Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


زخمهای مسیح

THE WOUNDS OF CHRIST
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, June 26, 2016

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

می خواهم درباره زخمهای مسیح صحبت کنم. او به یک صلیب به میخ کشیده شده بود. حتی بعد از رستاخیز از مردگان هنوز دستها و پاهایش سوراخ بودند. آن سوراخها را بعد از قیامش به شاگردان نشان داد. او به صلیب میخکوب شده بود تا جریمه کامل گناهان شما را بپردازد. تنها راه نجات از گناهانتان این است که پیش عیسی بیایید و به او اعتماد کنید.

ولی شما هیچوقت به عیسی اعتماد نخواهید کرد مگر احساس پشیمانی از گناه را تجربه کنید. سعی می کنید خودتان را با تبدیل شدن به یک آدم بهتر نجات بدهید. ولی نمی خواهید بپذیرید که یک گناهکار گمشده هستید. نمی خواهید قبول کنید که عیسی تنها کسی است که می تواند شما را با مرگش روی صلیب از گناه نجات بدهد. نمی خواهید قبول کنید که شما گناهکاری مثل کای پرگ هستید. کای گفت، "می دانستم که گناهکارم. سعی کردم که پسر خوبی باشم، ولی هر چی بیشتر سعی کردم نتوانستم خودم را عوض کنم. فهمیدم که یک گناهکار سقوط کرده هستم و اینکه علیه خدا گناه کردم... احساس کردم که دیگر امیدی وجود ندارد." همین حرفها را در خطابه صبح یکشنبه گذشته خواندم، نتوانستم خودم را عوض کنم. فهمیدم که گناهکار بودم. احساس کردم که دیگر امیدی ندارم. ولی چند ساعت بعد از یک دختر چینی پرسیدم که آیا نجات پیدا کرده بود. او جواب داد، "بله." از او پرسیدم که چطور نجات پیدا کرد. او گفت که خودش را عوض کرد و به انسان بهتری بدل شد. گفت که الان از والدینش حرف شنوی دارد. او به شخص بهتری تبدیل شده بود! به سختی توانستم حرفی را که زد باور کنم! خودش را عوض کرده بود. به آدم بهتری بدل شده بود! باورکردنی نیست!

این دختر به مدت زیادی عضو کلیسای ما بود. او بارها خطابه های من را شنیده بود که نمی توانید خودتان را با عوض شدن و آدم بهتر شدن نجات بدهید. بارها شنیده بود که می گفتم فقط عیسی می تواند شما را نجات بدهد یعنی کسی که روی صلیب مرد تا جزای گناهتان را پرداخت کند. ولی همه آن خطابه ها هیچ تاثیر مثبتی روی او نگذاشته بود! او درست روی همان نقطه انگشت گذاشته بود که یعنی می تواند خودش را عوض کند و نجات پیدا کند. او حتی اشاره ای به عیسی نکرد. او حتی اشاره ای به خون فدیه دهنده عیسی از گناه نکرد! حتی یکبار! حتی یکبار اسم عیسی را بکار نبرد!

امروز صبح به شما می گویم – هیچوقت نجات پیدا نخواهید کرد مگر احساس کنید که یک گناهکار ناامید و درمانده هستید. اگر احساس نکنید که یک گناهکار درمانده و بیچاره هستید هیچوقت به نیازتان به عیسی پی نخواهید برد – او که روی صلیب مرد تا جزای گناه شما را پرداخت کند. و خطابه امروز صبح من برای شما نامفهوم خواهد بود – مگر آنکه روح القدس شما را وادار کند که به گناهکار بودن و بدون امید ماندن خودتان واقف بشوید. تنها زمانی که این احساس گناهکار و بدون امید بودن را داشته باشید خواهید فهمید چرا عیسی به شاگردانش دستها و پاهای سوراخ شده ی خودش را نشان داد.

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

چرا زخم دستها و پاهایش را به آنها نشان داد؟ دلیل اینکار چه بود؟ چرا زخمهایش را به آنها نشان داد؟ سه دلیل به شما ارایه می دهم که چرا چنین کاری کرد،

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

I. اول، عیسی زخمهایش را به شاگردان نشان داد تا ما بدانیم که او همان شخصی بود که به صلیب کشیده شد.

بدعت گزاران یا دگراندیشان اگناستیک گفته اند که عیسی در واقع بر روی صلیب نمرد. قرآن مسلمانان می گوید که عیسی روی صلیب نمرد. امروزه بسیاری هستند که باور نمی کنند که خدا اجازه داده باشد که پسرش با چنین مرگ فجیعی بمیرد. عیسی می دانست که در رابطه با مصلوب شدندش ناباوری هایی بوجود خواهد آمد. این اولین دلیلی است که او چرا اینکار را کرد،

