Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


چشم دوختن به عیسی

LOOKING UNTO JESUS
(Farsi)

دکتر ر. ل. ‌هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۷
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 11, 2017

"و به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر شادی‌ای که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است‌" (عبرانیان ۱۲:۲).

این آیه بیانگر مژده‌ای است که مسیح داد. هیچ آیه دیگری در کتاب مقدس نمی‌شناسم که با این بیان شیوا و روشن بتواند به شما بگوید که مسیحیان حقیقی به چه چیزی عقیده و ایمان دارند.

حالا در حالیکه من سعی می‌کنم این آیه را تجزیه و تحلیل کنم و آنرا با دقت هر چه تمامتر به شما توضیح بدهم، باید به این خطابه خیلی خوب گوش بدهید. امیدوارم که متن این آیه بتواند قلب شما را باز کند تا نور مسیح به داخل آن که حالا در ظلمت و سردرگمی است بتابد.

یکنفر ممکن است به کلیسا برود و هنوز در تاریکی و ظلمت ساکن باشد. چنین شخصی ممکن است بخش عمده‌ای از کتاب مقدس را یاد بگیرد و هنوز سرگردان باشد و در فهم آنچه می‌خواند ناتوان و عاجز باشد. دعای من این است که در حین ایراد این خطابه، خود خدا "چشمان دل شما را روشن سازد" (افسسیان ۱:۱۸). فقط وقتی خدا چنین کاری بکند، شما قادر خواهید بود که بعضی از حقایق این آیه را هضم کنید.

متن این آیه به ما سه حقیقت بنیادین را ارائه می‌دهد:


1. عیسی برای شما چکار کرد.

2. چرا عیسی اینکار را برای شما انجام داد.

3. مزایای آنرا چطور بدست بیاورید.

I. اول، عیسی برای شما چکار کرد.

"و به عیسی... چشم بدوزیم... که... متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد" (عبرانیان ۱۲:۲).

واژه یونانی برای "متحمل شد" به معنای "با شکیبایی رنج را تحمل نمود" است (Strong’s). عیسی با شکیبایی رنجها و جفاهای زیادی را تحمل کرد تا روح شما را از مجازات گناه نجات بدهد. همانطور که پولس به آن اشاره کرد:

(مسیح) متحمل صلیب شد، با تمام (مصیبت‌های همراه) آن، مصیبت‌های موجود در روحش، دردهای عذاب آور در جسمش، حاصل از (مشت و لگدها)، کتک‌ها، زخم خارها، تکه پاره شدن گوشت تنش با تازیانه‌ها، سوراخ‌های (ایجاد شده) در دستها و پاهایش بخاطر میخها، با تمام شرارتهایی که یا کینه توزی و جنون شیاطین یا آدمیان می‌توانست بر او وارد کند؛ او نه از تحمل این بار خسته شده بود، نه عقب کشید و نه زیر آن خم به ابرو آورد. با چه ملایمت شکست ناپذیر و بردباری تمام این رنجها را تحمل کرد که (در اشعیا ۵۳) درباره او پیشگویی شده بود! (متیو پول، یادداشتی بر عبرانیان ۱۲:۲).

بعد هم که مسیح "به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد" و مصلوب شدن را به تن خرید (عبرانیان ۱۲:۲). "اهمیت نداد" یعنی "ارزش فکر کردن نداشت" یا "کم اهمیت بود" (Vine’s). عیسی به رنج و دردی که متحمل شد زیاد اهمیت نداد چون به نجات دادن شما و جلال دادن خدا فکر می‌کرد. "به رسوایی اهمیت نداد." رسوایی در اینجا به معنای "ننگ و بی‌آبرویی" است (Strong’s). عیسی باید بی‌آبرو می‌شد تا شما از مجازات گناهتان نجات پیدا می‌کردید. او باید بجای شما رسوا و بی‌آبرو می‌شد، تا شما در داوری آخر دچار ننگ و رسوایی نشوید.

عیسی با مضروب شدن بی‌آبرو شد. او با آب دهان انداختن به صورتش و کندن ریشش بی‌آبرو شد. اراذل و اوباشی که فریاد می‌زدند "مصلوبش کن! مصلوبش کن!" او را بی‌آبرو کردند. او را با کندن لباس از تنش و عریان روی صلیب آویزان کردن بی‌آبرو کردند.

او به جای شما بی‌آبرو و رسوا شد.

"مثلا خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بی گناه در راه گناهکاران مرد..." (اول پطرس ۳:۱۸).

"خداوند گناه ما را به حساب او آورد" (اشعیا ۵۳:۶).

عیسی مجازاتی را که شما باید بخاطر گناهتان تاوان آن را پرداخت می‌کردید متقبل شد. عیسی به جای شما مجازات شد.

