Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

راه رفتن از میان آتش با پسر خدا

!WALKING THROUGH THE FIRE WITH THE SON OF GOD
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
صبح روز۲۹ دسامبر ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 29, 2013

“و در جواب گفت: اینك من چهار مرد میبینم كه گشاده در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خدا است» ( دانیال ۳: ۲۵).

من این موعظه را از یک راه اشتباه شروع می کنم. درمدرسه علوم دینی به ما یاد داده اند که موعظه مان را با یک چیز مهیج شروع کنیم تا توجه شنوندگان را جلب کند. ولی من می خواهم تمام قوانین فن خطابه را بشکنم و به شما یک درس در تفسیر کتاب مقدس بدهم. فن خطابه و علم تفسیر کتاب مقدس - تا بحال این کلمات را نشنیده اید، با لین ریسک که شما را خسته می کنم، برای شما توضیح می دهم. فن خطابه مربوط به یادگیری چگونگی موعظه کردن است. یادگیری چگونگی آماده کردن موعظه و بیان کردن آن است. علم تفسیرکتاب مقدس چگونگی شرح و تفسیر کتاب مقدس است- قوانین تفسیر کتاب مقدس است. دکتر م. ر. دهان ( ۱۸۹۱ - ۱۹۶۵ ) این سه قانون تفسیر کتاب مقدس را بیان کرده است:

(۱) تمام کتاب مقدس یک تفسیراصلی دارد
(۲) تمام کتاب تعداد زیادی کاربرد عملی دارد
(۳) بیشتر متنهای کتاب مقدس یک مکاشفه نبوتی دارد
(دکتر م. ر. دی هان.، دانیال پیامبر، انتشارات کرگل، چاپ مجدد ۱۹۹۵، ص. ۷۳).

من می خواهم سه قانون تفسیر کتاب مقدس دکتر دی هان را بنای موعظه امروز قرار بدهم.

I . اول، تمام کتاب مقدس یک تفسیراصلی دارد

بختنصر یکی از پادشاهان بابل بود. در قرن ششم قبل از میلاد مسیح، بختنصر ارتش خود را برای محاصره اورشلیم فرستاد. سربازان او شاه یهودا را به اسارت بردند. آنها معبد یهودیان را به غارت بردند و ظروف خانه خدا را به به بابل بردند. پادشاه بابل حتی دستور به بردگی گرفتن تعداد زیادی از یهودیان را داد. و اما بختنصر به اشپنازدستور داد که تعدلدی از یهودیان که با هوش بودند را به بابل ببرد و به آنها زبان کلدانیه و علوم بابل را بیاموزد تا بتواند از آنها به عنوان خادمین مخصوص در دربار خود استفاده کند. این چهار مرد به نامهای دانیال، حَنَنْیا و میشائیل و عَزَرْیا بودند. خداوند به طرز خاصی به این چهار مرد جوان یهودی برکت داد. وقتی که پادشاه بختنصراز آنها سوال کرد،

« و در هر مسأله حكمت و فطانت كه پادشاه از ایشان استفسار كرد، ایشان را از جمیع مجوسیان و جادوگرانی كه در تمام مملكت او بودند ده مرتبه بهتر یافت» ( دانیل ۱: ۲۰).

پادشاه به قضاوت آنها اطمینان پیدا کرد و آنها را به عنوان مشاوین خود قلمداد کرد. در اصل، پادشاه دانیال را جانشین خود قرار داد، دومین شخص بعد از خود پادشاه. پادشاه همچنین کارهای مهمی به حَنَنْیا و میشائیل و عَزَرْیا زیر نظر دانیال اعطا نمود.

