Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

جنگاوران دعاکننده برای نبرد این زمانه!

PRAYER WARRIORS FOR TODAY’S BATTLE!
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه کلیسای باپتیست لوس آنجلس عصر روز یکشنبه ۹ اوت
۲۰۱۵
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 9, 2015

مهمترین چیزی که در تمام عمرم یاد گرفتم چی بوده؟ می توانم بگویم آن وقتی بود که فهمیدم مسیحیت یک چیز واقعی است! از دکتر تیموتی لین یاد گرفتم که مسیحیت در اولین کلیسای باپتیست چینی لوس آنجلس یک چیز واقعی است. دکتر لین یک واعظ نادر و کمیاب بود، مردی که حقیقتاً خدا را باور داشت. وقتی کسی واقعاً به خدا ایمان دارد، این مسئله او را از دیگران متمایز می کند.

دکتر تیموتی لین شبانی از کشور چین بود. او وقتی به آمریکا آمد مردی بالغ و جا افتاده بود. چیزی که او باور داشت و موعظه می کرد، من آنرا "مسیحیت زنده" می نامم. نه، او چیزی که کلیساهای پنطیکاستی یا کلیساهای عطایایی (کریزمتیک) می گویند نبود – ولی به روح تازه بخشیدن، ارواح ناپاک، فرشتگان، "پیامهایی" از طرف خداوند، به پاسخهای واقعی به دعاهای حقیقی، به نزول روح القدس در احیا اعتقاد داشت. خلاصه، به مسیحیت "زنده" معتقد بود. اینرا وقتی هنوز در چین جوان بود فهمید و یاد گرفت. پدرش تمام عمرش را بعنوان یک شبان در همانجا سپری کرد.

افراد زیادی به من گفته اند، "تو بیشتر از هر واعظ چینی که از آن کلیسا بیرون آمده باشد به دکتر لین شبیه هستی." دکتر کیگن پنجشنبه گذشته دوباره همین را به من گفت. من این حرفها را بعنوان حرفهای دلگرم کننده تلقی می کنم چون دکتر لین به مسیحیت "زنده" باور داشت.

برای چند سال بودن در کشور چین برای من که بیشتر اوقات تنها آدم سفید پوست آنجا بودم خیلی سخت بود. ولی می دانستم که باید بمانم و این خواست خدا بود که اینکار را بکنم. و آنجا بود که بیشتر چیزهایی که حالا می دانم از دکتر تیموتی لین یاد گرفتم. من در هر موردی با او همنظر نیستم، ولی مثل او فکر می کنم. من هم به مسیحیت زنده اعتقاد دارم!

اگر می خواهید نیمه دوم افسسیان از فصل شش را خوب بفهمید واقعاً باید مثل دکتر لین فکر کنید. من از چندین مفسر مقالاتی خوانده ام که با این قسمت مشکل داشتند. سعی می کنم در چند دقیقه برای شما آنرا توضیح بدهم. لطفاً افسسیان ۶:۱۰ را باز کنید. از کتاب مطالعاتی اسکافیلد در صفحه ۱۲۵۵ است. لطفا در حالیکه من از فصل ۶ آیات ۱۰ تا ۱۲ می خوانم سرپا بایستید.

این آخرین بیانات پولس رسول به مسیحیان افسس است. آنچه او به آن مسیحیان اولیه گفت امروزه ما خیلی به آنها احتیاج داریم.

I. اول، پولس رسول درباره جنگی روحانی صحبت می کند.

"دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمائید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم" (افسسیان ۱۲-۶:۱۰).

بفرمایید بنشینید. رسول به ما می گوید که ما در جبهه جنگ زندگی می کنیم. زندگی مسیحی یک زندگی پر از مبارزه است. ما با ابلیس و اهریمنان او در جنگیم. دکتر آ. و. توزر مقاله ای نوشت با عنوان این جهان: زمین بازی یا میدان رزم؟ (Christian Publications, 1988, pp. 1-4).

