Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


رویاهای شب هنگام –
خطابه عید قیام

VISIONS IN THE NIGHT –
AN EASTER SERMON
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۲۷ مارس ۲۰۱۶
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 27, 2016

"تیوفلس عزیزم، من در اولین نامۀ خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیلۀ روح‌القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیدۀ خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم: او پس از مرگ، با دلایل بسیار، خود را به این افراد، زنده نشان داد و مدت چهل روز بارها به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد‌" (اعمال رسولان ۳-۱:۱).

عیسی از مردگان برخاسته بود. هیچ شکی درباره آن وجود ندارد. رومی ها مقبره او را مهر و موم کرده بودند و سربازان جان بر کف در مقابل آن کشیک داده بودند. ولی در صبح یکشنبه قیام، خدا آن سنگ عظیم را به کناری غلطاند و مهر رومی ها را شکست. و عیسی در طلیعه سپیده دم از آن قبر بیرون رفت. قبر خالی خود گواهی است بر رستاخیز عیسی از مردگان!

عیسی از آن قبر برخاسته بود. هیچ تردیدی وجود ندارد. صدها نفر او را پس از رستاخیزش زنده دیدند. پولس رسول گفت، "و یک بار هم به بیش از پانصد نفر از پیروان دیگر ظاهر شد... بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند. و آخر همه خود را به من... ظاهر ساخت" (اول قرنتیان ۸-۱۵:۶). "او پس از مرگ، با دلایل بسیار، خود را به این افراد، زنده نشان داد و مدت چهل روز بارها به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد‌" (اعمال رسولان ۱:۳).

دکتر جان ر. رایس گفته است،

در نظر بگیرید که شاهد بودن آن صدها نفر از رستاخیز عیسی پس از قیامش چقدر متاثر کننده بوده است، بخصوص بعضی از آنها [برای] چهل روز او را بارها مشاهده کردند... عملاً صدها نفر از شاهدان عینی تایید کردند که عیسی از مردگان برخاسته بود. حتی یکنفر نبود که بگوید جسد بیجان او را بعد از [قیام] دیده باشد و یا با هیچیک از شواهد و مدارک در تناقض باشد. شاهدان عینی [گفتند] که به نجات دهنده دست زده بودند، او را لمس کرده بودند، جای میخ ها را در دستها و پاهایش حس کرده بودند، او را در حال خوردن دیده بودند، و مدت چهل روز با او در ارتباط بوده اند... شواهد چنان زیاد است که تنها کسانی که نمی خواهند باور کنند و شواهد را بررسی کنند آن را رد می کنند. تعجبی ندارد که کتاب مقدس می گوید عیسی "بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود [مرگ]، خویشتن را زنده ظاهر کرد به دلیلهای بسیار،" اعمال رسولان ۱:۳ (John R. Rice, D.D., Litt.D., The Resurrection of Jesus Christ, Sword of the Lord Publishers, 1953, pp. 49-50).

مقبره خالی و صدها شاهد عینی از جمله شواهد مستحکمی از رستاخیز مسیح از مردگان است.

ولی قوی ترین مدرک همان زندگی تغییر یافته شاگردان مسیح است. این مردان با دیدن مسیح قیام کرده کاملاً عوض شدند. آنها ترسو و بزدل شده بودند و خود را از ترس در اتاقی قفل و پنهان کرده بودند. ولی بعد از آنکه مسیح برخاسته را دیدند، با شهامت موعظه می کردند که او زنده است – یعنی از مردگان برخاسته است! و برای موعظه و دادن این مژده جانشان را نیز فدا کردند!

پطرس – تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد وارونه مصلوب شد.
اندریاس – بر صلیبی به شکل X مصلوب شد.
یعقوب، پسر زبدی – سرش را از تن جدا کردند.
یوحنا – به درون دیگی از روغن جوشان انداخته شد و در حالیکه تا آخر عمرش داغ شده بود به جزیره پتموس تبعید شد.
فیلیپس – مضروب و سپس به صلیب کشیده شد.
برتولما – زنده پوستش را کندند و بعد مصلوبش نمودند.
متی – سر از تنش جدا کردند.
یعقوب، برادر ناتنی خود خداوند – از بالای معبد به پایین پرت شد و سپس آنقدر او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که جان سپرد.
تدی – با تیرهایی او را به شهادت رساندند.
مرقس – با گروهی از اسبان بر روی زمین کشیده شد تا جان سپرد.
پولس – سر از تنش جدا کردند.
لوقا – از درخت زیتونی حلق آویز شد.
توما – نیزه هایی بر بدنش فرو کردند و بدنش را در شعله های اجاقی انداختند تا بسوزد.

