Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

عیسی - پذیرفته نشده از طرف بسیاری از افراد

(موعظه شماره سه درباره اشعیا ۵۳)
CHRIST – REJECTED BY THE MASSES
(SERMON NUMBER 3 ON ISAIAH 53)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
صبح روز ۱۰ مارس ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 3, 2013

« كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی میباشد. و چون او را مینگریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم » ( اشعیا ۵۳: ۱-۲).

پیامبر اشعیا گفت که تعدلد کمی از مردم پیام وی را در مورد رنج بنده خدا باور می کنند، و لطف وی شامل معدود کسانی می شود . یوحنای رسول از اشعیا ۵۳:۱ برای توضیح ناباوری بیشتر یهودیان در زمان عیسی نقل می کند.

"و با اینکه پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود، بدو ایمان نیاوردند. تا کلامی که اشعیا نبی گفت به اتمام رسد، ای خداوند کیست که خبر ما را باور کرد و بازوی خداوند به کِه آشکار گردید؟" ( یوحنا ۱۲:۳۷-۳۸) .

پولس هم ۳۰ سال قبل از بازگشت عیسی به بهشت وقتی که می خواست نشان بدهد که تعداد بیشتری از غیر یهودیان در مقایسه با یهودیان به عیسی مسیح پاسخ مثبت می دهند، از این آیه نقل کرد. پولس گفت:

« زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند... لکن همه بشارت را گوش نگرفتند زیرا اشعیا میگوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟» ( رومیان ۱۰: ۱۲و ۱۶).

عیسی مسیح خودش نیز همین را به ما گفت. او گفت که تعداد کسانی که به وی ایمان می آورند محدود خواهد بود،

« زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مؤدّی به حیات است و یابندگان آن کماند» ( متی ۷:۱۴).

عیسی هم منظورش را به همان شکل بیان کرد وقتی گفت،

« جدّ و جهد کنید تا از درِ تنگ داخل شوید. زیرا که به شما میگویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست» ( لوقا ۱۳:۲۴).

مردم دنیا معمولاْ فکر می کنند که تقریباْ همه به بهشت خواهند رفت. ولی عیسی کاملاْ برعکس آن را گفت،

« یابندگان آن کماند» ( متی ۷:۱۴).

«زیرا که به شما میگویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست» ( لوقا ۱۳:۲۴).

آن واقعیت تلخ در فریاد و زجه تاسف بار پیامبر اشعیا منعکس شده است،

« كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟» (اشعیا ۵۳:۱).

ممکن از خودمان بپرسیم چرا اینچنین است. یهودی ها به دنبال یک ناجی قدرتمند و بزرگ ، یک پادشاه با شکوه و ثروتمند بودند و در حالیکه غیر یهودی ها اصلاْ به دنبال ناجی نبودند! بنابراین می بینیم که بشر در کل انتظار این را نداشت که عیسی مسیح به شکل یک بنده رنج کشیده بیاید و برای دادن تاوان گناهان ما بر روی صلیب جان بدهد.

در باب هشتم اعمال رسولان می بینیم که شمعون چشمش به این وقایع به کوری رو حانیون و فریسیان دین یهود بود. او در حال خواندن باب پنجاه و سه اشعیا بود که فیلیپس به کالسکه در حال حرکتش رسید.

« فیلپُّس پیش دویده، شنید که اشعیای نبی را مطالعه میکند. گفت، آیا میفهمی آنچه را میخوانی؟ گفت، چگونه میتوانم؟ مگر آنکه کسی مرا هدایت کند. و از فیلپُّس خواهش نمود که سوار شده، با او بنشیند.» ( اعمال رسولان ۸: ۳۰-۳۱).

این مرد آفریقایی به دین یهودیت گرویده بود و به طور مشهود با عهد عتیق آشنایی داشت ولی چشمش در مورد این متن به نابینایی متن اصلی یهودی آن بود.

به نظر می رسد که همه می توانند از ایم متن بفهمند که وقتی بشارت دهنده آمد، ثروتمند و مشهور نخواهد بود . او با شکوه از نوع جسمانی نخواهد بود بلکه به عنوان « مردی که با تاسف و حزن و اندوه » می آید و « مورد تحقیر قرار می گیرد و از طرف دیگران پذیرفته نمی شود» . با اینکه واقعیتش به صورت واضح در کتاب مقدس نوشته شده بود،

« به نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او را نپذیرفتند» ( یوحنا ۱:۱۱).

