Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


شست و شو نما و طاهر خواهی شد! – نمونه شناسی بازگشت

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

”برو و در اُرْدنّ هفت مرتبه شست و شو نما و گوشتت به تو برگشته، طاهر خواهی شد“ (دوم پادشاهان ۵:۱۰).

این یک داستان ساده است. ولی معنی عمیقی دارد. اگر هنوز نجات پیدا نکردید، باید به دقت به آن گوش بدهید. باید آن را بکار بگیرید. این حکایت تنها راهی که بواسطه آن می‌توانید نجات پیدا کنید را به شما نشان می‌دهد.

این داستان خیلی ساده است و در کتاب مقدس آمده تا تنها راهی که با آن می‌توانید نجات پیدا کنید و به یک مسیحی واقعی تبدیل بشوید را به شما نشان بدهد.

نعمان شخص بزرگی بود. او یک فرمانده یا سردار سپاه سوری بود. او سربازی دلاور بود. پادشاهش از او تجلیل می‌کرد و مردی با افتخارات بسیار بود. ولی دچار بیماری وحشتناک جذام شده بود. او داشت از این بیماری جانش را از دست می‌داد و این را خوب می‌دانست. هر کاری که از دستش برمی‌آمد انجام داده بود، ولی جذامش شفا پیدا نکرده بود. دختر جوانی در منزل نعمان کار می‌کرد. این دختر به او گفت که پیامبری در اسرائیل بود که می‌توانست جذام او را شفا بدهد. او همه کاری کرده بود، ولی هیچ چیز بیماری اش را شفا نداده بود. بالاخره نعمان با خودش فکر کرد، ”شاید این پیامبر بتواند جذام من را شفا بدهد.“ این آخرین شانس او برای درمان یافتن بود، پس پیش الیشع، پیامبر خدا، آمد تا او را ببیند.

اما نبی یک خداپرست واقعی بود. اگر از خانه اش بیرون می‌رفت و برای نعمان دعا می‌کرد، او فکر می‌کرد که نبی او را شفا داده بود. نبی می‌خواست که نعمان بداند این خدا بود که او را شفا داد نه خود نبی. پس نعمان با ارابه اش جلوی درب منزل نبی آمد. ولی نبی برای جواب دادن بیرون نرفت. بجای آن برای نعمان یک پیغام فرستاد،

”برو و در [رود] اُرْدنّ هفت مرتبه شست و شو نما و گوشتت به تو برگشته، طاهر خواهی شد“ (دوم پادشاهان ۵:۱۰).

اینکار نبی نعمان را خیلی عصبانی کرد. ”اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده، خواهد ایستاد؟“ او فکر می‌کرد که نبی بیرون می‌آید ”و دست خود را بر جای برص حرکت داده، ابرص را شفا خواهد داد.“ او فکر می‌کرد که نبی مثل آقای بنی هین عمل خواهد کرد. یعنی یک نمایش بزرگ راه می‌اندازد و کاری می‌کند که سردار فکر کند او یک شفادهنده با ایمان بزرگی است. ولی نبی می‌خواست که تمام فخر و جلال را به خدا بدهد. او خیلی ساده یک پیغام برای نعمان فرستاد،

”برو و در [رود] اُرْدنّ هفت مرتبه شست و شو نما و گوشتت به تو برگشته، طاهر خواهی شد“ (دوم پادشاهان ۵:۱۰).

نعمان خیلی عصبانی شده بود. او داشت با عصبانیت آنجا را ترک می‌کرد!

خادم نعمان به او گفت، ”اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را بجا نمی‌آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است 'شست و شو کن و طاهر شو'؟“ پس نعمان با خودش فکر کرد، ”بسیار خب، کاری را که نبی گفت انجام می‌دهم.“ به رودخانه اردن رفت و هفت مرتبه خودش را در آن فرو برد، ”و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته، طاهر شد“ (دوم پادشاهان ۵:۱۴).

خطابه‌های بزرگ زیادی در رابطه با این بخش از کتاب مقدس موعظه شده‌اند. واعظین بزرگی همچون اسپارژن حق داشتند بگویند که پاک شدن نعمان از جذام، تصویرگر پاک شدن شما از گناهتان با خون ریخته شده عیسی بر روی صلیب است. گوش کنید و حکایت نعمان به شما نشان می‌دهد در این صبحگاه چطور نجات پیدا کنید و از گناهتان پاک بشوید!

