Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

جنون تعطیلات کریسمس!

!CHRISTMAS HOLIDAY MADNESS
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

موعظه کلیسای باپتیست لوس آنجلس
صبح یکشنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, November 30, 2014

"دل بنی آدم از شرارت پر است و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان می پیوندند" (جامعه ۹:۳).

کتاب جامعه را سلیمان پادشاه نوشت. این کتاب تاریخچه تجارب گوناگونی است که وی در زندگی اش داشت. او دست به هر کاری زد که ببیند چه کاری می تواند عطش روح او را سیراب کند. او در پی کسب علم و دانش قدم برداشت. از لذایذ دنیوی بهره مند شد. به مال و ثروت دست یافت. به مذهب روی آورد. به شهرت رسید. به اصول اخلاقی پایبند شد. سرانجام به این نتیجه رسید که "همه آنها بطالت و در پی باد زحمت کشیدن است" (جامعه ۱:۱۴؛ ۱۷، ۲:۱۱). او همه چیز را دیده بود و به همه کاری دست زده بود، اما همه آنها بنظر پوچ و بیمعنی می رسید. این چیزها، او و یوحنای رسول را به این نتیجه رساندند که "دنیا و شهوات آن در گذر است" (اول یوحنا ۲:۱۷).

جامعه ۹:۳ یک متن بسیار بدبینانه است. یک نگرش بسیار منفی به نوع بشر ارائه می دهد. با اینحال من معتقدم که سلیمان پادشاه کاملا راست می گفت. او به سه مطلب در این متن اشاره می کند که کاملا درست هستند و با دیگر قسمتهای کلام خدا هماهنگی دارند.

"دل بنی آدم از شرارت پر است و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان می پیوندند" (جامعه ۹:۳).

I. اول، سلیمان پادشاه گفت “دل بنی آدم از شرارت پر است.”

او در آیه ای دیگر این مطلب را روشن می سازد وقتی که می گوید،

"زیرا مرد عادلی در دنیا نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطا ننماید" (جامعه ۷:۲۰).

"دل بنی آدم از شرارت پر است." این چیزی نیست که امروزه بیشتر مردم به آن باور داشته باشند. همیشه می شنویم که مردم می گویند، "باور می کنم که انسان اساسا ً خوب است." ولی این نگرش پشتوانه ای بر مبنای منطق یا کتاب مقدس ندارد! منطق نشان می دهد که آدمی "از شرارت پر" است! روزنامه ها را بخوانید. اخبار تلویزیون را تماشا کنید. بیشتر آنچه می بینیم شرارت است و خیلی کمتر چیز نیکویی وجود دارد. حتی آنچه بنظر "نیکو" می آید درنهایت از خودخواهی و غرور سرچشمه می گیرد و درنتیجه اخلاقاً بد است! همواره منطق صحت گفته های سلیمان را نشان می دهد، "دل بنی آدم از شرارت پر است."

بعد کتب را بخوانید. از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس به ما گفته می شود که طبیعت آدمی گناه آلود و کاملا منحرف و فاسد است. پیش از طوفان،

"و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است، و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است" (پیدایش ۶:۵).

جان وسلی (۱۷۰۳-۱۷۹۱) مبلغ بزرگ مسیحیت در موعظه معروف خود با عنوان "گناه اولیه" گفت که آدمیان اکنون نیز همان هستند که پیش از طوفان بودند. جان وسلی گفت،

بیش از هزار سال بعد [از طوفان] بود که خدا توسط داود اعلام کرد، "[با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست یکی هم نی،" مزامیر ۱۴:۳؛ رومیان ۳:۱۰]. و به این مطلب تمام انبیا شهادت می دهند... پس اشعیا [گفت] "تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض. از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست؛ بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن" [اشعیا ۶-۱:۵]. همین مطلب را تمامی رسولان نیز گفته اند. در رابطه با آدمی و طبیعت او... از همه اینها نتیجه می گیریم که "هر تصور از خیالهای دل وی" هنوز شرارت است، و اینکه "دائما محض شرارت" است (John Wesley, M.A., “Original Sin,” The Works of John Wesley, Baker Book House, 1979 reprint, volume VI, pp. 57, 58).

ارمیاء نبی گفت،

"دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است: کیست که آن را بداند؟" (ارمیاء ۱۷:۹).

بنابراین، می بینیم که کتاب مقدس، از ابتدا تا انتها، بیانات سلیمان را تأیید می کند، "دل بنی آدم از شرارت پر است." و می بینیم که هر روز در روزنامه ها و تلویزیون این مطلب تأیید می شود. "دل بنی آدم از شرارت پر است."

