Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


آنها را از مکانهای آلوده به گناه دعوت کن بیایند!

BRING THEM IN FROM THE FIELDS OF SIN!
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه داده شده به کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۷ آگوست ۲۰۱۶
A sermon given to the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 7, 2016

"به شاهراه‌ها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود‌" (لوقا ۱۴:۲۳).

سالها بود که نمی دانستم چطور جانها را صید کنم. نمی دانستم چطور افراد گمشده را نجات بدهم و به کلیسا بیاورم. تقریباً هر روش ممکن را امتحان کردم. پخش رساله ها را امتحان کردم. ولی پخش کردن رساله ها باعث آمدن افراد گمشده به کلیسا نشد. موعظه در خیابانها را امتحان کردم. ولی اینکار هم افراد گمشده را به کلیسا نیاورد. شهادت به مردم در خیابان ها یا جلوی درب منازلشان را امتحان کردم. ولی آن هم کار نکرد. مردم نهایتاً دعایی برای نجات می خواندند. ولی به کلیسا نمی آمدند. خواستم بعد از دعا کردنشان، کارشان را "پیگیری" کنم و دوباره سری بهشان بزنم. ولی "پیگیری" کردن هم آنها را به کلیسا نیاورد. خیلی احساس درماندگی و شکست می کردم.

ولی تسلیم نشدم. می دانستم که باید راهی وجود داشته باشد که افراد گمشده را به کلیسا بیاورد و باعث بازگشت آنها بشود. این موضوع ادامه داشت تا اینکه به این آیه مورد نظر رسیدم. قبلاً هم آنرا خوانده بودم، ولی این بار ناگهان برقی در سرم جرقه زد. در آن لحظه روش بشارتی انجیل متولد شد. حرفهای عیسی در مورد صید جانها به راهنمای ما بدل شد.

"به شاهراه‌ها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود‌" (لوقا ۱۴:۲۳).

بجای رفتن بطرف مردم و از آنها خواستن که "دعای گناهکار" را بخوانند – و بعد سعی کردن در آوردن آنها به کلیسا، ما کار تازه ای انجام دادیم. در واقع قبل از اینکه سعی کنیم نجاتشان بدهیم، آنها را به کلیسا دعوت کردیم. و این روش شروع بکار کرد! حالا داشتیم کاری را می کردیم که عیسی می گفت انجام بدهید. "آنها را ملزم" می کردیم که پیش از شنیدن انجیل از طریق خطابه های من، به کلیسا بیایند.

خیلی ها به کلیسا نیامدند. ولی بعضی ها آمدند. و بعضی از آنها موعظه های من را شنیدند و نجات پیدا کردند. ولی اینها افرادی بودند که وادار شدند که بیایند و در کلیسا دوستانی پیدا کردند. آنها افراد عادی بودند که قبل از اینکه با انجیل روبرو بشوند، در کلیسا حضور پیدا کردند.

همانطور که گفتم، همه کسانی را که به آمدن تشویق و دعوت کردیم، به کلیسا نیامدند. ضرب المثل عیسی به ما می گوید که بیشتر مردم نمی آیند. آیه ۱۸ می گوید، "اما همه شروع به عذر آوردن کردند‌" که نیایند. خیلی از افراد اصلاً به کلیسا نمی آیند. ما آنها را مجبور و "ملزم" کردیم به کلیسایمان بیایند، ولی تنها بعضی از آنها در واقع آمدند. ما از آنها خواستیم "که بیایند." به کجا بیایند؟ البته، به کلیسا بیایند! مگر به چه جای دیگری این کلمه "بیایند" می تواند در این ضرب المثل اشاره کند؟ ولی واقعاً بعضی از این افراد به کلیسا آمدند. آنها به خطابه های انجیلی آتشین گوش دادند. آنها با ما "یک شام بزرگ" هم خوردند – همانطور که در آیه ۱۶ گفته شده. از شام خوردن با ما لذت بردند – که بعدش هم یک مهمانی تولد برای یکی از اعضایمان برگزار می کردیم. در مهمانی ها خیلی به آنها خوش می گذشت! بعد هم برای یکشنبه بعدی آنها را دعوت می کردیم.