I. اول، او مبتلا به جذام بود.

”او ابرص بود“ (دوم پادشاهان ۵:۱).

شما هم همینطور. شما پر از جذام گناه هستید! جذام گناه از اولین گناهکار یعنی آدم به شما رسیده است. پولس رسول گفت،

”گناه به وسیلۀ یک انسان [آدم] به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد‌. در نتیجه، چون همه گناه کردند مرگ همه را در بر گرفت‌“ (رومیان ۵:۱۲).

چه توصیف دقیقی از وضعیت شما در این موقع صبح! دکتر واتس وضعیت شما را در سرودی گذاشته و گفته،

خداوندا، پر معصیتم، نطفه ام در گناه بسته شده،
   و نامقدس و ناپاک متولد شده ام؛
از نسل مردی که سقوط گناه آلودش
   نسل آدمی را فاسد و همه ما را لکه دار می‌کند.

بنگر، در برابر روی تو می‌افتم،
   تنها جان پناه من فیض توست؛
هیچ چیز دنیای مادی نمی‌تواند مرا پاک سازد؛
   این جذام در عمق وجود رخنه کرده.
(Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

جذام گناه ”در عمق وجود رخنه کرده“! این جمله وضعیت شما را در این سحرگاه توصیف می‌کند! ”جذام گناه در عمق وجود رخنه کرده“! عیسی گفت،

”زیرا که از درون دل انسان صادر می‌شود، خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثت و مکر و شهوتپرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون صادر می‌گردد...“ (مرقس ۷:۲۱-۲۳).

این تصویر قلب شماست، پر از افکار شریر. قلبتان مملو از جذام گناه است!

هیچ چیز دنیای مادی نمی‌تواند [تو] را پاک سازد؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده –

اینطور نیست؟ اینطور نیست؟ می‌دانید که همینطور است! و ”هیچ چیز مادی [هیچ عمل مادی] نمی‌تواند شما را پاک کند! هیچ تصمیم یا دعایی نمی‌تواند شما را پاک کند! هیچ چیزی که إحساس کنید یا یاد بگیرید نمی‌تواند شما را پاک کند! و شما این را می‌دانید! ”جذام [گناه] در عمق وجود رخنه کرده“ در قلبتان! و شما این را می‌دانید! – اینطور نیست؟

می‌دانید که این مطلب درست است. قبل از اینکه گناه جسمانی مرتکب بشوید این را می‌دانستید. این کار را به عمد انجام دادید! دقیقا می‌دانستید چکار می‌کردید. اگر می‌دانستید که آن کار اشتباه است، چرا انجامش دادید؟ شما در حالت بازگشت نکرده تان ظلمت و تاریکی را دوست داشتید. از گناه لذت می‌بردید. از گناه کردن خوشحال می‌شدید. از طعم آن خوشتان می‌آمد. با اینکه می‌دانستید اشتباه بود، آن را دوست داشتید! به این دلیل است که از شنیدن حقیقت درباره قلب گناهکارتان نفرت دارید! از من که درباره قلب شرورتان حقیقت را می‌گویم نفرت دارید – اینطور نیست؟ حقیقت شما را محکوم می‌کند و باعث می‌شود که با شنیدن آن إحساس بدبختی بکنید! جذام در عمق وجود رخنه کرده! قلبتان تابیده و منحرف شده. گناه را به آنچه خوب و درست است ترجیح داده و از آن لذت می‌برید. جذام در عمق وجود قلب شرور بی ایمانتان رخنه کرده! من این حرفها را از خودم نمی‌سازم. من از دکتر مارتین لوید-جونز نقل قول می‌کنم، پزشکی که از قلبهای گناهکاری مثل قلب شما خوب خبر داشت!

II. دوم، او از دست نبی که گفت چطور پاک بشود ناراحت بود.

وقتی نبی به او گفت ”برو و... شست و شو نما“ او با عصبانیت رفت. با خودش گفت، ”فکر کردم [نبی برای من دعا می‌کند].“ ”فکر کردم.“ شما فکر می‌کنید می‌دانید چکار کنید تا نجات پیدا کنید. ”فکر کردم.“ از افکار غلطتان دست بردارید! از افکارتان درباره ی چی راجع به نجات فکر می‌کنید دست بردارید. شما هیچ چیز نمی‌دانید! مودی گفته،

نعمان بیماری‌های خودش را داشت – یعنی غرور و جذام. غرور هم به اندازه جذام نیاز به پاک شدن داشت. نعمان باید از ارابه غرورش پیاده می‌شد و پایین می‌آمد؛ تا همانطور که به او گفته شده بود خودش را بشوید.