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

عیسی می خواست همه بدانند که او در واقع رنج کشید و روی صلیب جان باخت. از اینرو، اجازه داد که شاگردان به زخمهایش نگاه کنند و حتی آنها را لمس کنند. یوحنای رسول که یکی از شاهدان عینی بود، راجع به آن گفت که، "ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده‌‌ایم آری، ما آن را دیده‌‌ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است‌" (اول یوحنا ۱:۱). دکتر واتس گفته،

ببینید، از سرش، دستانش، پاهایش
   غم و محبت باهم جاری است:
آیا غم و محبت اینچنین باهم آمیخته بودند،
   یا خارها چنین زیبا تاجی ساخته بودند؟
(“When I Survey the Wondrous Cross,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748)

در صلیب، در صلیب
   جلال من باش تا ابد؛
تا وقتیکه جان ربوده شده من
   در پس این رودخانه آرامش یابد.
(“Near the Cross,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

II. دوم، عیسی زخمهایش را به شاگردان نشان داد تا ما بدانیم که او جانشین رنج و عذاب برای گناهان ما شد.

یحیی تعمید دهنده گفته بود،

"نگاه کنید این است آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می‌دارد‌" (یوحنا ۱:۲۹).

ولی دقیقاً نگفت عیسی چطور گناهان ما را برمی دارد. این را کسی نفهمید تا وقتی که عیسی از مردگان برخاست که او،

"... بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد" (اول پطرس ۲:۲۴).

تنها بعد از دیدن اثر میخها در دستان و پاهایش بود که آنها دانستند،

"خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بی گناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد‌" (اول پطرس ۳:۱۸).

این دلیل دوم است،

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

او می خواست که ما بدانیم که روی صلیب مرد و رنج کشید تا جزای گناهان ما را پرداخت کند، تا ما بتوانیم از گناه و جهنم نجات پیدا کنیم. او می خواست که اثر میخها در دستها و پاهایش را ببینیم تا بدانیم که غضب الهی روی صلیب بر او قرار گرفت، تا ما بدانیم

"... به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او" (رومیان ۲۵-۳:۲۴).

به این دلیل است که،

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

سرود دکتر واتس را بخوانیم!

ببینید، از سرش، دستانش، پاهایش
   غم و محبت باهم جاری است:
آیا غم و محبت اینچنین باهم آمیخته بودند،
   یا خارها چنین زیبا تاجی ساخته بودند؟

سرود "در صلیب" را بخوانیم!

در صلیب، در صلیب
   جلال من باش تا ابد؛
تا وقتیکه جان ربوده شده من
   در پس این رودخانه آرامش یابد.

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

III. سوم، عیسی زخمهایش را به شاگردان نشان داد تا ما بدانیم که در طول اعصار او نجات دهنده است.

مسیح زخمها و خون خودش را به آسمان برد تا برای نجات ما فدیه ابدی آماده کند.

"زیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساخته دست‌های انسان و فقط نشانه‌ای از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلکه او به خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد‌" (عبرانیان ۹:۲۴).

در حالیکه در دست راست خدا در آسمان نشسته، زخمهای عیسی همیشه و تا به ابد به خدا و فرشتگان یادآوری می کند که،

"زیرا خود مسیح کفارهً گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همهً مردم دنیا‌" (اول یوحنا ۲:۲).

با این وجود بیشتر مردم جهان امروزه عیسی را انکار می کنند. بیشتر مردم می خواهند با اعمال نیک خودشان و باورهای مذهبی خودشان نجات پیدا کنند. در نتیجه عیسی را که عنصر اصلی خدا برای نجات است انکار می کنند. عیسی تنها راه بسوی خداست چون او تنها کسی است که رنج کشید و مرد تا مزد گناهمان را بپردازد. هیچ رهبر دینی دیگری چنین کاری نکرد – نه کنفوسیوس، نه بودا، نه محمد، نه جوزف اسمیت، نه هیچکس دیگری! تنها درباره عیسی مسیح اینرا می توان گفت،

"امّا به خاطر گناهان ما، او مجروح شد و به خاطر شرارتهای ما، او مضروب گردید. و به خاطر دردی که او متحمّل شد، شفا یافتیم و به خاطر ضربه‌هایی که او تحمّل کرد، سالم شدیم" (اشعیاء ۵۳:۵).

تنها درباره عیسی می شود گفت،

"مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد" (اول تیموتیوس ۱:۱۵).

فقط درباره عیسی می شود گفت،

"اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است زیرا در آن هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد‌" (رومیان ۵:۸).

به این دلیل است که،

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

سرود دکتر واتس را دوباره بخوانیم!

