Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


نبرد علیه سندمانیانیسم

(شماره سه از سری شعارهای جنگی)
THE BATTLE AGAINST SANDEMANIANISM
(NUMBER THREE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

خطابه کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۱۷
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, January 22, 2017

"کتاب مقدّس را مطالعه می‌نمایید چون خیال می‌کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب دربارۀ من شهادت می‌دهد، شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌" (یوحنا ۴۰ ،۵:۳۹).

شما احتمالاً درباره اصطلاح سندمانیانیسم چیزی نمی دانید مگر اینکه دانشجوی الهیات باشید. این واژه به بدعتی ملعون شده دلالت دارد. بشارت انجیل را خدشه دار کرده. میلیونها نفر را به سمت شعله های ابدی جهنم سوق داده. سندمانیانیسم را شخصی به نام رابرت سندمان (۱۷۷۱-۱۷۱۸) معرفی کرد. تعلیم اصلی اش این است که وقتی چیزی را که کتاب مقدس درباره مسیح می گوید در ذهنتان قبول می کنید، شما نجات پیدا کردید. سندمانیانیسم می گوید هر کس که باور می کند مسیح برای گناهان ما مرد و از مردگان برخاست نجات پیدا کرده – یعنی هر کس که چیزهای گفته شده در کتاب مقدس را باور می کند یک بازگشت کرده محسوب می شود. امروزه سندمانیانیسم یک اشتباه بزرگ در تمام کلیساهایمان محسوب می شود. این دیدگاه میلیونها نفر را به کام جهنم روانه می کند. چند نفر در کلیسای ما هستند که این بدعت مرده را باور دارند! با اینکه مدام علیه این باور موعظه می کنم، آنها به چیزی که می گویم گوش نمی کنند. آنها به باور کردن این آموزه مرده سندمانیانیسم ادامه می دهند. شش نفر از کسانی که فکر می کردند در کلیسایمان سال گذشته نجات پیدا کردند به این عقیده ایمان دارند. آنها گمشده باقی ماندند و به سمت جهنم قدم برداشتند چون چنین عقیده ای را هنوز دارند (see “Sandemanianism” in The Puritans: Their Origins and Successors by Dr. Martyn Lloyd-Jones, Banner of Truth, 1996 edition, pp. 170-190).

آنها می گویند اگر به آنچه کتاب مقدس درباره مرگ مسیح می گوید ایمان دارید نجات پیدا می کنید. این موضع آنهاست. دکتر لوید-جونز گفته، "این یکی از مشکلات اصلی فعلی پیش روی ما است" (رجوع به ص. ۱۷۷). حداقل شش نفر در همین کلیسا که فکر می کردند سال گذشته نجات پیدا کردند حالا گمشده اند چون به چیزی که کتاب مقدس درباره مسیح می گوید اعتماد می کنند تا به خود مسیح.

آنها فکر می کنند با ایمان به اینکه عیسی روی صلیب مرد نجات پیدا می کنند. آنها به چیزی که کتاب مقدس درباره مرگ مسیح می گوید ایمان دارند. ولی ایمان به چیزی که کتاب مقدس می گوید کسی را نجات نمی دهد. در این خطابه این مسئله را ثابت می کنم.

I. اول، خود مسیح سندمانیانیسم را مورد اصلاح قرار داد.

عیسی با فریسی ها حرف می زد. این یهودی ها در نگرششان به نجات، مثل کسانی بودند که سندمانیانیسم را باور می کنند. عیسی گفت،

"کتاب مقدّس را مطالعه می‌نمایید چون خیال می‌کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب دربارۀ من شهادت می‌دهد، شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌" (یوحنا ۴۰ ،۵:۳۹).

این افراد فکر می کردند که با مطالعه کتاب مقدس و ایمان به کلام خدا نجات پیدا می کنند. متیو هنری گفته، "آنها با خواندن و مطالعه کتب مقدسه در جستجوی [حیات ابدی] بودند. در میانشان این گفته رواج داشت، 'کسی که شریعت را در خود دارد [کتب مقدسه را] از حیات ابدی برخوردار است.' فکر می کردند که اگر کتب را از بر بدانند و از حفظ بگویند... آسمان از آن ایشان است" (Matthew Henry’s Commentary on). آنها به کتب مقدسه ایمان داشتند، ولی نزد خود عیسی نمی آمدند.

