Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

این سخن از ایشان مخفی داشته شد

THIS SAYING WAS HID FROM THEM
(Farsi)

دکتر ل. ر. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

موعظه کلیسای باپتیست لوس آنجلس
عصر روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۵
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 22, 2015

"اما ایشان چیزی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می گفت، درک نکردند" (لوقا ۱۸:۳۴).

این سومین بار در انجیل لوقا است که عیسی به دوازده شاگرد می گوید که او خواهد مرد (لوقا ۹:۲۲؛ ۹:۴۴). عیسی در انجیل لوقا ۳۳-۱۸:۳۱ بسیار صریح به این مطلب اشاره می کند و می گوید،

"اینک به اورشلیم می رویم و آنچه به زبان انبیاء درباره پسر انسان نوشته شده است، به انجام خواهد رسید. زیرا که او را به امت ها تسلیم می کنند و استهزاء و بی حرمتی کرده، آب دهان بر وی انداخته، و تازیانه زده او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست" (لوقا ۳۳-۱۸:۳۱).

آیا می شد این موضوع را از این واضح تر بیان کرد؟ اما "ایشان چیزی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می گفت، درک نکردند" (لوقا ۳۴:۱۸). مرقس ۲۳:۹ می گوید، "این سخن را درک نکردند." دکتر آ. ت. رابرتسون مرقس ۹:۳۲ را چنین تفسیر می کند، "آنها همچنان نفهمیدند. آنها در خصوص مرگ و رستاخیز [مسیح] ناباور [بی ایمان] بودند" (A. T. Robertson, Litt.D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1930, volume I, p. 344; note on Mark 9:32).

انجیل مسیح بطور خلاصه و صریح توسط پولس رسول عنوان شد،

"مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد، و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست" (اول قرنتیان ۴-۱۵:۳).

ولی در آن زمان دوازده شاگرد نمی توانستند انجیل را بفهمند و یا باور کنند.

"ایشان چیزی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می گفت درک نکردند" (لوقا ۱۸:۳۴).

همانطور که دکتر آ. ت. رابرتسون گفته است، "آنها در خصوص مرگ و رستاخیز [مسیح] ناباور [بی ایمان] بودند" (ibid.). دوازده شاگرد هنوز به انجیل ایمان نداشتند! دکتر ج. ورمونت مک گی تفسیری بر مرقس ۳۲-۹:۳۰ دارد و می گوید، "این اولین بار نبود که او مرگ و رستاخیزش را به آنها اعلام کرد ولی هنوز این را درک نمی کردند" (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 201; note on Mark 9:30-32).

"ایشان چیزی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می گفت درک نکردند" (لوقا ۱۸:۳۴).

سه واژه در این متن بکار رفته که در مورد ناباوری آنها به انجیل اشاره می کند.

I. اول، آنها انجیل را درک نکردند.

"ایشان چیزی از این امور نفهمیدند." واژه یونانی که "فهمیدند" ترجمه شده به معنای "درک عقلانی" است (Strong). گرچه مسیح با صراحت و شمرده به آنها گفت ولی شاگردان قادر به درک معنای چیزی که او گفت نبودند. متن می گوید، "ایشان چیزی از این امور نفهمیدند." متیو پل می گوید، "سخنان به قدر درک ایشان آسان بودند" (A Commentary on the Whole Bible, The Banner of Truth Trust, 1990 reprint, volume 3, p. 258; note on Luke 18:34)، ولی ایشان چیزی از این امور نفهمیدند! شاگردان نفهمیدند که مسیح را "به امت ها تسلیم می کنند." آنها نفهمیدند که او را "استهزاء و بی حرمتی کرده، آب دهان بر وی می اندازند." آنها نفهمیدند که او را "تازیانه" می زنند و بر استخوانهای پشتش شلاق خواهند زد. آنها درک نکردند که او را بر صلیب خواهند "کشت." نفهمیدند که او در "روز سوم" از مرگ برخواهد خواست. همانطور که در انجیل مرقس به ما می گوید،

"پسر انسان به دست مردم تسلیم می شود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن، روز سوم خواهد برخاست. اما این سخن را درک نکردند و ترسیدند که از او بپرسند" (مرقس ۳۲-۹:۳۱).

پاسخ انسانی به نادانی آنها را ویلیام مک دانلد شرح می دهد،

افکار آنها چنان آکنده از تخیلات مربوط به یک نجات بخش دنیوی بود یعنی کسی که آنها را از دست رومیان نجات دهد و بلافاصله یک پادشاهی برقرار کند که از تصور هر چیز دیگری غافل بودند (William MacDonald, Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1989 edition, p. 1440; note on Luke 18:34).

