Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


کلیسای باپتیست نوی "جدید"!

THE “NEW” NEW BAPTIST TABERNACLE!
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۲ ژوئیه ۲۰۱۷
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, July 2, 2017

"کاش که آسمانها را مُنْشَقّْ ساخته، نازل می‌شدی و کوهها از رؤیت تو متزلزل می‌گشت" (اشعیا ۶۴:۱).

وقتی خدا نازل می‌شود "کوهها از رویت [او] متزلزل می‌شوند." کوههای بی‌ایمانی از حضور او متزلزل می‌شوند. کوههای تردید از حضور او متزلزل می‌شوند. کوههای ترس از حضور او متزلزل می‌شوند. کوههای غرور از حضور او متزلزل می‌شوند. کوههای ناامیدی از حضور او متزلزل می‌شوند. کوههای خودخواهی از حضور او متزلزل می‌شوند. کوههای ظلم و ستم شیطانی از حضور او متزلزل می‌شوند. تمام کوههایی که در برابر مسیح بایستند، وقتی خدا در احیاء نازل می‌شود، متزلزل می‌شوند! "کوهها از رویت تو متزلزل می‌شوند [مثل مواد مذابی که از آتشفشان جاری می‌شود]!"

دعای واقعی احیاء به معنی محکم گرفتن خدا و اجازه ندادن به او که دربرود – یعنی کاری که یعقوب کرد وقتی تمام شب را با مسیح در دعا کشتی گرفت – و گفت، "تا مرا برکت ندهی، تو را رها نکنم" (پیدایش ۳۲:۲۶). دکتر لوید- جونز گفته که دعای احیاء به معنی "محکم گرفتن خدا، به او التماس کردن، با او با منطق حرف زدن، حتی استدعا کردن از اوست و من می‌گویم که تنها آن موقع است که یک مسیحی به جایی می‌رسد که واقعاً شروع به خواندن دعای" احیاء می‌کند! (Lloyd-Jones, Revival, p. 305).

ولی دعای احیاء را باید کسانی مثل اشعیا بخوانند، کسانی که همراه با آن نبی بگویند، "لبیک مرا بفرست" (اشعیا ۶:۸) – کسانی که حاضرند جانشان را در خدمت به خدا و مسیح او فدا کنند! دکتر آ. و. توزر گفته،

"اگر قرار باشد که مسیحیت زنده بماند، باید دوباره مردان غیور در اختیار داشته باشد؛ مردانی از نوع درست. مسیحیت باید اعضای ضعیفی که جرات حرف زدن ندارند را طرد کند... مسیحیت باید دنبال کسانی مثل انبیا و شهیدان باشد. آنها مردان خدا و مردان شجاع و دلیر خواهند بود... از طریق دعاها و زحماتشان، [خدا] احیای ماندنی‌تری خواهد فرستاد" (Dr. A. W. Tozer, We Need Men of God Again).

این چیزی است که کلیسای ما در این لحظه به آن احتیاج دارد – یعنی "مردان خدا و مردان دلیر." ما به کسانی احتیاج داریم که بطالت این دنیا را دیده باشند، کسانی که می‌خواهند به جای امنیت داشتن حاضرند فداکاری کنند. مردان و زنانی که عاری از ترس باشند، مردان و زنانی که همراه با نبی بگویند، "لبیک مرا بفرست" (اشعیا ۶:۸)، مردها و زنهای جوانی که از عمق روحشان اینطور دعا کنند،

"کاش که آسمانها را مُنْشَقّْ ساخته، نازل می‌شدی و کوهها از رؤیت تو متزلزل می‌گشت. مثل آتشی که خورده چوبها را مشتعل سازد و ناری که آب را به جوش آورد تا نام خود را بر دشمنانت معروف سازی و امّت‌ها از رؤیت تو لرزان گردند" (اشعیا ۲-۶۴:۱).

