Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

انتخاب

ELECTION
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

موعظه کلیسای باپتیست لوس آنجلس
صبح روز یکشنبه اول فوریه ۲۰۱۵
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 1, 2015

"چون امت ها این را شنیدند، شاد خاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند" (اعمال رسولان ۱۳:۴۸).

پولس و همقطارانش در یکی از سفرهایشان به انطاکیه در استان رومی منطقه پسیدیه رفتند. آنها وارد کنیسه ای شدند. رهبر آن کنیسه از پولس خواست تا سخنرانی کند. وقتی ریش سفیدان یهود از جاهای دیگر به انطاکیه می آمدند، مرسوم بود که از ایشان خواسته شود تا چیزی بگویند. آنان می خواستند خبر بگیرند که در مرکز دینی اورشلیم چه می گذشت. این فرصت خوبی به پولس داد تا موعظه خود را ایراد نماید. پولس هم ایستاد و شروع به سخنرانی کرد. او تاریخ اسراییل را برشمرد. درمورد آمدن عیسی، مرگ او بر صلیب و رستاخیز او از مردگان صحبت کرد. وقتی صحبت های پولس تمام شد، برخی از یهودیان و بسیاری از غیریهودیانی که به آیین یهود گرویده بودند خیلی علاقه داشتند ک در مورد انجیل بیشتر بشنوند.

در روز سبت هفته بعد تقریباً تمام شهر آمدند تا موعظه پولس درمورد مژده نجات را بشنوند.

"چون امت ها این را شنیدند، شاد خاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند" (اعمال رسولان ۱۳:۴۸).

دقیقاً "آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند." خداوند بعضی از این افراد را از پیش انتخاب کرده بود. حالا خداوند آنان را بواسطه ایمان بسوی مسیح کشید. لوقا از وجه مجهولی "مقرر [شده] بودند" استفاده کرد – "مقرر [شده] بودند" نشان می دهد که خداوند انجام دهنده این کار بود. فقط خداوند است که حیات جاودانی عطا می کند. این یکی از واضح ترین بیانات در مورد کار مطلق خداوند در نجات گناهکاران است. خداوند انتخاب می کند که چه کسی نجات خواهد یافت. او آنان را صدا می کند. او آنان را جذب می کند. آنان را دگرگون می سازد. "آنانی که برای حیات جاودانی مقرر [برگزیده] بودند، ایمان آوردند." دکتر و. آ. کریسول درباره این متن گفته است،

آنان که برای حیات جاودان مقرر نشده بودند، ایمان نیاوردند. آنان که انتخاب شدند ایمان آوردند ("انتخاب: هدف مطلق خداوند حاصل شد").

به همین سادگی است! آموزه انتخاب یک آموزه کتاب مقدسی است. در تمام کتاب مقدس وجود دارد.

درباره نوح می خوانیم که در دنیای فاسد، هرزه و گناه چندش آوری زندگی می کرد. "اما نوح در نظر خداوند التفات یافت" (پیدایش ۶:۸). نوح و خانواده اش از طوفان بزرگ نجات یافتند چون خداوند آنان را بواسطه فیض انتخاب کرد و نجات داد. این انتخاب است!

درباره ابراهیم می خوانیم که از اور کلده فرا خوانده شد، یکی از بت پرست ترین شهرهای دنیای کهن. خداوند ابراهیم را از آن بت پرستی بیرون خواند و نجات داد و از او امت عظیمی بوجود آورد. این انتخاب است!

درباره لوط می خوانیم که در شهر گناه آلود سدوم زندگی می کرد. این شهر ملعون شد. لوط نمی خواست که شهر را ترک کند،

"و چون تاخیر می نمود، آن مردان، دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتند، چونکه خداوند بر وی شفقت نمود و او را بیرون آورده، در خارج شهر گذاشتند" (پیدایش ۱۹:۱۶).

این انتخاب است! "اما زن او، از عقب خود نگریسته، ستونی از نمک گردید" (پیدایش ۱۹:۲۶). چرا برای زن لوط چنین اتفاقی افتاد؟ او یکی از برگزیدگان نبود. به این دلیل جان خود را از دست داد!

درباره فرزندان اسراییل در مصر، در بردگی می خوانیم. خداوند موسی را فرستاد تا آنان را آزاد سازد. در آن بوته سوزان خداوند به موسی گفت،

"و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم، و ایشان را از آن زمین به زمین نیکو و وسیع برآورم، به زمینی که به شیر و شهد جاری است" (سفر خروج ۳:۸).

