Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

خود عیسی مسیح

JESUS CHRIST HIMSELF
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

موعظه کلیسای باپتیست لوس آنجلس
صبح روز یکشنبه ۱۲ آوریل ۲۰۱۵
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 12, 2015

امروز روز بزرگی برای من و همسرم آیلیناست. روز تولد هر دوی ما امروز است. همین امروز یعنی ۱۲ آوریل، سالگرد هفتاد و چهار سالگی من است. امروز همچنین پنجاه و هفتمین سالگرد دعوت من به رسالت و خدمت است که از سال ۱۹۵۸ شروع شد. اما از همه مهمتر امروز روز بزرگی برای کلیسایمان است. درست چهل سال پیش من این کلیسا را فقط با شش یا هفت نفر جوان در آپارتمانم، در گوشه خیابان وست وود و بولوار ویلشایر که فقط چند چهارراه با دانشگاه یو سی ال ای، بزرگترین دانشگاه غرب لوس آنجلس، فاصله دارد شروع کردم. فقط دو نفر از آنها امروز اینجا هستند، جناب جان کوک و خود من. به فیض خداوند، جان و من امروز صبح اینجا هستیم – چهل سال از آن زمان گذشته. جلال بر نام عیسای مسیح!

این کلیسا از چهل سال آزمایش سر بلند بیرون آمده. همانطور که فرزندان اسراییل چهل سال را در بیابان سرگردان بودند، این کلیسا هم از مشقات و سختی ها و جفاهای بسیاری عبور کرده است. امشب بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد. اما ما اینجا هستیم، یک کلیسای بزرگ بشارت دهنده انجیل در قلب مرکز شهر لوس آنجلس. و می دانیم که در طول تمام مشقت ها، خداوند با ما بوده است و پیروزی عظیمی به ما عطا کرده که امروز در چهلمین سالگرد کلیسایمان آنرا جشن بگیریم! جلال بر نام عیسای مسیح!

کشیش راجر هافمن دیشب در مراسم دعای ما صحبت کرد. دوباره امشب در جشن سالگردمان صحبت می کند. ولی وقتی از او خواستم که امروز صبح هم موعظه کند، خواهش من را رد کرد. او گفت، "دکتر هایمرز، می خواهم صبح یکشنبه موعظه شما را بشنوم." بعد وقتی داشتم دعا می کردم که چی باید بگویم، هدایت شدم که موعظه ای را تکرار کنم که در ماه آگوست ۲۰۱۰ در یک کلیسای باپتیست دیگر ایراد کرده بودم. لطفاً با من فصل دوم کتاب افسسیان را باز کنید. صفحه ۱۲۵۱ از کتاب مقدس اسکافیلد است. لطفاً در حالی که من از افسسیان ۲۰ ،۲:۱۹ می خوانم سرپا بایستید.

"پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا. و بر بنیاد رسولان و انبیاء بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است" (افسسیان ۲۰ ،۲:۱۹).

بفرمایید بنشینید.

پولس رسول در این آیات به ما می گوید که کلیسا خانواده خداوند است. سپس به ما می گوید که کلیسا بر شالوده رسولان و انبیاء بنا شده، ولی خود عیسی مسیح "سنگ زاویه" آن است. دکتر ج. ورنان مک گی گفته است که این بدان معنی است "که مسیح سنگی است که کلیسا بر آن بنا نهاده شده" (Thru the Bible, Volume V, Thomas Nelson, p. 241; note on Ephesians 2:20). دکتر آ. ت. رابرتسون گفته است، "akrogōniais... سنگ اصلی بنا" (Word Picture, Broadman, 1931; note on Ephesians 2:20). خود عیسی مسیح شالوده و بنیان تمام کارها و زندگی ماست. "خود عیسی مسیح" بنیان اصلی کلیسای ما است. من آن کلمات را از آخر افسسیان ۲:۲۰ برای متن امروز صبحمان برمی دارم.

"خود عیسی مسیح" (افسسیان ۲:۲۰).

خود عیسی مسیح موضوع این موعظه است. ایمان مسیحیت چیزی شگفت انگیزتر از خود عیسی مسیح را دربر نمی گیرد. هرگز کسی همچون خود عیسی مسیح نبوده و نخواهد بود. او کاملاً در تاریخ بشر منحصربفرد و بی نظیر است. خود عیسی مسیح خدای–انسان شده است. خود عیسی مسیح از آسمان نازل شد و در میان آدمیان ساکن شد. خود عیسی مسیح رنج کشید، خونش ریخته شد و برای گناهان ما مرد. عیسی مسیح خودش با جسم از مردگان برای عادل ساختن ما برخاست. خود عیسی مسیح به دست راست خداوند صعود نمود تا در دعا برای ما شفاعت کند. و خود عیسی مسیح دوباره برخواهد گشت تا ملکوت خودش را روی زمین برای هزار سال بنا کند. این خود عیسی مسیح است! بایستید و با هم سرود بخوانیم!

