Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

پیروزی ناجی!

( موعظه شماره دوازده درباره اشعیا ۵۳)
!THE SAVIOUR’S TRIUMPH
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
صبح روز ۱۴ آوریل ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 14, 2013

«آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود» ( اشعیا ۵۳: ۱۰).

اولین قسمت اشعیا ۵۳ : ۱۰ درباره مرگ عیسی که باعث فرونشاندن خشم خداوند شد ، صحبت می کند. من درآن مورد دیشب صحبت کردم. اولین قسمت این آیه نشان می دهد که خداوند پدر عامل رنج کشیدن عیسی مسیح بود، کسی که باعث و بانیش بود. دکتر مریل ف. آنگر می گوید، « خداوند وی را با عذاب دادن ، له کرد» ( مریل ف. آنگر، تفسیر آنگر برعهد عتیق ، چاپ مودی، ۱۹۸۱، جلد دوم، ص. ۱۲۹۹). قسمت اول اشعیا ۵۳: ۱۰ می گوید،

« امّا خداوند را پسند آمد كه‌ او را مضروب‌ نموده‌، به‌ دردها مبتلا سازد: چون‌ جان‌ او را قربانی‌ گناه‌ ساخت ...‌» ( اشعیا ۵۳: ۱۰الف ).

تفسیر عهد عتیق کلی و دلتیش می گوید،

این بشر بود که چنان رنج و عذابی را بر [ عیسی ] تحمیل کرد؛ ولی بزرگترین [ عامل] خداوند بود، که گناه بشریت را برای ارضا امیال، خواسته و اندزهای از قبل تایین شده خویش [بکار برد] (اردمنز ، چاپ مجدد ۱۹۷۳، جلد ششم، قسمت دوم، ص. ۳۳۰).

اما حالا در قسمت دوم اشعیا ۵۳ : ۱۰ می بینیم که نتیجه رنج و عذاب عیسی مسیح چه بود. مصائب ومرگ وی زمینه را برای پیروزی وی و دوباره زنده شدن وی و پیروزی مردمان وی بر روی زمین آماده کرد! لطفا بایستید و قسمت دوم آیه را از جایی که با «آنگاه ذریت» شروع می شود با صدای بلند بخوانید.

«...آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود» ( اشعیا ۵۳: ۱۰).

لطفا بنشینید. به سه نتیجه شگفت انگیز که از رنج عیسی نشات گرفت، توجه کنید!

I. اول ،آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید!

" آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید" ( اشعیا ۵۳ : ۱۰).

این اولین نتیجه ای است که از مرگ عیسی مسیح حاصل شد. « آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید.» این به ذریت الهی عیسی و منشا وی برمی گردد. میلیونها نفر به عیسی مسیح روی آورده اند و «ذریت وی» شدند. عیسی مسیح این را پیشبینی کرده بود وقتی گفت،

"و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب آمده، در ملکوت خدا خواهند نشست» (‌لوقا ۱۳ : ۲۹).

ازهمان روز پنتاکست به بعد ، در کل دنیا تعداد بسیار زیادی به عیسی مسیح روی آورده اند. و در پایان وقتی که عیسی مسیح از بهشت به زمین باز می گردد،

" ذریت او وارث زمین خواهند شد" ( مزامیر ۲۵ : ۱۳).

اما عیسی مجبور نبود برای دیدن ذریت خویش تا بازگشتن برای بار دوم صبر کند. بلافاصله بعد از زنده شدن مجددش، وی آنها را دید و آنها وی را دیدند! حواری پطروس می گوید،

" و اینکه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده و پس از آن، به زیاده از پانصد برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند، امّا بعضی خوابیده‌اند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسولان. و آخر همه بر من مثل طفل سقط‌شده ظاهر گردید» ( اول قرنطیان ۱۵ : ۵- ۸).

ذریت وی ، وی را دیدند. آنطور که حواری یوحنا می گوید،

" آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده‌ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، دربارهٔٔ کلمهٔ حیات" ( اول یوحنا ۱: ۱).

و وی ذریت خود را دید وقتی که دوباره زنده شد،

" و در شامِ همان روز که یکشنبه بود، هنگامی که درها بسته بود، جایی که شاگردان به ‌سبب ترس یهود جمع بودند، ناگاه عیسی آمده، در میان ایستاد و بدیشان گفت، سلام بر شما باد! و چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را دیدند، شاد گشتند» ( یوحنا ۲۰ : ۱۹ - ۲۰ ).

" آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید".