     در گذشته های دور... انسانها جهان را به مثابه میدانی برای رزم تلقی می کردند. پدران ما به گناه و ابلیس و جهنم بعنوان اجزاء تشکیل دهنده یک نیرو باور داشتند، و به خدا و عادل بودن و آسمان بعنوان نیروی دیگر. این نیروها بخاطر ماهیت طبیعی شان تا ابد با یکدیگر با خصومتی آشتی ناپذیر و عمیق و شدید در تضاد بودند. پدرانمان اعتقاد داشتند که آدمی باید یکی را انتخاب کند – او نمی توانست بیطرف بماند. برای آنها این قضیه مرگ و زندگی یا بهشت و جهنم بود و اگر انتخاب می کرد که بسوی خداوند بیاید، باید با دشمنان خدا اعلام جنگ می کرد. این یک نبرد واقعی و مرگبار بود و مادامیکه حیات در اینجا [روی زمین] ادامه دارد، این جنگ نیز طول خواهد کشید، رجوع به ماخذ بالا، صفحه ۲.

ولی دکتر توزر می گفت که در روزگار ما این موضوع عوض شده است. او می گفت، "این ایده که جهان ما یک زمین بازی است و نه میدان رزم اکنون در عمل از سوی اکثر مسیحیان بنیادگرا پذیرفته شده است" (رجوع، p. 4).

فکر می کنم که باید قبول کنیم دکتر توزر حق داشت. مسیحیان انجیلی امروزه نمی خواهند راجع به شیطان و ارواح ناپاک چیزی بشنوند. نمی خواهند فکر کنند که آنها سربازانی هستند که با نیروهای اهریمنی در نبردی عالمگیر در جنگ اند. فکر می کنم که دلیلش این است که خیلی از آنها هنوز بازگشت نکرده و به مسیح نگرویده اند. چشمانشان نمی توانند نبرد روحانی را ببینند. وقتی که می شنوند رسول می گوید، "در خداوند قوی باشید" نمی دانند که منظور او چیست. چرا نمی دانند؟ چون "در خداوند" نیستند – و چون "در" خداوند عیسی نیستند، ممکن نیست که از او قوت بگیرند! دکتر س. د. ف. سالموند گفته است که قوت گرفتن "تنها در اتحاد با مسیح می تواند صورت بگیرد" (“The Epistle to the Ephesians,” The Expositior’s Greek New Testament, volume III, Eerdmans, n.d., p. 382).

دکتر ج. ورنان مک گی گفته، "شما نمی توانید با قدرت خودتان و نیروی خودتان بر ابلیس چیره بشوید. پولس قطعاً در اینجا با دو واژه یونانی بازی می کند: اولی واژه panapolian [زره] خداوند لازم است و مهیاست جهت مقابله با واژه دوم methodias [استراتژیها، نیرنگها و روشهای] شیطان. 'در خداوند قوی باشید' – یعنی تنها جایی که من و شما از آن قوت می گیریم" (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume 5, Thomas Nelson Publishers, 1983, pp. 278, 279; note on Ephesians 6:10, 11).

در وحله اول باید با ایمان نزد مسیح بیایید تا نجات پیدا کنید. و باید با دعای مستمر نزد او بیایید تا "قوت متعال" او را، بعنوان سرباز صلیب، بدست آورید!

II. دوم، پولس رسول درباره دشمنانمان صحبت می کند.

لطفا بایستید تا افسسیان ۶:۱۲ را بخوانیم.

"زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم" (افسسیان ۶:۱۲).

بفرمایید بنشینید.