فقط عیسی، بگذار ببینم،
   فقط عیسی، کسی نجات نداد فقط او،
پس سرودم همیشه خواهد بود –
   عیسی! فقط عیسی!
(“Jesus Only, Let Me See” by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986).

می توانید بنشینید.

موضوع خود عیسی مسیح آنقدر عمیق، وسیع و مهم است که هیچوقت نمی توانیم در یک موعظه آنرا توضیح بدهیم. فقط می توانیم چندین مورد را امروز صبح در رابطه با خود عیسی مسیح اشاره کنیم.

I. اول، نسل بشر خود عیسی مسیح را خوار شمرده و او را رد می کند.

اشعیاء نبی بشارت دهنده، این مطلب را روشن کرد وقتی که گفت،

"خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم" (اشعیاء ۵۳:۳).

دکتر توری گفته است، "کوتاهی در [داشتن] ایمان به عیسی مسیح یک بداقبالی و مصیبت نیست، این یک گناه است، یک گناه بزرگ، یک گناه هولناک، یک گناه محکوم کننده" (R. A. Torrey, D.D., How to Work for Christ, Fleming H. Revell Company, n.d., p. 431). اشعیاء نبی گناه خوار شمردن و طرد کردن مسیح را نوعی انحراف درونی توصیف کرد که سبب می شود مردم گمراه صورتهای خود را از مسیح مخفی کرده و بپوشانند. بزرگترین اثبات انحراف کامل بشر این است که آنها راجع به خود عیسی مسیح خیلی کم فکر می کنند. بزرگترین دلیلی که بشریت گمراه مستحق مجازات ابدی در دریاچه آتش است این است که آنها به عمد و از روی عادت صورت خود را از او می پوشانند.

آدمها در وضعیت بازگشت نکرده (بسوی او) شان، خود عیسی مسیح را خوار می شمارند. در وضعیت انحراف کاملشان به خود عیسی مسیح احترام لازم را نمی گذارند. تا وقتی عذاب وجدان نگیرید، تا وقتی احساس ندامت از گناه نکنید، تا وقتی قلوب شما نسبت به خدا نمرده باشد، به خوار شمردن و طرد کردن خود عیسی مسیح ادامه می دهید.

می بینیم که در کلیسای ما این اتفاق در اتاق استعلام، بعد از موعظه روی می دهد. می شنویم که مردم راجع چیزهای زیادی صحبت می کنند. درباره آیات کتاب مقدس حرف می زنند. در مورد "درک کردن" این چیز و آن چیز سخنرانی می کنند. راجع به اینکه چه چیزی حس کردند و چی کار کردند به ما می گویند. معمولاً صحبتشان را هم با گفتن، "بعد بسوی عیسی آمدم" تمام می کنند. همین و بس! دیگر نمی توانند حتی یک کلمه راجع به عیسی بگویند! هیچ چیزی راجع به خود عیسی مسیح ندارند که بگویند! پس چطور ممکن است که نجات پیدا کنند؟

اسپارژن بزرگ گفته، "یک تمایل منفوری در میان آدمها وجود دارد که خود مسیح را از انجیل بیرون بیاورند" (C. H. Spurgeon, Around the Wicket Gate, Pilgrim Publications, 1992 reprint, p. 24).

دانستن نقشه نجات شما را نجات نمی دهد! آموختن بیشتر کتاب مقدس شما را نجات نمی دهد! شنیدن موعظه های بیشتر نمی تواند شما را نجات بدهد! غم خوردن برای گناهانتان نمی تواند شما را نجات بدهد! اینها هیچکدام نتوانست یهودا را نجات بدهد، توانست؟ اگر زندگی خودتان را وقف هم بکنید، نمی تواند شما را نجات بدهد! اشکهایتان هم نمی توانند شما را نجات بدهند! هیچ چیز نمی تواند به شما کمک کند مگر اینکه هدایت شده باشید تا خوار شمردن و طرد کردن عیسی مسیح را متوقف کنید – مگر اینکه برانگیخته شده باشید که صورتتان را از او پنهان نکنید – مگر اینکه بسوی خود عیسی مسیح جذب شده باشید! دوباره این سرود را بخوانیم!


فقط عیسی، بگذار ببینم،
   فقط عیسی، کسی نجات نداد فقط او،
پس سرودم همیشه خواهد بود –
   عیسی! فقط عیسی!

می توانید بنشینید.