(The New Foxe’s Book of Martyrs, Bridge-Logos Publishers, 1997, pp 5-10; Greg Laurie, Why the Resurrection?, Tyndale House Publishers, 2004, pp. 19-20)

.

این آدمها عذابهای وحشتناکی را متحمل شدند و همه بجز یوحنا مرگهای دلخراشی را تجربه کردند. چرا چنین اتفاقاتی برای آنها روی داد؟ اینها رخ داد چون گفتند که عیسی مسیح را بعد از برخاستن از مردگان زنده دیده بودند! کسی را برای چیزی که ندیده است مورد شکنجه و بعد مرگ قرار نمی دهند! این افراد مسیح را دیده بودند "پس از [مرگ]، با دلایل بسیار، خود را به این افراد، زنده نشان داد و مدت چهل روز" (اعمال رسولان ۱:۳). یوحنای رسول در آخر عمرش و با بدنی داغ شده با روغن جوشان گفت، مسیح رستاخیز کرده را "با چشمان خود دیده‌‌ایم آری، ما آن را دیده‌‌ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است‌" (اول یوحنا ۱:۱). من می گویم که می توانیم حرف این افراد را باور کنیم! آنها بخاطر موعظه کردن اینکه مسیح از مردگان برخاست شکنجه شده و جانشان را از دست دادند. آدمها بخاطر چیزی که ندیده اند شکنجه نمی شوند و جانشان را از دست نمی دهند! این افراد مسیح را دیدند، و او را لمس کردند درست بعد از آنکه از قبر برخاست! به این دلیل است که شکنجه و خود مرگ نمی توانست آنها را از گفتن، "مسیح از مردگان برخاسته" متوقف سازد!

توما او را در آن اتاق نگریست،
او را استاد و خداوند خواند،
انگشتش را در جای سوراخها گذاشت
که با میخ ها و شمشیر ایجاد شده بود.
او که مرده بود دوباره زنده شده!
او که مرده بود دوباره زنده شده!
پنجه های قوی و یخ زده موت را شکسته –
او که مرده بود دوباره زنده شده!
   (“Alive Again” by Paul Rader, 1878-1938)

حالا شاگردان با عیسای قیام کرده برای آخرین بار دیدار کردند. او به آنها گفت که در اورشلیم بمانند تا "با روح القدس تعمید" بگیرند. عیسی گفت،

"لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان" (اعمال رسولان ۱:۸).

و این موضوع ما را به کلیسای خودمان می رساند، اینجا در قلب مرکز شهر لس آنجلس. من با فیض خداوند می گویم که ما در کلیسایمان یکی از بهترین گروههای مسیحی در ایالات متحده آمریکا را داریم! و یکی از بهترین گروههای جوانان مسیحی در دنیا! می توانم این را بدون شرم بگویم چون من نبودم که اینکار را کردم. افتخار آن متعلق به گروه "سی و نه" است، یک گروه کوچک از بزرگسالان شاغلی که وقت و پولشان را وقف نجات این کلیسا از ورشکستگی کردند، بعد از آن واقعه تفرقه در کلیسا که حدود ۴۰۰ نفر از اعضای بزرگسال ما را از ما گرفت. جلال بر نام عیسی! او ما را به سوی پیروزی هدایت نمود!

