Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


نجات برای درماندگان

SALVATION FOR THE HELPLESS
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز شنبه، ۳ ژوئن ۲۰۱۷
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 3, 2017

همه با هم بایستید و لطفاً کتاب مقدستان را باز کنید از قسمت انجیل مرقس باب ۹ آیات ۲۷-۲۶،

"پس صیحه زده و او را بشدت مصروع نموده، بیرون آمد و مانند مرده گشت، چنانکه بسیاری گفتند که فوت شد. اما عیسی دستش را گرفته، برخیزانیدش که بر پا ایستاد" (مرقس ۲۷-۹:۲۶).

عیسی این پسر را از چنگال ابلیس نجات داد. بنا به دلایلی این روایت نقل شده است. این روایت به ما نشان می‌دهد که چطور عیسی می‌تواند امروز هم یک جان گمشده‌ و درمانده‌ای را نجات بدهد. چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا روایات زیادی مانند این روایت را نقل می‌کنند. آنها نشان می‌دهند که چطور جانهای درمانده نجات پیدا کردند. این روایات جنبه‌های مختلف نجات را برای ما بازگو می‌کنند. با خواندن آنها چیزهای زیادی می‌توانیم یاد بگیریم.

این پسر به تسخیر ارواح ناپاک درآمده بود. دیوی باعث شده بود که او کر و لال بشود. او نه می‌توانست بشنود و نه صحبت کند. همه پیش از نجات یافتن همینطور هستند. شما هم تا وقتی نجات پیدا نکنید نمی‌توانید بشنوید که خدا چه می‌گوید. و نمی‌توانید درباره آن حرف بزنید.

ولی مسیح آن روح ناپاک را اخراج کرد. مسیح از شیطان قوی‌تر است. به این دلیل است که مسیح می‌تواند شما را نجات بدهد! او این پسر بچه را نجات داد و می‌تواند شما را هم نجات بدهد! مسیح می‌تواند همه را نجات بدهد، هر چقدر هم که درمانده و عاجز باشند! و مسیح می‌تواند شما را از دست ابلیس نجات بدهد! از این روایت می‌توانید به سه حقیقت بزرگ پی ببرید.

I. اول، شما مثل کسی هستید که مرده است.

این متن می‌گوید،

" و مانند مرده گشت، چنانکه بسیاری گفتند که فوت شد" (مرقس ۹:۲۶).

این تصویر همه کسانی است که هنوز نجات پیدا نکرده‌اند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که تمام نسل بشر از لحاظ روحانی مرده است. شما از لحاظ روحانی مرده‌اید! کلام خدا می‌گوید،

"لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت..." (رومیان ۵:۱۲).

اولین اجداد ما نسبت به خدا گناه کردند – و از لحاظ روحانی مردند. آدم در حالت مرگ روحانی از حضور خدا منقطع شد. و آن مرگ روحانی به تمام افراد نوع بشر سرایت کرده است. به این دلیل است که‌ این همه مذاهب وجود دارد. بخاطر ظلمت و مرگ روحانی، نوع بشر مذاهب بسیاری بوجود آورده است. ولی هنوز خدای حقیقی و زنده را پیدا نکرده است.

پولس رسول در حالیکه با گروهی از مردم آتن صحبت می‌کرد به این مطلب اشاره نمود،

"زیرا چون سیر کرده، معابد شما را نظاره می‌نمودم، مذبحی یافتم که بر آن، نام خدای ناشناخته نوشته بود. پس آنچه را شما ناشناخته می‌پرستید، من به شما اعلام می‌نمایم" (اعمال رسولان ۱۷:۲۳).

آنها بت‌ها و خدایان زیادی داشتند. ولی خدا حقیقی برای آنها ناشناس بود. آنها او را "خدای ناشناخته" می‌نامیدند.

و خدا امشب برای شما ناشناس است. او برای شما "خدای ناشناخته" است. خدا برای شما حقیقی جلوه نمی‌کند. شما برای امور الهی مرده‌اید. شما از لحاظ روحانی مرده‌اید. شما مثل آن پسر در روایت مورد نظر ما هستید.

