Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


و در بسته شد

AND THE DOOR WAS SHUT
(Farsi)

خطابه توسط دکتر ر. ل. هایمرز نوشته شده
و توسط جان سموئل کیگن موعظه شده
در کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۲۸ مه ۲۰۱۷
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 28, 2017

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

خیلی از شما از آینده‌تان هراسی به دل راه نمی‌دهید. نمی‌ترسید چون بیدار نشده‌اید. در حالیکه زندگی‌تان دارد می‌گذرد، شما در خواب هستید. در طی خطابه‌ها هم در خواب هستید. در طول مشاوره‌ها در خواب هستید. در طول زندگی در خواب هستید. همینطور در خواب خواهید بود تا اینکه بالاخره در آغوش خدای قهار بیدار بشوید. باید بیدار بشوید و بفهمید که از لحاظ روحانی در چه وضعیتی قرار دارید. شما باید در ترس و واهمه باشید. باید واقعیت روح خودتان را مورد سوال قرار بدهید. باید وحشت زده و ترسان باشید. رعب و دهشت خداوند را باید تجربه کنید. آنقدر باید در هراس باشید که نتوانید بخوابید. کتاب مقدس می‌گوید،

"ترس از خداوند، ابتدای حکمت است" (امثال سلیمان ۱:۷).

در سرتاسر تاریخ مسیحیت درباره بازگشت و آمدن مسیح برای زندگان و مردگان صحبت شده است. آن را یک راز قلمداد می‌کنند، ولی این راز اکنون برملا شده و شما هنوز ترس و واهمه‌ای به دل راه نمی‌دهید.

1. راز ("musterion") یک حقیقت از نظر پنهان شده است که در عهد جدید رازگشایی شده. حدود ۱۱ راز وجود دارد که در عهد جدید رازشان آشکار شده. ربوده شدن یکی از آنهاست.

2. اگرچه همه نمی‌میرند، ولی همه دگرگون خواهند شد (اول قرنتیان ۱۵:۵۱).

3. این تغییر و دگرگونی در یک لحظه اتفاق می‌افتد (اول قرنتیان ۱۵:۵۲).

4. مردگان فنا‌ناپذیر زنده می‌شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت (اول قرنتیان ۱۵:۵۲).


"اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد‌. ولی همین قدر می‌دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید‌" (اول یوحنا ۳:۲).

کتاب مقدس می‌گوید،

"در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می‌شود خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده‌اند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می‌مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود‌" (اول تسالونیکیان ۱۷-۴:۱۶).

1. مسیح از آسمان به زیر خواهد آمد (اول تسالونیکیان ۴:۱۶).

2. او تا خود زمین پایین نخواهد آمد، "در فضا با خداوند ملاقات نمایند" (اول تسالونیکیان ۴:۱۷).

3. در حالیکه مسیح از آسمان به زیر می‌آید، "فریاد" خواهد بود و بانگ شیپور شنیده می‌شود (۴:۱۶).

4. مسیحیانی که قبلاً مرده‌اند زنده شده و ربوده خواهند شد – یعنی بالا برده خواهند شد (۴:۱۷).

5. بعد آنان که زنده‌اند و بازگشت کنندگان واقعی هستند، ربوده می‌شوند تا عیسی را در هوا ملاقات کنند (۴:۱۷).


کتاب مقدس از ضرب‌المثل دوشیزگان دانا و نادان صحبت به میان می‌آورد. در این ضرب‌المثل معنا و مفهومی ‌نهفته است. این ضرب‌المثل به رویداد ربوده شدن اشاره می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید،

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

امروز صبح می‌خواهم به سه نکته توجه کنید.


1. اگر بازگشت نکرده هستید، پشت در خواهید ماند – یعنی در طی ربوده شدن جا گذاشته خواهید شد.

2. نشانه‌های مربوط به ربوده شدن در زمان فعلی وجود دارند.

3. وقتی رویداد ربوده شدن را از دست بدهید، آرزو می‌کنید که ایکاش زنده نبودید.


I. اول، اگر بازگشت نکرده هستید، پشت در خواهید ماند – یعنی در رویداد ربوده شدن جا گذاشته می‌شوید.

کتاب مقدس می‌گوید:

"وقتی آنها رفتند روغن بخرند، داماد وارد شد‌ (مسیح وارد شد). کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند (به آسمان) و در بسته شد‌" (متی ۲۵:۱۰).