آنها وی را دیدند و وی آنها را دید - و آنها ذریت وی بودند، منشا الهی وی! وقتی که دوباره زنده شد، وی ذریت خویش را دید!

وقتی که وی دوباره به بهشت صعود کرد، نیروی روح القدوس تکان خورد و سه هزار نفر به مسیخیت گرویدند. دوباره این قول در اشعیا به انجام رسید. وقتی عیسی مسیخ از بهشت به زمین می نگریست ، ذریت خویش را می دید. و در سر تا سر کتاب اعمال رسولان هم حک شده است. عیسی مسیح که دوباره زنده شده است از تخت سلطنتش با افتخار به بسیارها که به وی ایمان آورده بودند و ذریت وی شده بودند می نگریست.

و همچنین در طی سالها اینچنین بوده است. عیسی از بهشت به زمین نگریسته است و ذریت خویش را که در سر تا سر دنیا چند برابر شده است را دیده است؛ که نمایانگر به انجام رسیدن پیشگویی پیامبر اشعیا است که "و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب آمده، در ملکوت خدا خواهند نشست" (لوقا ۱۳ : ۲۹).

بله، آن قول میلیونها بار در طی تاریخ و در هر گوشه دنیا به انجام رسیده است.

"آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید".

و وقتی شما به عیسی ایمان بیاورید، وی شما را هم خواهد دید! در همان لحظه که به مسیحیت می گرایید به جمع ذریت وی می پیوندید - بر روی زمین و در بهشت.

"آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید".

چقدر به وجد می آییم وقتی می بینیم که عیسی مسیح چه نمای با شکوه و متبرکی را دیده است - مردان و زنان با نژادها و ملیتهای مختلف به وی ایمان می آورند و برای همیشه به وی ملحق می شوند! بله،

"آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید".

چند شب پیش ،من و خانمم یک دی وی دی بسیار جالب تماشا کردیم. نشان می داد که مسلمانان یکی بعد از دیگری در ایران به عیسی مسیح ملحق می شوند و مسیحی می شوند. یک زن مسلمان در ایران گفت، « من تمام امیدم را از دست داده ام». و سپس به عیسی مسیح ایمان آورد. یک مرد جوانی می گفت، «من نمی خواهم مسلمان باشم». او نیز، مسیحی شد. در حال حاضربیشتر از ۱۵۰۰ سال گذشته ، تعداد بسیار زیادی از مردم در ایران به عیسی مسیح می گرایند! هزاران نفر از جوانان در کشورهای اسلامی جان خود را برای مسیحی شدن به خطر می اندازند! امروزه عیسی مسیح می بیند که « ذریت وی» در میان دنیای مسلمانان چند برابرمی شود! . موعظه های ما به زبان عربی و تارنمای ما به آنجا می رود!

و در آن پیروزی نهایی ، وقتی که عیسی مسیح با شکوه و جلالش می آید تا سلطنتش را بر این دنیا به پا کند، وقتی که دوباره می آید و به عنوان پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان حکومت می کند،

"ذریت او وارث زمین خواهند شد" ( مزامیر ۲۵ : ۱۳).

و " ذریت خویش را خواهد دید"، که از زبان خداوند گفته شده! " عیسی حکمرانی می کند". بخوانید!

عیسی حکمرانی می کند هرجا که خورشید
   سفرهای موفیت آمیزش می رود
قلمرو وی از این ساحل به آن ساحل کشیده شده است،
   تا زمانی که اقمار رو بدر رفتن و نقصان بکنند.
("عیسی حکمفرمایی می کند» نوشته اسحاق واتز، د.د.، ۱۶۷۴ – ۱۷۴۸).

II . دوم ، عمر او دراز خواهد شد!

با توجه به متنمان در اشعیا ۵۳ : ۱۰ می توانیم یک نتیجه دیگر از مرگ عیسی مسیح را ببینیم،

« آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد
     ». ( اشعیا ۵۳: ۱۰).

دومین تاثیری که مرگ عیسی مسیح داشت این بود٬ وقتی که وی بر روی صلیب جان داد ، زندگی اش پایان نپذیرفت بلکه « عمر او دراز خواهد شد». وی مدت زیادی را قبرو بی جان نگذرانید. روز سوم فرا رسید، و عیسی مسیح مفتوح به زندگی بازگردانده شد. وی زنجیرهای آهنین مرگ را پاره کرد و ازقبربیرون آمد تا دیگرنمیرد! « زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می‌کند، برای خدا زیست می‌کند» ( رومیان ۶: ۱۰).

« زیرا می‌دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمی‌میرد و بعد از این موت بر او تسلّطی ندارد» (رومیان ۶: ۹ ).

