Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

این است آن بره خدا

BEHOLD THE LAMB OF GOD
(Farsi)

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

موعظه کلیسای باپتیست لوس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۱۴
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, October 5, 2014

"روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی دارد" (یوحنا ۱:۲۹).

تنها هدف یحیی تعمید دهنده این بود که راجع به عیسی صحبت کند. ما نیز باید ‌چنین باشیم. ما نیز باید یک پیام داشته باشیم، "عیسی مسیح، آن هم عیسای مصلوب" (۱- قرنتیان ۲:۲). ما برای این هدف بدنیا آمدیم: تا راجع به عیسی صحبت کنیم و از قدرتش برای نجات مردان و زنان گناهکار بگوییم.

این بود هدف یحیی تعمید دهنده–تا به مردم بگوید که عیسی آمده تا گناه آنان را بردارد. او نگفت، "این است آن نمونه بزرگ." او نگفت، "این است آن معلم بزرگ،" گرچه می توانست این چیزها را درباره عیسی بگوید. اما اینها چیزهای مهمی نبود که او در مورد مسیح گفت. اولین چیزی که یحیی درباره اش گفت این بود، "این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی دارد." موضوع اصلی صحبت او عیسایی بود که نجات دهنده بشر از گناه است.

اسپرژن در اکتبر سال ۱۸۸۷، در خطابه ای تند و کوبنده درباره این متن موعظه کرد. این موعظه پاسخ اسپرژن بود به کسانی که از او در "مشاجره تنزل ارزشها" انتقاد کرده بودند. آن مشاجره، آخرین نبرد زندگی اسپرژن بود. واعظین دیگر در مورد مسیح بعنوان کسی که نمونه ای برای ما است صحبت می کردند. آنان از موعظه های اسپرژن در مورد مسیح–بعنوان جانشین گناهکاران بر روی صلیب–انتقاد می کردند. آنان می گفتند که پیام اسپرژن بسیار قدیمی و یک دین خون آلود است. آنان دیگر نمی خواستند بشنوند که مسیح جانشین ما بر روی صلیب برای گناه است. چندی بعد نیز آنرا "دین کشتارگاه" نامیدند. باید به شما بگویم که حالا این موعظه اقتباسی است از سخنان اسپرژن. این پاسخ آغازین او به لیبرالهای (آزاداندیشان) الهیدان در "مشاجره تنزل ارزشها" است.

امروزه من واعظی را نمی شناسم که به عیسایی که خونش را قربانی کرد حمله کند. جان مک آرتور از ارزش خون می کاهد، اما به آن حمله نمی کند. اما حمله ای مخفیانه تر و زیرکانه تر به صلیب مسیح در کار است. آنان بجای حمله به مرگ مسیح که جانشین گناهان شده، صرفاً در موعظه هایشان ذکری از آن به میان نمیآورند. چطور این اتفاق افتاد؟ در واقع واعظین آنقدر گناه را به چیز کوچکی تبدیل کرده اند که اصلا ً لازم نیست اشاره ای به آن کنند. برای نمونه، به سخنان جول آستین گوش کنید. وقتی لری کینگ در مصاحبه تلویزیونی با او صحبت کرد، از آقای آستین پرسید که آیا او از واژه "گناهکاران" استفاده کرده یا نه. آقای آستین گفت، "من از آن واژه استفاده نمی کنم. هرگز درباره اش فکر نکردم... وقتی آنان را به کلیسا می آورم، می خواهم به آنها بگویم که می توانید عوض شوید" .(Michael Horton, Ph.D., Christless Christianity, Baker Books, 2008, pp. 75, 76)

آنچه قابل توجه است این است که آستین هرگز از کلمه "گناهگاران" استفاده نمی کند. تعجب آورتر از آن این است که او هرگز به آن "فکر نکرده" است! تعجبی ندارد که او درباره عیسی بعنوان "بره ی خدا که گناه جهان را برمیدارد" موعظه نمی کند. همه آنچه او می گوید این است که "می توانید عوض شوید." فرض کنید که می توانستید "عوض شوید." چطور ممکن است که این عمل بتواند گناهان شما را از دفتر خدا پاک کند؟ چطور ممکن است که "عوض شدن" بتواند گناهانی را که قبلاً در دفتر خدا ثبت شده پاک کند؟

