Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

بازگشت کردن پطرس

THE CONVERSION OF PETER
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

موعظه کلیسای باپتیست لوس آنجلس
عصر جمعه ۳ آوریل ۲۰۱۵
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Friday Evening, April 3, 2015

"پس خداوند گفت: ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما" (لوقا ۳۲-۲۱:۳۱).

اخیراً در خصوص رفتن مسیح به اورشلیم برای فدا کردن جان خود سه سری موعظه داشته ام. اینجا لینک آنها را گذاشتم که به آسانی دسترسی داشته باشید – "مقدر شده تا رنج بکشد؛" "وحشت شاگردان؛" و "این سخن از ایشان مخفی داشته شد." اولین موعظه یک مقدمه است. دومین و سومین موعظه در خصوص ترس و بی ایمانی شاگردان است. روشن است که شاگردان انجیل را باور نداشتند تا اینکه مسیح از مرگ قیام کرد. مسیح گفته بود،

"پسر انسان به دست مردم تسلیم می شود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن، روز سوم خواهد برخاست. اما این سخن را درک نکردند و ترسیدند که از او بپرسند" (مرقس ۳۲-۹:۳۱).

دکتر آ. ت. رابرتسون در تفسیری بر "این سخن [انجیل] را درک نکردند و ترسیدند که از او بپرسند،" گفته است،

آنها همچنان نفهمیدند. در رابطه با موضوع مرگ و قیام [مسیح] حتی بعد از تبدیل چهره او، ناباور [بی ایمان] بودند... همانطور که از کوه پایین می آمدند آنها هنوز در خصوص اشاره استادشان به رستاخیزش در تفکر و تعجب بودند (مرقس ۹:۱۰). متی ۱۷:۲۳ اشاره می کند که "بسیار محزون بودند" از شنیدن سخنان عیسی [درباره مرگ و قیامش] اما مرقس اضافه می کند که آنها "ترسیدند که از او بپرسند" (A. T. Robertson, Litt. D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1930, volume I, p. 344; note on Mark 9:32).

این مطلب به روشنی نشان می دهد که شاگردان تا بعد از برخاستن او به انجیل مسیح ایمان نداشتند.

دکتر ج. ورنان مک گی گفته که شاگردان هنوز تولد تازه (از نو زاده) نشده بودند تا زمانی که با مسیح برخاسته در شب قیام ملاقات کردند. دکتر مک گی گفته "من شخصاً بر این باورم که وقتی مسیح بر آنها دمید [یوحنا ۲۰:۲۲] این مردان از نو تولد یافتند. قبل از آن، روح خداوند در آنها ساکن نشده بود" (J. Venon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume IV, p. 498; note on John 20:21).

بر اساس مطالعات من از کتب مقدس، من هم متقاعد شده ام که شمعون پطرس تا زمان ملاقات با عیسای رستاخیز کرده در شب قیام هنوز تولد تازه پیدا نکرده بود. دوباره به متن توجه کنید،

"پس خداوند گفت: ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما" (لوقا ۳۲-۲۱:۳۱).

شیطان توانسته بود که یهودا را از آن خود سازد، "اما شیطان در یهودا... داخل گشت" (لوقا ۲۲:۳). در آنوقت عیسی به پطرس می گوید، "َشیطان خواست شما را [نیز] چون گندم غربال کند" (لوقا ۲۲:۳۱). در طی رنج و آلام مسیح، پطرس از "جنبشی دایمی و سخت" در حال عبور بود انگار که او را غربال می کردند (Dr. R. C. H. Lenski). پطرس کمی ایمان داشت، و مسیح دعا کرد تا همان مقدار ایمانی که داشت "تلف نشود." اسپارژن در مورد ایمان پطرس می گوید، "اعتقاد پیش از ایمان،" یعنی، منور شدن پیش از بازگشت. خداوند قبلاً پطرس را منور ساخته بود، و به او ایمان کافی داده بود که بگوید، "تو مسیح، پسر خدای زنده هستی" (متی ۱۶:۱۶). حالا مسیح برای پطرس دعا کرد تا ایمان اولیه اش توسط شیطان و قبل از اینکه در شب قیام تولد تازه یابد و بازگشت نماید از بین نرود،

"و هنگامی که تو بازگشت کنی، برادران خود را استوار نما" (لوقا ۲۲:۳۲).