و این اتفاق باید امروز صبح برای شما بیافتد. اگر می‌خواهید نجات پیدا کنید، این اتفاق باید برای شما بیافتد. دست بکشید از چی ”فکر می‌کنید.“ از غرورتان و افکارتان که چطور باید نجات پیدا کنید دست بکشید. همانطور که به شما گفته شده باید شسته و پاک بشوید. ”برو و... شست و شو نما... طاهر خواهی شد.“ مثل یک شخص گناهکار و گمشده پیش عیسی بیایید. پیش عیسی بیایید و او قلب گناهکارتان را با خونی که روی صلیب ریخت تا شما را پاک کند می‌شوید! ”خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد“ (اول یوحنا ۱:۷). ”شست و شو نما... طاهر خواهی شد!“ این چیزی است که خود خدا دارد همین حالا به شما می‌گوید! ”شست و شو نما... طاهر خواهی شد!“

ولی نمی‌توانید پاک بشوید مگر بر غرورتان چیره بشوید. قلبتان باید عوض بشود. تا توبه نکنید بخشوده نمی‌شوید. قلبتان باید عوض بشود. باید مجبور بشوید که خودخواهی تان را حس کنید. می‌خواهید حس کنید که نجات پیدا کردید. اطمینان خاطر می‌خواهید که نجات را بدست آوردید. ولی نمی‌خواهید از کسی که هستید تغییر کنید. می‌خواهید نجات پیدا کنید تا بتوانید بروید یک زندگی خودخواهانه را در پیش بگیرید.

بازگشت درباره یک دگرگونی کامل قلبی با ما صحبت می‌کند. خود ذات و طبیعت ما اشتباه است. خود قلبمان اشتباه است. طبیعتتان تا مغز استخوان پوسیده است. دگرگونی درونتان باید چنان اساسی باشد که نسبت به خودتان بمیرید و دوباره نسبت به یک حیات نو متولد بشوید، حیاتی متمرکز بر خشنود ساختن خدا تا ارضاء کردن خودتان. دست کشیدن از بعضی از گناهان به شما کمکی نمی‌کند. صرف آمدن به کلیسا و خواندن دعا به شما کمکی نمی‌کند. باید یک طبیعت تازه، یک حیات کاملا تازه داشته باشید.

به حرفهای جان کیگن در هنگام کشمکشش برای بازگشت گوش کنید. ”از هر آنچه بودم خسته شده بودم. حتی با اینکه گناهم من را محکوم می‌کرد، هنوز عیسی را نداشتم. سعی می‌کردم که نجات پیدا کنم. سعی می‌کردم که به عیسی اعتماد کنم و نمی‌توانستم. نمی‌توانستم [تصمیم بگیرم] یک مسیحی بشوم. إحساس درماندگی می‌کردم. می‌توانستم حس کنم که گناهم من را به سمت جهنم فشار می‌دهد با اینحال می‌توانستم کله شقی‌ام را هم که نمی‌گذاشت گریه کنم حس کنم. در این مخمصه گیر کرده بودم.“

امروز صبح هیچکدام از اینها را حس می‌کنید؟ اگر چنین است، چرا شما اینطور هستید؟ دلیلش این است که می‌خواهید بدون تبدیل و تغییر قلبتان نجات پیدا کنید. می‌خواهید شما را بدون تغییر در قلبتان بعنوان مسیحی بپذیریم. ولی این امکان ندارد! باید دوباره از نو متولد بشوید. باید قلبی تازه بدست بیاورید که خدا را بیشتر از خود زندگی محبت کند. باید توبه کنید. باید از خودتان بیزار بشوید! باید از غرورتان دست بکشید وگرنه در گناهتان می‌میرید. جذام گناهتان قلب شما را کنترل می‌کند. جک انگان گفت، ”خدا باید باعث بشود از چیزی که هستید نفرت پیدا کنید.“

هیچ چیز دنیای مادی نمی‌تواند [تو] را پاک سازد؛
جذام در عمق وجود رخنه کرده.

مودی حق داشت،

نعمان بیماری‌های خودش را داشت – یعنی غرور و جذام. غرور به اندازه جذام نیاز به پاک شدن داشت. نعمان باید از ارابه غرورش پایین می‌آمد؛ تا همانطور که به او گفته شده بود خودش را بشوید.