فرض بر این است که وقتی کسی تصمیمش را گرفت دیگر یک مسیحی است. یک واعظ به مردم می گوید، آقای آستین هم این را می گوید، "این دعا را با من بخوانید،" یا اینکه از آنان می خواهد برای مسیحی شدن دست خود را بلند کنند. بعد فرض می شود که آنان مسیحیان تولد تازه یافته هستند! دیگر نیازی به دادن بشارت درمورد "آن بره خدا که گناه جهان را برمی دارد" نیست. تمام آنچه باید انجام دهید این است که "به آنان بگویید می توانند عوض شوند" (رجوع به مرجع فوق)، و به آنان تعلیم دهید که چگونه این کار را انجام دهند!

پس کلیساهایی داریم که شبانشان دا‌ئماً به گناهکاران گمشده تعلیم می دهند چگونه بهتر زندگی کنند! دیگر به موعظه های انجیلی نیازی نیست. دیگر هر کسی یک "مسیحی" است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به آنان تعلیم دهید چگونه یک زندگی مسیحی داشته باشند. این عمل باعث می شود که بشارتشان مورد قبول گناهکاران گمشده واقع شود. فقط کافی است که دستتان را بلند کنید یا دعایی بخوانید. دیگر نیازی به موعظه درمورد گناه نیست. دیگر لازم نیست درباره "آن بره خدا که گناه جهان را برمی دارد" بشارت داده شود. لزومی ندارد به مردم گفته شود که آنان "گناهکار" هستند. همانطور که جول آستین در آن مصاحبه تلویزیونی به لری کینگ گفت اصلاً لازم نیست که حتی درمورد گناه فکر کنند. دکتر مارتین لوید–جونز گفته است که وقتی واعظی انجیل را معرفی می کند "بگونه ای که برای انسان امروز اعتقاد به آن آسانتر باشد، این کار در واقع انکار انجیل است. 'ناخوشایندی صلیب' (غلاطیان ۵:۱۱) از میان رفته... و این کاملاً اشتباه است" (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Knowing the Times, The Banner of Truth Trust, 1989, pp. 212, 214).

کلیساهای انجیلی تمایل دارند که از موعظه هایشان چیزهایی را حذف کنند تا پیامشان بیشتر مورد قبول گناهکاران قرار گیرد. دکتر لوید–جونز گفت، "این کاملا ً اشتباه است." برای مثال، فیلم انجیلی–جدید "بجا ماندگان" را در نظر بگیرید که بر اساس رمان های تیم لاهای درباره "ربوده شدن" ساخته شده است. من از دوستم دیوید خواستم آنرا ببیند و گزارشی از آن به من بدهد. دیوید به من گفت که در آن فیلم ذکری از نام عیسی وجود ندارد! فیلم "بجا ماندگان" که دیوید توصیف کرد به گفته فرانسیس شافر یک "فاجعه بزرگ انجیلی" است. مانند موعظه های امروز ما، انجیل را تضعیف کرده، ایده گناه را محو کرده، مرگ عیسی بخاطر گناهان ما را نادیده گرفته و من فکر نمی کنم که باعث نجات کسی بشود! "این کاملا ً اشتباه است." این فیلم یک تلاش ضعیف و ناقص برای "تعلیم دادن" به مردم گمشده است.

اما یحیی تعمید دهنده سعی نکرد به مردم گمشده "تعلیم" مسیحی شدن بدهد. او انجیل را با شجاعت به مخاطبینی که هنوز نجات پیدا نکرده بودند اعلام می کرد.

"این است آن بره خدا که گناه از جهان برمی گیرد" (یوحنا ۱:۲۹).