مسیحیان قرون اول و دوم از ارواح ناپاکی که پولس در این آیه به آن اشاره می کند مطلع بودند. دکتر مایکل گرین در کتابش با عنوان بشارت انجیل در کلیسای اولیه گفته است که مسیحیان اولیه باور داشتند که

تمام دنیا و جوی که آنرا احاطه می کرد پر از ارواح ناپاک بود؛ نه فقط در بت پرستی بلکه در هر شکل و مرحله از زندگی، آنها حاکم بودند. بر تختهای حکومت نشستند و اطراف گهواره ها چرخیدند. زمین عملاً جهنمی بود گرچه هنوز جزیی از خلقت خداوند بود. برای چیره شدن بر این جهنم و تمام اهریمنانش، مسیحیان سلاحهایی شکست ناپذیر در اختیار داشتند... مسیحیان بعنوان بیرون کنندگان ارواح ناپاک به این دنیا آمدند... که ادعای مسیحیان مبنی بر اینکه عیسی روی صلیب بر نیروهای شیطانی پیروز شد و آمد تا نجات را به ارمغان آورد تایید می کند (Michael Green Ph.D., Evangelism in the Early Church, Eerdmans, 2003, pp. 263, 264).

در روزگار ما دکتر ورنان مک گی گفته،

دشمن ماهیتی روحانی دارد. شیطان در صدر نیروهای اهریمنی اش قرار دارد. حالا باید تشخیص بدهیم که درگیری کجا اتفاق می افتد. فکر می کنم که کلیسا عمدتاً دیدگاه نبرد روحانی را از دست داده (ibid., p. 280; note on Ephesians 6:12).

دکتر مارتین لوید-جونز همین را گفته است. او اشاره کرده، "یکی از دلایل حالت [بد] ضعیف کلیسا امروزه این است که شیطان را فراموش کردیم... انگار به کلیسا مواد مخدر داده اند و گولش زده اند؛ اصلاً از جنگ و درگیری هیچ خبری ندارد" (The Christian Warfare, The Banner of Truth Trust, 1976, pp. 292, 106).

عجیب نیست که باپتیست های جنوب سال گذشته ۲۰۰ هزار نفر را از دست دادند. و امسال حتی بیشتر از آنرا دارند از دست می دهند. این به اصطلاح انجیلیون دارند دسته دسته از کلیسا فرار می کنند. از داعش می ترسند، از انقلاب جنسی می ترسند، از ایران می ترسند، از اوباما می ترسند، از همه چیز می ترسند! ولی اگر ملبس به قوت مسیح باشیم، لازم نیست از چیزی بترسیم!

III. سوم، پولس رسول درباره زره مان صحبت می کند.

لطفاً بایستید و با من آیه های ۱۳ تا ۱۷ را بخوانید،

"از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله‌های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایاری کنید و کمر بند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید. و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیلۀ آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید. و کلاهخود نجات را بر سرگذارید و شمشیر روح‌القدس یعنی کلام خدا را بردارید" (افسسیان ۱۷-۶:۱۳).

بفرمایید بنشینید.

توجه کنید که رسول می گوید، "زره کاملی که خدا مهیا کرده است بپوشید" – نمی گوید بسازید، بلکه بپوشید. تمام این زره رایگان است و می توانید آنرا داشته باشید. دکتر مک گی گفته، "هر قطعه از زره بواقع درباره مسیح صحبت می کند." او حقیقت است (v. 14a). او نیکویی ماست (v. 14b). او سپر ماست. او کلاهخود نجات ماست (v. 16). تمام اینها برای دفاع هستند. این آیات به ما می گویند که مسیح سپر بلای ماست. وقتی به او اعتماد می کنید یعنی بازگشت کرده به او می گروید. همانطور که شما در او می مانید، مسیح شما را با این وسایل دفاع می پوشاند.