خیلی ها که آمدند دیگر برنگشتند. ولی بعضی ها برگشتند. و بعد انجیل را بارها در هر مراسمی برای آنها موعظه کردیم. بعد از مدتی شروع به فهمیدن انجیل کردند. مدتی دیگر که گذشت بعضی ها به گناهشان مجاب شدند و بعد چند تایی به عیسی اعتماد کردند و نجات پیدا کردند. چند نفر از شما که امشب اینجا هستید به این شکل به کلیسای ما آمدید؟ حتی اگر هنوز بازگشت نکردید، چند نفر از شما به این شکل به کلیسای ما آمدید؟ لطفاً بایستید. (آنها می ایستند). می بینید؟ بیشتر افراد این کلیسا به این شکل اینجا آمدند! شما به این کلیسا آمدید چون ما مسیح را پیروی کردیم. او گفت،

"به شاهراه‌ها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود‌" (لوقا ۱۴:۲۳).

"همه را دعوت کن بیایند" – با هم سرود بخوانیم!

دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.
(“Bring Them In,” Alexcenah Thomas, 19th century).

همینطور که روش مسیح در بشارت انجیل را پیروی می کردیم، بتدریج چیزهای دیگری هم یاد گرفتیم. یاد گرفتیم که موقع آوردن افراد بصورت انتخابی عمل کنیم. اول همه را می آوردیم. ولی کلیسای ما در قلب شهر است. ما درست در مرکز شهر لس آنجلس هستیم. شمار زیادی از مردم اینجا هستند که شانس موفقیت زیادی ندارند. بعضی ها معتاد به مواد مخدر هستند. نمی توانیم زیاد به آنها کمک کنیم. بعضی ها خیلی پیر و سالخورده اند و راه خودشان را می روند. آنها را هم نمی توانیم کمک کنیم. در زمان عیسی او گفت "مفلوجان و کورها و شلها را پیش من بیاور‌" (آیه ۲۱). ولی آن افراد در زمان عیسی خیلی متمدن تر و جدی تر از مردم حالا بودند. شما می توانید چنین افرادی را به کلیسا بیاورید چون آنها کار دیوانه واری انجام نمی دهند. ولی خیلی ها امروزه آنقدر وحشی و سرکش هستند که نمی شود آنها را به کلیسا آورد. در نتیجه خود عیسی گفت که انتخابی عمل کنید. عیسی به شاگردانش گفت،

"از سرزمینهای غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید" (متی ۶ ،۱۰:۵).

سپس به آنها گفت که حتی بیشتر از این هم انتخابی عمل کنند. عیسی به آنها گفت که به بعضی ها بشارت انجیل را ندهند و حتی به شهرهایشان وارد نشوند. او گفت،

"اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می‌گویید گوش ندهد وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می‌کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید‌. بدانید که در روز قیامت حالت سدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود‌" (متی ۱۵ ،۱۰:۱۴).

مسیح در انتخابش سختگیر بود پس ما هم باید باشیم. کسی می گفت، "اگر سعی کنید که همه را نجات بدهید نمی توانید اینکار را بکنید." ما متوجه شدیم که جوانهای دانشجو از حدود ۱۶ تا ۲۴ سال بهترین گروه سنی هستند که می توانیم با روشمان انجیل را به آنها بشارت بدهیم. بیشتر افراد کلیسای ما از این گروه سنی تشکیل می شوند. همچنین متوجه شدیم که جوانهای چینی که دانشجوی دانشگاه هستند راحتتر از دیگران قابل صید کردن هستند. ولی کسان دیگر را هم می گیریم. ما بیشتر از ۲۰ گروه قومی در کلیسایمان داریم. ولی یکپارچگی در کلیسایمان در این حقیقت نهفته است که آنها دانشجوی دانشگاه هستند (یا بودند). آنها هر دانشجویی نیستند. بلکه دانشجوهای جوان و خوب و تمیزی هستند که به مواد مخدر گرایش پیدا نکردند. آنها گروهی را تشکیل می دهند که "گروه هدف" خوانده می شوند. ما ماموریت بشارتی مان را روی آنها متمرکز کردیم. در چند سال گذشته حدود ۵۰ نفر از این جوانها را به کلیسایمان اضافه کردیم.