II. دوم، سلیمان پادشاه گفت، “و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است.”

"دل بنی آدم از شرارت پر است و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان می پیوندند" (جامعه ۹:۳).

واژه زبان عبری که کلمه "دیوانگی" از آن ترجمه شده از ریشه واژه ای گرفته شده که "حماقت" معنی می دهد (Strong, #1984). واژه اصلی "هاوله له" است و بمعنای "دیوانگی" می باشد (Strong, #1947). دیوانگی، روان آشفتگی، شوریدگی، دیوانه وار، وحشی – تصویری از این واژه را ارائه می دهند. "مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است." فهرست واژگان کتاب مقدس استرانگ به ما می گوید که ریشه این واژه عبری بمعنای "به نمایش گذاشتن، دیوانگی کردن، جشن گرفتن، آشوب بپا کردن" است. متیو هنری گفته است که مردم "... حالا دیوانه هستند و خوشی هایی که بنظر می رسد به آنها برکت داده شده، چیزی جز... رؤیاها و خیال پردازی های یک فرد [دیوانه] آشفته نیست" (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, 1996 reprint, volume 3, p. 849; note on Ecclesiastes 9:3).

دیوانگی دل آدمی، اشکال مختلفی از بت پرستی را دربرمی گیرد. ارمیای نبی گفت، "بر اصنام دیوانه شده اند" (ارمیا ۵۰:۳۸) – "و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است" (جامعه ۹:۳). مردم عصر ما نیز "بر اصنام [خود] دیوانه شده اند" – بت هایی چون هرزه نگاری (پورنوگرافی)، مادیات گرایی، شهوات گناه آلود و بت بزرگ "خوشی."

"تعطیلات" در واقع اوقاتی از سال هستند که جنون قلب آدمی در آن ایام بطور آشکار نمودار می شود. جنون قلب انسان در ایام میلاد مسیح و سال نو همچون کوه آتشفشان فوران می کند! دکتر آ. و. توزر (۱۸۹۷-۱۹۶۳) گفته است،

نوعی دیوانگی گریبانگیر مردم می شود و آنچه نباید بشود می شود... هر کس بگونه ای جنون آمیز سعی و تلاش می کند تا به جایی غیر از آنجایی که هست برسد. هیچکس از جنبش دست برنمی دارد که ببیند این همه تکاپو برای چیست، ولی عملا هر کس غیر از آنانکه در بیمارستان یا زندان هستند به این گروه رم کرده می پیوندند و از جایی به جای دیگر رفته و برمی گردند. یک میل وسوسه انگیز همه ما را همچون ذرات گرد وغباری که باد بلند کرده باشد و بچرخاند و دیوانه وار به هرسو تکان دهد بجنبش درمی آورد... (A. W. Tozer, D.D., “Midsummer Madness,” in God Tells the Man Who Cares, Christian Publications, 1970 edition, p. 127). برای اینکه راجع به دکتر توزر بخوانید، اینجا را کلیک کنید.

آنچه دکتر توزر حدود پنجاه سال پیش راجع به "دیوانگی چله تابستان" گفته بود، حالا هم به همان اندازه، اگر نه بیشتر، در مورد جنون "تعطیلات" پاییز و زمستان صادق است! مردم در ایام شکرگزاری، میلاد مسیح و سال نو "با تلاشی دیوانه وار" برای "خوش" بودن و "رفتن به جایی غیر از آنجا که هستند" لگام گسیخته می شوند. برای ایام شکرگزاری هزاران نفر در فرودگاهها اسیر می شوند که به شرق بروند یا به غرب بروند تا برای چند ساعتی به اصطلاح "خوش" باشند. هیچکدامشان به این فکر نمی کنند که به کلیسا بروند و خدا را شکر و سپاس بگویند!

این "جنون تعطیلات" با هالوین شروع می شود. خانم جوانی که چند باری به کلیسا آمده بود گفت که مجبور است به کلیسا نیاید تا برای پوشیدن لباس مخصوص هالوین خودش را "آماده کند." او مجبور بود مراسم ۱۰:۳۰ صبح یکشنبه را از دست بدهد تا بتواند برای پوشیدن لباس هالوین آماده بشود! در هرحال، مهمانی هالوین ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر شروع می شد و او چند ساعت وقت لازم داشت که مثل یک فرشته یا یک جادوگر لباس بپوشد – یا یک خون آشام – یا هر چیز دیگری! آیا این چیزی جز دیوانگی – جنون تعطیلات است؟ "بر اصنام دیوانه شده اند" (ارمیا ۵۰:۳۸). "مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است" (جامعه ۹:۳).