ای جوانها، بلند شوید و اجازه بدهید که لبهایتان آن دعا را با غیرت و با قوت ادا کنند. ای جوانها، بلند شوید و آرامش، موفقیت و خود زندگی‌تان را برای عیسی مسیح پسر خدا وقف کنید! ای جوانها، بلند شوید و با شیطان و اهریمنانش با تمام قوتتان در دعا بجنگید، برای جلال خدا دعا کنید تا در رگبار نیرومند احیاء در کلیسایمان نازل بشود! "به پیش، ای سربازان مسیحی." این سرود شماره یک روی سرودنامه‌تان است. آن را بخوانید! لطفاً بایستید و آن را بخوانید!

به پیش، ای سربازان مسیحی، بسوی جنگ به پیش،
با صلیب عیسی که می‌رود در پیش:
مسیح، آن فرمانده بزرگوار، علیه دشمن می‌تازد؛
بسوی جنگ بشتاب، ببین بیرق او را پیشاپیش.
به پیش، ای سربازان مسیحی، بسوی جنگ به پیش،
با صلیب عیسی که می‌رود در پیش.
   (“Onward, Christian Soldiers” by Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

لطفاً بنشینید.

ای جوانها، من هم زمانی جوان بودم، ولی حالا پیر و سالخورده شده‌ام. مشایخ کلیسا هم همینطور. ما این کلیسا را در طی سالهای ناخوشایند و طویل تفرقه‌ی کلیسا رهبری کردیم. وقتمان، پولمان و سالهای جوانی‌مان را فدا کردیم تا این کلیسا را به این جایی که هست برسانیم. و حالا در جای خوبی ایستاده است. ما بهای آن را پرداختیم. بهای رسالت جهانی‌ای که این کلیسا روی اینترنت دارد را پرداختیم. ولی دیگر آن عرق جوانی را بر جبین خود نداریم. دیگر آن قوت و بنیه‌ای که این کلیسا را به مرحله بعد برسانیم نداریم. دیگر آن توان، سرزندگی یا اراده‌ای که این کلیسا را به مرحله بالاتری برسانیم در اختیار نداریم. نیروی جوانی‌مان را صرف نجات کلیسا کردیم، ولی دیگر توان خلق آن کلیسای باپتیست نوی "جدید" را نداریم. شما جوانها باید اینکار را انجام بدهید، وگرنه اینکار به انجام نخواهد رسید. انجام بدهید! انجام بدهید! انجام بدهید!

زمانی یک شبان جوان پرحرارتی بودم. می‌توانستم با قوتی مبهوت کننده سه بار در یک روز یکشنبه موعظه کنم. می‌توانستم توجه یک جماعت یکهزار نفری را که یک سوم آنها برای اولین بار آمده بودند به خودم جلب کنم. ولی حالا یک پیر هفتاد و شش ساله جان بدر برده از سرطان هستم. و خیلی برای این کارها پیر شده‌ام. بعد از دعا و نیایشهای طولانی، حالا می‌دانم که نمی‌توانیم بیش از این منتظر بمانیم. منظورم این است که حالا وقت سپردن رهبری کلیسا به جوانهایمان هست – یعنی تا وقت هست که با شما باشم و شما را کمک و راهنمایی کنم. بهار آینده شصتمین سال رسالت کلیسایی من خواهد بود. واعظین کمی هنوز بعد از شصت سال مشغول کارشان هستند. مطمئن هستم که دیگر وقتش است که کنار بکشم و بیشتر یک راهنما باشم تا یک رهبر. بنابراین، پیشنهاد می‌کنم که کلیسایمان آقای جان سموئل کیگن را به سمت کهانت منصوب کند و ایشان در آن زمان شبان کلیسای ما بشود! در آنوقت من کنار خواهم کشید و با حفظ عنوان شبان–بازنشسته راهنمای او خواهم بود. همچنین پیشنهاد می‌کنم که نواح سانگ در همان زمان گواهی رسالت کهانتی را بگیرد و آرون یانسی، جک انگان، آبل پرودام و کیو دانگ لی بعنوان شماسان این کلیسا منصوب بشوند و عنوان دائمی‌"رییس شبانان" به آرون یانسی داده بشود. در آنوقت یک نظام جدیدی را اتخاذ می‌کنیم و چندین نفر از این افراد صالح را بر اساس یک الگوی چرخشی در کلیسایمان به سمت "شماس تمام وقت" درمی‌آوریم. وقت آن رسیده که مشعل کلیسایمان را الان به دست جوانها بسپاریم. آنها باید در واقع ما را هدایت کنند تا به کلیسای باپتیست نوی "جدید" تبدیل بشویم. به پیش ای سربازان مسیحی! بایستید و بند دوم را همصدا با هم بخوانیم.