"به شاهراه‌ها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود‌" (لوقا ۱۴:۲۳).

آن سرود را دوباره بخوانیم!

دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.

شنیده ام که کلیساهای انجیلی می گویند امروزه صید جانها خیلی مشکل شده است. می گویند که هر روز اینکار مشکل تر می شود. می گویند که در ایام آخر زندگی می کنیم. این موضوع کار صید جانها از دنیا را مشکل تر می کند. دیگران به ما می گویند که هیچکس شماره تلفنش را به یک غریبه که در محوطه دانشگاه یا داخل پاساژ ملاقات می کند نمی دهد. ولی نظریه هایشان بر مبنای حقیقت نیست. آنها این موضوع را آنطور که ما امتحان کردیم نکرده اند. ما به تجربه می دانیم که خیلی از جوانها اسم شان و شماره تلفنشان را در محوطه دانشگاه به یکنفر با رفتار دوستانه می دهند. آنها هر هفته اینکار را می کنند. فکر نمی کنم که بیست سال پیش اینکار را می کردند و از اینجاست که واعظین دیگر نظریه هاشان را می گیرند که این کار عمل نمی کند. آنها متوجه نیستند که ما وارد دوره جدیدی شدیم که مردم روی گوشی هایشان با هم گپ می زنند و فیس بوک دارند و چیزهای دیگر. جوانهایی که امروزه "هزاره گان" (متولدین این هزاره م.) خوانده می شوند در واقع شماره تلفنشان را به یک غریبه خوش برخورد می دهند. صدها نفر از آنها اینکار را هر هفته از کلیسای ما انجام می دهند. ولی شما باید روی جوانهای دانشجو تمرکز کنید، چون افراد سالخورده شماره شان را به شما نمی دهند. واعظین فکر می کنند که هیچ روشی عمل نمی کند و هر روش بشارتی سخت و دشوار شده. ولی اشتباه می کنند. عیسی گفت،

"به شما می‌گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند‌"
       (یوحنا ۴:۳۵).

دانشگاهها و پاساژها و خیابانها پر از جوانهاست. ولی ما باید دنبال آنها برویم. باید با غیرت و قاطعیت دنبال آنها برویم. این شهر پر از آنهاست. وقت درو همیشه وجود دارد. محصول همیشه وجود دارد همانطور که دانشجوهای جدید هر ترم ثبت نام می کنند. عیسی گفت،

"در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر، کم‌. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع آوری محصول خود بفرستد‌‌"
       (متی ۳۸ ،۹:۳۷).

دوباره سرود را بخوانید!

دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.

این کار ساده و راحتی نیست. من شوکه شدم وقتی فهمیدم که افرادی در کلیسایمان داریم که بشارت می کنند و اسامی نو و شماره تلفن های جدید می گیرند و می آورند. بعضی ها هیچوقت اسم یا شماره تلفنی از کار بشارتی شان نمی آورند. این موضوع یک شب من را خیلی متاثر کرد. حقیقت این است که کشتزارها پر از جوانهاست. عیسی گفت باید از خدا بخواهیم تا "کارگرانی برای جمع آوری محصول خود بفرستد‌‌." بعضی از شما برای کار بشارتی می روید، ولی اسامی زیادی نمی آورید. اسامی زیادی نمی آورید چون برای آوردن اسم "زحمت" نمی کشید. صدها فرد گمشده بیرون وجود دارد. ولی شما "زحمت" برای گرفتن اسامی شان نمی کشید! واژه ای که ترجمه شده "زحمت کشان" می توانست ترجمه بشود "کارگران."

وقتی برای بشارت انجیل می روید باید برای آن کار کنید! باید سخت کار کنید یا اینکه نمی توانید اسم کسی را بگیرید. باید برای صید جانها سخت کار کنید تا اسامی زیاد و شماره تلفن های فراوان بدست بیاورید. دعا می کنم که هفته دیگر برای آن کار زحمت بکشید! تنبلی نکنید! حواستان پرت نشود! همینجوری یکجا نایستید که وقت تلف کنید! باید سخت کار کنید که بتوانید اسم افراد را بگیرید!