مردم اسرائیل به طور کلی عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول نکردند با وجود اینکه آمدن وی به طور واضح در کتاب مقدس پیشبینی شده بود. و پیامبر دلیل نپذیرفتن وی را در آیه دوم بیان می کند،

« زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی میباشد. و چون او را مینگریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم » ( اشعیا ۵۳:۲).

ولی ما نباید یهودیانی که او را نپذیرفتد بیشتر از غیر یهودیانی که او را نپذیرفتند داوری کنیم. اسپرگئون می گوید،

به خاطر داشته باشید که هر چیزی که برای یهودیان صدق می کند ، به طور مساوی برای غیر یهودیان هم صدق می کند. بشارت مسیح ساده ترین چیز در این دنیا است ،ولی کسی آنرا نمی فهمد تا وقتی که توسط خداوند تدریس بشود... گناه برای نژاد بشریت یک نا توانی برای مسائل معنوی به بار آورده است ... شما را چه می شود؟ شما هم کور هستید؟ آه ، اگر هستید ،امیدوارم که خداوند شما را در راه ایمان آوردن به عیسی مسیح راهنما یی کند ( س. ح. اسپورگئون ، « یک ریشه در زمین خشک» ، پولپیت پرستشگاه اصلی ، انتشارات پیلگریم، چاپ مجدد ۱۹۷۱ ، جلد هجدهم ، صفحات ۵۶۵-۵۶۶).

حالا به متنمان در آیه دوم بر می گردیم و سه دلیلی را که به خاطر آنها عیسی پذیرفته نشد بررسی می کنیم. آیه شماره دو را با صدای بلند بخوانید،

« زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی میباشد. و چون او را مینگریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم » ( اشعیا ۵۳:۲).

I. اول ، عیسی پذیرفته نشد چون وی در چشم مردم مانند یک نهال و طفل رضیع به نظر آمد.

تعداد محدودی به آن دلیل به عیسی ایمان آوردند.

"زیرا به حضور وی مثل نهال ... " (اشعیا ۵۳:۲)

یا، همانطور که دکتر گیل می گوید، " به عنوان یک طفل رضیع و یا نهال ، همانطور که از کلمه معلوم است از درخت می روید ... بدون اینکه به مراقبت خواسی نیاز داشته باشد؛ و معنی که از آن برداشت می شود نشان می دهد که چگونه عیسی درهنگامی که بدنیا آمد در ظاهر خوار بود؛ به همین دلیل بود که یهودیان او را نپذیرفتند و خوار شمردند". ( جان گیل ، د.ی.، تفسیر عهد عتیق، برر استاندارد بپتیست ، ۱۹۸۹ ، جلد یک، صفحات ۳۱۰ – ۳۱۱).

"زیرا به حضور وی مثل نهال ... " (اشعیا ۵۳:۲)

این به آن معنی است که عیسی « مورد توجه» خداوند پدرکه به او قدرت و استقامت داد به دنیا آمد و بزرگ شد. با این وجود دکتر یانگ می گوید، " برای بشر ، بنده [ عیسی] مانند یک نهال بود .... مردم نهال را قطع کردند ، چون جان را از درخت گرفتند و در چشم مردم این مثل کنده شدن است" ( دکتر ادوارد ج. یانگ ، کتاب اشعیا ، ویلیام ب. انتشارات کمپانی اردمنز، ۱۹۷۲، جلد ۳ ، صفحات ۳۴۱- ۳۴۲).

آیا این دقیقاْ دلیلی نبود که به خاطر آن روحانیون و فریسیان می خواستند از دست عیسی راحت بشوند؟ آنها گفتند،

« اگر او را چنین واگذاریم، همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده، جا و قوم ما را خواهند گرفت» ( یوحنا ۱۱:۴۸).

"مردم نهال را قطع کردند ، چون جان را از درخت گرفتند و در چشم مردم این مثل کنده شدن است" ( یانگ، ایبید. ). آنها می ترسیدند که اگر به او ایمان بیاورند ، هویتشان را به عنوان قوم یهود از بین برود. به عنوان " یک نهال"، یک طفل رضیع ، آنها می ترسیدند که او " جان را از درخت " ملتشان بگیرد.