و این وضعیت بدتر نیز خواهد شد! در این جنون "تعطیلات،" مردم بنا بگفته دکتر توزر، با حالت "رم کرده دسته جمعی" خواهند دوید... "تا به جایی دیگر بروند [غیر از جایی که هستند]." بیشتر مردم حتی تصور اینکه برای کریسمس و سال نو در منزلشان بمانند و به کلیسا بیایند را به خودشان راه نمی دهند! "یک میل وسوسه انگیز همه [آنها] را همچون ذرات گرد و غباری که باد بلند کرده باشد بجنبش درمی آورد" – و آنها را بجایی دیگر پرتاب می کند تا با ولعی دیوانه وار در پی صنم یا بت ساخته شده در آمریکا – بنام "خوش بودن" – باشند.

وقتی من بچه بودم در سالهای ۱۹۴۰ مردم در خانه می ماندند و در طول "تعطیلات" به کلیسا می رفتند. اما امروزه بنظر می رسد که در ایام شکرگزاری، میلاد مسیح و سال نو آنها "دیوانه" می شوند. "دیوانگی در دل ایشان..." آنها را از خانه و کلیسایشان بسوی تلاشی دیوانه وار سوق می دهد تا در مقابل بت بزرگ "خوش بودن" تعظیم کنند. نمی توانید انتظار داشته باشید که در ایام میلاد مسیح و سال نو چنین مردم دیوانه ای در کلیسا بمانند، می توانید؟ خود ایده ماندن در کلیسا برای یک فرد امروزی که ذهن دیوانه خوش بودن دارد توهین آمیز است.

به من بعنوان یک زورگوی "قانون پرست" حمله شده – و بدتر از آن – بخاطر گفتن به جوانها که در طول "تعطیلات" در کلیسایشان بمانند. ولی من عقب نشینی نمی کنم! مسیح گفت،

"خوشابحال شما وقتی که مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شریر بیرون کنند. در آن روز شاد باشید و وجد نمایید زیرا اینک، اجر شما در آسمان عظیم می باشد، زیرا که به همینطور پدران ایشان با انبیا سلوک نمودند" (لوقا ۲۳-۶:۲۲).

ایکاش که همه واعظین شهامت داشتند و علیه "جنون تعطیلات" چیزی می گفتند همانطور که دکتر آ. و. توزر صحبت کرد! آیا وقت آن نرسیده که واعظین علیه مادیات گرایی، بد مستی و هرزگی این "تعطیلات" مخالفتشان را ابراز کنند؟ آیا وقت آن نرسیده که واعظین مثل دکتر توزر زبان به اعتراض باز کنند؟ صحبت های نبوت گونه ای مثل صحبتهای دکتر توزر لازم است که مردم ما را از این "رقص مرگ" جنون آمیز نجات بدهد – در حالیکه اقتصاد ما از هم پاشیده و فرهنگمان متلاشی شده – و مردم ما هر چه بیشتر برای زیورآلات، سفرها و "خوش بودن" و رویدادهای ورزشی و مواد مخدر فریاد می زنند – در حالیکه آمریکا مثل امپراتوری روم باستان دارد از هم می پاشد!

سرنگون باد سفر به لاس وگاس! سرنگون باد سفر به سان فرانسیسکو – و سن دیگو! سدوم و غموره، "و سایر بلدان نواحی آنها" (یهودا ۷)، اینها اماکنی برای رفتن در ایام میلاد مسیح و سال نو نیستند! از جنون "تعطیلات" برحذر باشید! با قوم خدا در کلیسا باشید، بجای بت بزرگ "خوش بودن،" مسیح را عبادت کنید. کتاب مقدس می گوید،

"پس خداوند می گوید، از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید" (دوم قرنتیان ۶:۱۷).

از این جنون "تعطیلات" که پیش روی ما است دست بکشید! دست بکشید! دست بکشید! و در روز میلاد مسیح و شب سال نو با ما در کلیسا باشید! اما یک عبارت آخری هم در این متن وجود دارد.

III. سوم، سلیمان پادشاه گفت، “و بعد از آن به مردگان می پیوندند.”

لطفاً سرپا بایستید و کتاب جامعه ۹:۳ را با صدای بلند بخوانید.

"دل بنی آدم از شرارت پر است و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان می پیوندند" (جامعه ۹:۳).

بفرمایید بنشینید. "و بعد از آن به مردگان می پیوندند."

مرگ! چیزی است که بعد از جنون زندگی فرا می رسد. مرگ! با دیوانه وار دویدن بدنبال بت شیطانی "خوش بودن،" نمی توان از واقعیت سرد و بی روح مرگ فرار کرد. خیر. هیچ "خوشی" درون قبر نخواهد بود! هیچ "خوشی" در جهنم وجود نخواهد داشت! کلام خدا می گوید،

"آن دولتمند... مرد و او را دفن کردند؛ پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب یافت" (لوقا ۲۳-۱۶:۲۲).