با فجر پیروزی، سپاه شیطان پراکنده می‌شود؛
به پیش، ای سربازان مسیحی، بسوی پیروزی به پیش!
با فریاد ستایشی، بنیاد جهنم به لرزش درمی‌آید؛
ای برادران، صدایتان را بلند کنید، سرودهایتان را بلند بسرایید!
به پیش، ای سربازان مسیحی، بسوی جنگ به پیش!
با صلیب عیسی در پیش.

با اینحال با شصت سال تجربه می‌دانم که جوانی‌تان به تنهایی نمی‌تواند اینکار را به پیش ببرد. باید نزول تازه روح خدا را داشته باشیم وگرنه نمی‌توانید اینکار را انجام بدهید.

دکتر تیموتی لین به مدت ۲۴ سال در کلیسای باپتیست چینی شبان من بود. دکتر لین گفته، "هدف از دعا کردن، داشتن حضور خداست." او گفته، "کلیسای ایام آخر اگر می‌خواهد رشد کند باید حضور خدا را داشته باشد. بدون حضور خدا تمام زحمات عبث" و ناموفق خواهد بود. شیطان می‌داند که ما بدون قوت حضور خدا رشد نخواهیم کرد. دکتر لین گفته که با نزدیکتر شدن به آمدن دوباره مسیح، "بزرگترین فشار شیطان علیه دعا خواهد بود" (all quotations are from Dr. Lin’s book, The Secret of Church Growth). پولس رسول گفته، "زیرا جنگ ما با انسان نیست"... بلکه علیه شیطان و اهریمنان او (افسسیان ۶:۱۲). چطور می‌توانیم علیه نیروهای تاریکی بجنگیم؟ پولس جواب آنرا داده. "و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید" (افسسیان ۶:۱۸). وقتی کس دیگری دعا می‌کند، فکرتان را متمرکز کنید تا در حالیکه آن رهبر دعا می‌کند به هر درخواست و نیایش او گوش کنید. در انتهای هر درخواستی، بگویید "آمین." به این ترتیب دعای رهبر دعای شما هم خواهد بود! به این شکل دعاهای ما به نیروی عظیمی علیه شیطان تبدیل می‌شود! بایستید و بند دوم را دوباره با هم بخوانیم!

با فجر پیروزی، سپاه شیطان پراکنده می‌شود؛
به پیش، ای سربازان مسیحی، بسوی پیروزی به پیش!
با فریاد ستایشی، بنیاد جهنم به لرزش درمی‌آید؛
ای برادران، صدایتان را بلند کنید، سرودهایتان را بلند بسرایید!
به پیش، ای سربازان مسیحی، بسوی جنگ به پیش!
با صلیب عیسی در پیش.

و دعای اصلی ما به خدا باید درخواست نزول او در کار ما باشد – یعنی برای حضور خدا تا در یک احیای نیرومند نازل بشود!

"کاش که آسمانها را مُنْشَقّْ ساخته، نازل می‌شدی و کوهها از رؤیت تو متزلزل می‌گشت" (اشعیا ۶۴:۱).

وقتی خدا در میان ما نازل می‌شود "کوهها از رویت [او] متزلزل می‌شود." کوههای بی‌ایمانی از حضور او متزلزل می‌شوند! کوههای تردید از حضور او متزلزل می‌شوند! کوههای حسادت از حضور او متزلزل می‌شوند! کوههایی که از یکدیگر ما را جدا می‌کنند از حضور او متزلزل می‌شوند! و محبت عمیق به یکدیگر از حضور او نازل می‌شود! کوههایی که در برابر خدای ما و مسیح او می‌ایستند، مثل مواد گداخته آتشفشانی، مثل آتش در احیاء بسوی ما نازل می‌شوند! به شما می‌گویم که هر روز سخت دعا کنید تا حضور خدا در احیایی زورآور در میان ما نازل بشود! دعای احیا به معنی محکم گرفتن خداست و مثل یعقوب دعا کردن است، "تا مرا برکت ندهی، تو را رها نکنم." همانطور که دکتر لوید- جونز گفته، "محکم گرفتن خدا، به او التماس کردن، با منطق با او حرف زدن، حتی استدعا کردن... فقط آن موقع است که یک مسیحی [چنان دعا می‌کند که تبدیل به دعای احیا می‌شود]،" (Revival, p. 305).