عیسی به جای شما رسوا شد. در داوری آخر خدا هر گناهی که در زندگی مرتکب شده باشید را با صدای بلند می‌خواند. این کار باعث رسوایی شما در برابر همه جهان خواهد شد. ولی اگر به مسیح اعتماد کنید، او به جای شما رسوا شد. به جای اینکه شما لخت و عریان بایستید و بخاطر گناهتان رسوا بشوید، عیسی برهنه به جای شما ایستاد، یعنی روی صلیب – اگر فقط به او اعتماد کنید!

کتاب مقدس درباره "کفاره نیابتی" عیسی مسیح بر روی صلیب تعلیم می‌دهد! دکتر پ. ب. فیتزواتر می‌گوید،

کفاره او نیابتی بود، به این معنا که از طرف کسی دیگر یا بعنوان وکیل او است (Christian Theology, Eerdmans, 1948, p. 426).

واژه انگلیسی "نیابتی" به معنای "جای کسی را کس دیگر گرفتن" است (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1960).

و دقیقاً کاری است که عیسی مسیح برای شما انجام داد! "جای کسی (شما) را کس دیگر (مسیح) گرفت." او مجازاتی که شما مستحق آن بودید را بر خودش گرفت.

کتاب مقدس می‌گوید:

"مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد" (عبرانیان ۹:۲۸).

"مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد" (اول قرنتیان ۱۵:۳).

مسیح تادیبی که شما بخاطر گناه سزاوار آن بودید را پرداخت. او جریمه آن را پرداخت کرد.

ناپدری من یک تفنگدار پیر کله‌شق بود. یکبار به یک پلیس لگد زد. انداختنش به زندان. نصف شب مادرم به آقای اد گالیک تلفن کرد که با وثیقه بیرونش بیاورد. اد به زندان رفت و پول وثیقه را پرداخت کرد. آنها اجازه دادند که ناپدری‌ام بیرون بیاید. در حینی که داشت از زندان بیرون می‌آمد یک لحظه چشمش به اد افتاد و گفت، "تو اینجا چکار می‌کنی؟"

این خاطره من را بیاد کاری می‌اندازد که عیسی کرد. او وثیقه گذاشت تا شما را از جهنمی که بخاطر گناهتان باید در آن مجازات می‌شدید بیرون بیاورد. ما به صلیب نگاه می‌کنیم و می‌گوییم، "تو اینجا چکار می‌کنی؟" جواب آن ساده است – او وثیقه برای شما گذاشته – تا شما را از زندان جهنم بیرون بیاورد! ایمانتان را حالا در مسیح استوار کنید!

II. دوم، چرا عیسی اینکار را برای شما انجام داد.

"به خاطر شادی‌ای که در انتظارش بود" (عبرانیان ۱۲:۲).

عیسی عمداً بسوی صلیب رفت. او این قدرت را داشت که هر لحظه تصمیم بگیرد از صلیب خودداری کند. در عوض، "مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند... همچنان دهان خود را نگشود" (اشعیا ۵۳:۷). چرا او مطیعانه به سمت صلیب رفت تا جریمه‌ی گناه شما را پرداخت کند؟ اینکار را انجام داد "به خاطر شادی‌ای که در انتظارش بود" (عبرانیان ۱۲:۲).

اول، شادی ورود به آسمان بود. مسیح می‌دانست که بلافاصله بعد از مردن روی صلیب به آسمان می‌رفت. او به دزدی که کنار او مرد گفت، "خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود‌‌" (لوقا ۲۳:۴۳).

همچنین انتظار خوشی دیدن شما را در آسمان داشت. چه شادی عظیمی احساس کرد وقتی آن دزد را دید که بازگشت کرد! و چقدر شاد می‌شود که شما را ببیند.

دیروز چند نفر را دیدم که قبلاً آنها را به مسیح هدایت کرده بودم. یکی از آنها حالا رئیس شماسان است. یکی دیگر معاون یا دستیار شبان است. از دیدن کسانی که بیشتر از چهل سال پیش آنها را به مسیح هدایت کردم خیلی خوشحال شدم. مسیح هم همینطور انتظار می‌رود که در آسمان خوشی عظیمی را تجربه کند. به این دلیل است که عمداً اجازه داد او را به صلیب بکشند – تا "فرزندان بسیاری را به جلال برساند" (عبرانیان ۲:۱۰).

به این دلیل است که عیسی "ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند." او در ما ایمان به وجود می‌آورد و ما را کامل کرده و محافظت می‌کند. نجات تنها در مسیح است!