این افتخار همچنین متعلق به جوانان این کلیساست. آنها نیایشگران رزمنده استثنایی هستند. بیش از یک ساعت را در دعا و نیایش گذراندند – نه در موعظه و کلاس دینی، بلکه در دعا و نیایش – بیش از یک ساعت هر هفته. این مردان و زنان جوان همچنین دو گروه دعا دارند که یک ساعت دیگر هم هر هفته با هم ملاقات می کنند تا از خدا بخواهند که بر ما احیا بفرستد. دعاهای ایشان با بازگشت بسیاری از مردم در سراس جهان اجابت شده است. در این فصل بهار فقط در طول هفت هفته، سیزده نفر در این کلیسا در جواب دعاهای ایشان بازگشت کرده اند. یکی از آنها یکی فرد ۸۹ ساله کافر بود. یکی دیگر یک کاتولیک ۸۶ ساله بود. یکی از آنها زنی بود که به مدت ۴۰ سال در برابر مسیح مقاومت کرده بود. یکی دیگر تمام عمرش در اسارت شیطان بود. نه نفر دیگر همه جوانهای بودند که از دنیا آمدند و از دانشکده هایی که در آنجا بشارت انجیل را می دهیم به کلیسای ما آمده بودند. جلال بر نام عیسی! او نمونه ما در صید جانهاست!

دکتر دیوید رالستون هفته پیش در کلیسای ما موعظه کرد. او یک مبشر مسیحی است و بنیانگذار "مسیح برای امتها" است. دکتر رالستون عکسی از کلیسای ما را در صفحه فیس بوکش گذاشت – همراه با این عبارات. دکتر رالستون گفته،

     دیشب [شنبه شب] و امروز صبح [یکشنبه] اینجا در مرکز شهر لس آنجلس در کلیسای باپتیست جایی که دکتر ر. ل. هایمرز شبان است موعظه کردم. چه مراسمی بود، تمام صندلی ها پر بود و نیمی از جمعیت زیر ۳۰ سال بنظر می رسیدند!
     همچنین هر کلامی که به انگلیسی گفته می شد برای حضار به زبانهای اسپانیایی و چینی ترجمه می شد. روحیه عظیمی حاکم بود که با آمین ها و دست زدن های زیادی در تایید پیامی که موعظه می شد همراه بود. خطابه های کشیش هایمرز در اینترنت از طرف تقریبا ۱۲۰ هزار نفر در حدود ۲۱۰ کشور مختلف در هر سی روز خوانده می شود – همینطور در یوتیوب دیده می شوند.
     من واعظ انجیلی دیگری نمی شناسم که دایماً با این تعداد افراد در سراسر جهان انجیل را موعظه کند.
     فقط می توانم این خدمت کلیسایی را بعنوان خدمت اسپارژن در عصر نوین قلمداد کنم.

جلال بر نام عیسی! خداوند در نام او جواب دعاها را می دهد!

این کلیسا برای من با ارزش تر از تمام طلاهای روی زمین است. این رسالت سراسری در اینترنت برای من از "نهرهای نقره و جواهرات وصف ناپذیر" هم با ارزش تر است. شاید برای شما چیز بی ارزشی جلوه کند، اما این کلیسا برای من مهمترین چیز در این دنیا است!

عشق من، زندگی ام را نثارت می کنم،
   ای بره خدا که برای من مردی؛
باشد که همیشه امین تو بمانم،
   ای نجات دهنده و خداوندم!
برای او که بجای من مرد زندگی خواهم کرد،
   زندگی ام چه رضایت بخش خواهد بود!
برای او که بجای من مرد زندگی خواهم کرد،
   ای نجات دهنده و خداوندم!
(“I’ll Live For Him” by Ralph E. Hudson, 1843-1901;
altered by Dr. Hymers).

نه تنها می بینم که این کلیسا در حال حاضر چه گنج گرانبهایی است – بلکه می بینم که چه باید بشود، چه می تواند بشود و به فیض خداوند چه خواهد شد! در رویاهای شب هنگام می بینم که هر گوشه این تالار پر از جوانهاست! و در آن رویاها روح خدا را می بینم که بصورت موجهایی از احیا نازل می شود! صورت های شاد جوانها را می بینم که عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده و خداوندشان یافته اند! در رویاهای شب هنگام می بینم جوانها گریه سر داده و دعا می کنند، و مثل گذشته های کلیسای متدیست ها و باپتیست ها و پرسپیترین ها غریو شادی سر داده اند! مردان جوان را می بینم که زندگی خود را وقف موعظه انجیل کرده اند – و بعضی ها حتی به بعنوان مبشر عیسی مسیح به سرزمین های دور رفته اند! کلیسایی قدرتمند می بینم، کاملاً اشباع شده – با محبت خدا که از این مکان بسوی گوشه های تاریک ملت ما و دنیای ما جاری می شود! مسیح عیسی را می بینم که از طریق رسالت این کلیسا بلند کرده شده و محبتش را بر هزاران جان گمشده و تنها مانده در سراسر جهان جاری می کند! و در رویاهای شب هنگام می توانم بشنوم که چنین سرود می خوانند،