بعضی از شما شاید نخواهید که دوباره برای احیا دعا کنیم! شاید فکر کنید که "تماس سطحی احیا" در سال گذشته، کار زیادی برای ما نکرد! ولی اشتباه می‌کنید! سال گذشته ما فقط یک "تماس سطحی" با احیا داشتیم، ولی به نتیجه آن نگاه کنید – جان کیگن از مقاومت دست برداشت و تسلیم موعظه انجیل شد! حالا یک شبان جدید داریم – و این ناشی از آن "تماس سطحی" احیا بود! ما آرون یانسی، نواح سانگ و جک انگان را از آن "تماس سطحی" احیای سال گذشته داریم! پاییز آینده، سه برابر بیش از هر زمان دیگری افراد برای تعمید خواهیم داشت که تا کنون داشته‌ایم! از کجا این همه بازگشت کننده آمدند؟ اینها همه نتیجه آن "تماس سطحی" احیایی هستند که خدا تابستان گذشته برای ما فرستاد، بله از آنجا نتیجه می‌شود! دوباره بند دوم را بخوانیم! بایستید و بخوانید!

با فجر پیروزی، سپاه شیطان پراکنده می‌شود؛
به پیش، ای سربازان مسیحی، بسوی پیروزی به پیش!
با فریاد ستایشی، بنیاد جهنم به لرزش درمی‌آید؛
ای برادران، صدایتان را بلند کنید، سرودهایتان را بلند بسرایید!
به پیش، ای سربازان مسیحی، بسوی جنگ به پیش!
با صلیب عیسی در پیش.

لطفاً بنشینید.

وقتی سال پیش مراسم احیا را به اتمام رساندیم، به شما گفتم که فقط یک "تماس سطحی" احیا را تجربه کردیم، ولی امسال ممکن است که نزول عظیم حضور خدا را داشته باشیم. بعد از شصت سال تجربه می‌دانم که این اتفاق می‌تواند بیافتد. ممکن است یک "تماس سطحی" احیا را قبل از یک سیلاب بزرگ تجربه کنید! در واقع این همان چیزی است که در کلیسای چینی اتفاق افتاد. آن هم همینطور روی داد. اول – یک تماس سطحی! بعد – یک سیلاب! من سه احیاهای بزرگ در زندگی‌ام دیده‌ام! می‌دانم که خدا دوباره می‌تواند در کلیسای ما اینکار را انجام بدهد! و می‌دانم که فقط گماشتن این جوانها به مقام رهبری، کلیسای ما را تقویت نخواهد کرد و کلیسای باپتیست نوی "جدید" را هم نخواهیم دید مگر حضور پرقدرت قدوس خدا را بطلبیم!

"کاش که آسمانها را مُنْشَقّْ ساخته، نازل می‌شدی و کوهها از رؤیت تو متزلزل می‌گشت" (اشعیا ۶۴:۱).

لطفاً بایستید و سرود شماره ۳ با عنوان "قوت قدیم" سروده پل رادر، ۱۹۳۸-۱۸۷۹، را بخوانیم.

ما برای برکت تو جمع می شویم، ما منتظر خدای خودمان هستیم؛
ما به کسی که به ما محبت کرد و با خونش ما را خرید اعتماد می کنیم.
ای روح القدس، اکنون قلوب ما را با محبت ذوب کرده به حرکت درآور،
با قوت قدیم از بالا روح خود را بر ما بفرست.

در قوت تو جلال خواهیم یافت، فیض عجیب تو را خواهیم سرایید؛
همانطور که وعده دادی به میان ما بیا، بیا و جایت را پر نما.
ای روح القدس، اکنون قلوب ما را با محبت ذوب کرده به حرکت درآور،
با قوت قدیم از بالا روح خود را بر ما بفرست.

