Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


ربوده شدن

(خطابه سوم در باب نبوت‌ها)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۷ مه ۲۰۱۷
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 7, 2017

"زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم..." (اول تسالونیکیان ۱۷-۴:۱۶).

این یکی از وعده‌های شگفت‌انگیز کتاب مقدس است! عیسی دوباره می‌آید! هر فرد مسیحی وقتی این جمله را می‌شنود، پر از شادی و خوشی می‌شود، زیرا "عیسی دوباره می‌آید"! لطفاً انجیل خودتان را در این قسمت باز نگه دارید.

عیسی برای چندین ساعت به صلیب آویخته شده بود. در نهایت هم با صدای بلندی فریاد زده گفت، "ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می‌کنم" (لوقا ۲۳:۴۶). بعد از این بود که جان سپرد. آنها جسد بی‌جانش را در قبری نهادند. آن قبر را مهر و موم کرده و به سربازان رومی دستور دادند در جلوی قبر نگهبانی بدهند.

در روز سوم او از میان مردگان برخاست. ولی وقتی بر شاگردانش ظاهر شد،

"ایشان لرزان و ترسان شده، گمان بردند که روحی می‌بینند" (لوقا ۲۴:۳۷).

پس عیسی به آنها گفت،

"دستها و پایهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنانکه می‌نگرید که در من است" (لوقا ۲۴:۳۹).

عیسی شاگردانش را به بیرون شهر اورشلیم به سمت کوه زیتون برد. به آنها گفت که به تمام جهان بشارت بدهند.

"و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوی آسمان چشم دوخته می‌بودند، هنگامی که او می‌رفت، ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید" (اعمال رسولان ۱۱-۱:۹).

"همین عیسی" که "به آسمان" بالا برده شد باز خواهد گشت. او بالا رفت! پس پایین خواهد آمد! او دوباره برمی‌گردد!

او باز برمی‌گردد، او باز برمی‌گردد،
خود همین عیسی، رد شده از طرف آدمیان؛
او باز برمی‌گردد، او باز برمی‌گردد،
با قوت و جلال عظیم، او باز برمی‌گردد!
   (“He is Coming Again” by Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

کتاب مقدس به ما می‌گوید که او در دو بخش یا در دو مرحله برمی‌گردد. دومین مرحله از بازگشتش وقتی است که به کوه زیتون برمی‌گردد تا پادشاهی هزار ساله‌اش بر زمین را برقرار سازد. ولی متن مورد نظر ما درباره قسمت اول بازگشت او صحبت می‌کند. دوباره به این متن در اول تسالونیکیان ۱۷-۴:۱۶ نگاه کنید. به سه نکته درباره این رویداد در این متن دقت کنید.

I. اول، عیسی خداوند به داخل جو بالای زمین داخل خواهد شد.

به اول تسالونیکیان ۴:۱۶ دقت کنید.

"زیرا خود خداوند با صدا... از آسمان نازل خواهد شد" (اول تسالونیکیان ۴:۱۶).

این "خود" مسیح است که "از آسمان" نازل می‌شود. این روح القدس نیست. در واقع، این اصلاً روح نیست. این "همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد... به سوی آسمان" است (اعمال رسولان ۱:۱۱). "همین عیسی" از آسمان برخواهد گشت.

"زیرا خود خداوند... از آسمان نازل خواهد شد" (اول تسالونیکیان ۴:۱۶).

مسیح قیام کرده گفت،

"دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنانکه می‌نگرید که در من است" (لوقا ۲۴:۳۹).

او باز برمی‌گردد، او باز برمی‌گردد،
خود همین عیسی، رد شده از طرف آدمیان؛
او باز برمی‌گردد، او باز برمی‌گردد،
با قوت و جلال عظیم، او باز برمی‌گردد!
   (“He is Coming Again” by Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

عیسی در یوحنا ۱۴:۳ گفت،

"باز می‌آیم" (یوحنا ۱۴:۳).