آن اشتباه سندمانیانیسم است. دکتر لوید-جونز گفته، "عبارات کتاب مقدس را با فکرتان می پذیرید و چیزی که لازم دارید همین است" (رجوع به ص. ۱۷۵). "فکر می کنند اگر به چیزی که کتاب مقدس درباره عیسی می گوید باور کنند، نجات پیدا می کنند" (رجوع به ماخذ بالا).

دهها هزار بچه در کلیساهای ما این تعلیم مرگبار را دریافت کرده اند. به آنها یاد دادند که آیاتی از کتب مقدس را حفظ کنند. بعد "دستهایشان را بلند می کنند" – و تعمید داده می شوند! اصلاً نزد مسیح نمی آیند! فقط باید عبارات یوحنا ۳:۱۶ را باور کنند و دعایی را زیر لب زمزمه کنند. کلیساهایمان میلیونها کلیسا (و بزرگسال) را با تعلیم کاذب سندمانیانیسم به سمت جهنم روانه می کند. عیسی گفت،

"کتاب مقدّس را مطالعه می‌نمایید چون خیال می‌کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب دربارۀ من شهادت می‌دهد، شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌" (یوحنا ۴۰ ،۵:۳۹).

پنج نفر در کلیسایمان اینجا اینطور هستند.

یک جوان چینی گفت که چون ایمان آورد "که عیسی برای او مرد" نجات پیدا کرد. او فکر کرد که ایمان به آنچه کتاب مقدس درباره عیسی گفته مثل همان آمدن نزد خود عیسی است! او یک سندمانیان گمشده باقی مانده.

یک زن جوان یکبار گفت، "عیسی تنها کسی است که می تواند من را نجات بدهد." او به چیزی که کتاب مقدس درباره عیسی می گوید ایمان داشت، ولی پیش خود عیسی نخواهد آمد. او خودش پیش عیسی نیامده چون در قلبش از گوش کردن به شیطان دست نکشیده که به او می گوید کلیسا را ترک کند. او این افکار گناه آلود را کنار نمی گذارد. او باور دارد که عیسی تنها نجات دهنده است، ولی از نصایح شیطانی افراد گمشده دست برنمی دارد. در نتیجه یک سندمانیان گمشده باقی می ماند که به کتاب مقدس ایمان دارد، ولی به خود عیسی اعتماد نمی کند. به چیزی که کتاب درباره عیسی می گوید اعتقاد دارد. ولی پیش خود عیسی نمی آید. چون از گناهش برنمی گردد، پس پیش خود عیسی نمی آید که از گناهش با خون او پاک بشود. او یک سندمانیان گمشده باقی مانده.

یک جوان مکزیکی تبار گفت که اعتماد به عیسی مثل ایمان به این است که مسیح روی صلیب مرد. باز هم این جوان به چیزی که کتاب مقدس می گوید ایمان دارد، چون به سندمانیانیسم آویزان شده. ایمان به کلام خدا که عیسی روی صلیب برای ما مرد، مثل اعتماد به خود او نیست. در نتیجه یک سندمانیان گمشده باقی مانده.

یک جوان چینی دیگر همین چیزها را گفته. او گفته که اعتماد به عیسی مثل ایمان به این است که عیسی بخاطر او مرد. او به چیزی که کتاب می گوید ایمان دارد، ولی به خود عیسی اعتماد نمی کند. او هم یک سندمانیان گمشده باقی مانده.

یک دختر چینی دیگر گفته که اعتماد به عیسی مثل ایمان داشتن به این است که عیسی برای او مرد. می دانست که این اشتباه است، ولی وقتی دکتر کیگن از او پرسید که آیا این دو مقوله یکی هستند "غافلگیر شد." او "غافلگیر شد" چون در قلبش هیچوقت به عیسی اعتماد نکرده بود. تنها کاری که کرده بود این بود که به یکی دوتا آیه ایمان داشت. "غافلگیر شد" چون هیچوقت به خود عیسی اعتماد نکرده بود بلکه به تعالیم کتاب مقدس اکتفا می کرد. او هم یک سندمانیان گمشده است.