آیا این همان علتی نیست که شما او را رد کردید؟ در موردش عمیقاْ فکر کنید! آیا این درباره شما هم صحت ندارد - که اگر به او ایمان بیاورید - می ترسید که چیزی را که برای شما اهمیت زیادی دارد از دست بدهید ؟ آیا درست نیست که شما هم فکر می کنید که عیسی « جان را از درخت می گیرد» و چیزی که برای شما اهمیت دارد را می بلعد؟

من از دکتر کگن خواستم که یک کپی از مقاله ای که در انتشارات شب شنبه اکتبر ۱۹۲۹ چاپ شده بود برای من بگیرد. آن یک مصاحبه با یک فیزیکدان برجسته ، آلبرت انیشتن بود. مصاحبه کننده از او پرسید، " آیا وجود تاریخی عیسی را قبول دارید؟" انیشتن گفت ، " بدون شک . هیچکس نمی تواند انجیل را بخواند و حضورعیسی مسیح را درک نکند. شخصیت وی در هر کلمه می تپد. هیچ افسانه ای با چنین زندگی اجین نشده است"( انتشارات شب شنبه ، ۲۶ اکتبر ۱۹۲۹، صفحه ۱۱۷). انیشتن با نظر والایی به عیسی مسیح می نگریست. به همین سادگی. شما باید بعضی از چیزها را برای مسیحی واقعی شدن از دست بدهید.

من دروغ می گویم اگر غیر این را به شما بگویم. اگر من به شما بگویم که می توانید به مسیحیت بگرایید و چیزی را از دست ندهید، در اصل به دروغ به شما موعظه کرده ام. البته که گرویدن به عیسی خرج دارد! خرجش زندگی شماست! عیسی مسیح چطور می توانست ساده تر از این به شما بگوید؟ او گفت،

" پس مردم را با شاگردان خود خوانده، گفت، هر که خواهد از عقب من آید، خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته، مرا متابعت نماید. زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هلاک سازد؛ و هر که جان خود را بجهت من و انجیل بر باد دهد آن را برهاند. زیراکه شخص را چه سود دارد هر گاه تمام دنیا را ببرد و نَفْس خود را ببازد؟ یا آنکه آدمی چه چیز را به عوض جان خود بدهد؟" ( مرقس ۸:۳۴-۳۷).

این خیلی ساده است ، مگر نه؟ برای اینکه به عیسی ایمان بیاورید ، باید منیت را کنار بگذارید ، باید نظرات ، برنامه ها و جاه طلبی های خود را کنار بگذارید. باید خود را تسلیم وی بکنید. این معنی اعتماد به خدا است. شما به وی اعتماد می کنید نه به خویش. تسلیم او می شوید- نه تسلیم برنامه ها و نظرات خویش - شما زندگی خود را با دادن به او " از دست می دهید". شما نجات ابدی می یابید در صورتیکه زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کنید.

بنابراین کلمه " نهال" ترجمه شده نشان دهنده این است که عیسی در چشم خداوند زندگی دهنده است. ولی در چشم بشر زندگی گیرنده است ، پس بیشتر مردم او را نمی پذیرند. آنها نمی خواهند که زندگیشان گرفته شود! آنها می ترسند زندگیشان را به دست وی بسپراند و به او اجازه هدایت کردن زندگیشان را بدهند.

II. دوم ، عیسی پذیرفته نشد چون او به شکل یک گیاه روییده از زمین خشک به نظر مردم آمد.

" زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید... " ( اشعیا ۵۳:۲).

وقت من تقریباْ تمام شده به خاطر اینکه در مورد اول زیاد صحبت کردم. ولی به راحتی می توانیم ببینیم که چطور عیسی به شکل « ریشه از زمین خشک» رویید. دکتر یانگ می گوید،

منظور از زمین خشک ، جای پستی است که بنده خدا ( عیسی) در آنجا ظاهر شد. این نشان دهنده شزایط سخت و طاقت فرسایی است که عیسی در آن زندگی می کرد... ریشه در زمین خشک به سختی می تواند با زندگی دست و پنجه نرم کند ( یانگ ، ایبید. ، صفحه ۳۴۲).