این یک تفسیر معمولی و عادی از این آیه نیست. ولی فکر می کنم که تفسیر درستی باشد. لطفاً تا به آخر قبل از اینکه این نتیجه گیری من را مورد قضاوت قرار دهید تحمل کنید. در اینجا سه نکته وجود دارد که سبب شد باور کنم که مسیح در این متن مورد نظر ما از بازگشت واقعی شمعون پطرس در شب قیام صحبت می کند.

I. اول، این آیه به بازگشت پطرس اشاره می کند چون انجیل کینگ جیمز و انجیل ۱۵۹۹ ژنو بدرستی واژه یونانی را "بازگشت" ترجمه کرده اند.

می دانم که نسخه بین المللی جدید (NIV) آن را "عقب برگشته" و نسخه استاندارد آمریکایی جدید (NASV) آن را "دوباره برگشته" ترجمه کرده اند. اما اینها مرا اذیت می کند. بنظر ناجور می آیند چون ریشه واژه یونانی همانی است که در اعمال ۱۵:۳ آمده و می گوید "ایمان آوردن امت ها" (رجوع کنید به NIV و NASV که هر دو می گویند "بازگشتن"). چرا باید واژه های یونانی "epistrephō" و "epistrophe" به ترتیب در لوقا ۲۲:۳۲ بعنوان "برگشته" و در اعمال رسولان ۱۵:۳ بعنوان "بازگشته" ترجمه شده باشند؟ فکر می کنم دلیل ساده ای داشته باشد – پر واضح است که امت ها در واقع "بازگشت" کرده بودند. "برگشتن" این معنی را نمی دهد. اما وقتی مترجمین عصر حاضر به پطرس در لوقا ۲۲:۳۲ رسیدند، پیش فرضهای کلیساهای نو-انجیلی و "تصمیم گیرها (decisionist)" به آنها اجازه نمی دادند تا از نسخه قدیمی کینگ جیمز و کتاب مقدس ۱۵۹۹ ژنو برای واژه "بازگشته" استفاده کنند. برای من نسخه های جدید یک انطباق ضعیف اند تا یک ترجمه صحیح. دکتر برنارد رام گفته است، "هرمنیوتیکس، هنر و علم تفسیر متون کتاب مقدس است" (Bernard Ramm, Ph.D., Protestant Biblical Interpretation, Baker Book House, 1970 edition, page 1). دکتر رام همچنین گفته است، "اصلاح گران ادعا کردند که کتب مقدس خود تفسیرگر کتب مقدس هستند." یکی از اصول هرمنیوتیکس همین است که اجازه داد کتب مقدس خود متون مقدس را تفسیر کنند. اگر علما "ایمان آوردن امت ها" را از اعمال رسولان ۱۵:۳ ترجمه کنند، پس باید لوقا ۲۲:۳۲ "هنگامی که تو بازگشت کنی" را هم ترجمه کنند همانطور که ترجمه های موثق تر نسخه ژنو ۱۵۹۹ و انجیل نسخه کینگ جیمز انجام داده است! حتی نسخه جدید کینگ جیمز آنرا اشتباه ترجمه کرده. آنها "بازگشت کرده" را برای امت ها، ولی "برگشته" را برای پطرس در انجیل لوقا ۲۲:۳۲ ترجمه کرده اند. بار دیگر می گویم که به این دلیل است که من همیشه از کتاب مقدس کینگ جیمز موعظه می کنم! بنا به گفته ای از موودی، نسخه کینگ جیمز نکات بسیاری را از ترجمه های نوین روشن می سازد! من بارها این مطلب را آزموده و به درستی آن پی برده ام.

"من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما" (لوقا ۲۲:۳۲).