افکارشان برخلاف یک مسیح رنج کشنده جهت گرفته بود (مسیح بن یوسف) چون بیشتر یهودیان آن زمان بدنبال یک مسیحی بودند که آنها را از دست رومیان نجات دهد (مسیح بن داود). آنها درک نکردند که هر دو مسیح یک هستند. به موعظه من با عنوان "وحشت شاگردان" – با کلیک کردن روی این جمله نگاه کنید. ولی دلیل دیگری نیز برای نادانی آنها نسبت به انجیل وجود دارد.

II. دوم، انجیل از آنها مخفی داشته شد.

"ایشان چیزی از این امور نفهمیدند: و این سخن از ایشان مخفی داشته شد..." (لوقا ۱۸:۳۴).

واژه "مخفی" از کلمه ای یونانی ترجمه شده که به معنای "پوشیده، پنهان" است (Strong). این واژه درست همان کلمه یونانی است که در یوحنا ۸:۵۹ استفاده می شود که می گوید، "عیسی خود را مخفی ساخت." پس در متن ما "این سخن از ایشان مخفی داشته شد." وقتی عیسی خود را مخفی ساخت یک عامل ماوراء طبیعه درکار بود ، در حالی که سنگها را برداشتند تا در معبد به سمت او پرت کنند (یوحنا ۸:۵۹). در متن ما هم یک عامل ماوراء طبیعه وجود دارد، "و این سخن از ایشان مخفی داشته شد." دکتر فرانک گبلین تفسیری بر این عبارات در لوقا ۱۸:۳۴ دارد با این مضمون، "لوقا نادانی و غفلت شاگردان را به آنچه ظاهراً یک مانع ماوراء طبیعه در فهمیدن و درک کردن است نسبت می دهد" (Frank E. Gaebelein, D.D., general editor, The Expositor’s Bible Commentary, Zondervan Publishing House, 1984 edition, volume 8, p. 1005; note on Luke 18:34). این دقیقاً چیزی است که من فکر می کنم معنی این متن است. آن یک مانع ماوراء طبیعه در مقابل فهمیدن و درک کردن بود. "و این سخن [انجیل] از ایشان مخفی داشته شد."

حال می بینیم که شاگردان در این زمان مقدسین بزرگی نبودند. فقط چند نفر عادی بودند. بعنوان انسان، مثل بقیه ما، از نسل آدم بودند. بنابراین، آنها که "در خطا و گناهان مرده" بودند همانطور که من برای هفت سال در کلیسا بودم پیش از آنکه نجات پیدا کنم؛ و همانطور که بعضی از شما هنوز هستید (افسسیان ۵ ،۲:۱). بعنوان نسل آدم، افکار جسمانی ایشان "دشمنی خدا" بود (رومیان ۸:۷). بعنوان نسل آدم، آنها فقط مردانی معمولی بودند و "انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد" (اول قرنتیان ۲:۱۴). بعنوان نسل آدم، "ذکر صلیب برای هالکان حماقت [بود]" (اول قرنتیان ۱:۱۸). به همان درستی که مسیح به نیقودیموس گفت، "باید از سر نو مولود گردی" (یوحنا ۳:۷)، شاگردان هم "باید از سر نو مولود" گردند. آنها نمی توانستند با ترک کردن کار و حرفه شان و دنبال مسیح راه افتادن از نو مولود شوند. آن نوع را نجات از روی اعمال می گویند! کلیسای کاتولیک رم آنرا اینگونه تفسیر می کند! ولی ما به نجات بواسطه فیض ایمان داریم، پس آنها نمی توانستند با پیروی و دنباله روی او نجات پیدا کنند!

"زیرا که محض فیض نجات یافته اید، بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند" (افسسیان ۹-۲:۸).

یهودا یکی از دوازده شاگرد بود. آیا او تولد تازه داشت؟ مسیح گفت او "گم شد" و او را "پسر هلاکت" خواند (یوحنا ۱۷:۱۲). آیا توما تولد تازه داشت؟ پس از رستاخیز مسیح، توما خیلی محکم گفت "ایمان نخواهم آورد" (یوحنا ۲۰:۲۵). می دانم که پطرس از خداوند منور شد (متی ۱۶:۱۷) ولی فقط چند دقیقه بعد عیسی را ملامت کرد که به آنها گفت او باید "کشته شود و روز سوم زنده گردد" (متی ۲۲-۱۶:۲۱) و همچنین عیسی "پطرس را گفت، دور شو از من ای شیطان، زیرا که باعث لغزش من می باشی، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر می کنی" (متی ۱۶:۲۳). روشن است که پطرس انجیل را انکار کرد و شیطان بر او تاثیر گذاشت تا مسیح مصلوب و رستاخیز او را رد کند.

""ایشان چیزی از این امور نفهمیدند: و این سخن [انجیل] از ایشان مخفی داشته شد..." (لوقا ۱۸:۳۴).