این انتخاب است! و در متون عهد عتیق بارها این آموزه تعلیم داده می شود.

در زمان اشعیاء نبی، ملت اسراییل بت پرست و شرور شده بودند. در آن زمان، نبی گفت،

"اگر یهوه صبایوت بقیه اندکی برای ما وا نمی گذاشت، مثل سدوم می شدیم و مانند عموره می گشتیم" (اشعیاء ۱:۹).

فقط بقیه اندک نجات پیدا کردند. این هم انتخاب است!

در عهد جدید دوباره درباره فیض مطلق و انتخاب کننده خداوند می خوانیم. در رومیان می خوانیم،

"پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی بحسب اختیار فیض مانده است... پس مقصود چیست؟ اینکه اسراییل آنچه را که می طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند" (رومیان ۷ ،۱۱:۵).

در افسسیان می خوانیم،

"که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح بر حسب خشنودی اراده خود... چونکه سر اراده خود را به ما شناسانید، بر حسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود، برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در مسیح جمع کند، یعنی در او. که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنانکه پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رای اراده خود می کند" (افسسیان ۱۱-۹ ،۱:۵).

در دوم تسالونیکیان می خوانیم،

"اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، می باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم، که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی. و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی میسح" (دوم تسالونیکیان ۱۴-۲:۱۳).

خداوند انتخاب می کند، خداوند فرا می خواند و خداوند قوم خود را برمی گزیند. مهم نیست هر سیاستمداری چه می گوید، یا مجمع مللی چه می گوید یا یک تروریست مسلمانی چه می گوید، خداوند سرزمین اسراییل را به ابراهیم و نسل او تا به ابد وعده داد. آن سرزمین به ایشان تعلق دارد. بخاطر هدف گزینشی خداوند است که اسراییل بخشوده شده و به سرزمینی که خداوند به آنها داد برگشته اند. و هیچ ملت یا تروریستی نخواهد توانست تا آنرا از ایشان بگیرد. این انتخاب است!

بعضی ها می گویند اگر شما به انتخاب عقیده داشته باشید نمی توانید جانها را بدست آورید. فکر می کنم که آنها بعضی کالوینیست های جدید را می بینند که نمی توانند جانی را بدست آورند. ولی دکتر مارین لوید-جونز گفت که آنها کالوینیست های واقعی نیستند، بلکه فقط اعتقاداتشان را مثل یک "فلسفه" نگه داشته اند. مردانی که واقعاً به اصل انتخاب عقیده داشتند در طول اعصار جانهای بسیاری را بدست آورده اند – وایت فیلد، مبشر بزرگ انجیل؛ ویلیام کری، مبلغ پیشگام؛ آدونیرام جودسان، اولین مبلغ آمریکایی؛ دکتر دیوید لیوینگستون، رسول آفریقا؛ س. ه. اسپرژن، بزرگترین واعظ باپتیست تمام اعصار – این مردان همه به انتخاب اعتقاد داشتند!

من در این ماه آوریل که می آید حدود چهل سال است که این کلیسا را شروع کرده ام. من همیشه به انتخاب اعتقاد نداشتم. فکر می کردم که همه اش به من بستگی دارد. تقریبا ً ورشکست شدم تا این کار را انجام دادم! اما وقتی شروع کردم به دیدن این حقیقت بزرگ، در مورد فیض انتخاب گر خدا، کار بشارتی برای من مایه خوشی شد همانطور که امیدوارم برای شما هم چنین باشد! ممکن نیست شکست بخورید! ما به خیابان ها و مراکز بزرگ خرید این شهر بزرگ و شرور می رویم – و حکمت انسانی می گوید، "شما نمی توانید اینکار را انجام دهید. اینکار قابل انجام نیست! هرکس را به کلیسا بیاورید آنرا ترک خواهد کرد!" اما این صدای ابلیس است! کلام خدا می گوید،

" و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند" (اعمال رسولان ۱۳:۴۸).

ما ممکن نیست شکست بخوریم! منتخبین خواهند آمد و خواهند ماند! منتخبین نجات خواهند یافت! بروید و آنان را بیاورید! بروید! بروید! بروید! و مسیح در آنها جلال خواهد یافت! انتخاب شدگان نجات خواهند یافت! "آنها را بیاورید." آن سرود را بخوانیم!

آنها را بیاورید، بیاورید،
   آنها را از زمین های گناه بیاورید؛
آنها را بیاورید، بیاورید،
   آدمهای سرگردان را بسوی عیسی بیاورید.
(“Bring Them In” by Alexcenah Thomas, 19th century).