دوستان من، این فقط امت ها نیستند که لازم است تا بازگشت نمایند! بلکه پطرس هم لازم داشت! فقط مردم بیرون در خیابان نیستند که لازم است تا توبه و بازگشت نمایند. خیر، بلکه افراد حاضر در این کلیسا نیز هستند، همین جا و همین شب هنگام، که لازم است تا توبه کرده بازگشت نمایند، و نه اینکه "دوباره برگشت کنند"! بازگشت نمودن! عیسی گفت، "باید شما از سر نو مولود گردید" (یوحنا ۳:۷). باید از نو تولید شده و بازگشت نمایید یا اینکه "ممکن نیست که داخل ملکوت خدا" شوید (یوحنا ۳:۵).

"هنگامی که بازگشت کنی، برادران خود را استوار نما" (لوقا ۲۲:۳۲).

II. دوم، این آیه نشان می دهد که هیچکس با پیروی کردن مسیح، تعمید گرفتن و یا تجلی الهی یک فرد بازگشت کرده محسوب نمی شود.

این دومین درسی است که از بازگشت کردن پطرس می آموزیم. کاتولیک های رم و بسیاری باپتیست های "تصمیم گیرنده" و پروتستان ها فکر می کنند که پطرس وقتی عیسی را پیروی کرد و دنبال او راه افتاد بازگشت کرد. کتاب مقدس می گوید،

"و چون به کناره دریای جلیل می گشت، شمعون و برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می اندازند زیرا که صیاد بودند. عیسی ایشان را گفت، از عقب من آیید که شما را صیاد مردم گردانم. بی تامل دامهای خود را گذارده، از پی او روانه شدند" (مرقس ۱۸-۱:۱۶).

فکر اینکه شاگردان با پیروی از عیسی و دنبال او روان شدن نجات پیدا کردند یک اشتباه پلاجیانیسم است (اعتقاد به اینکه اراده انسان بدون دخالت الهی قادر به درک خیر و شر بوده و گناه آدم متعلق به خود او و نه به نسل وی است؛ مترجم) و امروزه یک اشتباه معمول در بسیاری از کلیساهاست. بله، پطرس و اندریاس "دامهای خود را گذارده، از پی او روانه شدند" (مرقس ۱:۱۸). ولی ما با هیچ عمل انسانی نظیر آن بازگشت نمی کنیم. یهودا، "فرزند تباهی،" نیز او را پیروی نمود، ولی بازگشت نکرده بود. انجیل لوقا او را "یهودای اسخریوطی که تسلیم کننده وی بود" نامیده است (لوقا ۶:۱۶). عیسی او را "ابلیس" خطاب کرد (یوحنا ۶:۷۰).

بله، یهودا و پطرس عیسی را برای سه سال متابعت نمودند، ولی هیچکدامشان به انجیل ایمان نداشتند. به لوقا ۳۴-۳۱:۱۸ گوش دهید،

"پس آن دوازده را برداشته، به ایشان گفت، اینک به اورشلیم می رویم و آنچه به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده است، به انجام خواهد رسید. زیرا که او را به امت ها تسلیم می کنند و استهزاء و بی حرمتی کرده، آب دهان بر وی انداخته، و تازیانه زده، او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست. اما ایشان چیزی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می گفت، درک نکردند" (لوقا ۳۴-۱۸:۳۱).

"این سخن از ایشان مخفی داشته شد." چه "سخنی"؟ سخنان انجیل، که می گفت مسیح به مرگ سپرده می شد و در روز سوم از مردگان برمی خاست. پطرس و یهودا "تصمیم" گرفته بودند که مسیح را دنبال کنند، ولی انجیل هنوز "از ایشان مخفی داشته شده" بود (Ryrie Study Bible; note on Matthew 10:1). ولی چرا این موضوع به یهودا ختم شد، چون پطرس هم عیسی را انکار کرده بود؟ هیچکدامشان انجیل را درک نکرده بودند. انجیل "از ایشان مخفی داشته شد" (لوقا ۱۸:۳۴).