آنچه در ایام نوح اتفاق افتاد تصویر گویای این رویداد است:

"و آنهایی که آمدند (به کشتی)... چنانکه خدا وی را امر فرموده بود. و خداوند در را از عقب او بست" (پیدایش ۷:۱۶).

و خدا گفت:

"زیرا که من بعد از هفت روز دیگر، چهل روز و چهل شب باران می‌بارانم" (پیدایش ۷:۴).

خدا درب کشتی را هفت روز قبل از شروع توفان بست. این همان خدایی است که درب را در رویداد ربوده شدن قبل از ریخته شدن جامهای داوری خواهد بست.

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

اگر بازگشت نکرده‌اید، بیرون در خواهید ماند – در رویداد ربوده شدن جا گذاشته خواهید شد. به این دلیل است که حالا باید تکلیف روحتان را مشخص کنید. حالا باید به موعظه‌ها جواب بدهید. حالا باید به عیسی اعتماد کنید. عیسی گفت:

"وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت، خداوندا، خداوندا... معجزات بسیار نکردیم‌‌؟ آنگاه صریحأ به آنان خواهم گفت: من هرگز شما را نمی‌شناسم‌. از من دور شوید، ای بدکاران‌‌" (متی ۷:۲۳).

"خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی دارید" (دوم قرنتیان ۱۳:۵).

اگر بازگشت نکرده‌اید، اگر واقعاً به عیسی اعتماد نمی‌کنید، اگر به احساسات و آموزه‌ها اعتماد می‌کنید، برای ربوده شدن آماده نیستید. شما جا گذاشته خواهید شد!

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

II. دوم، باید بدانید که همه نشانه‌ها حالا موجود می‌باشند. ممکن است صبح همین روز درب به روی شما بسته شود.

1. تاسیس مجدد اسراییل در سال ۱۹۴۸، با بازگشت یهودیان به موطن خودشان (لوقا ۲۱:۲۴؛ متی ۳۴-۲۴:۳۲؛ حزقیال ۳۷:۲۱؛ ۳۸:۸).

2. افزایش ظلم و ستم در جهان علیه مسیحیان و یهودیان (متی ۱۰-۲۴:۹؛ ارمیا ۳۰:۷؛ دانیال ۱۲:۱).

3. افزایش قحطی‌ها در جهان، برهم خوردن توازن محیط زیست، فراگیر شدن بیماریهایی همچون ایدز و افزایش تعداد زلزله‌ها (متی ۲۴:۷).

4. افزایش ارتداد در مسیحیت (دوم تسالونیکیان ۲:۳؛ متی ۱۲-۲۴:۱۱).

5. بازگشت نوع بشر به وضعیت ایام قبل از نوح، یعنی پیش از توفان بزرگ (متی ۴۰-۲۴:۳۷).


کتاب مقدس ایام نوح را با زمان بازگشت مسیح مقایسه می‌کند.

1. در زمان نوح، به نجات توجهی نمی‌کردند. آنها بیدار نشده بودند. درست مثل شما بودند – نه ترسی و نه احساس گناهی.

2. نشانه ایام نوح الان وجود دارد. و شما جا گذاشته می‌شوید!


او صدایی می‌شنود و سرش را برمی‌گرداند – او رفته است.
ایکاش همه ما آماده بودیم.
دو نفر از تپه بالا می‌روند،
یکی ناپدید می‌شود و دیگری برجا می‌ماند،
ایکاش همه ما آماده بودیم...
دیگر وقتی برای تصمیم گرفتن نیست.
پسر آمده است و شما جا گذاشته شده‌اید.
     (“I Wish We’d All Been Ready” by Larry Norman, 1947-2008).

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

ولی لازم نیست منتظر باشید که رویداد ربوده شدن تمام بشود. همین صبح ممکن است که خدا شما را جا بگذارد. خدا ممکن است که از دست شما خسته بشود. خدا ممکن است که درب نجات را روی شما ببندد. ممکن است مرتکب گناه نابخشودنی بشوید، بدون اینکه روحتان خبردار بشود. ممکن است که فرصت نجات را برای همیشه از دست بدهید. وقتی خدا درب را روی شما ببندد، دیگر امیدی برای شما باقی نمی‌ماند. درب بسته می‌شود و برای همیشه گمشده خواهید ماند.