ابلیس خواهد گفت، "هیچگاه احیاء وجود نخواهد داشت! قبلاً آنرا امتحان کردید! هیچوقت چنین اتفاقی نمی افتد!" ولی در منظر انتخاب گر خداوند این اتفاق می تواند رخ دهد! و من اعتقاد دارم که این اتفاق خواهد افتاد! خداوند می تواند کاری را که ما نمی توانیم بکنیم انجام دهد! خداوند، احیایی بفرست! سرود بخوانیم!

خداوند، احیایی بفرست،
   خداوند، احیایی بفرست،
خداوند، احیایی بفرست
   و بگذار در من شروع شود!

اما یک هشدار وحشتناک در کتاب مقدس وجود دارد که امروز درمورد ما بکار می رود. و آن چنین است،

"لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند" (رومیان ۱۱:۷).

"یافتند" به نجات اشاره می کند و این آیه در مورد ما و در کلیسایمان صادق است.

چرا برگزیدگان آنرا یافتند؟ خب، چون خداوند به آنان گوش هایی داده تا بشنوند و چشمانی که ببینند. آنان بدقت به موعظه ها گوش می دهند. گناهانشان را می بینند. به مسیح ایمان دارند. به همین سادگی است. "و باقی ماندگان سخت دل گردیدند." امیدوارم که در مورد شما صادق نباشد، ولی می ترسم که ممکن است اینطور باشد. "برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند."

می بینید، "باقی ماندگان" هم همه این مطلب را قبلاً شنیده اند و اما ذهنشان را بروی آن بسته اند. آنها ویدیوی زخم های کشیش وورمبراند که در اثر میله های داغ و بخاطر مسیح شکنجه شد را قبلاً دیده اند. آن را دیده اند. و چون قبلاً آنرا دیده اند، ذهنشان نسبت به آن بسته است. نمی شنوند و درباره آنچه کشیش وورمبراند می گوید فکر نمی کنند! آنها شنیده اند دکتر چن – بارها – چه می گوید. ولی سادگی محض قلب او و صداقت و خلوص نیت شفاف موعظه هایش آنها را لمس نکرده است. قبلاً شنیده اند که موعظه و دعا می کند، ولی ذهن آنها به آنچه می گوید بسته است. موعظه های من را شنیده اند – بارها و بارها. ولی هیچ صدای رعدآسای من نتوانست به دیوار مقاومت آنها نفوذ کند. آنها سرزنش ها و دادخواست های من را شنیده اند. ولی موعظه های من آنها را لمس نمی کند. ذهنشان نسبت به چیزی که من موعظه می کنم بسته است.

ولی برگزیدگان چنین نیستند. وقتی کشیش وومبراند را در آن ویدیو می شنوند دچار بهت و حیرت می شوند. چنان به او گوش می دهند گویی او پولس رسول است که انگار از زنجیرها و دخمه های زندان رومیها حرف می زند. بگونه ای به دکتر چن گوش می دهند انگار که او لوقای طبیب است که تازه با خداوند ملاقات و برخورد داشته است. به موعظه های رعدآسای من بگونه ای گوش می دهند که انگار من لوتر هستم و رعب و وحشت از قوانین خدا را اعلام می کنم و تسلی که در زخمهای خونین مسیح یافت می شوند.

"لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند" (رومیان ۱۱:۷).

قبل از اینکه کشیش وومبراند را در سلول انفرادی قرار بدهند، می توانست با زندانیان دیگر در آن اردوگاه کار اجباری کمونیست ها صحبت کند. یک نفر بنام استانکو به او گفت،

[جورج] برنارد شاو یکبار عنوان کرد که مردم در بچگی آنقدر با میزان کم مسیحیت تلقین شده اند که بندرت می توانند چیزهای واقعی را درک کنند (Richard Wurmbrand, In God’s Underground, Living Sacrifice Book Co., 2004 reprint, page 120)

.

برای شما این اتفاق افتاده است؟ آیا شما را هم تلقین کرده اند؟ باندازه کم مسیحیت به شما رسیده که نمی توانید چیز واقعی را درک کنید؟

برای تجربه دگرگونی واقعی باید همه چیز را با چشمان تازه ببینید و با گوشهای تازه بشنوید. حقایقی که در موردشان در کتاب مقدس می خوانید باید برای شما ارزشمند باشند. ارزش جان شما، گناهان قلبتان، وحشت جدایی ابدی از مسیح – این چیزها باید جان شما را بگونه ای جدید بگیرد وگرنه نجاتی وجود نخواهد داشت.