"به شاهراه‌ها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود‌" (لوقا ۱۴:۲۳).

دوباره بخوانید!

دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.

صبح یکشنبه گذشته، نواح سانگ خطابه مهمی را موعظه کرد. آن فقط خطابه دومش بود. ولی خیلی با قوت آنرا ارایه داد! نواح سانگ گفت،

مشکل بزرگی که جوانها امروز با آن مواجه هستند تنهایی است. می دانم که این حقیقت دارد! می توانید در میان جمع شلوغی باشید. ولی آن افراد را شخصاً نمی شناسید. ممکن با دختر یا پسری قرار داشته باشید و بیرون بروید ولی می دانید که خیلی طول نمی کشد. ممکن است عاشق بشوید. ولی خیلی زودگذر خواهد بود. ممکن است داخل پاساژ یا مرکز خریدی باشید، ولی کسی شما را نشناسد و برای آنها مهم نباشید. ممکن است به فیسبوک بروید یا شروع به چت بکنید – ولی می دانید کسانی که دارید با آنها گپ می زنید اهمیتی به شما نمی دهند. آنها فقط دوستان مجازی هستند – دوست واقعی نیستند. پس جواب چیست؟ جواب همینجاست در کلیسای باپتیست "نو"! (Noah Song, “God Hates Loneliness!”).

بله، نواح راست می گفت! بچه ها امروزه تنها هستند. نه فقط بعضی از آنها. همه آنها تنهایی را تجربه می کنند. مستقیم بروید سراغشان. لبخند بزنید و به آنها "سلام" بگویید. نترسید! جان کیگن به من گفت، "ما به آنها لطف می کنیم که می گوییم شما به در کلیسایمان به مهمانی دعوت شدید." او راست می گفت! ما به آنها لطف بزرگی می کنیم چون به آنها چیزی را که احتیاج دارند تقدیم می کنیم. چیزی که لازم دارند تا تنهایی شان را شفا بدهد. چیزی که لازم دارند تا زندگی بهتری داشته باشند. چیزی که لازم دارند تا از طریق عیسی مسیح با خدا آرامش پیدا کنند! شما مثل فروشنده ها و دلالها با آنها صحبت نمی کنید، مثل فروشنده ای که سعی می کند که چیزی از آنها در بیاورد. نه، نه! شما اصلاً فروشنده نیستید! شما در ماموریت بشارتی هستید، نه برای گرفتن چیزی از آنها! نه برای گول زدن آنها! نه برای فروختن چیزی که لازم ندارند! شما آنجا هستید که چیزی بهشان بدهید. چیزی بدهید که شدیداً احتیاج دارند! آنجا هستید که آنها را به مهمانی کلیسا بیاورید. آنجا هستید که آنها را برای پیدا کردن دوستان خوب بیاورید. آنجا هستید که آنها را به خانه یعنی به کلیسا بیاورید تا درباره عیسی مسیح بتوانند بشنوند – و عطیه رایگان نجات و محبت جاودانه او را دریافت کنند!

"به شاهراه‌ها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود‌" (لوقا ۱۴:۲۳).

دوباره بخوانید!

دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.

وقتی به ماموریت بشارتی می روید، نترسید! آنها به چیزی که ما ارایه می دهیم نیاز دارند. آنها شدیداً به آن نیاز دارند! شما به آنها لطف می کنید. شما برای کمک به آنها آنجا هستید. تا چیزی که لازم دارند را به آنها بدهید. تا اسمشان را بگیرید و ما بتوانیم آنها را به اینجا بیاوریم. در نتیجه می توانیم به آنها محبت و دوستی که هیچوقت نشناختند بدهیم – محبت خدا، محبت عجیب پدر و پسر و روح القدس – دوستی، صمیمیت، رفاقت و خوشی کلیسای باپتیست "نو"!