« سه روز غمگین می گوید». بخوانید!

سه روز غمگین به سرعت فرارسیدند؛
وی با شکوه فراوان دوباره زنده می شود:
فخرو جلال بر سرزنده! حمد خدا را!
حمد خدا را! حمد خدا را! حمد خدا را!
   («نزاع پایان یافته، » ترجمه فرنسیس پات، ۱۸۳۲ - ۱۹۰۹).

«عمر او دراز خواهد شد»،

« لکن وی چون تا به ابد باقی است،... چونکه دائماً زنده است تا شفاعت [ایشان] را بکند» ( عبریان ۷ : ۲۴-۲۵).

اسپورگئون می گوید، از بالا دربهشت به [پایین] و بر بسیاری از ذریتش می نگرد ... ذریت عیسی مسیح به زیادی ستارگان درآسمان و به زیادی ذره های گرد و خاک تابستان هستند» ( س. ح. اسپورگئون، پولپیت تبرنکل متروپولیتن ، انتشارات پیلگریم، چاپ مجدد ۱۹۷۸، جلد ۵۱، ص. ۵۶۵).

« آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد ...».
       ( اشعیا ۵۳: ۱۰).

III . سوم، مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود!

بایستید و تمام متن را با صدای بلند بخوانید، به قسمت آخر متن که با «مسرت» آغاز می شود توجه کنید.

«آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود» ( اشعیا ۵۳: ۱۰).

این سومین نتیجه مرگ عیسی است، « مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود. اسپورگئون می گوید،

بیش از [نوزده] هزار سال از زمانی که وی دوباره زنده شد می گذرد و وی همچنان زنده است؛ و روزهایش پابرجا خواهد ماند تا زمانی که این دنیا پا برجا است، بله و در پایان وقتی که قلمرو پادشاهی اش را به خداوند تسلیم می کند، حتی پدر، عمرش را طولانی خواهد کرد. « آن تخت پادشاهی، اوه ، خداوندا، جاپدانی است» وی پا برجا است، حتی اگر کوهها از بین بروند و حتی تا زمانی که آسمانها مثل لباس کهنه خواهند شد ( اسپورگئون، ایبید.).

«و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود»
       ( اشعیا ۵۳: ۱۰ ).

مسرت، خواسته و هدف خداوند ، « در دست وی میسر خواهد بود». خداوند پدر به عیسی گفت،

« پس‌ می‌گوید: این‌ چیز قلیلی‌ است‌ كه‌ بنده‌ من‌ بشوی‌ تا اسباط‌ یعقوب‌ را برپا كنی‌ و ناجیان‌ اسرائیل‌ را باز آوری‌. بلكه‌ تو را نور امّت‌ها خواهم‌ گردانید و تا اقصای‌ زمین‌ نجات‌ من‌ خواهی‌ بود» (اشعیا ۴۹ :۶ ).

«و امّت‌ها بسوی‌ نور تو و پادشاهان‌ بسوی‌ درخشندگی‌ طلوع‌ تو خواهند آمد...دولت‌ امّت‌ها نزد تو خواهد آمد» ( اشعیا ۶۰ : ۳- ۵).

« اینك‌ بعضی‌ از جای‌ دور خواهند آمد و بعضی‌ از شمال‌ و از مغرب‌ و بعضی‌ از دیار سینیم [ چین]‌» (اشعیا ۴۹ : ‍‍‍۱۲).

«و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود»
      ( اشعیا ۵۳: ۱۰ ).

چند ماه پیش یک ویدیو درباره چین که اثری از صدای شهدا بود تماشا کردیم. در مورد شهادت زندگی یک مرد مسن چینی بنام موسی [ شی] بود. در زمان « انقلاب فرهنگی»، بدلیل تبلیغ دین مسیحیت توسط رژیم کمونیستی دستگیرو به مدت بیست سال زندانی شده بود. در عمق نومیدی بسیار غمگین بود. بعد، گفت که صدای عیسی را در قلبش شنید، « فرزندم، بخشش من برای تو کافی است» برادر شی می گوید که سه بار آنرا در قلبش احساس کرد. وقتی برای سومین باراز آن گفت، به گریه افتاد. « فرزندم، بخشش من برای تو کافی است». وقتی که در باره نجاتش توسط عیسی مسیح در زمان کمونیست صحبت می کرد ، اشک سپاسگزاری چشمانش را پر کرده بود.

