خدا می‌گوید، "دل از همه چیز فریبنده‌تر است... کیست که آن را بداند؟" (ارمیا ۱۷:۹). کلام خدا می‌گوید، "و هر کدام موافق سرکشی دل شریر خود رفتار خواهیم کرد" (ارمیا ۱۸:۱۲). کلام باز می‌گوید، "زیرا که دل ایشان با او راست نبود" (مزامیر ۷۸:۳۷). "احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست" (مزامیر ۱۴:۱). دکتر واتس، در یکی از سرودهایش این مطلب را درباره قلب شما گفت.

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند [تو را] پاک کند؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده" –

در عمق قلب شرورتان. کتاب مقدس درباره "دل شریر و بی ایمان" صحبت می‌کند (عبرانیان ۳:۱۲).

"هیچ چیز مادی [هیچ مراسم ظاهری – مثل گفتن دعای گناهکار] نمی‌تواند [تو] را پاک کند؛ جذام در عمق وجود رخنه کرده" –

اینطور نیست؟ اینطور نیست؟ می‌دانید که همینطور است! هیچ تصمیم یا دعایی نمی‌تواند شما را پاک کند. هیچ چیزی که یاد می‌گیرید یا حس می‌کنید نمی‌تواند شما را پاک کند! و شما اینرا می‌دانید. "جذام (گناه) در عمق وجود رخنه کرده" در دل شریر و بی ایمان شما! و شما اینرا می‌دانید – اینطور نیست؟

اگر صادق باشید می‌دانید که این حرف درست است. پیش از اینکه یک گناه جسمانی مرتکب بشوید، اینرا می‌دانستید. اینکار را به عمد انجام دادید. دقیقا می‌دانستید که چکار می‌کردید. اگر می‌دانستید که اشتباه بود، چرا اینکار را انجام دادید؟ در حالت بازگشت نکرده‌تان شما ظلمت را دوست داشتید. از گناه لذت می‌بردید. از انجام گناه خوشحال بودید. طعم آنرا دوست داشتید. با اینکه می‌دانستید کار اشتباهی است ولی دوستش داشتید! به این دلیل است که از من برای گفتن حقیقت به شما درباره قلب گناهکارتان نفرت دارید! شما از حقیقت درباره قلب گناهکارتان نفرت دارید. حقیقت شما را محکوم می‌کند و شنیدن حقیقت زندگیتان را تلخ می‌کند! "جذام در عمق وجود رخنه کرده"! قلبتان فریب خورده و منحرف شده! از گناه لذت می‌برید تا از کار درست و خوب. جذام در عمق قلب شرور بی‌ایمانتان رخنه کرده! من این حرفها را از خودم نمی‌گویم. بلکه حرفهای دکتر مارتین لوید- جونز را نقل می‌کنم، یعنی پزشکی که همه چیز را درباره یک قلب گناکار مثل قلب شما می‌دانست!

بله، اینها را قبلا شنیده‌اید. من حرفهای دکتر لوید- جونز را در خطابه‌ی مربوط به پاک شدن جذام نعمان نقل کردم. یک جوانی که می‌گفت می‌خواهد نجات پیدا کند، بعد از شنیدن آن خطابه با عجله اینجا را ترک کرد. او نیامد تا درباره نجات پیدا کردن با دکتر کیگن صحبت کند. بلکه دوید و رفت تا بعضی از خطابه‌های دکتر لوید- جونز را بخواند و ببیند که آیا او واقعا چنین چیزهایی گفته!