جان کیگن گفت، ”دیگر نمی‌توانستم خودم را تحمل کنم. باید عیسی را بدست می‌آوردم. در آن لحظه از مقاومت در برابر مسیح دست کشیدم. مثل روز برای من روشن بود که تنها کاری که باید انجام می‌دادم اعتماد کردن به او بود؛ می‌توانم لحظه‌ای را که از من بودن دست کشیدم [بیاد بیاورم] و فقط مسیح بود... از گناه رویم را برگرداندم و فقط به عیسی نگاه کردم!... عیسی [گناهان قلبم] را برداشت و در عوض به من محبت داد... عیسی تمام گناهانم را شست. او حیات تازه به من داد.“

در لحظه‌ای که به عیسی، پسر خدا، اعتماد می‌کنید، ”خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد“ (اول یوحنا ۱:۷). از هر گناه! هر گناهی – یعنی چه گناه درون قلبتان، چه گناهانی که مرتکب شده‌اید – هر گناهی باید با خون عیسی پاک بشود – و فقط با خون عیسی، پسر خدا. او خونش را روی صلیب ریخت تا شما را پاک و طاهر کند. چرا اینکار را کرد؟ چون شما را محبت می‌کند. می‌خواهد شما را با خونش پاک کند!

چی می‌تواند گناهم را بشوید؟
   هیچ چیز بجز خون عیسی؛
چی می‌تواند من را کامل کند؟
   هیچ چیز بجز خون عیسی.
آه! چه گرانبهاست این حرکت جاری
   که من را همچون برف سفید می‌کند؛
هیچ چشمه‌ی دیگری نمی‌شناسم،
   هیچ یک جز خون عیسی.
(“Nothing but the Blood” by Robert Lowry, 1826-1899).

خیلی وقت است که در گناه بسر می‌برید. آرزو می‌کردید مثل جان کیگن می‌توانستید نجات پیدا کنید. اشتیاق این را داشتید که مثل او باشید. ولی پیش خودتان فکر کردید که ممکن نیست. فکر کردید که شما خیلی عجیب‌تر از این حرفها هستید. فکر کردید خیلی گناهکارید. فکر کردید ناامید هستید. ولی اشتباه می‌کردید! عیسی شما را دوست دارد. او شما را بیشتر از هر کس دیگری که می‌شناسید دوست دارد. آنها شما را دوست نمی‌داشتند اگر می‌دانستند چه گناهانی در قلبتان مرتکب شدید. ولی عیسی شما را با هر شکلی که هستید دوست دارد. عیسی می‌گوید، ”نزد من آیید – و با خون من پاک بشوید.“ عیسی می‌گوید، ”شست و شو کن و طاهر شو.“ تنها چیزی که می‌خواهد این است که از غرورتان دست برداشته به او اعتماد کنید. پس یکروز در آسمان سرود می‌خوانید که،

”مر او را که [من] را محبت می‌نماید و [من] را از گناهان [من] به خون خود شست“ (مکاشفه ۱:۵).

شست و شو کن و طاهر شو.“ جناب گریفیت، بیایید و سرود ”بله، می‌دانم“ را دوباره بخوانید.

اگر می‌خواهید پاک بشوید لطفا روی این صندلی‌های جلو بنشینید و ما درباره اعتماد کردن به عیسی با شما صحبت می‌کنیم.

دکتر چن، لطفا بیایید و برای آنها دعا کنید و برای غذایی که در سالن مشارکت خواهیم داشت هدایای تشکر خودتان را تقدیم کنید. آمین.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“Yes, I Know!” (by Anna W. Waterman, 1920).                   

طرح کلی

شست و شو نما و طاهر خواهی شد! – نمونه شناسی بازگشت

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

دکتر ر. ل. هایمرز

”برو و در اُرْدنّ هفت مرتبه شست و شو نما و گوشتت به تو برگشته، طاهر خواهی شد“ (دوم پادشاهان ۵:۱۰).

(دوم پادشاهان ۵:۱۴)

I.   اول، او جذام داشت، دوم پادشاهان ۵:۱؛ رومیان ۵:۱۲؛ مرقس ۷:۲۱-۲۳.

II.  دوم، او از دست نبی که گفت چطور پاک بشود ناراحت بود، اول یوحنا ۱:۷؛
مکاشفه ۱:۵.