دوستان من، شما می توانید در مراسم کلیسا "جلو بیایید" و هنوز تولد تازه نداشته باشید. می توانید تصمیم بگیرید که مسیح را پیروی کنید و هنوز بازگشت نکرده باشید. حتی می توانید "دعای گناهکار" را بگویید و هنوز نجات پیدا نکرده باشید. چرا؟ چون اینها اعمال انسانی است و ما با کارهای انسانی بازگشت نمی کنیم! کلام خداوند می گوید،

"زیرا که محض فیض نجات یافته اید، بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند" (افسسیان ۹-۲:۸).

کلام خدا می گوید،

"نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی ای که از روح القدس است؛ که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود، به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح" (تیطس ۶-۳:۵).

شما نمی توانید با دنبال کردن عیسی یا هر عمل انسانی دیگری نجات پیدا کنید. من خودم سعی کردم که به همین شکل نجات پیدا کنم ولی موفق نشدم. بیش از سه سال یک واعظ باپتیست بودم قبل از اینکه مسیح با فیض خود مرا نجات بخشد! سپس خداوند مرا بسوی مسیح جذب نمود و با خون مسیح گناهان مرا شست.

کسی ممکن است بگوید، "اما پطرس تعمید گرفت." بله می دانم. خوب یهودا هم تعمید گرفت. من هم تعمید گرفتم – هفت سال پیش از آنکه بازگشت کنم! کسی دیگری شاید بگوید، "ولی پطرس ایمان داشت که بگوید 'تو مسیح هستی، پسر خدای زنده' (متی ۱۶:۱۶) – و عیسی گفت که خدا به او 'آنرا مکشوف ساخت'" (متی ۱۶:۱۷). بله، می دانم. و همچنین خداوند بر من مکشوف ساخت که عیسی مسیح بود خیلی پیش از آنکه بازگشت نمایم. توجه کنید که خدا همینقدر درباره عیسی به شیاطین و دیوها هم مکشوف ساخته است، "و دیوها نیز از بسیاری بیرون می رفتند و صیحه زنان می گفتند که، تو مسیح پسر خدا هستی... زیرا که دانستند او مسیح است" (لوقا ۴:۴۱). دیوها همان چیزی را می گفتند که پطرس درباره عیسی گفت. در نتیجه پطرس پیش از بازگشتش چیزی بیش از یک دیو در مورد عیسی نمی دانست.

ما با متابعت کردن عیسی بازگشت نمی کنیم. ما با تعمید گرفتن بازگشت نمی کنیم. و نه با ایمان به اینکه عیسی خود مسیح بود نیز بازگشت نمی کنیم. پطرس همه اینها را تجربه کرده بود. ولی باز عیسی به او گفت،

"هنگامی که بازگشت کنی، برادران خود را استوار نما" (لوقا ۲۲:۳۲).

III. سوم، این آیه را باید در متن روایت کلی چهار انجیل مشاهده کرد.

در چهار انجیل می بینید که عیسی به زبانی ساده به پطرس و دیگران گفت که او به اورشلیم می رود تا بمیرد و در روز سوم از مردگان برخیزد. این موضوع پنج مرتبه توسط عیسی به پطرس و دیگر شاگردان در متی ۱۶:۲۱؛ ۱۷:۱۲؛ ۲۳-۱۷:۲۲؛ ۱۹-۲۰:۱۸؛ و ۲۰:۲۸ تکرار شد. دکتر ج. ورنان مک گی درباره پطرس و دیگران گفته، "علی رغم این دستور موکد، شاگردان از درک اهمیت [انجیل] قاصر ماندند تا بعد از اینکه او برخاست" (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume IV, p. 93; note on Matthew 16:21).

"هنگامی که بازگشت کنی، برادران خود را استوار نما" (لوقا ۲۲:۳۲).