شما اعتقاد دارید که دونالد ترامپ رئیس جمهور است. ولی با او ملاقات نکردید! اعتقاد به اینکه او رئیس جمهور است مثل رفتن پیش او نیست. یک تمایز آشکار بین اعتقاد به آنچه کلام خدا درباره عیسی می گوید و اعتماد به خود عیسی وجود دارد. این تمایز شاید بی اهمیت جلوه کند – ولی اینطور نیست. اگر به خود عیسی اعتماد نکردید، به جهنم می روید! عیسی گفت، "شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌" (یوحنا ۵:۴۰). ایمان به یک آیه یا تعلیم کتاب مقدسی هیچکس را از شعله های ابدی جهنم نجات نمی دهد!

چرا افراد به این کارشان ادامه می دهند؟ دلیلش این است که نسبت به گناه احساس محکومیت نکردند! اگر چنین احساسی نسبت به گناه می کردید، مثل جان کیگن، متوجه می شدید که هر کاری انجام بدهید شما را نجات نمی دهد – هر کاری! حتی اگر باور کنید که عیسی می تواند شما را نجات بدهد! هیچکس جز خود عیسی نمی تواند رضایت خاطر شما را فراهم کند مگر نسبت به گناه احساس محکومیت کنید! می گویید، "چی می تواند گناهم را پاک کند؟ هیچ چیز جز خون عیسی." "می آیم ای خداوند اکنون نزد تو می آیم. مرا بشوی و ب خونی که از جلجتا جاریست من را پاک کن."

II. دوم، سندمانیانیسم یک تعلیم شیطانی است.

"کتاب مقدّس را مطالعه می‌نمایید چون خیال می‌کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب دربارۀ من شهادت می‌دهد، شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌" (یوحنا ۴۰ ،۵:۳۹).

چرا فریسی ها کتاب مقدس را جستجو و مطالعه می کردند، ولی نزد عیسی نمی آمدند؟ چون تحت تسلط شیطان بودند! عیسی به همین افراد گفت، "چرا سخنان مرا نمی‌فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید‌. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید..." (یوحنا ۴۴ ،۸:۴۳).

وقتی می گویم که باور کردن چیزی که کتاب مقدس می گوید مثل خود اعتماد کردن به عیسی نیست، نمی توانید حرفهای من را بشنوید. چنین چیز ساده ای را نمی توانید بفهمید چون تحت نفوذ شیطان هستید. عیسی هم این را گفت. او گفت، "برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید‌. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید" (یوحنا ۴۴ ،۸:۴۳). شما به ابلیس تعلق دارید. ابلیس خدای شماست. ابلیس ذهن شما را کور کرده. چون ابلیس نمی خواهد به عیسی اعتماد کنید و نجات پیدا کنید. پولس رسول گفت،

"زیرا اگر انجیلی که اعلام می‌کنیم پوشیده باشد فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند‌. "خدای این جهان" [ابلیس] افکار آنها را کور کرده است..." (دوم قرنتیان ۴ ،۴:۳).

ابلیس چطور شما را کور نگه می دارد؟ ابلیس چطور چنین نفوذی روی شما دارد که پیش عیسی نمی آیید؟

1.  افکار خیلی از چینی ها بخاطر والدین بودایی و نجات پیدا نکرده شان کور باقی مانده و به ابلیس زنجیر شده اند. این والدین از تمام قدرت شیطانی شان بهره می گیرند تا شما را از نجات پیدا کردن محروم کنند. ولی عیسی گفت، "هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست" متی ۱۰:۳۷. بزودی سال نوی چینی فرا می رسد. بعضی از شما والدین نجات پیدا نکرده عمداً نقشه می ریزید که شامی را همزمان با مراسم کلیسا تدارک ببینید. حالا باید به آنها بگویید، همین امروز، که اگر می خواهند شامی را همزمان با جلسه دعای شنبه شب یا دو مراسم روز یکشنبه آماده کنند با آنها نخواهید بود – و بعد به قولتان وفا کنید و در کلیسا باشید، مهم نیست که چقدر از دست شما عصبانی می شوند. با خشم والدین بودایی خودتان در چنگ شیطان اسیر نمانید. شما می گویید، "ولی آنها عصبانی می شوند و سرمان داد می زنند!" بگذارید عصبانی بشوند و داد بزنند! حالا شنیدن خشم اهریمنی آنها بهتر از این است که بشنوید خدا شما را در داوری آخر رد می کند. خودتان را از عصیان و نافرمانی گناه آلود آنها علیه خدا آزاد کنید! از زنجیرهای شیطان آزاد بشوید.