II. دوم، خود عیسی مسیح موضوع اصلی تمام کتاب مقدس است.

آیا این غیرمنطقی است که به شما بگوییم خود عیسی مسیح باید در مرکز افکار شما قرار داشته باشد؟ نه، غیر منطقی نیست. چرا، فکرش را بکنید، خود عیسی مسیح موضوع کلی کتاب مقدس است – از پیدایش تا مکاشفه! بعد از اینکه مسیح از مردگان برخاست با دو شاگردی که به سمت عموآس پیاده می رفتند ملاقات کرد. آنچه به آنها گفت امروز هم صدق می کند.

"او به ایشان گفت، ای بی فهمان و سست دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیاء گفته اند. آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟ پس از موسی و سایر انبیاء شروع کرده، اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود" (لوقا ۲۷-۲۴:۲۵).

از پنج کتاب موسی و از سرتاسر کتاب مقدس، مسیح به آنها "اخبار خود را در تمام کتب" توضیح داد. از این ساده تر هم می شود؟ موضوع اصلی کل کتاب مقدس خود عیسی مسیح است! چون خود عیسی مسیح موضوع اصلی کتاب مقدس است، منطقی نیست که شما خود عیسی مسیح را موضوع اصلی افکار و زندگی خودتان قرار بدهید؟ به شما می گویم، امروز صبح درباره خود عیسی مسیح عمیقاً فکر کنید؟ سرود بخوانیم!

فقط عیسی، بگذار ببینم،
   فقط عیسی، کسی نجات نداد فقط او،
پس سرودم همیشه خواهد بود –
   عیسی! فقط عیسی!

اعتقاد من این است که شناختن خود عیسی مسیح، با یک بازگشت واقعی کردن، مهمترین چیزی است که می تواند برای شما پیش بیاید. اگر واقعاً به خود عیسی مسیح اعتماد پیدا کنید به مشاوره خیلی کمی احتیاج خواهید داشت. من معتقدم که شناخت واقعی عیسی مسیح می تواند ۹۰ درصد مشاوره های مسیحی را کم کند! وقتی کسی مسیح را بشناسد، با یک بازگشت واقعی، خواهد فهمید که مسیح،

"... حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا" (اول قرنتیان ۱:۳۰).

اگر ما از دست "فلسفه تصمیم گیری" در کلیسایمان خلاص می شدیم و اگر به یقین می رسیدیم که مردم به واقع بسوی مسیح بازگشت کرده باشند، از ۹۰ درصد مشاوره هایی که امروز در کلیسایمان انجام می دهیم کم می شد! بگذارید خود عیسی مسیح مشارور باشد! سرود بخوانیم!

فقط عیسی، بگذار ببینم،
   فقط عیسی، کسی نجات نداد فقط او،
پس سرودم همیشه خواهد بود –
   عیسی! فقط عیسی!

III. سوم، خود عیسی مسیح اساس، عنصر اصلی و قلب تپنده انجیل است.

اشعیاء نبی درباره خود عیسی مسیح بعنوان قلب انجیل گفته است،

"جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد" (اشعیاء ۵۳:۶).

"خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد." مرگ نیابتی و کفاره ای مسیح، بجای ما، بها و عذاب خشم خداوند را به عوض ما پرداخت – این است قلب انجیل! این خود عیسی مسیح است که گناهان شما را در تاریکی باغ جتسیمانی بر خودش گرفت. این خود عیسی مسیح است که در آن باغ گفت،

"نفس من از حزن مشرف بر موت است" (مرقس ۱۴:۳۴).

این خود عیسی مسیح است که،

"به مجاهده افتاده... عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین می ریخت" (لوقا ۲۲:۴۴).

این خود عیسی مسیح است که در باغ جتسیمانی دستگیر شد. این خود عیسی مسیح است که مقابل شورای یهود کشیده شد، به صورتش ضربه خورد، مورد استهزاء و تمسخر واقع شد. آنها به صورت خود عیسی مسیح آب دهان انداختند! موهای ریش خود عیسی مسیح را کندند. خود عیسی مسیح را به مقابل پانطیوس پیلاطوس کشیدند، با ضربات شلاق رومی بر پشت او زدند، تاج خار بر سرش گذاشتند، در حالیکه خون از پیشانی اش بر صورت مبارک خود عیسی مسیح می ریخت، چنان بر صورتش کوبیدند که دیگر قابل تشخیص نبود،

"از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود" (اشعیاء ۵۲:۱۴).

"و از زخمهای او ما شفا یافتیم" (اشعیاء ۵۳:۵).