خداوندا، دعا می کنم که مرا یاری دهی همچون یحیی برای یک عمر بشارت دهم! و هرگز کسی نباشد که پشت این تریبون بایستد تا انجیل را "برای باور انسان امروز ساده تر کند"! و آنان که از این تریبون سخنرانی می کنند همیشه مسیح عیسی را بعنوان تنها قربانی گناه موعظه کنند! و همیشه همچون یحیی تعمید دهنده باشند. دعا می کنم که افکارشان همیشه بر خون عیسی و مرگ آشتی دهنده او بر روی صلیب متمرکز باشد!

در طول مدت کوتاهی که روی زمین برای من باقی مانده است، می خواهم بر روی بره خدا، عیسی مسیح نجات دهنده، تمرکز کنم. موعظه خواهم کرد که کفاره گناهانی وجود ندارد مگر با جایگزین کردن آن–و جایگزینی نیست مگر عیسی مسیح. "این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد" (اشعیا ۵۳:۴). او به واقع "گناهان ما را در بدن خویش بر صلیب حمل کرد" (اول پطرس ۲:۲۴). ما "به خون گرانبهای مسیح، آن بره بی عیب و بی نقص" از گناهانمان پاک شدیم (اول پطرس ۱:۱۹). او واقعاً آن "بره خدا که گناه از جهان برمی گیرد" است (یوحنا ۱:۲۹). من زندگی ام را وقف کرده ام تا این حقایق را تا آخر عمرم بشارت دهم!

"این است آن بره خدا که گناه از جهان برمی گیرد" (یوحنا ۱:۲۹).

لطفاً به چند نکته از این متن ارزشمند توجه نمایید.

I.  اول، یحیی عیسی را شخصاً بعنوان قربانی خود برای گناه دید.

یحیی گفت، "این است آن بره خدا..." واژه یونانی ترجمه شده برای "این است" به معنای "بنگرید" یا "نگاه کنید" بکار رفته است. این متن می توانست اینگونه ترجمه شود–"نگاه کنید! آن بره خدا" یا اینکه "ببینید! آن بره خدا..." گفتن این مطلب به این شکل حالت تعجبی دارد! به آنچه یحیی دوبار در این فصل می گوید توجه کنید، "من خود نیز او را نمی شناختم" (آیه ۳۱). "من خود نیز او را نمی شناختم" (آیه ۳۳). برخی مفسرین می گویند که یحیی و عیسی هرگز با هم ملاقات نکرده بودند. اما باور آن برای من بسیار مشکل است. من مفهوم دیگری در اینجا می بینم. یحیی تعمید دهنده در زمان طفولیت در رحم مادرش وقتی به عیسی که در رحم مریم است نزدیک می شود به جنبش درمی آید. یحیی در واقع عیسی را می شناخت، اما او را بعنوان کسی که گناه را بر دوش خواهد کشید نمی شناخت. او عیسی را بعنوان یک شخص، یک انسان می شناخت. ولی عیسی را بعنوان کسی که "گناه جهان را برمی گیرد" نمی شناخت. وقتی او عیسی را در آبهای رود اردن فرو برد، شنید که خدا می گوید، "این است پسر محبوب من." آنوقت بود که یحیی او را شناخت و مطمئن شد! بعد از آن او هرگز نگفت، "فکر می کنم که این بره خدا است" یا "این ممکن است پسر خدا باشد." نه! بعد از آن برخورد در رود اردن یحیی دیگر مطمئن بود. او گفت،

"این است آن بره خدا که گناه از جهان برمی گیرد" (یوحنا ۱:۲۹).

همچون یحیی، من نیز دعا می کنم که شما خود عیسی را بشناسید–و اینکه او را بعنوان کسی که گناهان شما را برمی دارد بشناسید! فایده ای ندارد که کتابهای مدرسه یکشنبه در مورد عیسی را بخوانید. حتی دیدن آن فیلم تأثیرگذار "مصائب مسیح" نیز به شما کمکی نخواهد کرد. نه! نه! شما باید با ایمان به خود عیسی نگاه کنید. من آموزه کفاره مسیح را بعنوان یکی از نظریه های بیشمار دیگر موعظه نمی کنم. نه–من آنرا از تجربه خودم موعظه می کنم! وقتی بعنوان یک جوان بیست ساله به عیسی نگاه کردم، او گناه مرا برداشت! گناهان من همان لحظه ای که با ایمان به او نگرسیتم با خون عیسی پاک شدند! وقتی به عیسی نگاه کردم، همان جا و همان وقت، نجات یافتم! "این است آن بره خدا که گناه از جهان برمی گیرد."