بله، البته که دکتر لوید- جونز اینها را در خطابه‌اش با عنوان "مشکل اصلی بشر" گفته. دکتر گفته، "ما به عمد اینکار را کردیم، می‌دانستیم دقیقا چکار می‌کنیم. اگر می‌دانستیم که کار اشتباهی است، چرا آن کار را انجام دادیم؟... بیایید با خودمان رو راست باشیم. نهاد و سیرت ما اینطور است. تاریکی و ظلمت را دوست داریم و از نور بیزاریم. نهادمان فریب خورده و منحرف است، کار غلط را به درست و شر را به خیر ترجیح می‌دهد... ما می‌دانیم چی درست و خوب است، ولی انجامش نمی‌دهیم چون باطنمان طوری است که از آن خوشش نمی‌آید... این نهاد شماست که غلط است، قلبتان، شخصیت اصلی و وجودتان... گناهانمان مثبت، عمدی و بااراده هستند!" اینها حرفهای خود اوست – که من نقل کردم! (see Dr. Martyn Lloyd-Jones, Evangelistic Sermons at Aberavon, Banner of Truth, 2010, pp. 65-77).

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند [تو را] پاک کند؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده" –

افراد نجات یافته در این کلیسا با نقل قول من از دکتر لوید- جونز موافق بودند. ولی جوانی که وانمود می‌کرد می‌خواست نجات پیدا کند این سالن را ترک کرد. و هفته بعد سعی کرد بفهمد که آیا دکتر لوید- جونز واقعا این حرفها را درباره قلب شرور خودش زده بود. چرا او اینکار را کرد؟ چون خودش قلب شرور بی ایمان دارد! دلیلش این است! ای جوان،

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند تو را پاک کند؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده" –

پسرم، تو نمی‌توانی از این حقیقت فرار کنی. دکتر لوید- جونز دقیقا به چیزی که درباره قلب گناهکار و سرکشتان گفتم اعتقاد داشت! و امشب به شما می‌گویم، شما هیچوقت نجات پیدا نمی‌کنید مگر درون خودتان و با خدای خودتان بپذیرید که قلبتان حقیقتا "فریب خورده و منحرف شده" درست همانطور که دکتر لوید- جونز گفته. چون خود عیسی هم گفت، "زیرا که از درون دل انسان صادر می‌شود، خیالات بد... تمامی این چیزهای بد از درون" قلب شرور بی‌ایمان شما بیرون می‌آیند! (مرقس ۲۳، ۷:۲۱). بر طبق ارمیا ۱۷:۹ "دل از همه چیز فریبنده‌تر است."

نمی‌توانید پدر و مادرتان را سرزنش کنید. هر چقدر هم که بد بوده باشند، به بدی پدر و مادر من نبودند. نه نمی‌توانید آنها را سرزنش کنید، هر چقدر هم که بد باشند! فقط می‌توانید خودتان را سرزنش کنید. شنیدید که با نقل کردن از این دکتر، من قلب شرورتان را توصیف کردم. شنیدید که دکتر می‌گوید این تقصیر شما بود و نه کس دیگر که شما چنین قلب بی‌ایمان شرور، فریبکار و منحرف دارید. این شما هستید که انتخاب می‌کنید عیسی مسیح را انکار کنید. شما هستید که کارهای گناه آلودی که انجام داده‌اید را انتخاب کردید. هیچکس شما را مجبور نکرد. شما اینکارها را کردید چون تاریکی و ظلمت را دوست دارید. از گناه کردن لذت می‌بردید. از گناه کردن خوشحال می‌شدید. طعم گناه را دوست داشتید! حتی با اینکه خیلی خوب می‌دانستید که کارتان اشتباه است ولی آن را دوست داشتید. جذام گناه نفرین کننده روح در عمق وجود قلب شرور بی‌ایمانتان رخنه کرده! به این دلیل است که از من بخاطر گفتن حقیقت به شما درباره قلب گناهکارتان نفرت دارید – اینطور نیست؟

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند تو را پاک کند؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده" –

در عمق وجود قلب گناهکارتان!