III. سوم، مزایای آن را چطور بدست بیاورید.

"و به عیسی... چشم بدوزیم...که بر دست راست تخت الهی نشسته است" (عبرانیان ۱۲:۲).

رسولان در کتاب اعمال رسولان ندرتاً خطابه‌ای موعظه کردند که در آن به صعود مسیح به آسمان و نشستن به دست راست خدا اشاره مستقیم نشده باشد. به عقیده من در این دوره‌ای که ما هستیم لازم است درباره صعود مسیح مثل رسولان آن زمان موعظه کنیم. دلایلی که من دارم اینها هستند:

1. موعظه درباره صعود مسیح به دست راست پدر کاملاً این موضوع را روشن می‌کند که مسیح و پدر دو شخص – متفاوت – از هم مجزا هستند. آموزه کتاب مقدسی تثلیث در زمان فعلی تقریباً کدر و مبهم شده. خیلی‌ها در باب این نکته‌ی حساس، بدون اینکه خودشان هم بدانند، بدعت گذار مودالیست شده‌اند (به سه شخص بودن تثلیث اعتقاد ندارند، م.).

2. آموزه‌های بزرگ کتاب مقدس درباره آشتی، خشنود کردن و عادل شمرده شدن عملاً با مجزا ندیدن شخص خدای پدر از شخص عیسای پسر در تثلیث، معنای خود را از دست می‌دهند. کار میانجیگری مسیح بواسطه صعود او به آسمان کاملاً روشن می‌شود.

3. موعظه درباره صعود به آسمان باعث درمان تصمیم گرایی می‌شود. آوردن مردم به سوی مسیح صعود کرده باعث شفای هر نوع تصمیم گرایی می‌شود.


چند وقت پیش شنیدم واعظی در باب مَثَل شخص فریسی و مامور مالیات (لوقا ۱۴-۱۸:۹) خطابه‌ای عالی موعظه کرد. او تقریباً چهره واقعی همه نوع تصمیم گرایی را برملا کرد و نشان داد که نجات با گفتن "دعای شخص گناهکار" یا جلوی محراب آمدن، رفتن به کلیسا و نظایر این کارها اتفاق نمی‌افتد. بعد ادامه داد، "باید به عیسی ایمان داشته باشید." با خودم گفتم "عالیه!" ولی بعد گفت، "ایمان داشتن به عیسی به این معنی است که او مرد تا جزای گناه شما را پرداخت کند." گفتم، "ای وای، نه! او هم اعتقاد به این آموزه را با اعتقاد به خود عیسی اشتباه می‌گیرد!"

چقدر آرزو داشتم که خطابه فوق‌العاده‌اش را اینطور تمام می‌کرد که از گناهکاران گمشده می‌خواست به بالا نگاه کنند – به مسیح صعود کرده – به دست راست خدا– در خود آسمان!

"و به عیسی... چشم بدوزیم...که بر دست راست تخت الهی نشسته است" (عبرانیان ۱۲:۲).

آنجاست که باید به آن نگاه کرد! اوست که باید به او ایمان داشت! اینطور است که باید نجات پیدا کرد!

"به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت‌‌" (اعمال رسولان ۱۶:۳۱).

نگاه کن و زنده بمان، ای برادرم، زنده بمان!
به عیسی نگاه کن و زنده بمان!
در کلامش ثبت شده، هللویاه!
فقط باید "نگاه کنی و زنده می‌مانی."
   (“Look and Live” by William A. Ogden, 1841-1897).


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

آیات خوانده شده قبل از خطابه توسط آقای نواح سانگ: یوحنا ۳۲-۱۲:۲۸.
سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیت:
“Look and Live” (by William A. Ogden, 1841-1897).

طرح کلی

چشم دوختن به عیسی

LOOKING UNTO JESUS

دکتر ر. ل.‌ هایمرز

"و به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر شادی‌ای که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است‌" (عبرانیان ۱۲:۲).

I.    اول، چرا عیسی برای شما چکار کرد – "متحمل صلیب شد، به رسوایی اهمیت نداد،" اول پطرس ۳:۱۸؛ اشعیا ۵۳:۶؛ عبرانیان ۹:۲۸؛
اول قرنتیان ۱۵:۳.

II.   دوم، چرا عیسی اینکار را برای شما انجام داد – "به خاطر شادی ای که در انتظارش بود،" عبرانیان ۱۲:۲.
  ۱. شادی ورود به آسمان، لوقا ۲۳:۴۲.
  ۲. شادی دیدن ورود شما به آسمان، عبرانیان ۲:۱۰.

III.  سوم، مزایای آن را چطور بدست بیاورید – "و به عیسی... چشم بدوزیم...که بر دست راست تخت الهی نشسته است،" اعمال رسولان ۱۶:۳۱.