2.  خیلی از شما با ذهن کور و زنجیر شده به ابلیس باقی می مانید چون گناهان مخفی دارید.
گناهانی دارید که فکر می کنید هیچکس درباره آنها نمی داند – می گویید، "هیچکس نمی داند." ولی در اشتباه هستید. دو نفر درباره "گناهان مخفی" که مرتکب می شوید اطلاع دارند. آنها کی هستند؟ اولین کسی که درباره گناه مخفی شما می داند من هستم. ببینید، این ماه آوریل که بیاید، ۵۹ سال می شود که در خدمت رسالت کلیسا هستم. افراد زیادی من را متهم کرده اند که یکی از ترفندهایم خواندن فکر مردم است – ولی من اصلاً اینکاره نیستم. اما می توانم از صورتتان خیلی چیزها را بخوانم. بعد از دیدن صورت مردم در کلیسا به مدت ۵۹ سال، می توانم تقریباً خیلی خوب بگویم که چه گناهان مخفی را انجام می دهید. می دانستید که مامورین پلیس را آموزش می دهند تا بتوانند صورت مردم را بخوانند؟ فکر می کنم که مدارس الهیاتی و کتاب مقدسی مان باید کلاسهایی داشته باشند که به واعظین جوان یاد بدهند چطور صورت افراد را تشخیص بدهند. بله، با نگاه کردن به صورت شما اغلب می توانم بگویم که چه گناه مخفی را مرتکب شدید.
ولی شخص دیگری وجود دارد که خیلی دقیقتر از من است. در واقع این شخص صد درصد درباره گناه مخفی تان اطلاع دارد. و حالا اینجا دارد شما را خوب نگاه می کند. در اصل او درباره همه گناهان مخفی تان خبر دارد. او کیه؟ درست حدس زدید – او خداست! نمی توانید از دست او پنهان بشوید. او حاضر مطلق است – یعنی در هر لحظه همه جا هست. او می بیند که با بدنتان چکار می کنید. از هر فکری که دارید با خبر است. از رازهای نهان قلبتان اطلاع دارد. کتاب مقدس می گوید، "زیـرا که چشمـان خداوند در تمـام جهان تردد می‌کند تا قوت خویش را بر آنانـی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد" (دوم تواریخ ۱۶:۹). "چشمان خداوند در همه جاست، و بر بدان و نیکان می‌نگرد" (امثال ۱۵:۳). "چشمان یهُوَه خدایت... پیوسته بر آن است" – بر هر گناه نهانی که مرتکب می شوید. "چشمان یهُوَه خدایت... پیوسته بر آن است" (تثنیه ۱۱:۱۲). و کتاب مقدس می گوید که خدا هر گناه پنهان شما را در کتابش می نویسد. خدا گناهان مخفی شما را در داوری آخر از کتابش خواهد خواند. کتابهایش مثل یک کامپیوتر عظیم هستند و هر گناه مخفی شما را ضبط کرده اند. شما در داوری آخر در برابر خدا می ایستید. او جزئیات گناهانی را که فکر می کردید هیچکس درباره آنها نمی داند خواهد خواند. بعد از خواندن گناهانتان از آن کتابها، نمی توانید از خودتان دفاع کنید. خودتان هم آن گناهان را بیاد خواهید آورد. بعد از اینکه خدا فهرست گناهان پنهان شما را خواند، "به دریاچه آتش انداخته" خواهید شد (مکاشفه ۱۴-۲۰:۱۱).