همچنین از شما می‌خواهم توجه کنید که در متن مورد نظر ما عیسی روی زمین نمی‌آید. بازگشت او به روی زمین رویداد کاملاً مجزایی خواهد بود، رویدادی که بعد اتفاق خواهد افتاد. ولی می‌خواهم دقت کنید که در متن ما او به روی زمین برنمی‌گردد. به آیه ۱۷ نگاه کنید. بایستید و آن را بخوانید.

"آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم..." (اول تسالونیکیان ۴:۱۷).

بفرمایید بنشینید.

مسیح در زمان "ربوده شدن" از آسمان می‌آید. او بعد به زمین خواهد آمد. از خواندن تحت‌الفظی کتاب مقدس روشن می‌شود که این دو رویداد مجزا هستند. عیسی خداوند از آسمان نازل می‌شود، ولی بالای زمین باقی خواهد ماند، یعنی "در آسمان." واژه "ربوده شدن" به معنای منتقل شدن است – در شادی ربوده شدن است! در فضا هوا وجود ندارد، بنابراین این متن نشان می‌دهد که وقتی به جو بالای زمین وارد می‌شود، همان جا می‌ماند.

"آنگاه ما که زنده و باقی باشیم... ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم" (اول تسالونیکیان ۴:۱۷).

II. دوم، مردگان در مسیح زنده خواهند شد.

آیه ۱۶ به ما می‌گوید،

"زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست..." (اول تسالونیکیان ۴:۱۶).

بفرمایید بنشینید. "مردگان در مسیح اول خواهند برخاست." دکتر ج. ورنان مک‌گی گفته،

او "با صدا" از آسمان نازل خواهد شد. آن صدای فرمان است. این همان صدایی است که او در مقابل قبر ایلعازر بلند کرد وقتی که گفت، "ای ایلعازر، بیرون بیا" (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 398).

عیسی به سمت قبر ایلعازر رفت و گفت،

"سنگ را بردارید. مرتا خواهر میت بدو گفت: ای آقا الآن متعفن شده، زیرا که چهار روز گذشته است" (یوحنا ۱۱:۳۹).

ولی آنها از عیسی اطاعت کردند. سنگ را از جلوی قبر به کناری زدند. و عیسی،

"به آواز بلند ندا کرد: ای ایلعازر، بیرون بیا. در حال، آن مرده... بیرون آمد" (یوحنا ۴۴-۱۱:۴۳).

این کاری است که دقیقاً مسیح در زمان ربوده شدن انجام خواهد داد. او با صدای بلند فرمان خواهد داد، با صدایی شبیه آواز رئیس فرشتگان، صدایی مثل صدای شیپور (McGee, ibid.). وقتی مسیح فریاد بزند، مثل کاری که در برابر قبر ایلعازر کرد، "مردگان در مسیح اول خواهند برخاست." جسد مرده مسیحیان واقعی از قبرها بیرون آمده و بلند کرده خواهد شد تا در آسمان با مسیح ملاقات کند.

وقتی جان کیگن پسرک کوچکی بود متوجه شده بود که نجات پیدا نکرده است – ولی والدینش مسیحیانی واقعی بودند. وقتی در مورد ربوده شدن موعظه کردم باعث شده بود که شبها دچار ترس و نگرانی بشود. به من یکبار گفت که بارها از بستر خوابش بلند می‌شد و به اتاق خواب والدینش می‌رفت تا ببیند که آیا آنها ربوده شده‌اند و او را در خانه تنها گذاشته‌اند. آن ترس از نوع خوبش بود. خوب است که از تنها ماندن بترسید. حالا وقتش است که به عیسی اعتماد کنید و آن ترس از بین خواهد رفت! کتاب مقدس می‌گوید،

"مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست. ای شما که در خاک ساکنید بیدار شده، ترنّم نمایید، زیرا که شبنم تو شبنم نباتات است. و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند" (اشعیا ۲۶:۱۹).