پولس رسول گفت،

"لیکن اگر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی است، که در ایشان خدای این جهان [شیطان] فهم های بی ایمانشان را کور گردانیده است..." (دوم قرنتیان ۴-۴:۳).

بله، نابینایی "ماوراء طبیعه" وجود داشت، کوری شیطانی شاگردان و نابینایی نسبت به انجیل که از جسم ایشان یعنی طبیعت نشات گرفته از آدم ناشی می شد. عیسی گفت، "تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد" (متی ۱۸:۳). این مطلب را او به چه کسی گفت؟ او این را به "شاگردان" گفت (متی ۱۸:۱). لطفاً بایستید و متی ۳-۱۸:۱ را بخوانید،

"در همان ساعت، شاگردان نزد عیسی آمده، گفتند، چه کسی در ملکوت آسمان بزرگتر است؟ آنگاه عیسی طفلی طلب نموده، در میان ایشان برپا داشت و گفت، هرآینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد" (متی ۳-۱۸:۱).

می توانید بنشینید. شاگردان می خواستند بدانند کدامشان در ملکوت آسمان از همه بزرگتر خواهد بود (متی ۱۸:۱). عیسی به شاگردان گفت، "تا بازگشت نکنید... هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد" (متی ۱۸:۳).

""ایشان چیزی از این امور نفهمیدند: و این سخن [انجیل] از ایشان مخفی داشته شد..." (لوقا ۱۸:۳۴).

III. سوم، آنها انجیل را به تجربه نیاموخته بودند.

انتهای این متن می گوید، "و آنچه می گفت درک نکردند" (لوقا ۱۸:۳۴). واژه یونانی ترجمه شده برای "درک" به معنای "آگاه بودن از، مطمئن بودن از، آگاه شدن با تجربه کردن" است (George Ricker Berry, A Greek-English Lexicon of New Testament Synonyms, coded to Strong, number 1097). همان واژه در فیلیپیان ۳:۱۰ هم بکار رفته، "و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم..." شاگردان انجیل را با تجربه کردن آن نمی شناختند. آنها کلام را شنیدند ولی حقیقت انجیل را تجربه نکرده بودند. حال بایستیم و تمام متن را با صدای بلند بخوانیم. لوقا ۳۴-۱۸:۳۱.

"پس آن دوازده را برداشته، به ایشان گفت، اینک به اورشلیم می رویم و آنچه به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده است، به انجام خواهد رسید. زیرا که او را به امت ها تسلیم می کنند و استهزا و بی حرمتی کرده، آب دهان بر وی انداخته، و تازیانه زده، او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست. اما ایشان چیزی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می گفت، درک نکردند" (لوقا ۳۴-۱۸:۳۱).

لطفاً بنشینید.

حالا موضوع را بهتر تشخیص می دهید؟ "ایشان چیزی از این امور نفهمیدند: و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می گفت، [با تجربه کردن آن] درک نکردند."

به شهادت س. ه. اسپارژن گوش بدهید. او در خانه یک شبان واعظ انجیل بزرگ شد – یعنی پدر خودش. تابستانها را در خانه پدربزرگش سپری می کرد که او هم واعظ انجیل بود. در طول عمرش هر یکشنبه انجیل را که موعظه می شد می شنید. ولی مثل شاگردان پیش از رستاخیز مسیح بود که هنوز بازگشت نکرده بودند. اسپارژن می گوید،

من نقشه نجات بواسطه قربانی عیسی را از زمان جوانی ام به بعد شنیده بودم، ولی در بطن روح و جانم بیشتر از آن نمی دانستم که آیا متولد شده بودم [در سرزمین بت پرستان]. مثل یک مکاشفه جدید بر من نازل شد، چنان تازه که انگار هیچوقت کتب مقدس را نخوانده بودم... [بعد] فهمیدم و بواسطه ایمان دیدم او که پسر خداست انسان شد و در شخص متبارکش، گناه من را بر بدن خودش روی درخت [صلیب] بدوش گرفت... هیچوقت آنرا دیده اید؟ (C. H. Spurgeon, How Can a Just God Justify Guilty man?, Chapel Library, Pensacola, Florida).

اسپارژن راجع به مسیح می دانست. او درباره نقشه نجات شنیده بود. ولی او "چیزی از این امور نفهمید و این سخن [از انجیل] از [او] مخفی داشته شد و آنچه می گفت [با تجربه خودش] درک نکرد." انجیل ناگهان بر او مکشوف شد، با چنان نیرویی که او گفته، "مثل یک مکاشفه جدید بر من نازل شد، چنان تازه که انگار هیچوقت کتب مقدس را نخوانده بودم."