در آن وقت، پادشاه یک مجسمه ای از طلا که به طول نود پا ساخته بود که مردم آنرا پرستش کنند. تمام رهبران بابل در یک روز خاص به آنجا آمدند. جارچی های پادشاه اعلام کردند که هرکس در برابر مجسمه زانو نزند و آنرا پرستش نکند « میان تون آتش ملتهب افكنده شود» ( دانیال ۳: ۱۱). حَنَنْیا و میشائیل و عَزَرْیا خداوند را پرستش می کردند پس در برابر مجسمه پادشاه زانو نزدند.

منجمان کلدانیه که به آن یهودیان حسودی می کردند، نزد پادشاه رفتند و گفتند،

« این اشخاص ای پادشاه، تو را احترام نمینمایند و خدایان تو را عبادت نمیكنند و تمثال طلا را كه نصب نمودهای سجده نمینمایند.» ( دانیال ۳: ۱۲).

پادشاه بختنصربه خشم آمد. او با عصبانیت بسیارحَنَنْیا و میشائیل و عَزَرْیا را خواست. او گفت که اگر آنها در برابر مجسمه زانو نزنند و آنرا پرستش نکنن ، آنها را به شعله های آتش می سپارد. جواب آنها به پادشاه خیلی کلاسیک بود. شماس ما آقای منسیا می دانست که چقدر من جواب آنها را دوست داشتم، پس یک کتیبه از جواب آنها را برای من سفرش داد که سالها است بر روی میز دفترم قرار دارد. آنها گفتند،

« اگر چنین است، خدای ما كه او را میپرستیم قادر است كه ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. و اگر نه، ای پادشاه تو را معلوم باد كه خدایان تو را عبادت نخواهیم كرد و تمثال طلا را كه نصب نمودهای سجده نخواهیم نمود.» (دانیال ۳ : ۱۷ - ۱۸).

خداوند ما می تواند ما را برهاند، اما اگر هم نرهاند ما مجسمه تو را پرستش نمی کنیم!

پادشاه از جواب آنها بسیار به خشم آمد. به خدمتکارانش دستور داد تا آتش تنور را بیشتر کنند. به سربازانش دستور داد تا آن سه یهودی را در آن آتش بیاندازند. در نهایت پادشاه به داخل تنور نگاه کرد و از چیزی که دید سخت متعجب شد. او گفت،

«اینك من چهار مرد میبینم كه گشاده در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خدا است.» ( دانیال ۳: ۲۵).

پادشاه آنها را از تنور بیرون آورد. او خدای آنها را برکت داد،خدای اسرائیل را. او گفت که خداوند « فرشته خود را فرستاد و بندگان خویش را كه بر او توّكل داشتن» ( دانیال ۳: ۲۸). بعلاوه، بختنصرکار قبلی این سه نفر را به آنها بازگردانید. پادشاه حتی یک فرمان صادر کرد به این مظمون که هیچکس حق ندارد بر علیه خدای اسرائیل چیزی بگوید و گفت « خدایی دیگر نیست كه بدین منوال رهایی تواند داد» ( دانیال ۳: ۲۹).

این یکی از تفسیرهای اصلی این آیه ها است. اما باز هم هست!

II . دوم، تمام کتاب تعداد زیادی کاربرد عملی دارد

« یک تفسیر، اما چند کاربرد» - این قانون تفسیر است - علم توضیح کتاب مقدس. من می توانم یکی از کاربردهای مهم این مورد را بخاطربیاورم.

اولین کاربرد، البته، برای یهودیان دیگری بود که به بابل رانده شده بودند. آنها وسوسه شده بودند که در فرهنگ پگانی حل شوند و دیگر مردمان خداشناسی نباشند. موردهایی مانند قرار گرفتن دانیال در قفس شیرها ووضعیت آن سه جهود در تنور، مواردی هستند که برای یاد دادن درس تقویت ایمان به یهودیان اتفاق افتادند.