دکتر کیگن و من کسانی را دیده ایم که هرگز فکر نمی کردیم نجات یابند و با گناهان و قلوب شریرشان روبرو شوند. دیده ایم که برای گناهانشان گریه می کنند. دیده ایم که به مسیح ایمان می آورند. دیده ایم که از مرز این دنیا گذشته و با ایمان با مسیح در عالم روحانی برخورد کرده اند. از لحاظ عقلانی نمی توانیم این ایمان ناگهانی، این برخورد الهی-انسانی را توضیح دهیم. این حالت با چیز مخصوصی که ما گفته یا انجام داده باشیم تولید نشده است. همان چیزهایی را گفتیم که بارها قبلاً شنیده اند. ولی خداوند ناگهان با قلبشان صحبت کرد. آنها انحراف طبیعت گناه آلودشان را احساس کردند. با ایمان بسوی مسیح شتافتند. با خون او از گناهانشان شسته شدند. از خداوند تولد یافتند. و اکنون در مسیح عیسی هستند. این است معجزه دگرگونی و تبدیل. این است اعجاز نجات. به این دلیل است که مسیح به زمین آمد تا بر روی صلیب بمیرد. به این دلیل او خون خود را ریخت – تا گناهان شما تا به ابد شسته شود! به این دلیل او با جسم از مردگان برخاست – تا به شما حیات بخشد.

"لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند" (رومیان ۱۱:۷).

کسی ممکن است بگوید، "شبان کلیسا، نمی خواهم نابینا و سخت دل باشم. می خواهم از برگزیدگان باشم." پس "دعوت و برگزیدگی خود را ثابت کنید!" (دوم پطرس ۱:۱۰). روح خدا را طرد نکنید که در شما نفوذ می کند و قلب آلوده و فریب دهنده تان را به شما آشکار می سازد. با روح خداوند مقاومت نکنید که شما را بسوی مسیح می کشاند. در خون جاری او غوطه ور شوید.

مادرم در زندگی اش بارها به کلیسا آمده و رفته بود. ولی ذهنش درباره انجیل مبهم و نامشخص بوده است. نمی توانست آنرا بفهمد. برای ذهن او انجیل عجیب و غریب بنظر می رسید. او گم شده بود. سپس روزی شنید که دو پسرم در حیاط پشت خانه مان سرود می خوانند. آنها فقط هفت سال داشتند. شنید که می خوانند،

آیا در خون بره شسته شده ای؟
آیا ردای تو بدون لک است؟ آیا همچون برف سفید است؟
آیا در خون بره شسته شده ای؟
   (“Are You Washed in the Blood?” by Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

اواخر همان روز در مورد آن سرود اظهار نظری کرد. گفت که "چه سرود عجیبی برای بچه هاست که آنرا بخوانند، 'آیا در خون شسته شده ای؟' چه سرود عجیبی!"

اما مدتی نگذشته بود که دیگر برای او عجیب بنظر نمی رسید. او بسوی مسیح آمد و عوض شد. به من گفت، "رابرت، عیسی واقعی است. وقتی بطرف من آمد، بوی خیلی تازه و تمیزی می داد." هیچوقت نشنیده بودم کسی یک چنین چیزی بگوید. هیچ جایی هم آنرا نخواندم. هیچ کس را سراغ ندارم چنین تجربه ای در هنگام دگرگون شدن داشته باشد ولی او داشت. ولی آن تجربه مادر من بود، وقتی با ایمان بسمت عیسی مسیح آمد. "با خون بره شسته" شد!

نباید انتظار داشته باشید شما هم عین همین تجربه را داشته باشید – ولی وقتی با ایمانی ساده بطرف مسیح می آیید، شما هم با خون بره خداوند که گناه جهان را برمی دارد شسته خواهید شد. اگرچه همین تجربه را که او داشت نخواهید داشت، عیسی وعده داد، "و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید، مرا خواهید یافت" (ارمیاء ۲۹:۱۳). وقتی به عیسی ایمان می آورید شما هم مثل برگزیدگان می شوید! دکتر چن، لطفاً دعا کنید تا شاید امروز کسی به عیسی ایمان بیاورد.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیات خوانده شده پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام: اعمال رسولان ۴۸-۱۳:۴۴.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفین:
“I’ve Found a Friend” (by James G. Small, 1817-1888).