کتاب ایوب قدیمی‌ترین کتاب عهد عتیق است. این کتاب پیش از آنکه موسی پیدایش را بنویسد، نوشته شده بود. ایوب درباره ربوده شدن صحبت کرده.

"و بعد از آنکه این پوست من تلف شود، بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید. و من او را برای خود خواهم دید. و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری. اگر چه گُرده‌هایم در اندرونم تلف شده باشد" (ایوب ۲۷-۱۹:۲۶).

ربوده شدن توسط پولس رسول نیز پیش‌گویی شده. او گفت،

"در لحظه‌ای، در طرفه العینی، به مجرد نواختن صور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد، و مردگان، بی فساد خواهند برخاست..." (اول قرنتیان ۱۵:۵۲).

متن مورد نظر ما می‌گوید،

"مردگان در مسیح اول خواهند برخاست" (اول تسالونیکیان ۴:۱۶).

حالا، ممکن است به فکر فرو بروید که بدنهایی که به مدت طولانی مرده بودند، بدن ایمانداران واقعی، در مورد ایوب بیش از ۳۵۲۰ سال، که مرده و بیجان بوده چطور می تواند زنده بشود. چطور یک چنین چیزی اصلاً ممکن است؟ پولس رسول در اول قرنتیان ۱۵:۵۱ آن را یک "راز" خطاب می‌کند، در اصل یونانی عبارت "musterion" آمده، چیزی که ذهن انسانی ما نمی‌تواند کاملاً آنرا درک کند. صادقانه بگویم، این یک معجزه است. شما به خدا اعتقاد دارید، اینطور نیست؟ خب، از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس گفته می‌شود که خدا معجزات بسیار انجام می‌دهد. و این یکی از معجزات عظیم خداست،

"مردگان در مسیح اول خواهند برخاست" (اول تسالونیکیان ۴:۱۶).

ما از لحاظ خرد و عقل آن را نمی‌فهمیم، با اینحال حقیقت محض است.

"مردگان در مسیح [مسیحیان مرده] اول خواهند برخاست" (اول تسالونیکیان ۴:۱۶).

III. سوم، مسیحیان زنده با آنها ربوده خواهند شد.

به آیه ۱۷ نگاه کنید.

"آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم..." (اول تسالونیکیان ۴:۱۷).

مسیحیان حقیقی که در آن زمان بر روی زمین زنده هستند با مسیحیان مرده "ربوده" خواهند شد "تا خداوند را در هوا استقبال" کنند. اول، مسیحیان مرده "ربوده" خواهند شد و سپس مسیحیان حقیقی که زنده هستند "ربوده" خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند. کتاب مقدس می‌گوید که همه این امور واقع خواهد شد

"در لحظه‌ای، در طرفه العینی..." (اول قرنتیان ۱۵:۵۲).

تمام این امور با سرعت یک چشم بر هم زدن اتفاق خواهد افتاد! مسیحیان مرده و بعد مسیحیان زنده "ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم." چه وعده شگفت‌انگیزی است که در کتاب مقدس آمده! چه امید فوق‌العاده‌ای برای مسیحیان است!

شادی نمایید، شادمانی کنید! بدون مردن می‌رویم،
نه مرضی، نه اندوهی، نه ترس و نه گریه ای.
در ابرها ربوده شده با خداوندمان در جلال،
وقتی که عیسی "خاصان خود" را می پذیرد.
   (“Christ Returneth” by H. L. Turner, 1878).