اما این در مورد مسیحیان هم صدق می کند. ما در دنیایی زندگی می کنیم که درکلیساهای انجیلی روز بروز ارتداد بیشتر می شود. من به چشمان خود دیده ام که کلیسای ما جلسات دعای وسط هفته و مراسم شمامگاهی را تعطیل کرده اند. من موعظه های انجیلی را دیده ام. در واقع موعظه های واقعی در تمام کلیساها در حال از بین رفتن هستند. مردم بجای عمیق شدن در موعظه ها ، کتاب مقدس را بطور آسان و سطحی مطالعه می کنند. من کلیساهایی را دیده ام که کتاب سرودهای مذهبیشان و مهمترین سرود مذهبی ایمانشان را بیرون انداخته اند. دیده ام که سرودهای سطحی می خوانند که جان انسان را جلا نمی دهد. من واعظینی را دیده ام که کراوات نمی زنند و با لباس ورزشی بالای منبر می روند و از مردم می خواهند که آنها را به اسم کوچکشان صدا کنند. مقام و منزلت منبر به تاریخ پیوسته است. من دیده ام که اجازه می دهند که جوانانشان در کلیسا بچرخند، پسرها با تی شرت و دخترها با دامنهای کوتاه. جوانان ما در کلیسا بجای بپتیست های حسابی شبیه جاکش ها ، جنده ها و معتادها شده اند! ما تحلیل رفته ایم. دنیا ما را غورت داده است. ما آنقدر شبیه بقیه شده ایم که نمی توانید فرق بین یک پگان و یک مسیحی واقعی را تشخیص بدهید! بله، وضعیت خیلی ناجور است! آن سه یهودی در کتاب دانیال به ما می گویند، « ما به تحلیل نمی رویم. ما با دنیا می سازیم ، با بقیه افراد دنیا به مدرسه می رویم و سعی می کنیم ادب را رعایت کنیم. ولی فقط تا یک جایی می توانیم پیش برویم - نه بیشتر - به هر قیمتی!

« اگر چنین است، خدای ما كه او را میپرستیم قادر است كه ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. و اگر نه، ای پادشاه تو را معلوم باد كه خدایان تو را عبادت نخواهیم كرد و تمثال طلا را كه نصب نمودهای سجده نخواهیم نمود.» (دانیال ۳ : ۱۷ - ۱۸).

ما وقتی که کتاب مقدس مورد حمله قرار می گیرد می ایستیم و از آن دفاع می کنیم. ما در جواب استادان دانشگاه که می خواهند قانون تکامل و بی دینی را در حلقمان فرو کنند، خاموش نمی نشینیم. ما در رژه رزشرکت نمی کنیم، و تا زمانی که در آن تبلیغات ضد مسیحیت وجود دارد حتی برای ۵ دقیقه هم آن را تماشا نمی کنیم. ما دیگر رژه رز را تا وقتی که در آن نمایشهایی که بر علیه مسیحیت وجود دارد، تماشا نمی کنیم! اگر این برای ما گران تمام می شود - بگذار بشود!

و اگر نه، ای پادشاه تو را معلوم باد كه خدایان تو را عبادت نخواهیم كرد و تمثال طلا را كه نصب نمودهای سجده نخواهیم نمود.» (دانیال ۳ : ۱۸).

و ما به دنیای گمراه می گوییم، «ما در رقصهای مدرسه شرکت نمی کنیم! ما ماریجونا شما را نمی کشیم حتی اگرقانونی باشد! ما فیلمهای مستهجن شما را تماشا نمی کنیم. ما مانند شما بچه هایمان را سقط نمی کنیم! ما برای رفتن به مهمانی های شما کلیسا را فدا نمی کنیم! هیچوقت! هیچوقت! هیچوقت! ما هیچوقت این کارها را نمی کنیم!»

« اگر چنین است، خدای ما كه او را میپرستیم قادر است كه ما را از تون آتش ملتهب برهاند... و اگر نه، ای پادشاه تو را معلوم باد كه خدایان تو را عبادت نخواهیم كرد و تمثال طلا را كه نصب نمودهای سجده نخواهیم نمود!»