بعد پولس رسول می گوید، "شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید" (v. 17). به این دلیل باید کلام خدا را بخوانید و تا آنجا که می توانید آنرا از بر کنید. در زندگی ام مواقعی بوده که آیه ای که خیلی وقت پیش حفظ کرده بودم به ذهنم آمده و کمک کرده که شیطان را شکست بدهم. هیچوقت آن شب را فراموش نمی کنم که عبارت "فیض پرشکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده" (افسسیان ۱:۶) به ذهنم خطور کرد و من را از یاس و ناامیدی کامل نجات داد. هرچه آیات بیشتری از بر کنید، بیشتر متوجه می شوید که شمشیر روح القدس همان کلام خداست. آیه حیات بخش من فیلیپیان ۴:۱۳ است،

"من بوسیله مسیح که مرا تقویت می‌کند، به انجام هر کاری قادر هستم."

بیش از پنجاه سال است که این آیه شمشیر من علیه ترس و ضعف بوده است. مزمور بیست و هفتم وقتی در شرایط ناامیدانه ای بوده ام، در مواقع زیادی شمشیر من بوده اند، بخصوص این دو آیه آخر. باید آنها را از بر کنید. آنها به شما در نبرد ایمان کمک خواهند کرد.

.IV چهارم، در آخر، پولس رسول درباره کارزار شخص جنگاور صحبت می کند.

لطفاً بایستید تا آیات ۱۸ و ۱۹ را بخوانیم.

"همۀ اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح‌القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همۀ مقدسین دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن می‌گویم قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم سر انجیل را با شهامت فاش سازم" (افسسیان ۱۹ ،۶:۱۸).

بفرمایید بنشینید.

چیزی که لئونارد راونهیل گفت را بیاد می آورم. نمی دانم کجا آنرا گفت ولی در ذهنم همچنان مانده است. راونهیل گفت، "دعا کردن یک نبرد است." اینطور نیست که دعا کردن ما را برای نبرد آماده می کند. نه! دعا کردن خود نبرد است!

دکتر مریل ف. اونگر مدت زیادی در دانشکده الهیات دالاس استاد بود. کتاب برجسته ای نوشته با عنوان دیوشناسی کتاب مقدس (Kregel Publications, 1994 reprint). شنیده ام که بعضی از مبشرین دنیوی می گویند که آن کتاب خطرناکی است. فکر می کنم که آن مبشرین خودشان خطرناک هستند! چطور می توانند بدون آگاهی دایمی از ارواح ناپاک، روح القدس و قدرت دعا بشارت بدهند و موعظه کنند؟ عجیب نیست که ۲۰۰ هزار باپتیست جنوب سال گذشته از کلیساهایشان فرار کردند! عجیب نیست که اینهمه کلیساهای مستقل باپتیست مراسم عصر یکشنبه شان را تعطیل می کنند! تعجبی ندارد که کلیساهای باپتیست ما ۸۸% از جوانانشان را از دست دادند! مبشرینی که راجع به ارواح ناپاک و قدرت دعا فکر نمی کنند، واقعاً نمی توانند جلوی ارتداد گسترده در کلیسایمان را بگیرند. ولی حکیم بلندآوازه دکتر ویلبر م. اسمیت احترام زیادی برای کتاب دیوشناسی اونگر قائل بود. دکتر اسمیت می گفت، "احساس می کنم که [این کتاب] باید در این روزگار در دست هر خادم انجیلی باشد" (Introduction to Dr. Unger’s book, p. xi). فکر می کنم دکتر ویلبر م. اسمیت کاملاً حق داشت. اگر شما این متن را می خوانید یا در وب سایتمان آنرا می بینید، تشویقتان می کنم یک نسخه از کتاب اونگر را بخرید و به کشیشی که آنرا ندارد هدیه بدهید.

دکتر اونگر بدرستی می گفت، "قید و شرط دعا [در افسسیان ۱۹ ،۶:۱۸] را نباید بعنوان بخشی از منابع موجود در اختیار افراد در حال جنگ در نظر گرفت... یا بعنوان یک سلاح دیگر به حساب آورد... دعا کردن در افسسیان ۶ در واقع خود درگیری و نبردی است که در آن دشمن [شیطان] سرکوب می شود [شکست می خورد] و پیروزی بدست می آید، نه تنها برای خودمان، بلکه با وساطت برای دیگران" (ibid., p. 223; comments on Ephesians 6:19, 20; emphasis mine).