" و مانند مرده گشت، چنانکه بسیاری گفتند که فوت شد" (مرقس ۹:۲۶).

کتاب مقدس می‌فرماید،

"و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید" (کولسیان ۲:۱۳).

کتاب مقدس می‌فرماید که شما

"و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید" (افسسیان ۲:۱).

پدر آن پسر گمشده گفت،

"این پسر من مرده بود" (لوقا ۱۵:۲۴).

او به برادر آن گمشده گفت،

"این برادر تو مرده بود" (لوقا ۱۵:۳۲).

هر شخص نجات یافته‌ای که امروز اینجاست، روزی مثل این افراد بود. همه ما در گناه مرده بودیم. خدا برای ما ناشناخته بود. از خدا غافل بودیم. کتاب مقدس مثل یک داستان افسانه‌ای برای ما جلوه می‌کرد، چون از لحاظ روحانی مرده بودیم.

"که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم، به سبب جهالتی که بجهت سخت دلی ایشان در ایشان است" (افسسیان ۴:۱۸).

این توصیف وضعیت تک تک ما تا قبل از نجات پیدا کردن است! عیسی باید شما را نجات بدهد. فقط عیسی می‌تواند شما را از مرگ روحانی نجات بدهد.

II. دوم، عیسی "دست شما را گرفته."

این متن می‌گوید،

"و مانند مرده گشت، چنانکه بسیاری گفتند که فوت شد. اما عیسی دستش را گرفت..." (مرقس ۲۷-۹:۲۶).

این آیه خارق العاده است! "اما عیسی دستش را گرفت"! این آیه بیدار شدن را به تصویر می‌کشد. این تصویر فیضی است که چشم به راه آن هستیم. این روایت نجات ماست. این نجات برای درماندگان است!

"که در آنها قبل، رفتار می‌کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می‌کند. که در میان ایشان، همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می‌کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می‌آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم، چنانکه دیگران. لیکن خدا که در رحمانیت، دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید. و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. تا در عالم‌‌‌های آینده دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید، بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند" (افسسیان ۹-۲:۲).

این نجات بواسطه فیض است! این نجات بوسیله مسیح است! این راه و طریق آسمانی است! و این تنها راه است!

"و مانند مرده گشت، چنانکه بسیاری گفتند که فوت شد. اما عیسی دستش را گرفت..." (مرقس ۲۷-۹:۲۶).

قبل از آمدن عیسی، شما در حالت بی‌خیالی و بیدار نشده هستید. به آنچه برای روح شما اتفاق می‌افتد کاملاً بی‌توجه هستید.

"یکی از آن میان در جواب گفت: ای استاد، پسر خود را نزد تو آوردم که روحی گنگ دارد" (مرقس ۹:۱۷).

من هم اینطور بودم. همسایه‌مان من را به یک کلیسای باپتیست برد. آنها من را به کلیسا آوردند، مثل این شخص که پسرش را پیش عیسی برد. ولی من چیزی راجع به خدا، مسیح و یا کتاب مقدس نمی‌دانستم. هیچوقت کتاب مقدس را مطالعه نکرده بودم. نمی‌توانستم حتی انجیل متی را پیدا کنم. از کتاب پیدایش ورق می‌زدم تا به آن برسم. وقتی انجیل متی را پیدا می‌کردم، خطابه تقریباً تمام شده بود! ولی آنها من را به کلیسا بردند. خدا از مسیحیان استفاده می‌کند تا برای شما شهادتی باشد و شما را پیش مسیح بیاورد، مثل کاری که این مرد انجام داد و پسرش را پیش عیسی آورد.