جناب مک‌گی گفته، "ربوده شده" از واژه یونانی "harpazō" گرفته شده که به معنی "سریع گرفتن، قاپیدن، بلند کردن یا ربوده شدن" است (رجوع به ص. ۳۹۹). در ادامه دکتر ج. ورنان مک‌گی گفته،

این مطلب بطور باشکوه و شگفت‌انگیزی تسلی دهنده است! بدن مردگان [مسیحی] بلند کرده خواهد شد. بعد هر کس که در آن زمان زنده باشد با آنها ربوده خواهد شد تا در آسمان با خداوند ملاقات کند. در نتیجه تا به ابد با خداوند خواهیم بود. در واقع، با او به زمین برمی‌گردیم تا با وی وقتی که پادشاهی‌اش را برقرار می‌کند حکومت نماییم (رجوع به ماخذ بالا).

آینده شگفت‌انگیزی در انتظار مسیحیان حقیقی است وقتی که مسیح در هوا برمی‌گردد تا ما را در آسمان بپذیرد!

آیا شما برای آن رویداد آماده هستید؟ آیا حاضر شده‌اید؟ فقط کسانی که حالا نجات پیدا کرده‌اند ربوده می‌شوند تا خداوند را آنجا در هوا ملاقات کنند. نجات پیدا کرده‌اید؟ عیسی روی صلیب مرد تا مزد گناهان شما را بپردازد. از مردگان برخاست و خونش را به آسمان برد تا شما را پاک کند و همه گناهانتان را بشوید. ولی باید تسلیم او بشوید و فقط به او اعتماد کنید. اگر با ایمان ساده به عیسی اعتماد کنید، او با خون خودش شما را از هر گناهی پاک می‌کند و نجات پیدا می‌کنید، آماده باشید برای اینکه

"با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم" (اول تسالونیکیان ۴:۱۷).

بعد می‌توانید با ما این سرود را بخوانید،

شادی نمایید، شادمانی کنید! بدون مردن می‌رویم،
نه مرضی، نه اندوهی، نه ترس و نه گریه ای.
در ابرها ربوده شده با خداوندمان در جلال،
وقتی که عیسی "خاصان خود" را می‌پذیرد.
ای خداوند عیسی، تا کی، تا کی،
قبل از اینکه سرود شاد سر دهیم،
مسیح می‌آید! هللویاه!
هللویاه! آمین. هللویاه! آمین.
   (“Christ Returneth” by H. L. Turner, 1878).

هفته دیگر حتماً به این کلیسا برگردید تا مژده انجیل را دوباره بشنوید. عیسی شما را محبت می‌کند و دوست دارد! به او اعتماد کنید تا تمام گناهان شما را با خون خودش که روی صلیب ریخت پاک کند! آمین!


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

آیات خوانده شده قبل از خطابه توسط آقای نواح سانگ: اول قرنتیان ۵۴-۱۵:۵۱.
سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیت:
“Jesus is Coming Again” (by John W. Peterson, 1921-2006).

طرح کلی

ربوده شدن

(خطابه سوم در باب نبوت‌ها)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)

دکتر ر. ل. هایمرز

"زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم..." (اول تسالونیکیان ۱۷-۴:۱۶).

(لوقا ۳۹، ۲۴:۳۷؛ اعمال ۱۱-۱:۹)

I.   اول، عیسی خداوند به داخل جو بالای زمین داخل خواهد شد،
اول تسالونیکیان ۴:۱۶؛ اعمال ۱:۱۱؛ لوقا ۲۴:۳۹؛ یوحنا ۱۴:۳؛
مکاشفه ۱۶-۱۹:۱۱؛ متی ۳۱-۲۴:۲۷؛ زکریا ۵-۱۴:۴؛
اول تسالونیکیان ۴:۱۷.

II.  دوم، مردگان در مسیح زنده خواهند شد، تسالونیکیان ۴:۱۶؛
یوحنا ۴۴-۴۳، ۱۱:۳۹؛ اشعیا ۲۶:۱۹؛ ایوب ۲۷-۱۹:۲۶؛
اول قرنتیان ۵۱، ۱۵:۵۲.

III. سوم، مسیحیان زنده با آنها ربوده خواهند شد،
اول تسالونیکیان ۴:۱۷؛ اول قرنتیان ۱۵:۵۲.