برای او که بجای من مرد زندگی خواهم کرد،
   زندگی ام چه رضایت بخش خواهد بود!
برای او که بجای من مرد زندگی خواهم کرد،
   ای نجات دهنده و خداوندم!

با من این سرود را بخوانید!

برای او که بجای من مرد زندگی خواهم کرد،
   زندگی ام چه رضایت بخش خواهد بود!
برای او که بجای من مرد زندگی خواهم کرد،
   ای نجات دهنده و خداوندم!

بزودی ۷۵ ساله خواهم شد. ممکن است که همه این چیزها را قبل از مرگم نبینم. ولی آنها را از پیش دیده ام – در رویاهای شب هنگام! جناب گریفیت، لطفاً کمک کنید آهنگ دلپذیر خانم کریستینسن را بخوانیم، "رویاهای مرا اجابت کن." لطفاً بایستید. شماره شش از سرودنامه تان است.

دعا می کنم ای نجات دهنده که رویاهای مرا اجابت کنی،
   بگذار فقط عیسی را امروز ببینم؛
گرچه تو مرا در آن دره هدایت می کنی،
   جلال بی کرانت مرا احاطه می کند.
ای نجات دهنده الهی، رویاهای مرا اجابت کن،
   تا با جلال تو روح من منور گردد.
رویاهای مرا اجابت کن تا همه ببینند
   که صورت قدوست در من منعکس شده.

رویاهای مرا اجابت کن، هر آرزویی را
   برای جلالت نگه دار؛ جانم را الهام بخش
با کمال تو، محبت قدوس تو
   مسیرم را با نور آسمانی مملو ساز.
رویاهایم را اجابت کن، ای نجات دهنده الهی،
   تا با جلال قدوست روح من منور گردد،
رویاهایم را اجابت کن تا ببینم
   که چهره قدوست در من منعکس شده.

رویاهایم را اجابت کن، نگذار چیزی از گناه
   روشنایی درخشان درون را تاریک سازد
بگذار تنها صورت متبارک تو را ببینم،
   تا جانم در فیض بی کرانت شادی نماید
رویاهایم را اجابت کن، ای نجات دهنده الهی،
   تا با جلال تو روح من منور گردد،
رویاهایم را اجابت کن تا همه ببینند
   که صورت قدوست در من منعکس شده.
(“Fill All My Vision” by Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

این خطابه را با سخنان مبشر بزرگ چین و آفریقا یعنی چارلز ت. ستاد (۱۹۳۱-۱۸۶۰) به پایان می رسانم.

تنها یک زندگی،
   بزودی خواهد گذشت.
تنها آنچه برای مسیح انجام گرفته
   تا ابد باقی می ماند.

این سخنان را تا زمانی که زنده اید از یاد نبرید. آنها را با من تکرار کنید.

تنها یک زندگی،
   بزودی خواهد گذشت.
تنها آنچه برای مسیح انجام گرفته
   تا ابد باقی می ماند.

دکتر کیگن لطفاً ما را در دعا هدایت کنید.


اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود. وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید باید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید وگرنه او نمی تواند جواب ایمیلتان را بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، لطفا به دکتر هایمرز ایمیل بفرستید و اینرا به او بگویید. لطفا اینرا هم بگویید که از چه کشوری برای او می نویسید – ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net. می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید به او به شماره ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) تلفن کنید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیات خوانده شده پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام: اعمال رسولان ۹-۱:۱.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیت:
     “The Strife Is O’er” (translated by Francis Pott. 1832-1909).