بعد از آن بیدار شدن را تجربه می‌کنید. ممکن است که خیلی سریع اتفاق بیافتد یا وقت زیادی ببرد. در مورد افراد متفاوت است. ولی بیدار شدن چیز وحشتناکی است. پولس روی زمین افتاد. مردم در رویداد پنطیکاست قلبشان جریحه دار شد. دزد روی صلیب به گناه و تقصیر خودش پی برد. اتفاق وحشتناکی است. جان کیگن گفت، "احساس مردن می‌کردم. نمی‌توانستم لبخند بزنم. نمی‌توانستم آرامش خودم را حفظ کنم. نمی‌توانستم جلوی این احساس عذاب آور را بگیرم. دیگر نمی‌توانستم آن را تحمل کنم." روح القدس او را نسبت به گناهش محکوم می‌کرد. امی زابالاگا گفت، "روح القدس من را نسبت به گناهم محکوم کرد. از خودم متنفر و خیلی خجالت زده شدم. می‌دانستم که خدا تمام گناهانم را دید. حس می‌کردم مثل یک جزامی در میان مسیحیان پاک دیگر هستم." جک انگان گفت، "بوضوح توانستم بدترین گناهی را که مرتکب شده بودم بیاد بیاورم – چه گناهکار بدبختی بودم."

"پس او را نزد وی آوردند. چون او را دید، فورا آن روح او را مصروع کرد تا بر زمین افتاده، کف برآورد و غلطان شد" (مرقس ۹:۲۰).

این دقیقاً چیزی است که برای خیلی‌ها در اولین بیداری بزرگ و در احیای جزیره لویس اتفاق افتاد. خیلی‌ها فریاد می‌زدند و تحت احساس محکومیت نسبت به گناه روی زمین می‌افتادند. ممکن است دوباره چنین اتفاقی در امریکا رخ بدهد. آن اتفاق یک "'احیای' خنده دار" نخواهد بود! پسری که در مرقس باب نه به او اشاره شده در حال خندیدن نبود! احیای واقعی احساس محکومیت نسبت به گناه را تولید می‌کند، نه احساس خنده را!!! در احیاهای بزرگ مردم اغلب تحت چنین احساسی فریاد زنان روی زمین می‌افتند. معمولاً در چین و هند همین حالا دارد اتفاق می‌افتد – یعنی در احیاهایی که آنها دارند تجربه می‌کنند.

هر کس که بیدار شده احساس گناهکار بودن را می‌کند. روح القدس گناهتان را به شما نشان می‌دهد.

"و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی‌آورند" (یوحنا ۹-۱۶:۸).

شما هیچ احساس گناه می‌کنید؟ هیچ احساس پشیمانی بخاطر گناه می‌کنید؟ آیا وجدانتان بخاطر گناهی که مرتکب شده‌اید جریحه‌دار شده؟ احساس می‌کنید که لازم است عیسی شما را ببخشد؟ بیشتر از این منتظر احساس محکومیت نسبت به گناه نباشید! این احساس شما را نجات نمی‌دهد! هر چقدر هم چنین احساسی داشته باشید شما را نجات نمی‌دهد! پیش پسر خدا بیایید! حالا بیایید! احساس محکومیت باید شما را به سمت عیسی سوق بدهد. عیسی تنها کسی است که می‌تواند این احساس را تسکین بدهد!

بیایید، ای زحمتکشان، گرانباران، رنج بردگان و شکسته دلان از سقوط؛
اگر صبر کنید تا حالتان بهتر بشود، هرگز نخواهید آمد.
   (“Come, Ye Sinners, Poor and Wretched” by Joseph Hart, 1712-1768).

پیش عیسی بیایید و به او اعتماد کنید حتی اگر فکر می‌کنید که به اندازه کافی احساس محکومیت نکردید – و او شما را نجات می‌دهد! "اگر صبر کنید تا حالتان بهتر بشود، هرگز نخواهید آمد." حالا بیایید! به عیسی اعتماد کنید، به پسر خدا! او شما را حالا نجات می‌دهد!

مسیح روی صلیب مرد تا مزد گناه شما را پرداخت کند. خون او می‌تواند گناهتان را پاک کند. مسیح زنده شده و از مردگان برخاسته. مسیح در دست راست خدای قادر – در آسمان – نشسته. پیش مسیح بیایید! پیش مسیح بیایید! پیش مسیح بیایید! به مسیح اعتماد کنید! به مسیح اعتماد کنید! به مسیح اعتماد کنید! به مسیح اعتماد کنید و نجات پیدا خواهید کرد!

III. سوم، شما بزرگ می‌شوید تا با مسیح روبرو بشوید.

"اما عیسی دستش را گرفته، برخیزانیدش که بر پا ایستاد" (مرقس ۹:۲۷).