این خود عیسی مسیح است که از دربار پیلاطوس بیرون برده شد و صلیبش را به محل اعدام بر دوش کشید. این خود عیسی مسیح بود که به آن چوب ملعون شده به میخ کشیده شد. این خود عیسی مسیح بود که نه تنها درد میخهای کوبیده شده به دست ها و پاهایش را تحمل کرد – بلکه وقتی خداوند "گناه همه ما را بر وی نهاد" دردی بس عظیمتر را متحمل شد (اشعیاء ۵۳:۶). خود عیسی مسیح "گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد" (اول پطرس ۲:۲۴). دکتر واتس گفته است،

بنگر، از سرش، دستانش، پاهایش،
   عشق و اندوه آمیخته می ریزند:
هیچگاه شده که چنین عشق و اندوه درهم آمیزند،
   یا خارها چنین تاجی را بسازند؟
(“When I Survey the Wondrous Cross” by Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

بایستید و این سرود را بخوانید! حالا دسته جمعی بخوانید!

فقط عیسی، بگذار ببینم،
   فقط عیسی، کسی نجات نداد فقط او،
پس سرودم همیشه خواهد بود –
   عیسی! فقط عیسی!

بفرمایید بنشینید.

IV. چهارم، خود عیسی مسیح تنها منشاء شآدی ابدی است.

بدن مرده عیسی را از روی صلیب برداشتند و در مقبره ای مهر و موم شده دفن کردند. اما در روز سوم، او با جسم خود از مردگان برخاست! سپس در میان شاگردان آمد و گفت، "سلام بر شما باد" (یوحنا ۲۰:۱۹).

"و چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را دیدند، شاد گشتند" (یوحنا ۲۰:۲۰).

"و شاگردان چون خداوند را دیدند، شاد گشتند" (یوحنا ۲۰:۲۰). خود عیسی مسیح به آنها شادی داد "چون خداوند را دیدند." شما نمی توانید آرامش و سلامتی عمیق و شادی خداوند را بشناسید مگر اینکه خود عیسی مسیح را بشناسید!

آه، امروز صبح به شما این را می گویم – می توانم همان لحظه ای که به خود عیسی مسیح اعتماد کردم و ایمان آوردم را بخاطر بیاورم! چه تجربه مقدسی! بطرفش شتافتم! یا بهتر بگویم او بطرفم با شتاب آمد. با خون گرانبهایش از گناه شسته و پاک شدم! بواسطه پسر خدا من زنده شدم! دسته جمعی آن سرود را بخوانیم!

فقط عیسی، بگذار ببینم،
   فقط عیسی، کسی نجات نداد فقط او،
پس سرودم همیشه خواهد بود –
   عیسی! فقط عیسی!

بفرمایید بنشینید.

بطرف خود عیسی مسیح بیایید! نجات دهنده را از زندگی تان خارج نکنید. او را از شهادت هایتان حذف نکنید. مرتکب عملی نشوید که اسپارژن راجع به آن گفت "تمایل منفور... خود مسیح را از انجیل بیرون می آورند." نه! نه! بطرف خود عیسی مسیح بیایید. در حالیکه این سرود را می خوانم، به دقت به آن کلمات توجه کنید.

همینطور که هستم، بدون حتی یک درخواست،
   اما خون تو برای من ریخته شد،
و تو مرا حکم دادی که بنزدت آیم!
   ای بره خدا، می آیم! می آیم!
(“Just As I Am” by Charlotte Elliott, 1789-1871).

عیسی بر روی صلیب مرد تا جزای گناهان تو را بپردازد. عیسی خون مقدسش را ریخت تا تو را از تمام گناهانت پاک سازد. بسوی عیسی بیا. به او اعتماد کن و او تو را از تمامی گناهانت نجات خواهد داد. آمین.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیات خوانده شده پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام: اشعیاء ۶-۵۳:۱.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفیث:
“When Morning Gilds the Skies” (translated from German by Edward Caswall, 1814-1878)     

طرح کلی

خود عیسی مسیح

JESUS CHRIST HIMSELF

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

"خود عیسی مسیح" (افسسیان ۲:۲۰).

I. اول، نسل بشر خود عیسی مسیح را خوار شمرده و او را رد می کند،
اشعیاء ۵۳:۳.

II. دوم، خود عیسی مسیح موضوع اصلی تمام کتاب مقدس است،
لوقا ۲۷-۲۴:۲۵؛ اول قرنتیان ۱:۳۰.

III. سوم، خود عیسی مسیح اساس، عنصر اصلی و قلب تپنده انجیل است،
اشعیاء ۵۳:۶؛ مرقس ۱۴:۳۴؛ لوقا ۲۲:۴۴؛ اشعیاء ۵۲:۱۴؛
۵۳:۵؛ اول پطرس ۲:۲۴.

IV. چهارم، خود عیسی مسیح تنها منشاء شادی ابدی است،
یوحنا ۲۰ ،۲۰:۱۹.