نمی‌توانید حتی محیط اطرافتان را سرزنش کنید. بعد از آن توفان بزرگ، محیط شرور دنیای ماقبل توفان از بین رفت. خدا به نوح گفت، "اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت" (پیدایش ۶:۱۳). تمام آدمهای شرور دنیای ماقبل توفان از بین رفتند. با اینحال، درست بعد از توفان، خدا گفت، "زیرا که خیال دل انسان از طفولیت بد است" (پیدایش ۸:۲۱). لوتر گفت، "هیچکس دیگر از توفان نجات پیدا نکرد مگر کسانی که در کشتی بودند. با اینحال خدا درباره ایشان گفت که خیال دل انسان بد است" (Luther’s commentary on Genesis 8:21). دل شما شرور نیست چون از دیگران یاد گرفتید که شرور باشید. دل شما از لحظه‌ای که نطفه شما در رحم بسته شد شرور بوده است. لوتر گفت که قلب گناهکار "وجود دارد و زنده است در افراد کم سن و سال، در اطفال و در جنینی که هنوز در رحم است، همانطور که مزامیر ۵۱:۵ نشان می‌دهد... [گناه دل] اکتسابی نیست [آموخته نمی‌شود]؛ بلکه در خود جنین بطور خاموش نهفته است." این گناه موجود در دل انسان آماده است تا در وقت مناسب برای انتقام قد علم کند!

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند تو را پاک کند؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده."

دل شرور از اولین گناهکار یعنی از آدم به شما منتقل شده. ما همه اولاد او هستیم. لوتر گفت، "خیال دل انسان از طفولیت بد است، یعنی می‌توانیم بگوییم منطق انسان... منطق [شما]. [افکار دل شما] همیشه در تناقض با شریعت [خدا] است، همیشه در زیر یوغ گناه، همیشه زیر خشم [خدا] است و قادر نیست که خودش را از این بدبختی بزرگ به تنهایی نجات بدهد." کلام خدا می‌گوید،

– شما همه "طبعا فرزندان خشم" هستید (افسسیان ۲:۳).

– "همه به گناه گرفتار" هستند (رومیان ۳:۹).

– شما همه "در خطایا مرده" اید (افسسیان ۲:۵).

چرا؟ زیرا

– "بوساطت یک [آدم] گناه داخل جهان گردید" (رومیان ۵:۱۲).

– به این دلیل است که "کسی عادل نیست، یکی هم نی... نیکوکاری نیست، یکی هم نی" (رومیان ۱۲، ۳:۱۰).

– "خیال دل انسان از طفولیت بد است" (پیدایش ۸:۲۱).

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند تو را پاک کند؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده."

ما سالگرد مارتین لوتر را جشن می‌گیریم، کسی که برعلیه تعالیم کذب کلیسای کاتولیک جنگید؛ او که کارش را با آویختن نود و پنج اصل به درب کلیسایش در شهر ویتنبرگ آلمان، یعنی ۵۰۰ سال پیش در چنین زمانی شروع کرد. "گناه آدم و حوا" یا گناه نخستین قلب شما در مرکز اصلاحات کلیساهای پروتستان و باپتیست قرار دارد. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که شما دل شرور دارید – و نمی‌توانید آنرا عوض کنید!

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند تو را پاک کند؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده."

اصطلاح "خیال" از واژه عبری گرفته شده که به معنای ذهن شماست، دل شرور بی ایمانتان.

"زیرا که خیال [افکار] دل انسان از طفولیت بد است" (پیدایش ۸:۲۱).

این تعلیم درست درباره گناه نخستین موجود در قلب هر انسانی است که در این کلیسا حضور دارد – یعنی کسی که هنوز از نو مولود نشده باقی مانده! یعنی هر کدام از شما! لوتر گفت، "ما عقیده داریم که بشریت، بدون روح القدس و فیض خدا، نمی‌تواند کاری جز گناه انجام بدهد و این گناه انتهایی ندارد و خطاها یکی بر دیگری افزوده می‌شود... [و] او دشمن خداست تا وقتی که از خیال دل شرور خودش پیروی می‌کند... حتی وقتی وانمود می‌کنید که عادل هستید."

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند تو را پاک کند؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده."