کسی ممکن است بگوید، "خوب، کلام خدا کجا می گوید که پطرس بعد از رستاخیز عیسی بازگشت نمود؟" جوابش خیلی ساده و مثل روز روشن است، نزدیک به آخر هر چهار انجیل! لوقا مخصوصاً این را آشکارا عنوان می کند،

"و ایشان‌ در این‌ گفتگو می‌بودند که‌ ناگاه‌ عیسی‌ خود در میان‌ ایشان‌ ایستاده‌، به‌ ایشان‌ گفت‌: سلام‌ بر شما باد. اما ایشان‌ لرزان‌ و ترسان‌ شده‌، گمان‌ بردند که‌ روحی‌ می‌بینند. به‌ ایشان‌ گفت‌: چرا مضطرب‌ شدید؟ و برای‌ چه‌ در دلهای‌ شما شُبهات‌ روی‌ می‌دهد؟ دستها و پایهایم‌ را ملاحظه‌ کنید که‌ من‌ خود هستم‌ و دست‌ بر من‌ گذارده‌ ببینید، زیرا که‌ روح‌ گوشت‌ و استخوان‌ ندارد، چنانکه‌ می‌نگرید که‌ در من‌ است‌. این‌ را گفت‌ و دستها و پایهای‌ خود را بدیشان‌ نشان‌ داد. و چون‌ ایشان‌ هنوز از خوشی‌ تصدیق‌ نکرده‌، در عجب‌ مانده‌ بودند، به‌ ایشان‌ گفت‌: چیز خوراکی‌ در اینجا دارید؟ پس‌ قدری‌ از ماهی‌ بریان‌ و از شانه‌ عسل‌ به‌ وی‌ دادند. پس‌ آن‌ را گرفته‌ پیش‌ ایشان‌ بخورد. و به‌ ایشان‌ گفت‌: همین‌ است‌ سخنانی‌ که‌ وقتی‌ با شما بودم‌ گفتم‌ ضروری‌ است‌ که‌ آنچه‌ در تورات‌ موسی‌ و صحف‌ انبیا و زبور درباره‌ من مکتوب‌ است‌ به‌ انجام‌ رسد. و در آن‌ وقت‌ ذهن‌ ایشان‌ را روشن‌ کرد تا کتب‌ را بفهمند" (لوقا ۴۵-۲۴:۳۶).

و یوحنا می افزاید،

"و در شام همان‌ روز که‌ یکشنبه‌ بود، هنگامی‌ که‌ درها بسته‌ بود، جایی‌ که‌ شاگردان‌ به سبب‌ ترس‌ یهود جمع‌ بودند، ناگاه‌ عیسی‌ آمده‌، در میان‌ ایستاد و بدیشان‌ گفت‌: سلام‌ بر شما باد! و چون‌ این‌ را گفت‌، دستها و پهلوی‌ خود را به‌ ایشان‌ نشان‌ داد و شاگردان‌ چون‌ خداوند را دیدند، شاد گشتند. باز عیسی‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: سلام‌ بر شما باد. چنانکه‌ پدر مرا فرستاد، من‌ نیز شما را می‌فرستم‌. و چون‌ این‌ را گفت‌، دمید و به‌ ایشان‌ گفت‌: روح‌القدس‌ را بیابید" (یوحنا ۲۲-۱۹:۲۰).

در شب عید قیام بود که مسیح رستاخیز کرده بر پطرس و دیگران ظاهر شد و زخم میخ ها در دستانش و جراحت نیزه بر پهلویش را نشان داد. سپس فهم آنها را از نبوت های عهد عتیق مربوط به مصلوب شدنش باز کرد. سپس به آنها دمید و آنها روح القدس را دریافت کردند. در آن لحظه پطرس سرانجام از نو زاده شد (تولد تازه یافت) و بازگشت نمود. عمل روح خدا، و تاثیر دیدن بدن قیام کرده عیسی، با جای میخها در دستان و زخم پهلویش، چنان بود که جای تردید برای پطرس باقی نگذاشت. سالها بعد، پطرس با قاطعیت نوشت مسیح "گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد... که به ضربهای او شفا یافته اید" (اول پطرس ۲:۲۴). این به ما نشان می دهد که پطرس واقعاً بازگشت نمود! پطرس پس از این بازگشت در شب قیام دیگر هرگز مسیح را انکار نکرد. او انجیل مسیح را تا آخر حیاتش موعظه نمود. پس از تحمل رنج های بسیار بصورت سر و ته مصلوب گردید و زندگی اش را با اعلام صادقانه مسیح به پایان رساند.