این یک بازگشت واقعی است – وقتی که بدن شما مجبور می شود که سنگینی گناهتان را حس کند – و شما بسوی مسیح قیام کرده کشیده می شوید. کسی به من گفت، "کتاب مقدس کجا تعلیم می دهد که شاگردان با دیدن مسیح قیام کرده به او ایمان آوردند؟" جواب آن ساده است – در انتهای تمام چهار انجیل – در متی ۲۸؛ در مرقس ۱۶؛ در لوقا ۲۴ (بخصوص اینجا، در آیه های ۴۵-۳۶)؛ و در یوحنا ۲۲-۲۰:۱۹. دکتر ج. ورنان مک گی، معروفترین معلم کتاب مقدس آمریکا، درباره یوحنا ۲۰:۲۲ گفته است، "من شخصاً ایمان دارم که لحظه ای که خداوندمان به آنها دمید و گفت 'روح القدس را دریابید،' این مردان از نو زاده شدند [تولد تازه یافتند]. پیش از این، روح در ایشان قرار نگرفته بود" (J. Venon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume IV, p. 498; note on John 20:21). می توانید سخنان دکتر مک گی را در اینترنت به این آدرس گوش دهید www.thruthebible.org.

این دعای ما است که شما بواسطه روح القدس ملامت و سرزنش بشوید بخاطر گناهتان و اینکه روح خدا قلب شما را باز کند و شما را بسوی عیسی مسیح جذب کند، او که پسر خدای قیام کرده است، برای پاک شدن از گناه با خون گرانقدر او.

هر کدام از برنامه های دکتر مک گی با سرود "عیسی همه اش را پرداخت" خاتمه پیدا می کند. این سرود شماره چهار در کتاب سرودتان است. بایستید و آنرا بخوانید.

می شنوم نجات دهنده می گوید، "قوت تو بواقع کم است،
ای کودک ضعیف، بنگر و دعا کن، قوتت را در کل در من بجوی."
عیسی همه را پرداخت، فقط به او بدهکارم؛
گناه لکه ای سرخ بجا گذاشته، او آنرا به سفیدی برف شسته.

خداوندا، اکنون بواقع قوت تو را یافتم، و تنها تو را،
او می تواند لکه های فرد مطرود شده را عوض کند، و قلب سنگی را آب کند.
عیسی همه را پرداخت، فقط به او بدهکارم؛
گناه لکه ای سرخ بجا گذاشته، او آنرا به سفیدی برف شسته.

چون چیز خوبی ندارم که ادعا کنم مگر آنچه به فیض تو –
ردای خود را در خون بره جلجتا سفید خواهم شست.
عیسی همه را پرداخت، فقط به او بدهکارم؛
گناه لکه ای سرخ بجا گذاشته، او آنرا به سفیدی برف شسته.

و وقتی که مقابل تخت در برابر او بصورت کامل بایستم،
لب هایم مکرر خواهد گفت، "عیسی مرد که روحم را نجات دهد."
عیسی همه را پرداخت، فقط به او بدهکارم؛
گناه لکه ای سرخ بجا گذاشته، او آنرا به سفیدی برف شسته.
   (“Jesus Paid It All” by Elvina M. Hall, 1820-1889).

دکتر چن، لطفاً ما را در دعا هدایت کنید. آمین.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیات خوانده شده پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام: لوقا ۳۴-۱۸:۳۱.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفین:
“Open My Eyes” (by Clara H. Scott, 1841-1897)             

طرح کلی

این سخن از ایشان مخفی داشته شد

THIS SAYING WAS HID FROM THEM

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

"اما ایشان چیزی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفی داشته شد و آنچه می گفت، درک نکردند" (لوقا ۱۸:۳۴).

(لوقا ۳۳-۱۸:۳۱؛ مرقس ۹:۳۲؛ اول قرنتیان ۴-۱۵:۳)

I.    اول، آنها انجیل را درک نکردند، لوقا ۱۸:۳۴؛
مرقس ۳۲-۹:۳۱.

II.   دوم، انجیل از آنها مخفی داشته شد، لوقا ۱۸:۳۴؛ یوحنا ۸:۵۹؛
افسسیان ۵ ،۲:۱؛ رومیان ۸:۷؛ اول قرنتیان ۲:۱۴؛ ۱:۱۸؛
یوحنا ۳:۷؛ افسسیان ۹-۲:۸؛ یوحنا ۱۷:۱۲؛ ۲۰:۲۵؛ متی ۱۶:۱۷؛
متی ۲۳ ،۲۲-۱۶:۲۱؛ دوم قرنتیان ۴-۴:۳؛ متی ۳-۱۸:۱.

III.  سوم، آنها انجیل را به تجربه نیاموخته بودند، لوقا ۱۸:۳۴؛
فیلیپیان ۳:۱۰.