کشتزارها آماده درو هستند! هفته دیگر بروید و اسامی و شماره تلفن آنها را با این ماموریت بشارتی شخصی بیاورید! با ما چهارشنبه شب به کار بشارتی بیایید! با ما پنج شنبه شب برای بشارت بیایید! دوبار شنبه شب بیایید! بله – و دوباره یکشنبه بعدازظهر بیایید! یک مشت اسامی با خودتان بیاورید، نه فقط یکی و دو تا. یک دوجین اسم بیاورید! شما می توانید! نترسید. شما چیزی دارید که آن جوانها شدیداً لازم دارند! بروید و اینکار را بکنید! بروید و انجام بدهید! بروید و انجام بدهید!

"به شاهراه‌ها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود‌" (لوقا ۱۴:۲۳).

لطفاً سرپا بایستید و سرود شماره ۸ را بخوانید. سرود "دعوت کن بیایند." از سرودنامه تان، شماره ۸ است. بخوانید و بعد هفته دیگر آنرا انجام بدهید!

بشنو! این صدای شبان است که می شنوم،
   در بیابان تاریک و دلگیر،
که گوسفند گمشده را صدا می زند
   که از گله شبان دور افتاده است.
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.

کی می رود تا به این شبان مهربان کمک کند،
   کمک کند تا گمشدگان را پیدا کند؟
کی گمشدگان را به گله دعوت می کند تا بیایند،
   که از سرما در آن پناه گیرند؟
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.


در بیابان به فریادشان گوش بده،
   در کوهستانهای وحشی و مرتفع؛
بشنو! این استاد است که با تو حرف می زند،
   "برو و گوسفندان من را هر جا که باشند پیدا کن."
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.
(“Bring Them In,” Alexcenah Thomas, 19th century).

آیا این خطابه به شما الهام بخشید که بروید و اسامی بیشتری بیاورید؟ آیا امشب این احساس نیاز را کردید؟ آیا می گویید، "بله، دکتر هایمرز، من هفته دیگر بیشتر کار می کنم." اگر این میل و خواسته شماست، پس از صندلی هایتان بلند بشوید و جلو بیایید. بیایید اینجا روی سکو و یا پایین سکو بایستید! خانم امی آهنگ "دعوت کن بیایند" را در حالیکه شما می آیید اجرا خواهد کرد (جوانها جلو می آیند).

آقای جان سامویل کیگن، لطفاً دعا کنید و از خدا بخواهید که به آنها کمک کند که هفته دیگر اسامی بیشتری را با خودشان بیاورند. (جان دعا می کند). حالا آقای نواح سانگ دعا کنید (او دعا می کند). همینطور که خانم امی سرود را می نوازد، شما هم در حالیکه به صندلی هایتان برمی گردید این سرود را بخوانید.

دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   از مکانهای گناه آلود دعوت کن بیایند؛
دعوت کن بیایند، دعوت کن بیایند،
   گمشده ها را بسوی عیسی دعوت کن بیایند.

بفرمایید بنشینید. مسئولیت اصلی عیسی مسیح نجات جانهای گمشده بود. عیسی گفت که آمده "تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد‌‌" (لوقا ۱۹:۱۰).

اگر هنوز نجات پیدا نکرده اید، من اینجا هستم تا به شما بگویم که عیسی می تواند شما را نجات بدهد. از گناهانتان که در زندگی مرتکب می شوید دست بردارید و بیایید "رو در رو" با مسیح قرار بگیرید – همان کاری که نواح سانگ انجام داد. عیسی بر روی صلیب رنج کشید و جان باخت. او بجای شما مرد تا مزد گناه شما را بپردازد. او خون خودش را روی صلیب ریخت تا شما را از همه گناه پاک کند. اگر می خواهید به عیسی اعتماد کنید، لطفاً امشب دکتر کیگن را ببینید یا به دفتر منزلش زنگ بزنید و از او وقت بگیرید تا برای نجات پیدا کردن با شما مشاوره داشته باشد. خدا همه شما را برکت بدهد! آمین.


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

آیات خوانده شده پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام: لوقا ۲۳-۱۴:۱۶.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیت:
“Bring Them In” (Alexcenah Thomas, 19th century)