3.  خیلی از شما افکارتان کور شده و به شیطان زنجیر شدید چون اعتراف نمی کنید که قلبتان شرور است. کتاب مقدس می گوید، "دل از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند؟" (ارمیا ۱۷:۹). جورج وایت فیلد (۱۷۷۰-۱۷۱۴) گفته، "مهم نیست که با چه شدتی این حقیقت را انکار می کنید، ولی وقتی بیدار بشوید، می بینید که گناه موجود در زندگی تان ناشی از قلب فاسد و منحرف خودتان است... چنین شخصی می بیند که آنقدر در [قلب خودش] مسموم شده و نافرمان است که خدا حق دارد او را نفرین کند، حتی اگر یک گناه سطحی هم در تمام عمرش مرتکب نشده باشد." جولی گفته، "روح القدس به من نشان داد که واقعاً آدم خوبی نبودم... یک آدم بد و خودخواه و خیلی مغروری بودم و از خودم خجالت می کشیدم... که باطناً چه جور آدمی بودم [یعنی در قلبم]... احساس گناهکار بودن و در مسیر غلط قرار داشتن می کردم." او ظاهرا دختر خوبی بود، ولی قلب گناهکاری داشت. او می گوید، "وانمود می کردم که آدم خوبی هستم در حالیکه عمیقاً [در قلبم] اینطور نبودم... می دانستم که به اندازه کافی آدم خوبی نبودم که بتوانم خودم را نجات بدهم... صورتم از شدت گریه خیس شده بود." او تمام عمرش در کلیسای انجیلی بوده، ولی حالا در قلبش احساس گناه هولناکی می کرد. او می گفت که کتاب مقدس تاثیر بسزایی روی زندگی اش نگذاشت تا اینکه در قلب خودش گناه را احساس کرد؛ تا وقتی نسبت به گناه احساس محکومیت به او دست نداد، پاک شدن او از گناه با خون عیسی مفهومی نداشت. مفهومی نداشت تا اینکه احساس کرد که چه قلب وحشتناکی دارد. سندمانیانیسم در کلیسای انجیلی عبارات کتاب مقدس را به او یاد داده بود، ولی تاثیری در زندگی او نگذاشته بود تا اینکه خدا او را نسبت به گناه موجود در قلبش محکوم و پشیمان کرد.

III. سوم، سندمانیانیسم افراد ظاهراً خوب را به جهنم روانه می کند.

شما می گویید، "من کارهای وحشتناکی که خیلی ها مرتکب می شوند انجام نمی دهم. من زندگی پاکی دارم. هر یکشنبه به کلیسا می روم. من آدم خوبی هستم." ولی باید به شما هشدار بدهم که هر چه آدم خوبی باشید، هر چقدر دعا کنید و کلام خدا را بخوانید، هر چقدر به چیزی که کتاب مقدس درباره عیسی می گوید باور داشته باشید – اگر به خود عیسی اعتماد و توکل نکنید، با آدمهای شرور به جهنم می روید. ایمان به اینکه عیسی مسیح روی صلیب مرد تا شما را نجات بدهد باعث نجات شما نمی شود! گوش کنید ببینید رسول چه گفته،

"کتاب مقدّس که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیله ایمان به مسیح عیسی نجات یابی آشنا بوده‌ای‌" (دوم تیموتیوس ۳:۱۵).

ایمان به اینکه مسیح برای شما مرد، نجاتتان نمی دهد. این فقط یک باور و اعتقاد آموزه ای یا تعلیمی است. کلام خدا داده شد تا شما را به "نجات... که در مسیح عیسی" است هدایت کند. اگر به عیسی اعتماد نکنید، هر چقدر هم که به کتاب مقدس ایمان داشته باشید نجات پیدا نمی کنید. هدف کتاب مقدس هدایت شما به سمت خود عیسی مسیح است!

دکتر آ. و. توزر بینش عمیقی از انحراف سندمانیانیسم را در مقاله ای با عنوان "کتاب مقدس تعلیم داد یا روح تعلیم داد؟" ارایه می دهد. دکتر توزر گفته،

"کلیساها کلام خدا را به بچه هایشان تعلیم می دهند [و] اما هیچوقت در آنها مسیحیت زنده را تولید نمی کنند... زندگی مذهبی شان درست و تا اندازه ای معنوی است، ولی کاملاً از روی عادت و بطور خودکار است. یک چنین [افراد جوانی] را نمی شود بعنوان ریاکار ولشان کرد. خیلی از آنها [با] شدت درباره تعالیمشان جدی هستند. فقط افکارشان کور شده... آنها را مجبور کردند که به پوسته خارجی ایمان عادت کنند، در حالیکه در تمام مدت قلبشان تشنه واقعیت روحانی است و نمی دانند اشکال کارشان چیه... عیسی مسیح حقیقت است و نمی شود او را با کلماتی [از کتاب مقدس] محدود کرد."