در دعا ما را به حضور خود آور و با ایمان جانهایمان را الهام بخش،
تا با ایمان وعده روح القدس و آتش را ادعا کنیم.
ای روح القدس، اکنون قلوب ما را با محبت ذوب کرده به حرکت درآور،
با قوت قدیم از بالا روح خود را بر ما بفرست.
   (“Old-Time Power” by Paul Rader, 1879-1938)

ای دوست عزیزم، عیسی مسیح روی صلیب جانش را فدا کرد تا جزای گناه تو را پرداخت کند. عیسی مسیح خون گرانبهایش را روی صلیب ریخت تا گناه تو را پاک کند. عیسی مسیح از مردگان برخاست و زنده شد. او در آسمان است و برای تو دعا می کند. فقط به او اعتماد کن. فقط به او اعتماد کن. حالا به او اعتماد کن. او تو را نجات می‌دهد. او تو را نجات می‌دهد. او حالا تو را نجات می‌دهد!

در منزل شمعون فریسی، زنی گناهکار پیش عیسی آمد. کلام خدا می‌گوید،

"که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود، چون شنید که در خانه فریسی به غذا نشسته است، شیشه‌ای از عطر آورده، در پشت سر او نزد پایهایش گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پایهای او به اشک خود و خشکانیدن آنها به موی سر خود و پایهای وی را بوسیده آنها را به عطر تدهین کرد" (لوقا ۳۸-۷:۳۷).

این زن یک گناهکار شناخته شده در آن شهر بود. مردم می‌دانستند که او خیلی گناهکار بود. او شهرت خیلی بدی داشت. در حالیکه عیسی داشت غذایش را می خورد، پشت سر عیسی رفت و پاهای او به روغن تدهین کرد و پاهایش را بوسید. او پیش عیسی آمد.

"پس به آن زن گفت: گناهان تو آمرزیده شد. و اهل مجلس در خاطر خود تفکر آغاز کردند که این کیست که گناهان را هم می‌آمرزد. پس به آن زن گفت: ایمانت تو را نجات داده است. به سلامتی روانه شو" (لوقا ۵۰-۷:۴۸).

او خیلی گناهکار بود. ولی با اینحال پیش عیسی آمد. پیش او آمد و پاهای او را بوسید. و عیسی به او گفت، "گناهان تو آمرزیده شد." تنها کاری که آن زن کرد این بود که پیش عیسی آمد. ولی همان کار کافی بود! گناهان او بخشیده شد و نجات پیدا کرد!

تنها کاری که شما باید بکنید همان کاری است که این زن کرد. او فقط با آمدن پیش عیسی نجات پیدا کرد. و عیسی به شما می‌گوید،

"بیایید نزد من... و من شما را آرامی خواهم بخشید" (متی ۱۱:۲۸).

اگر همین حالا پیش عیسی بیایید، در همین وقت صبح، او گناهان شما را می بخشد و روح شما را نجات می‌دهد، درست همانطوری که خیلی‌ها را در آن زمان نجات داد. اگر پیش او بیایید، شما را نجات خواهد داد. تمام گناهانتان را با خونی که روی صلیب ریخت پاک می‌کند. شما را با عادل بودنش تحت پوشش قرار می‌دهد. شما را نجات می‌دهد. تنها کاری که باید بکنید این است که پیش او بیایید. او حالا زنده است و در دست راست خدا در آسمان نشسته است. پیش او می‌آیید؟ یک سرود قدیمی می‌گوید،

از درون اسارت، اندوه و جهلم،
   عیسی می‌آیم، عیسی می‌آیم؛ به سوی نجات، خوشی و نور تو،
   ای عیسی پیش تو می‌آیم – از خودم تا ساکن شوم در محبتت،
   از ناامیدی به ربوده شدن در آسمان،
تا ابد بر بالهایی مثل بال کبوتر،
   ای عیسی پیش تو می‌آیم.
(“Jesus, I Come” by William T. Sleeper, 1819-1904).


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

آیات خوانده شده قبل از خطابه توسط آقای نواح سانگ: اشعیا ۴-۶۴:۱.
سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“Revive Thy Work, O Lord” (by Albert Midlane, 1825-1909).