یک شبان انگلیسی به نام پل کوک کتاب آتش از آسمان (Evangelical Press Books, 2009) را نوشت. همه باید آنرا بخوانند. او می گفت، "باید مدام برای آذوقه تازه روح القدس دعا کنیم... یعنی باید به دعا کردن و خواستن ادامه بدهیم. کلیسای اولیه این کار را می کرد، پس ما هم باید انجام بدهیم. تمام کار خدا به اینکار بستگی دارد... یعنی مرهم [قوت] تازه روح القدس... [باید] آذوقه تازه از قوت روح القدس را بجوییم" (Rev. Paul E. Cook, Fire From Heaven: Times of Extraordinary Revival, ibid., pp. 120, 121).

این یکی از چیزهایی است که باید هر روز برای آن دعا کنید – و بخصوص در هنگام روزه داری روزهای شنبه. دکتر جان رایس می گفت، "روح القدس در پاسخ به روزه و دعا نازل می شود" (John R. Rice, D.D., Prayer: Asking and Receiving, Sword of the Lord Publishers, 1970, p. 225).

"همۀ اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح‌القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همۀ مقدسین دعا کنید" (افسسیان ۶:۱۸).

می بینید، دعا کردن یک نبرد است. می خواهم که بطور مفصل و با ذکر نام (اگر میسر باشد) برای آنها که در این دنیا گمشده اند دعا کنید. می خواهم که از روح خدا در دعا بخواهید که آنها را به کلیسایمان بکشاند، تا ذهنشان را به حقیقت انجیل روشن کند و به محکومیت گناه متقاعد کند و برای پاک شدن از گناه با خون گرانقدر مسیح، آنها را پیش او بیاورد. دعا کردن یک نبرد است. همچنین می خواهم از خدا در دعا بخواهید به من نشان بدهد که چه چیزی موعظه کنم، از این موعظه ها در قلب بی ایمانان استفاده کند و همینطور اوقات همنشینی و اخوت را تقویت کند. در دعاهای جمعی، حتماً سعی کنید وقتی کسی دارد دعا می کند یک مهره موثر باشید. فکرتان را به چیزی که آن شخص دارد دعا می کند متمرکز کنید – و در انتهای هر استغاثه ای "آمین" بگویید. درضمن روز شنبه که روزه می گیریم حتما چندین بار دعا کنید. اینجا دوباره کارهای اولیه ای که لازم است در طی دعای شنبه انجام بدهید را ذکر می کنم. روزه یادتان نرود. آمین. شما جنگاوران دعاکننده در نبرد با شیطان هستید! شما افرادی بزرگ هستید! خدا شما را برکت بدهد!

واقعاً نمی توانم صحبتم را بدون گفتن چند کلمه ای به شما که هنوز در گمراهی هستید خاتمه بدهم. عیسی برای شما روی صلیب مرد تا از گناه و غضب خدا نجاتتان بدهد. عیسی از مردگان برخاست تا به گناهکاران حیات تازه و زندگی ابدی عطا کند. ولی اینها بدون کار روح خدا به واقعیت نخواهند پیوست.

پس، تمام هفته وقتی دعا می خوانید، برای نان گناهکاران دعا کنید. دعا کنید که خدا روح القدس را در مراسم ما نازل کند تا افکار تاریکشان را روشن کند و تا به محکومیت گناه و به نیاز بی حدشان به خداوند عیسی مسیح واقف کند! حالا به لوقا ۱۱:۱۳ نگاه کنید. از کتاب مطالعاتی اسکافیلد در صفحه ۱۰۹۰ است. لطفاً بایستید و با من بخوانید.

"پس اگر شما با اینکه گناهکار هستید، می‌دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی، روح‌القدس را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند، عطا خواهد فرمود!" (لوقا ۱۱:۱۳).