یک چیز دیگر. عیسی به پطرس گفت، "هنگامی که بازگشت کنی، برادران خود را استوار نما" (لوقا ۲۲:۳۲). فقط به این فکر کنید – وقتی شما واقعاً بازگشت کنید، اثبات آن با این نیست که چه می گویید و یا چه حس می کنید. اثبات واقعی بازگشت این است – آیا می توانید دیگران را استوار سازید؟ می توانید دیگران را یاری دهید؟ در انتهای انجیل یوحنا، مسیح برخاسته به پطرس گفت، "مرا دوست می داری؟" پطرس گفت، "خداوندا تو بر همه چیز واقف هستی... تو را دوست می دارم. عیسی بدو گفت، گوسفندان مرا خوراک ده" (یوحنا ۲۱:۱۷). از آن لحظه به بعد ایمان پطرس هرگز متزلزل نگشت. او باقی عمرش را صرف موعظه انجیل نمود و دیگران را بسوی مسیح هدایت کرد. اگر شما واقعاً بازگشت کرده اید، قادر خواهید بود دیگران را تقویت کنید – و یک یاور واقعی و برکتی برای گمشدگان باشید. اگر آن میوه کاملاً در زندگی شما وجود ندارد، پس بازگشت واقعی را تجربه نکرده اید. هر چه دارید حرفهایی بیش نیست. در اینصورت "خود عیسی مسیح" را ملاقات نکرده اید (افسسیان ۲:۲۰). دعا می کنیم که خداوند شما را بسوی عیسی بکشد تا با خون او از گناه پاک شوید! بعد واقعاً بازگشت واقعی خواهید داشت، همانطور که پطرس در شب یکشنبه قیام تجربه نمود. آمین. دکتر چان لطفاً ما را در دعا هدایت کنید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفین:
“The Attraction of the Cross” (by Samuel Stennett, 1727-1795)

طرح کلی

بازگشت کردن پطرس

THE CONVERSION OF PETER

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

"پس خداوند گفت: ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما" (لوقا ۳۲-۲۱:۳۱).

(مرقس ۳۲-۹:۳۱، ۱۰؛ متی ۱۷:۲۳؛ لوقا ۲۲:۳؛ متی ۱۶:۱۶)

I.   اول، این آیه به بازگشت پطرس اشاره می کند چون انجیل کینگ جیمز و انجیل ۱۵۹۹ ژنو بدرستی واژه یونانی را "بازگشت" ترجمه کرده اند، اعمال رسولان ۱۵:۳.

II.  دوم، این آیه نشان می دهد که هیچکس با پیروی کردن مسیح، تعمید گرفتن و یا تجلی الهی بازگشت نمی کند، مرقس ۱۸-۱:۱۶؛ لوقا ۶:۱۶؛ یوحنا ۶:۷۰؛ لوقا ۳۴-۱۸:۳۱؛ افسسیان ۹-۲:۸؛ تیطس ۶-۳:۵؛ متی ۱۷، ۱۶:۱۶؛ لوقا ۴:۴۱.

III. سوم، این آیه را باید در متن روایت کلی چهار انجیل مشاهده کرد، متی ۱۶:۲۱؛ ۲۳-۲۲ ،۱۷:۱۲؛ ۲۸ ،۱۹-۲۰:۱۸؛ لوقا ۴۵-۲۴:۳۶؛ یوحنا ۲۲-۲۰:۱۹؛ اول پطرس ۲:۲۴؛ یوحنا ۲۱:۱۷؛ افسسیان ۲:۲۰.