سپس ویدیو صحنه هایی از هزاران چینی را نشان داد که در حال پرستش مائو تانگ، دیکتاتور کمونیست که بیشتر از هیتلر آدم کشته است، بودند. وقتی که در ستایش مائو آواز می خواندند به این فکر می کردم که « ما مسیحی ها آنجا خواهیم بود وقتی که شما کمونیستها از بین رفته اید». زمانی که کمونیسم در شرف نابود شدن است، مسیحیت پا برجا خواهد بود چون امروزه با سرعت زیادی در حال گسترش است. «ما آنجا خواهیم بود وقتی که شما از بین رفته اید». این برای تما دنیا صدق می کند. به تمام دشمنان مسیحیت می توانیم با اطمینان بگوییم که ، « ما مسیحی ها آنجا خواهیم بود وقتی که شما کمونیستها از بین رفته اید!» . «و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود»!

ممکن است که امروزه مسیحیان پست و حقیربشمار بیایند. ممکن است که ما امروزه مثل ناجی ما در زمان خودش، مورد تحقیر قرار بگیریم. ولی عیسی مسیح دوباره زنده شده است و «و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود». بنابراین هرچند مسیحیت بورد تحقیرقرار بگیرد ، در نهایت «و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود».

«و فرشته‌ای بنواخت که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که می‌گفتند، سلطنت جهان از آنِ خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالآباد حکمرانی خواهد کرد» .( مکاشفه ۱۱ : ۱۵).

پس، برادران، می بینیم که مرگ عیسی چه چیزی را به انجام رسانید، «و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود». عیسی برای حکومت کردن بر تمام زمین می آید!

عیسی حکمرانی می کند هرجا که خورشید
   سفرهای موفیت آمیزش می رود
قلمرو وی از این ساحل به آن ساحل کشیده شده است،
   تا زمانی که اقمار رو بدر رفتن و نقصان بکنند.
("عیسی حکمفرمایی می کند» نوشته اسحاق واتز، د.د.، ۱۶۷۴ – ۱۷۴۸).

وی دوباره می آید، وی دوباره می آید
   همان عیسی که ازطرف مردمان رد شده بود
وی دوباره می آید، وی دوباره می آید
   با شکوه و افتخاربسیار، وی دوباره می آید!
(«وی دوباره می آید» نوشته مابل جانسون کمپ، ۱۸۷۱ - ۱۹۳۷).

وحالا، تعدادی از شما در همین جمع هستید که فکر می کنید چرا ما اینقدرهیجان زده هستیم. دارید فکرمی کنید که « این افراد بخاطرچه چیزی هیجانزده هستند؟ چرا برای این چیزها کف می زنند؟» مطمئنم تعدادی از شما سالها است که به این کلیسا می آیید و اینچنین فکر می کنید. شما فکر می کنید، « ما قبلا این چیزها را شنیده ایم، چرا باید دوباره بشنویم. چرا اینقدر هیجانزده باشیم؟ چرا اینقدربوجد بیاییم؟ می شود دعوت همیشگی را بگویی و تمام کنی؟» می دانم که اینچنین فکر می کنید. « چرا اینقدر هیجانزده باشیم؟» مرای شما یک معما است. نمی توانید به هیجان برسید!

من کاملا می دانم که شما چه احساسی دارید. ببینید من به بسکتبال علاقه ندارم. به نظذ من بازی بسکتبال اصلا جالب نیست! به نظر من خسته کننده ترین چیز در دنیا است. ولی برای بعضی از شماها خیلی جایب است. چرا این تفاوت وجود دارد؟ تفاوتش بسیار ساده است. شما طرفدار بسکتبال هستید، و من نیستم! به همین سادگی. شما هیجان را احساس می کنید ولی من نه. من راجع به دلایل تفاوت احساسمان صحبت نمی کنم. یک چیزی درزندگی شما وجود دارد که باعث می شود موقع تماشای بازی لیکرز به وجد بیایید. من نمی توانم در این مورد به شما ملحق بشوم. باید دنیای من و طبیعت به کلی عوض بشود تا بتوانم مانند شما فکر کنم.

پیروزی عیسی هم به همین ترتیب است. ما می توانیم درباره زندگی دوباره عیسی و بازگشتش به دنیا هیجانزده بشویم. شما نمی توانید این هیجان را احساس کنید. ما طرفداران عیسی هستسم و شما نیستید! باید طبیعت شما بکلی عوض بشود تا احساس ما را نسبت به پیروزی عیسی مسیح داشته باشید. کتاب مقدس در این باره می گوید، « امّا انسان نفسانی امور روح خدا را نمی‌پذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمی‌تواند فهمید زیرا حکم آنها از روح می‌شود» (‌اول قرنطیان ۲ : ۱۴).از آنجاییکه شما « انسان نفسانی» هستید، پیروزی عیسی برای شما مهم نیست. نمی توانید رابی آن به وجد بیایید. باید طبیعت شما بکلی عوض بشود تا احساس ما را نسبت به پیروزی عیسی مسیح داشته باشید! باید به مسیحیت بگرایی تا بتوانید چنین احساسی داشته باشید!