هیچوقت احساسی مثل نواح سانگ داشتید؟ نواح گفته، "می دانستم که با خدا رو راست نبودم. رفتم تا با دکتر کیگن حرف بزنم و نسبت به گناه و قلب جاهل و فریبکارم احساس محکومیت را تجربه کنم. روح القدس مجبورم کرد ببینم که چه گناهکار بدبختی بودم. از گناهم خیلی متنفر شدم و احساس کردم که لایق فیض خدا نیستم... دکتر هایمرز موعظه می کرد و می گفت، 'ایمان کامل نجات نمی دهد. عیسی نجات دهنده است!' فکر من نسبت به این حقیقت که عیسی همیشه اینجا حضور دارد کور شده بود. فقط لازم بود که به او اعتماد کنم. دکتر هایمرز از من پرسید آیا به مسیح اعتماد می کنم و من گفتم، 'بله.' دکتر هایمرز این سرود را می خواند، 'اگرچه میلیونها نفر آمده اند، هنوز جا برای یکنفر هست، در پای صلیب جا برای تو هست.' با تمام تقصیر و گناهم پیش عیسی آمدم و عیسی من را رد نکرد. در آن لحظه در او آرامش پیدا کردم! چه نجات دهنده بخشنده ای! احساس می کردم که مثل یک کرم هستم، ولی عیسی من را بلند کرد و نجات داد. عیسی روی صلیب برای من خونش را ریخت، تا مزد گناه من را پرداخت کند و محبتی که نسبت به من دارد هیچوقت فراموش نمی کنم." جوانی که این مطالب را نوشت نواح سانگ است. او دارد آماده می شود که خودش یک شبان بشود. پدرش همه خطابه هایمان را به زبان چینی در ویدیوهایی به آدرس www.sermonsfortheworld.com ترجمه می کند. نواح تا چند هفته دیگر می رود تا در چین و اندونزی موعظه کند!

دوست من، آیا از ایمان به "اینکه" عیسی نجات می دهد دست برمی دارید؟ آیا می آیید مستقیماً پیش خود عیسی و تنها به خود او اعتماد می کنید؟ عیسی هر گناهی را که مرتکب شده اید از کتاب داوری اش پاک می کند. با خون خودش شما را تطهیر می کند. شما را نجات می دهد. او شما را نجات می دهد. او همین حالا شما را نجات می دهد! آمین.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

آیات خوانده شده پیش از خطابه توسط آقای آبل پرودام: یوحنا ۴۶-۵:۳۹.
سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیت:
“There’s Room at the Cross For You” (Ira F. Stanphill, 1914-1993).

طرح کلی

نبرد علیه سندمانیانیسم

(شماره سه از سری شعارهای جنگی)
THE BATTLE AGAINST SANDEMANIANISM
(NUMBER THREE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)

دکتر ر. ل. هایمرز

"کتاب مقدّس را مطالعه می‌نمایید چون خیال می‌کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب دربارۀ من شهادت می‌دهد، شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌" (یوحنا ۴۰ ،۵:۳۹).

I.    اول، خود مسیح سندمانیانیسم را اصلاح کرد، یوحنا ۴۰ ،۵:۳۹.

II.   دوم، سندمانیانیسم یک تعلیم شیطانی است،
یوحنا ۴۴ ،۸:۴۳؛ دوم قرنتیان ۴ ،۴:۳؛ متی ۱۰:۳۷؛ دوم تواریخ ۱۶:۹؛ امثال
۱۵:۳؛ تثنیه ۱۱:۱۲؛ مکاشفه ۱۴-۲۰:۱۱؛ ارمیا ۱۷:۹.

III. سوم، سندمانیانیسم افراد ظاهراً خوب را به جهنم روانه می کند،
دوم تیموتیوس ۳:۱۵.