III. سوم، وقتی رویداد ربوده شدن را از دست بدهید، آرزو می‌کنید که زنده نبودید – و آن در بسته است.

شاید با خودتان فکر کنید که همه این امور فقط یک داستان است. شاید اجازه بدهید که ذهنتان به سمت امور دیگر منحرف بشود. ولی وقتی که رویداد ربوده شدن را از دست بدهید، آرزو خواهید کرد که ایکاش زنده نبودید که آن روز را ببینید. کتاب مقدس صاف و ساده به ما می‌گوید که:

"در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد... مشتاق مردن خواهند بود" (مکاشفه ۹:۶).

بعد از جا ماندن از رویداد ربوده شدن به فکر خودکشی خواهید افتاد. آرزوی مردن خواهید کرد. چرا؟

1. بر اساس مکاشفه ۲-۹:۱، مردم بوسیله شیاطین مهار گسیخته‌ای که از چاه بی انتها بیرون می‌آیند دچار رنج و عذاب خواهند شد. به توصیفی که دکتر جان ر. رایس از این شیاطین داده دقت کنید:

"شک نداریم که ملخ‌ها در اینجا به شیاطین تشبیه شده‌اند... آنها می‌آیند تا عذاب بدهند یعنی 'آن کسانی که علامت خدا را بر پیشانی‌شان ندارند.' نوع بشر که بوسیله این 'ملخ‌ها' یا شیاطین بیرون آمده از جهنم مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گیرد 'در آن ایام مرگ را طالب خواهد شد...'

... آزاری که اینجا به آن اشاره شده آزار روحی است، با ذهنی مشوش و در تب و تاب. تصور این ملخ‌ها هم شگفت انگیز است، مثل رویایی وحشتناک، مثل مجموع تمام ترس‌ها و مشکلات و قلب‌های شکسته آدمی... آنها روح (ذهن) را مورد آزار قرار می‌دهند... می‌توانید تخریب خوفناک روح را تصور کنید که آدمیان از دست آن به ارواح پلید روی می‌آورند؟" (John R. Rice, Behold, He Cometh! A Commentary on Revelation, Sword of the Lord, 1977, pp. 169-171).

در طول روز و شب از لحاظ روانی مورد آزار قرار می‌گیرید. کسی نخواهد بود که به شما کمک کند، پروزاک یا هیچ داروی مسکن دیگری در دسترس نخواهد بود که شما را تسکین بدهد. ما در جفای آخر خواهیم بود پس آن چیزها موجود نخواهند بود، زیرا که میلیونها نفر دیگر نیز بوسیله این شیاطین برانگیخته خواهند شد. تقریباً به حد جنون خواهید رسید. آرزو می‌کنید که ایکاش مرده بودید. دایماً به فکر خودکشی خواهید بود. کسی نخواهد بود که به داد شما برسد! خیلی منتظر ماندید. آنقدر که از غافله عقب افتادید.

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

2. در آن ایام اگر سعی کنید که مسیحی بشوید، اعدام خواهید شد. کتاب مقدس از کسانی صحبت می‌کند "که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود کسانی که آن حیوان وحشی و پیکره‌اش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دست‌های خود نداشتند" (مکاشفه ۲۰:۴).


به این ترتیب متوجه خواهید شد که در جفای آخر بسر می‌برید. آنها تصمیم خواهند گرفت که یک میکروچیپ یا چیزی شبیه به آن را زیر پوست دست یا پیشانی شما بگذارند. بخاطر داشته باشید که این کار شما را بعنوان پرستندگان آن دجال نفرین خواهد کرد. شما خواهید گفت، "نه، من اجازه نمی‌دهم که آن را در بدن من قرار بدهند." ولی بدون آن قادر به خرید کالایی نخواهید بود. دست شما را باید "اسکن" کنند که بتوانید چیزی بخرید. گرسنگی خواهید کشید. نمی‌توانید در فروشگاهها خرید کنید! شما را لو خواهند داد. بخاطر مسیحی بودن سر شما را از تن جدا خواهند کرد. خواسته و ناخواسته همه چیز را از دست خواهید داد چون جا مانده‌اید!