II.  دوم، یحیی عیسی را بعنوان تنها قربانی برای گناه دید.

"این است آن بره خدا..." واژه کوچک یونانی "ho" که به معنای "the" است. متن نمی گوید "این است یکی از بره های خدا که گناه از جهان برمی گیرد." نه! نه! این چیزی است که فلاسفه نابینای این جهان می گویند! اما آنان در اشتباه اند. بودا نمی تواند این کار را بکند! مورمون ها نمی توانند این کار را بکنند! شاهدان یهوه نمی توانند این کار را بکنند! کشیشان نمی تواننید این کار را بکنند! نه! نه! هیچکدام نمی توانند گناه شما را بردارند! فقط عیسی می تواند این کار را بکند! "این است آن بره خدا"–تنها بره یگانه ای که بواسطه او گناهان ما برداشته می شوند! هوراتیوس بونار گفت،

گناهانم را بر عیسی می نهم،
   بره بی عیب خدا
او همه آنها را برمی دارد و مرا آزاد می سازد
   از آن یوغ نفرین شده.
تقصیراتم را بحضور او می آورم،
   تا لکه های ننگم را بشوید
سفید در خون گرانبهایش،
   تا لکه ای باقی نماند.
(“The Burden-Bearer” by Horatius Bonar, 1808-1889;
to the tune of “The Church’s One Foundation”).

III. سوم، یحیی عیسی را بعنوان قربانی خدا دید.

او گفت، "این است آن بره خدا..." خدا تنها یک پسر دارد، پسر یگانه خودش. و کتاب مقدس می گوید، "خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد" (یوحنا ۳:۱۶). خدا پسر یگانه خود را بعنوان قربانی بر روی صلیب داد. فکرش را بکنید، چه کسی جز خدا می توانست قربانی برای گناه جهان مهیا سازد؟ خود خدا می بایست قربانی فراهم می کرد. و آن قربانی می بایست تنها پسر یگانه خدا باشد. هیچ کس دیگری در تمام جهان جز عیسی، پسر خود خدا، نمی توانست تاوان گناه ما را بپردازد. پسر خدا جانشین گناهکاران شد، تا قرض–گناه ایشان را بر روی صلیب بپردازد!

IV. چهارم، یحیی عیسی را بعنوان کسی که گناه ما را برمی دارد دید.

او گفت، "این است آن بره خدا، که گناه از جهان برمی گیرد." کتاب مقدس می گوید، "خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت" (اشعیا ۵۳:۶). گناه ما بر او گذاشته شد، "او بر روی صلیب، بار گناهان ما را بر دوش گرفت"–بر روی صلیب (اول پطرس ۲:۲۴). وقتی گناهان ما بر دوش عیسی گذاشته شد، "عرق او همچون قطره های درشت خون بر زمین می چکید" (لوقا ۲۲:۴۴). دکتر جان رایس این مطلب را بخوبی بیان کرده،

تمام گناهانم بر عیسی نهاده شد؛
   بر صلیب او قرضم را پرداخت.
سپس فریاد برآورد، "تمام شد!"
   قبل از اینکه در قبر گذاشته شود.
(“Resting in His Promise” by Dr. John R. Rice, 1895-1980).

یک سرود قدیمی بچه ها این مطلب را اینطور عنوان می کند،

او می دانست چقدر شرور بودیم،
   و می دانست که خدا باید ما را مجازات کند؛
ولی از روی ترحم عیسی گفت،
   که او آن مجازات را بر دوش می گیرد.