اینها فهرست چیزهایی است که برای این هفته و بخصوص روز شنبه برایشان می توانید دعا کنید.


1.  (تا می توانید) روزه تان را مخفی نگه دارید. نروید به مردم بگویید (حتی به خویشاوندانتان) که روزه گرفته اید.

2.  مدتی را برای خواندن کلام خدا صرف کنید. قسمتی از اعمال رسولان را بخوانید (ترجیحاً اوایل آنرا).

3.  اشعیاء ۵۸:۶ را در طول روزه شنبه تان حفظ کنید.

4.  دعا کنید که خداوند ۱۰نفر جدید یا بیشتر به ما بدهد که با ما بمانند.

5.  برای گرویدن جوانان نجات پیدا نکرده مان (با ذکر اسمشان) دعا کنید. دعا کنید که خداوند آنچه را در اشعیاء ۵۸:۶ گفته است در مورد آنها انجام دهد.

6.  دعا کنید که مهمانان تازه وارد امروز (یکشنبه) باز هم یکشنبه آینده با ما باشند. با ذکر نامشان اگر میسر باشد.

7.  دعا کنید که خداوند به من نشان دهد برای یکشنبه آینده، در صبح و عصر آنروز، چه موعظه ای داشته باشم.

8.  خیلی آب بنوشید. هر ساعت یک لیوان. می توانید اول روزه تان یک فنجان قهوه بزرگ بخورید اگر هر روز عادت به این کار دارید. لطفاً نوشابه، نوشابه های تقویتی و غیره نخورید.

9.  اگر سوالی درباره سلامتی تان دارید حتما با پزشکتان اول مشورت کنید. (می توانید دکتر کریگتون چن یا دکتر جودیت کیگن را در کلیسای ما ببینید.) اگر مشکل جدی مثل بیماری قند یا فشار خون بالا دارید روزه نگیرید. فقط روز شنبه را برای این درخواستهایی که ذکر شد دعا کنید.

10. روزه تان را از شام روز جمعه آغاز کنید. بعد از شام روز جمعه دیگر چیزی نخورید تا در عصر روز شنبه ساعت ۵:۳۰ با هم غذایی در کلیسا میل کنیم.

11. بیاد داشته باشید که مهمترین چیزی که برای آن دعا می کنید برای جوانان گمشده در کلیسای ما باشد تا به مسیح بگروند – و نیز برای جوانان تازه ای که در این مدت می آیند تا همیشه با ما بمانند.

اگر این خطابه شما را برکت داد، لطفا به دکتر هایمرز ایمیل بفرستید و اینرا به او
بگویید. لطفا اینرا هم بگویید که از چه کشوری برای او می نویسید – ایمیل دکتر
هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net. می
توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی
بنویسید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیه ای که پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام قرائت شد از: افسسیان ۱۹-۶:۱۰.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفین:
     “I Am Praying For You” (by S. O’Malley Clough, 1837-1910).

طرح کلی

جنگاوران دعاکننده برای نبرد این زمانه!

PRAYER WARRIORS FOR TODAY’S BATTLE!

دکتر ر. ل. هایمرز

"دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ‌های ابلیس ایستادگی نمائید، زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم" (افسسیان ۱۲-۶:۱۰).

I.    اول، پولس رسول درباره جنگی روحانی صحبت می کند، افسسیان ۶:۱۰.

II.   دوم، پولس رسول درباره دشمنانمان صحبت می کند، افسسیان ۶:۱۲.

III.  سوم، پولس رسول درباره زره مان صحبت می کند، افسسیان ۱۷-۶:۱۳؛
افسسیان ۱:۶؛ فیلیپیان ۴:۱۳.

IV.  چهارم، در آخر، پولس رسول درباره کارزار شخص جنگاور صحبت می کند،
افسسیان ۱۹ ،۶:۱۸؛ لوقا ۱۱:۱۳.