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

3. مجبورید که آن داوری‌ها و جامها را تجربه کنید. یک نفر می‌گوید، "خب، من اجازه می‌دهم که آن میکروچیپ را زیر پوست من بگذارند. در اینصورت مشکلی نخواهم داشت. سر من را از تن جدا نخواهند کرد." ولی اگر از بریده شدن سرتان خلاص بشوید، هنوز باید از آن داوری‌ها و جامها جان سالم بدر ببرید!

(1) درد شدیدی در بدن شما ظاهر خواهد شد که باعث می‌شود بطور شبانه روزی درد داشته باشید (مکاشفه ۱۵:۶).

(2) آب تمام اقیانوسها و آبهای آشامیدنی مسموم خواهند شد. تمام آبها آلوده خواهند شد. هیچ چیزی برای نوشیدن نخواهید داشت. (مکاشفه ۴-۱۶:۳).

(3) با گرمای شدید خواهید سوخت. سنگی آسمانی خواهد افتاد و شما را می‌سوزاند. بدنتان بطور وحشتناکی خواهد سوخت. هیچ دارویی برای آن نخواهد بود. در حالیکه چرک از زخم سوختگی بدنتان جاری است، از این طرف به آن طرف خواهید رفت (مکاشفه ۹-۱۶:۸).

(4) برق قطع خواهد شد. در هنگام شب در تاریکی محض خواهید بود و از درد موجود روی زبانتان آه و ناله خواهید کرد (مکاشفه ۱۱-۱۶:۱۰).

(5) ارتش‌های دنیا بسیج خواهند شد. این باعث ناراحتی و سردرگمی بیشتر شما خواهد شد – همانجور که جنگ همیشه اینطور بوده. بسیاری از شما – مردان و زنان – بر خلاف میلتان به خدمت اجباری سربازی برده می‌شوید (مکاشفه ۱۶-۱۶:۱۲).

(6) زلزله بزرگی روی خواهد داد، بزرگتر از هر زلزله‌ای که تا آن زمان ثبت شده. بعد شهاب سنگها مثل تگرگ بر روی زمین خواهند بارید. کجا می‌خواهید پناه بگیرید؟ ساختمانها به خاطر زلزله به ویرانه تبدیل خواهند شد. کجا می‌خواهید پناه بگیرید؟ (مکاشفه ۲۱-۱۶:۱۷).


و فراموش نکنید که تمام این وقایع برای شما اتفاق می‌افتند چون بازگشتتان را به تعویق انداختید. می‌دانستید که عیسی مسیح روی صلیب مرد تا مزد گناه شما را بپردازد. می‌دانستید که از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد یعنی به دست راست خدای متعال. می‌دانستید که لازم بود پسر خدا گناهان شما را ببخشد و آنها را با خون خودش بشوید. شما این چیزها را می‌دانستید – ولی خودتان را گول زدید. بازی درآوردید و خندیدید و بهانه آوردید. شما از غافله عقب افتادید!

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

دکتر هایمرز، لطفاً تشریف بیاورید و ختم جلسه را اعلام بفرمایید.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

آیات خوانده شده قبل از خطابه توسط آقای نواح سانگ: متی ۱۰-۲۵:۱.
سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیت:
“I Wish We’d All Been Ready” (by Larry Norman, 1947-2008).           

طرح کلی

و در بسته شد

AND THE DOOR WAS SHUT

خطابه نوشته شده توسط دکتر ر. ل. هایمرز
و موعظه شده توسط جان سموئل کیگن
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan

"و در بسته شد" (متی ۲۵:۱۰).

I.    اول، در رویداد ربوده شدن پشت در می‌مانید، متی ۱۳-۲۵:۱۰؛
متی ۲۳-۷:۲۱؛ دوم قرنتیان ۱۳:۵.

II.   دوم، باید بدانید که همه نشانه‌ها برای رویداد ربوده شدن حالا وجود دارند،
متی ۴۱-۲۴:۳۷.

III.  سوم، با از دست دادن رویداد ربوده شدن، آرزوی مرگ خواهید کرد،
مکاشفه ۹:۶؛ ۱۲-۹:۱؛ ۲۰:۴؛ ۲۱-۱۶:۱.