مهمترین چیز این است که عیسی نه تنها گناهان ما را برخود گرفت، بلکه آنها را از میان برداشت! او "آن بره که گناه از جهان برمی گیرد" است. اگر به او اعتماد دارید، دیگر نیازی نیست بپرسید، "گناه من کجاست؟" عیسی آن را برداشته است! گناه شما قابل پاک شدن است زیرا عیسی "آن بره که گناه از جهان برمی گیرد" است. اما نکته ی دیگری نیز هنوز وجود دارد.

V.   پنجم، یحیی عیسی را در حالی که گناه را بی وقفه برمی دارد دید.

جلال بر خداوند! او گفت، "این است آن بره خدا که گناه از جهان برمی گیرد." یحیی از زمان گذشته و یا آینده استفاده نمی کند. او از زمان حال استفاده می کند–"او گناه از جهان برمی گیرد." اسپرژن می گوید،

من امروز نجات دهنده ای تازه و پرقدرت دارم گویی که همین دیروز برای گناه من مصلوب شد. او اکنون نیز قادر به نجات من است انگار که [همین الان] بر روی صلیب بود. [خون او] همیشه برای شستن تقصیرات من جاری و تا ابد مؤثر و بطور پیوسته زداینده گناه است...این است آن حقیقتی که ورای هر چیز دیگری باید به آن نگاه کرد–"این است آن بره خدا که گناه از جهان برمی گیرد."(C. H. Spurgeon, “Behold the Lamb of God,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, volume 33, Pilgrim Publications, 1974, p. 573).

اما شما خودتان باید به بره خدا اطمینان کنید. خودتان باید او را بشناسید. خودتان باید به او ایمان داشته باشید. یقیناً در لحظه ای که خودتان به او اعتماد می کنید گناه شما را برخواهد داشت. او شما را برای همیشه از شرم گناه آزاد خواهد ساخت! عیسی گناه را طوری برمی دارد که دیگر نتواند شما را عذاب دهد. اما تا به مسیح ایمان نیاورید گناه شما را برنمی دارد. اکنون جان خود را به بره خدا بسپارید، در همین صبحگاهان! او شما را نجات خواهد داد! او شما را نجات خواهد داد! او اکنون شما را نجات خواهد داد! لطفاً سرپا بایستید و سرود شماره ۷، "خداوندا می آیم" را از دفترچه سرودتان بخوانید.

صدای گرمت را می شنوم، که مرا می خواند، خداوندا ترا
   برای پاک شدن در خون گرانبهایت که بر جلجتا جاری شد.
خداوندا می آیم! بسوی تو می آیم!
   مرا بشوی، پاک ساز مرا در خونی که بر جلجتا جاری شد.

دکتر چان، لطفاً ما را در دعا هدایت کنید. آمین.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیه ای که پیش از موعظه توسط آقای آبل پرودام قرائت شد: یوحنا ۱:۲۲-۲۹.
سرود تک نفره پیش از موعظه توسط آقای بنجامین کینکید گریفین:
"نه نقره نه طلا" (by James M. Gray, 1851-1935).

طرح کلی

این است آن بره خدا

BEHOLD THE LAMB OF GOD

توسط دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

"روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی دارد" (یوحنا ۱:۲۹).

(اول قرنتیان ۲:۲؛ غلاطیان ۵:۱۱؛ اشعیا ۵۳:۴؛ اول پطرس ۲:۲۴؛ ۱:۱۹)

I.    اول، یحیی عیسی را شخصاً بعنوان قربانی خود برای گناه دید، یوحنا ۳۳، ۱:۳۱

II.   دوم، یحیی عیسی را بعنوان تنها قربانی برای گناه دید، یوحنا ۱:۲۹.

III.  سوم، یحیی عیسی را بعنوان قربانی خدا دید، یوحنا ۳:۱۶.

IV.  چهارم، یحیی عیسی را بعنوان کسی که گناه ما را برمی دارد دید،
اشعیا ۵۳:۶؛ اول پطرس ۲:۲۴؛ لوقا ۲۲:۴۴.

.V   پنجم، یحیی عیسی را در حالی که گناه را بی وقفه برمی دارد دید، یوحنا ۱:۲۹.