می دانید که باید احساس ما را داشته باشید ولی نمی توانید خودتان را مجبور کنید که چنین احساسی نسبت به پیروزی عیسی داشته باشید! باید اینچنین احساس کنید ولی نمی توانید هر چقدر هم که سعی کنید. این همان معنی محکوم به گناه بودن است!

شما باید به عیسی مسیح روی بیاورید و بگویید، « خداوندا! من نمی توانم کسی باشم که تو می خواهی! من گمراه شده ام! من نا کامل هستم. تمی توانم خودم را تغییر بدهم! عیسی، من را نجات بده!» و وقتی چنین احساسی دارید، بسیار به نجات یافتن نزدیک شده اید. اعتراف به گناهان قبل از گراییدن به مسیحیت می آید!

من آن کسانی که هنوز به مسیحیت نگرویده اند، ما با شما ادعا می کنیم که به عیسی مسیح ایمان بیاورید. ما شما را تشویق می کنیم که گناهانتان را با خون وی پاک کنید. ما شما را ترغیب می کنیم که با ما بیایید و به هر قیمتی به عیسی مسیح بگرایید! ما درطرف برنده هستیم، «و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود». بنابراین من شما را ترغیب می کنم که به عیسی مسیح ایمان بیاورید، به مسیحیت بگرایید، در طرف برنده قرار بگیرید!

بیایید، بعد، به این سرزمین مقدس ملحق شوید،
   و به شکوه برسید،
و در آن سرزمین الهی اقمت بگزینید،
   جایی که خوشحالی های نا متناهی در جریان است،
فقط به وی اعتماد کنید، فقط به وی اعتماد کنید،
   حالا فقط به وی اعتماد کنید.
وی شما را نجات می دهد ،وی شما را نجات می دهد ،
   [عیسی] شما را نجات می دهد.
(«فقط به وی اعتماد کنید» نوشته جان ح. استاکتون، ۱۸۱۳ - ۱۸۷۷).

آن سرود را دوباره بخوانید. موقعی که داریم «فقط به وی اعتماد کنید» را می خوانیم ، اگرهنوز نجات نیافته اید من از شما می خواهم که به انتهای سالن بروید. دکتر کگن شما را به یک اتاق دیگر می برد که بتوانیم با هم صحبت و دعا کنیم. همین حالا که آواز می خوانیم بروید.

فقط به وی اعتماد کنید، فقط به وی اعتماد کنید،
   حالا فقط به وی اعتماد کنید.
وی شما را نجات می دهد ،وی شما را نجات می دهد ،
   حالا وی شما را نجات می دهد.

آقای لی لطفا باری کسانی که پاسخ دادند دعا کنید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

خواندن از روی کتاب مقدس توسط دکتر کریتون ل. چن: اشعیا ۵۳: ۱- ۱۰.
تک خوانی قبل از موعظه توسط آقای بنجامین کینسد گریفیث:
«نزاع پایان یاففته» ( «ترجمه فرانسیس پات» ، ۱۸۳۲ - ۱۹۰۹).

طرح کلی

پیروزی ناجی

(موعظه شماره ۱۲ درباره اشعیا ۵۳)

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

«آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود» ( اشعیا ۵۳: ۱۰).

I.   اول ، آنگاه‌ ذریت‌ خود را خواهد دید، اشعیا ۵۳: ۱۰ الف؛ لوقا ۱۳: ۲۹؛
مزامیر ۲۵: ۱۳؛ اول قرنطیان ۱۵: ۵-۸ ؛ اول یوحنا ۱:۱؛
یوحنا ۲۰: ۱۹-۲۰.

II.  دوم ، عمر او دراز خواهد شد ، اشعیا ۵۳: ۱۰ ب ؛ رومیان ۶ :۱۰ ، ۹ ؛
 عبریان ۷ : ۲۴، ۲۵

III. سوم، مسرّت‌ خداوند در دست‌ او میسّر خواهد بود ، اشعیا ۵۳: ۱۰ پ؛ ۴۹ :۶ ؛
۶۰: ۳؛ ۴۹ :۱۲ ؛ مکاشفه ۱۱ ۱۵ ؛ اول قرنطیان ۲: ۱۴.