هیچوقت! هیچوقت! هیچوقت! هیچوقت! هیچوقت! هیچوقت!

ایمان پدران ما! هنوززنده است
   باوجود دخمه، آتش و شمشیر:
اوه چطورقلبهای ما با اشتیاق می تپد
   هر جا که آن نام باشکوه را می شنویم
ایمان پدران ما، ایمان مقدس!
   ما تا دم مرگ درست می مانیم!
(«ایمان پدران ما» نوشته فردریک و. فبر، ۱۸۱۴- ۱۸۶۳).

ما با پسر خدا از بین تنور آتش عبور می کنیم! ما از آن آتش عبور می کنیم حتی اگر خدا از ما بخواهد که بسوزیم! ما در برابر خداهای عشقبازی ، صحنه های مستهجن، مواد مخدر و مادی گرایی شما زانو نمی زنیم. ما با پسر خدا از بین تنور آتش عبور می کنیم!

ایمان پدران ما، ایمان مقدس!
ما تا دم مرگ درست می مانیم!

و بعد ، یک کاربردش برای مسیحیانی است که در معرض آزمایش های سنگین خداوند قرار دارند. هیچوقت اجازه ندهید کسی به شما بگوید که زندگی یک مسیحی واقعی آسان است. عیسی به ما گفت،

«آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت، اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته، از عقب من آید» ( متی ۱۶ : ۲۴).

و حواری پطروس گفت، «و دلهای شاگردان را تقویت داده، پند میدادند که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبتهای بسیار میباید داخل ملکوت خدا گردیم» ( اعمال رسولان ۱۴ : ۲۲). اگر شما حواری واقعی عیسی هستید، مورد آزمایشهای بسیاری قرار می گیرید. اما عیسی گفت،

« خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است زیرا که به همینطور بر انبیای قبل از شما جفا میرسانیدند» ( متی ۵ - ۱۱- ۱۲).

اصلا مهم نیست که شما تحت کدام فشارها و سختی ها قرار می گیربد، عیسی می گوید، « سیرت شما از محبّتِ نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا که او گفته است، تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود» ( عبریان ۱۳ : ۵). بیاد بیاورید که نفر چهارمی با آن سه یهودی در تنور آتش بود، « و منظر چهارمین شبیه پسر خدا است» ( دانیال ۳ : ۲۵). عیسی مسیح ، پسر خدا با آنها در آتش تنور بود! عیسی به شکل قبل از حالت جسما نیش، آنها را از آتش بودن هیچ آسیبی نجات داد. به وی ایمان بیاورید و وی شما را از آتش آزمایشهای زندگی امن نگاه می دارد. یک سرود مذهبی بسیار عالی در مورد ایمان ما این جملات را به زبان عیسی مسیح بیان می کند و بسیار صحیح است!

زمانی که در میان آزمایشهای آتشین راهتان قرار می گیرد،
   فیض من برای شما کافی خواهد بود؛
آتش شما را آزار نخواهد داد، من فقط طراحی می کنم
   آن صلیب را برای استفده کردن ، و آن طلا را برای جلا دادن
(« چه بنای پایداری» نوشته یک شخص ناشناس).

اما دکتر دیهان به ما یک تکته تفسیری دیگر گفت.

III . سوم، بیشتر متنهای کتاب مقدس یک مکاشفه نبوتی دارد

دکتر دیهان به خوبی بیان کرد که « آن سه یهودی نمایانگر اسراییل در برابر غیر یهودی ها بودند. آنها آنقدر مورد رنج و آزار قرار گرفته بودن که بنابه استاندارهای انسانی تابحال نباید از نسلشان باقی می مانند. ولی توسط معجزه های الهی به طرز عجیبی از آتش خصم نژاد پرستان مورد حفاظت قرار گرفته اند و نسلشان باقی مانده است. چون آنها عهد و پیمان خداوند هستند و در نهایت در میان ملل دیگر مورد تمجید قرار خواهند گرفت» ( دیهان، ایبید.، صص. 73-74).