آیا به اندازه کافی این چیزها را در کلیسایمان ندیده‌ایم که بدانیم لوتر راست می‌گفت؟ ندیده‌ایم که افراد یکی بعد از دیگری می‌آیند و وانمود می‌کنند که به مسیح اعتماد کردند – و بعد رویشان را از کلیسا برمی‌گردانند و در زندگی گناه آلود فرو می‌روند؟ آیا افراد زیادی را ندیده‌ایم که تا مدتی وانمود می‌کنند مسیحی هستند و بعد تبدیل به دشمنان سرسخت خدا می‌شوند؟ آیا این کاری نیست که الیواس و افرادش مرتکب شدند؟ وقتی سعی کردند کلیسایمان را از بین ببرند، آیا ندیدیدم که لوتر راست می‌گفت،

"زیرا که خیال دل انسان از طفولیت بد است" (پیدایش ۸:۲۱).

آیا به این دلیل نبود که کلیسای ما از فینی رو برگرداند و به سوی لوتر، اصلاحگرایان و باپتیستهای قدیمی‌گرایش پیدا کرد؟ عنوان معروفترین خطابه‌ی فینی این بود، "گناهکاران ملزم به تغییر دادن دلهای خویش هستند." چطور می‌توانید اینکار را بکنید؟ چطور؟ چطور می‌توانید دل خودتان را تغییر بدهید؟ شما نمی‌توانید! فینی یک بدعتگزار کامل پیرو پلاجیوس بود (کسانی که گناه آدم و حوا و نجات از آن را انکار می‌کنند، مترجم). فینی برعلیه هر چه لوتر و اصلاحگرایان درباره دل شرور انسان و گناه نخستین تعلیم داده بودند جنگید.

شما هیچوقت نمی‌توانید دل خودتان را عوض کنید! به این نتیجه رسیدم که فینی یک مرتد دیوزده بود. باورش نکنید! در عوض به دل خودتان نگاه کنید؛ چیزی جز گناه و سرکشی علیه خدا در آن نخواهید دید!

"هیچ چیز مادی نمی‌تواند تو را پاک کند؛ جذام در عمق وجود رخنه کرده."

فقط خداوند عیسی مسیح می‌تواند دل شما را پاک کند و تغییر بدهد. عیسی روی صلیب مرد تا مجزد گناه شما را بپردازد. عیسی خونش را روی صلیب ریخت تا شما را از گناه پاک کند. عیسی از مردگان برخاست تا به شما دلی تازه عطا کند! وقتی به عیسی اعتماد کنید، او "دل تازه به شما خواهد داد و روح تازه در اندرون شما خواهد نهاد..." (حزقیال ۳۶:۲۶).

عیسای خداوند، برای این باید فروتنانه تمنا کنم،
   انتظار کشم، خداوندا برکت ده، بر پای صلیبت.
با ایمان، برای پاک شدن، می‌بینم خونت جاری شده،
   اکنون مرا بشوی و از برف سفیدتر خواهم شد.
سفیدتر از برف، آری، سفیدتر از برف؛
   اکنون مرا بشوی و از برف سفیدتر خواهم شد.

عیسای خداوند، تو را صبورانه انتظار می‌کشم،
   اکنون بیا و درونم قلبی تازه بساز؛
به کسانی که دنبال تو گشته اند، هیچوقت "نه" نگفتی،
   اکنون مرا بشوی و از برف سفیدتر خواهم شد.
سفیدتر از برف، آری، سفیدتر از برف؛
   اکنون مرا بشوی و از برف سفیدتر خواهم شد.
(“Whiter Than Snow” by James Nicholson, 1828-1876).

درباره الهیات عمیق لوتر درباب گناه نخستین در دل انسان صحبت کرده‌ام. اگرچه نتوانید آن را بطور کامل بفهمید، به شما التماس می‌کنم که اکنون به عیسی اعتماد کنید و ایمان بیاورید، همین امشب. او گناهان شما را خواهد بخشید. گناه شما را پاک خواهد کرد. به شما قلبی تازه و روحی تازه خواهد داد. "به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت" (اعمال رسولان ۱۶:۳۱).


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“Whiter Than Snow” (by James Nicholson, 1828-1876).