لازم نیست بدانید چطور پیش عیسی بیایید – مثل این پسر که لازم نبود بداند چطور عیسی او را بلند می‌کند. "اما عیسی دستش را گرفته، برخیزانیدش که بر پا ایستاد." اگر می‌خواهید پیش مسیح بیایید، همان قدرتی که آن پسر را بلند کرد، شما را پیش مسیح می‌آورد! عیسی گفت،

"همۀ کسانی که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد‌" (یوحنا ۶:۳۷).

ممکن است کسی بگوید، "مطمئن نیستم که خدا من را به مسیح داده است یا نه." این یک فکر ابلهانه است. شما نمی‌توانید چنین چیزی را بدانید، چون فقط خدا از آن با خبر است. وقتتان را با این حدس و گمان‌های الهیاتی تلف نکنید. وقتی دیگران دارند بحث‌های الهیاتی می‌کنند، شما پیش مسیح بیایید! بگذارید آنها بحث کنند در حالیکه شما نجات پیدا می‌کنید! عیسی گفت،

"کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد‌" (یوحنا ۶:۳۷).

مسیح شما را بیرون نخواهد کرد. مسیح اجازه نمی‌دهد شما بمیرید و به جهنم بروید. مسیح گناه شما را می‌بخشد و شما را نجات می‌دهد، درست همانطور که آن پسر بچه در روایت مورد نظر ما را نجات داد. از شما تمنا می‌کنم. به شما التماس می‌کنم. از شما استدعا می‌کنم. خواهش می‌کنم. فرمان می‌دهم. بخاطر روحتان تا ابدیت هم که شده پیش مسیح بیایید! راه دیگری برای شما وجود ندارد که آرامش پیدا کنید! فقط عیسی می‌تواند به شما آرامش بدهد و گناه شما را ببخشد! نواح سانگ گفت،

"بدون مسیح گناهکار درمانده‌ای بودم، کور و عریان. او را دوست دارم چون اول او من را محبت نمود... عیسی روی صلیب برای من خونش را ریخت، تا مزد گناه من را پرداخت کند و بخاطر محبتی که نسبت به من دارد، همیشه آن را بیاد خواهم داشت. من را از فساد گناه نجات داد."

از درون اسارت، اندوه و جهلم، عیسی می‌آیم، عیسی می‌آیم؛
به سوی نجات، خوشی و نور تو، ای عیسی پیش تو می‌آیم؛
بخاطر بیماری‌ام بسوی سلامتی‌ات، بخاطر نیازهایم بسوی ثروتت،
رها از گناه و بسوی تو، ای عیسی پیش تو می‌آیم.
   (“Jesus, I Come” by William T. Sleeper, 1819-1904).

مایلیم با شما درباره نجات بوسیله عیسی مسیح صحبت کنیم. چند دقیقه دیگر جلو بیایید و روی صندلی های دو ردیف اول بنشینید. آمین.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

آیات خوانده شده قبل از خطابه توسط آقای نواح سانگ: مرقس ۲۷-۹:۱۷.
سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیت:
“Yes, I Know!” (by Anna W. Waterman, 1920).

طرح کلی

نجات برای درماندگان

SALVATION FOR THE HELPLESS

دکتر ر. ل. هایمرز

"آن روح نعره‌ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد به طوری که عده‌ای می‌گفتند، او مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سرپا ایستاد‌" (مرقس ۲۷-۹:۲۶).

I.   اول، شما مثل کسی هستید که مرده است، مرقس ۹:۲۶؛ رومیان ۵:۱۲؛
اعمال رسولان ۱۷:۲۳؛ کولسیان ۲:۱۳؛ افسسیان ۲:۱؛ لوقا ۳۲، ۱۵:۲۴؛
افسسیان ۴:۱۸.

II.  دوم، عیسی "دست شما را گرفته،" مرقس ۹:۲۷؛
افسسیان ۹-۲:۲؛ مرقس ۲۰، ۹:۱۷؛ یوحنا ۹-۱۶:۸.

III. سوم، شما را بزرگ کردند تا با مسیح روبرو بشوید، مرقس ۹:۲۷؛ یوحنا ۶:۳۷.