هر ملت غیر یهودی درطی تاریخ به نحوی یهودیان را مورد رنج و آزار قرار داده اند. مصر، بابلیان، یونان، رومیان، اسپانیا، روسیه، و آلمان – هر کدام از آنها یهودیان را آزار داده اند و سعی به نابودی آنها کرده اند. ولی همه آنها نا موفق بوده اند، چون اسراییل ملت همیشگی و پا برجای خداوند است! حالا ایران فکر می کند که می تواند اسراییل را نابود کند! این را بارها و بارها گفته اند. ولی من به آنها می گویم که « ملتهای قویتر از شما در طی تاریخ سعی کرده اند یهودیان را نابود کنند و نا موفق بوده اند – و شما هم همینطور خواهید بود!» خداوند همیشه پشت و پناه اسراییل بوده است و خداوند حالا هم با آنها خواهد بود! می بینید که خداوند با ابراهیم پیمانی بسته است که هیچگاه شکسته نخواهد شد. خداوند به پاتریارک گفت که کنعان برای همیشه از آن یهودیان است!

" در آن روز، خداوند با ابرامعهد بست و گفت: «این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات، به نسل تو بخشیدهام« ( پیدایش ١٥ : ١٨ )

.

"و زمینغربت تو، یعنی تمام زمین كنعان را، به تو وبعد از تو به ذریت تو به مِلكیتِ ابدی دهم، و خدای ایشانخواهم بود." ( پیدایش ١٧ : ٨).

در طی تاریخ، یهودیان مورد آزار قرار گرفته اند- بعضی اوقات توسط مسیحیان دروغین، چون مسیحی واقعی انسانهای متعاق به پیمان خداوند را آزار نمی دهند! اما عیسی همیشه نفر چهارم در تنور آتش بوده است، که با باقی یهودیان رنج کشیده است- و در نهایت به آنها پیروزی بزرگی در برابر پگانهای غیر یهودی داده است! در نهایت پیشبینی حواری پطروس به واقعیت می پیوندد. که او گفت، و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنانکه مکتوب است که از صهیون نجات دهندهای ظاهر خواهد شد و بیدینی را از یعقوب خواهد برداشت ( رومیان ۱۱ : ۲۶).

در پایان بیایید به نفر چهارم که با سه تا از دوستان یهودی ما در آتش تنور بود ، فکر کنیم. بختصر گفت که او یک "فرشته" بود ( دانیال ۳: ۲۸). " فرشته" به معنای "پیامبر" است. " پیامبر خداوند" در عهد عتیق ظهورغیر جسمانی عیسی بود. به عنوان مثال، " فرشته خداوند" به ما نوح ، پدر سمسون ظاهر شد. کتاب مقدس می گوید،

" و فرشتۀ خداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر نشد. پس مانوح دانست كه فرشتۀ خداوند بود. و مانوح به زنش گفت: "البته خواهیم مرد، زیرا خدا را دیدیم» ( داوران ۱۳ : ۲۱، ۲۲).

بنابراین، فرشته خداوند خدا بود، دومین عضو تثلیث، که درعهد عتیق ظاهر شده است ، قبل از زندگی اش در رحم مریم مقدس.

همچنین، در دانیال ۳: ۲۵، پادشاه به تنور نگاهی انداخت و گفت، « منظر چهارمین شبیه پسر خدا است». دکتر ج. ورنان مک گی می گوید، « من باور دارم که چهارمین مرد پسر خدا، عیسی قبل از وجود زمینی اش ، بود» ( دکتر ج. ورنان مک گی، درمیان کتب مقدس، انتشارات توماس نلسون، ۱۹۸۲، جلد سوم، ص. ۵۴۷؛ یادداشتی بر دانیال ۳: ۲۵).