ببینید، از سرش، دستانش، پاهایش
   غم و محبت باهم جاری است:
آیا غم و محبت اینچنین باهم آمیخته بودند،
   یا خارها چنین زیبا تاجی ساخته بودند؟

سرود "در صلیب" را دوباره بخوانیم!

در صلیب، در صلیب
   جلال من باش تا ابد؛
تا وقتیکه جان ربوده شده من
   در پس این رودخانه آرامش یابد.

حتی وقتی که عیسی دوباره برگردد، او جای زخمهای صلیب را روی دستان و پاهایش خواهد داشت. مسیح از زبان زکریای نبی گفت،

"آنها بر من که نیزه زده‌اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگانه فرزند خود عزا می‌گیرد، ماتم خواهند گرفت" (زکریا ۱۲:۱۰).

آنها که هنوز زنده اند اگر بسوی مسیح برنگردند، در غم و اندوه تا به ابد در جهنم سوگواری خواهند کرد. اسپارژن بزرگ گفت، "آن دستان باز و آن پهلوی نیزه خورده علیه تو، و حتی تو، شهادت خواهند بود اگر بمیرید و او را همچنان انکار نمایید و در حالیکه هنوز دشمن مسیح هستید بواسطه اعمال شریر وارد ابدیت بشوید" (C. H. Spurgeon, “The Wounds of Jesus,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, volume V, p. 237).

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

ولی اسپارژن همچنین گفت،

گناهکار بیچاره... می ترسی پیش [عیسی] بیایی؟ پس به دستهایش نگاه کن – به دستهایش نگاه کن، اینها تو را قانع نمی کند؟... به پهلویش نگاه کن، یک راه آسان به قلبش باز شده. پهلویش باز شده. پهلویش [برای تو] باز شده... ای گناهکار، باشد که بتوانی به زخمهای او ایمان بیاوری! آن دستها دروغ نمی گویند؛ زخمهای مسیح کسانی را که به او اعتماد می کنند شفا می دهد (رجوع به ص. ۲۴۰).

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

اوانجلین بوت از سپاه نجات این را بخوبی بیان کرده،

زخمهای مسیح باز اند،
   ای گناهکار، اینها برای توست؛
زخمهای مسیح باز اند،
   برو و در آنها پناه بگیر.
(“The Wounds of Christ,” Evangeline Booth, 1865-1950).

پیش عیسی بیایید. به عیسی اعتماد کنید. عیسی روی صلیب مرد تا مزد گناه شما را پرداخت کند. پیش عیسی بیایید. به عیسی اعتماد کنید. از آدم بهتر شدن دست بردارید. اینکار هیچوقت شما را نجات نمی دهد. فقط عیسی می تواند شما را از گناه و جهنم نجات بدهد! آمین.


اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود. وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید باید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید وگرنه او نمی تواند جواب ایمیلتان را بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، لطفا به دکتر هایمرز ایمیل بفرستید و اینرا به او بگویید. لطفا اینرا هم بگویید که از چه کشوری برای او می نویسید – ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net. می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید به او به شماره ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) تلفن کنید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیات خوانده شده پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام: یوحنا ۲۹-۲۰:۲۴.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیت:
.“The Wounds of Christ” (Evangeline Booth, 1865-1950)

طرح کلی

زخمهای مسیح

THE WOUNDS OF CHRIST

دکتر ر. ل. هایمرز

"این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد‌" (لوقا ۲۴:۴۰).

(یوحنا ۴۱ ،۳۵ ،۱۹:۳۴؛ ۱۹ ،۹ ،۷-۶ ،۵ ،۲۰:۱
لوقا ۴۰-۲۴:۳۷؛ یوحنا ۲۰:۲۷)

I.    اول، عیسی زخمهایش را به شاگردان نشان داد تا ما بدانیم که او
همان شخصی بود که به صلیب کشیده شد، اول یوحنا ۱:۱.

II.   دوم، عیسی زخمهایش را به شاگردان نشان داد تا ما بدانیم که او
جانشین رنج و عذاب برای گناهان ما شد، یوحنا ۱:۲۹؛
اول پطرس ۲:۲۴؛ ۳:۱۸؛ رومیان ۲۵-۳:۲۴.

III.  سوم، عیسی زخمهایش را به شاگردان نشان داد تا ما بدانیم که او
در طول اعصار نجات دهنده است، عبرانیان ۲۴، ۱۲-۹:۱۱؛
اول یوحنا ۲:۲؛ یوحنا ۱۴:۶؛ اشعیاء ۵۳:۵؛ اول تیموتیوس ۱:۱۵؛
رومیان ۵:۸؛ زکریا ۱۲:۱۰.