عیسی گفت، "ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت" (متی ۲۵:۴۶).

"دل بنی آدم از شرارت پر است و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان می پیوندند" (جامعه ۹:۳).

دکتر جان گیل در مورد این آیه صحبت کرده و گفته است،

بعد از کل دیوانگی در زندگی شان، می میرند و به دنیای مردگان می روند... به قعر جهنم فرو می روند (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume IV, p. 607; comment on Ecclesiastes 9:3).

بدنبال لذت بودن، مهمترین کار در زندگی نیست. اگر بمیرید و آماده نباشید در داوری آخر بحضور خداوند بیایید، "خوش بودن" دیگر معنایی در ابدیت ندارد. باید بخاطر گناهتان احساس محکومیت داشته باشید. باید از گناه برگشته، به مسیح روی بیاورید. باید بواسطه فیض بسوی مسیح بیایید و با خون جاودانی او از گناهتان پاک شوید! عیسی گفت، "باید از سر نو مولود شوید" (یوحنا ۳:۷).

سلیمان وقتی کتاب جامعه را نوشت مردی سالخورده بود. او مانند پدری برای فرزندانش صحبت می کرد. من خودم تقریباً ۷۴ سال است که در این دنیا زندگی کرده ام. من نیز امروز صبح مانند عموی پیری با شما صحبت می کنم. می خواهم که یک زندگی موفق مسیحی داشته باشید و امیدوارم که به من گوش دهید. در آخر کتاب جامعه سلیمان می گوید، "پس آفریننده خود را در روزهای جوانی ات بیاد آور" (جامعه ۱۲:۱). جوانی زمانی است برای اندیشیدن جدی درمورد ابدیت. امیدوارم که شما جوانان به من گوش کنید چون، مثل سلیمان، من ۷۴ سال از عمرم را پشت سر گذاشته ام. می دانم که دنبال مسیح گشتن برای شما چقدر مهم است، پس درباره ابدیت حالا که هنوز جوان هستید فکر کنید. به کلماتی که آقای گریفیت پیش از موعظه سرود گوش دهید.

ابدیت را کجا خواهی گذراند؟ این سؤال برای من و تو مطرح است؛
جواب آخر چه خواهد بود؟ ابدیت را کجا خواهی گذراند؟
ابدیت! ابدیت! ابدیت را کجا خواهی گذراند؟
   (“Where Will You Spend Eternity?” by Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

جدی فکر کردن درباره ابدیت می تواند شما را از سردرگمی آزارنده روح "جنون تعطیلات" نجات بدهد. جدی اندیشیدن درباره عیسی مسیح نجات دهنده می تواند شما را نسبت به گناه بیدار کند، و شما را به نجات در او هدایت کند. او بر روی صلیب مرد تا مزد گناه شما را بپردازد. او از مردگان برخاست تا به شما حیات جاوید ببخشد. درباره مسیح جدی باشید! از حالا برنامه ریزی کنید که برای جشن میلاد مسیح و همچنین شب کریسمس و شب سال نو در کلیسا باشید! خداوند شما را برکت دهد! آمین! دکتر چان، لطفاَ ما را در دعا هدایت کنید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیه ای که پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام قرائت شد از: لوقا ۲۶-۱۶:۱۹.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کین کید گریفین:
“Where Will You Spend Eternity?” (by Elisha A. Hoffman, 1839-1929).           

طرح کلی

جنون تعطیلات کریسمس!

دکتر ر. ل. هایمرز

"دل بنی آدم از شرارت پر است و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان می پیوندند" (جامعه ۹:۳).

(جامعه ۱:۱۴؛ ۱۷، ۲:۱۱؛ اول یوحنا ۲:۱۷

)

.I اول، سلیمان پادشاه گفت، "دل بنی آدم از شرارت پر است،" جامعه ۷:۲۰؛
پیدایش ۶:۵؛ مزامیر ۱۴:۳؛ رومیان ۳:۱۰؛ اشعیا ۶-۱:۵؛ ارمیا ۱۷:۹.

.II دوم، سلیمان پادشاه گفت، "و مادامی که زنده هستند، دیوانگی در دل ایشان است،"
ارمیا ۵۰:۳۸؛ لوقا ۲۳-۶:۲۲؛ یهودا ۷؛ دوم قرنتیان ۶:۱۷.

.III سوم، سلیمان پادشاه گفت، "و بعد از آن به مردگان می پیوندند،"
لوقا ۲۳-۱۶:۲۲؛ متی ۲۵:۴۶؛ یوحنا ۳:۷؛ جامعه ۱۲:۱.