عیسی مسیح عجب شخصیت برجسته ای است که از بهشت بر روی زمین آمد تا رنج و عذاب را با مردم منتخب خویش تقسیم کند - و در پایان آنها را نجات دهد! وی از بهشت به رحم مریم مقدس آمد. وی به عنوان «خداوند و پادشاه پادشاهان» «پایین نیامد» وقتی در بیت الحم درکریسمس بدنا آمد. وی به عنوان پادشاه پادشاهان در آیده خواهد آمد- دردومین آمدنش. اما وی به رحم مریم مقدس برای نجات ما فرود آمد- مثل وقتی که به تنور آتش فرود آمد تا جان آن سه یهودی شجاع را نجات دهد!

عیسی از بهشت به این دنیا فرود آمد که رنج بکشد، برای نجات مردمانش از تنور آتش جهنم! وگر نه تمام ما نهایت را در آتش جهنم سپری می کردیم، «آتشی که خاموش نمی شود» اما عیسی فرود آمد که رنج بکشد و بر روی صلیب برای دادن کفاره گناهان ما جان بدهد. خدا تمام گناهان ما را بر روی « بدن وی بر روی درخت» قرار داد - بر روی صلیب ( اول پطروس ۲: ۲۴ ). و بنابراین، عیسی جزای گناهان مرمانش را داد.

وی به مدت سه روز در قبر مرده بود. اما وی دراول صبح یکشنبه عید پاک، دوباره با - با گوشت و استخوان - زنده شد. وی دوباره به بهشت رفت ، و حالا دارد برای شما دعا می کند در حالیکه در دست راست خداوند پدر نشسته است.

وقتی که در قلبتان به عیسی ایمان می آورید، وی گناهان شما را می بخشد و آنها را با خونش پاک می کند. وقتی که در قلبتان به عیسی ایمان می آوردید، وی شما را از گناهانتان رهایی می دهد و شما را از گمراهی و زندگی نا امیدتان بیرون می کشد - همانطور که آن سه یهودی را از آتش تنور نجات داد! آمین!

اگر می خواهید با ما درباره مسیحی واقعی شدن صحبت کنید، لطفا همین حالا صندلیتان را ترک کنید و به انتهای سالن بروید. دکتر کگن شما را به یک اتاق دیگر می برد تا بتوانیم دعا کنیم و به سوالاتی که ممکن است داشته باشید جواب بدهیم. دکتر کگن، لطفا دعا کنید که یک نفر امروز توسط عیسی مسیح نجات یابد! آمین.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

خواندن از روی کتاب مقدس توسط آقای آبل پرودهم: دانیال ۳: ۱۶ -۲۵. تکخوانی قبل از موعظه توسط آقای بنیامین کینسید گریفیث:
« ایمان پدران ما» ) نوشته فردریک و. فبر، ۱۸۱۴ - ۱۸۶۳).

طرح کلی

راه رفتن از میان آتش با پسر خدا

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

« و در جواب گفت: اینك من چهار مرد میبینم كه گشاده در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خدا است» ( دانیال ۳: ۲۵).

I . اول، تمام کتاب مقدس یک تفسیراصلی دارد، دانیال ۱: ۲۰؛ دانیال ۳: ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۵، ۲۸، ۲۹

II . دوم، تمام کتاب تعداد زیادی کاربرد عملی دارد، دانیال ۳: ۱۷، ۱۸؛ متی ۱۶: ۲۴ ؛ اعمال رسولان ۱۴: ۲۲؛ متی ۵: ۱۱-۱۲؛ عبریان ۱۳: ۵.

III . سوم، بیشتر متنهای کتاب مقدس یک مکاشفه نبوتی دارد، پیدایش ۱۵: ۱۸؛ ۱۷: ۸؛ رومیان ۱۱: ۲۶ ؛ دانیال ۳: ۲۸؛ داوران ۱۳: ۲۱- ۲۲؛ اول بطروس ۲:۲۴.