این پیش بینی بیانگر فقر زمانی است که عیسی در آن به دنیا آمد. پدر نا تنی اش فقط یک نجار بود. مادرش مریم یک دختر باکره فقیر بود. او در اسطبل به دنیا آمد و فقیر بزرگ شد، « مثل یک ریشه در زمین خشک» . او در بین فقرا و افراد حقیر زندگی اش را به سامان رسانید. حواریونش کسانی جز ماهیگیران نبودند. او توسط پادشاه هرود ، حاکم رومیان ، پیلاطس ، پذیرفته نشد.اوبه عنوان « ریشه در زمین خشک » مورد قبول منشیان مصری و فریسیان هم قرار نگرفت. آنها او را تازیانه زدند و سپس دستها و پاهایش را با میخ بر روی صلیب کوبیدند. جسدش را در یک قبری که به عاریه گرفته شده بود گذاشتند. تمام زندگی اش بر روی زمین ، رنجش و مردنش به شکل " یک ریشه در زمین خشک" بود. اما خدا را شکر که او در روز سوم " به عنوان یک ریشه درزمین خشک" زنده شد! مانند نهالی که بعد از یک باران غیر منتظره جوانه بزند ، عیسی شکوفا شد و زنده شد، " به عنوان یک ریشه درزمین خشک". تسبیح!

با این وجود، بیشتر مردم به او ایمان ندارند. از او به عنوان " زندگی گیرنده" و " یک یهودی کشته شده" یاد می کنند.

" كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی میباشد. و چون او را مینگریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم" ( اشعیا ۵۳: ۱-۲).

III. سوم ، عیسی پذیرفته نشد چون او را نه صورتی و نه جمالی بود و چون او را مینگریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم.

لطفاْ بایستید و آیه شماره دو را با صدای بلند بخوانید.

" زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی میباشد. و چون او را مینگریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم " ( اشعیا ۵۳: ۲).

حالا می توانید بنشینید.

عیسی « نه صورتی و نه جمالی» ، هیچ نشانی از شکوه و جلال نمایان نبود. دکتر یانگ می گوید، « وقتی ما بنده خدا [ عیسی ] را می بینیم هیچ زیبایی که ما را به اشتیاق بیاورد نمی بینیم. به زبان دیگر ما بر اساس شکل ظاهری وی قضاوت می کنیم که اصلاْ درست و دقیق نیست. یک نمای غمگین است. بنده خدا [ عیسی ] در بین همشهریهای خودش سکنی گزید ، و ورای شکل ظاهری اش ، چشم بینا باید شکوه اصلی را می دید ؛ ولی با نگاه کردن به شکل ظاهری اش ، مردم اسرائیل هیچ چیزی که به چشمشان خوش بیاید ندیدند ... ظاهر بنده خدا [ عیسی] به نحوی بود که مردم ازجنبه اشتباهی به وی نگریستند و به طورکامل او را به طرز کاملاْ اشتباهی قضاوت کردند » ( یانگ ، ایبید. ).

عیسی در ظاهر هیچ زیبایی و شکوهی ندارد که نظر دنیا را به خود جلب کند. او چیزهایی را که نظر بیشتر مردم را جلب می کند ، تقدیم نمی کند. او موفقیت ، شهرت ، پول و ثروت و یا خوشی های دنیوی تقدیم نمی کند. کاملاْ برعکس . در ابتدای این موعظه ، اقای پورودهم یک قسمتس از کتاب مقدس را برای ما خواند که به ما می گوید عیسی چه چیزی به ما تقدیم می کند.

" پس مردم را با شاگردان خود خوانده، گفت، هر که خواهد از عقب من آید، خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته، مرا متابعت نماید. زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هلاک سازد؛ و هر که جان خود را بجهت من و انجیل بر باد دهد آن را برهاند. زیراکه شخص را چه سود دارد هر گاه تمام دنیا را ببرد و نَفْس خود را ببازد؟ یا آنکه آدمی چه چیز را به عوض جان خود بدهد؟" ( مرقس ۸:۳۴-۳۷).

عیسی از خود بیخود شدن را تقدیم ما می کند. عیسی از دست دادن کنترل بر زندگی شخصیمان و سرنوشتمان را به ما تقدیم می کند. عیسی رستگاری روح را تقدیم می کند، بخشش گناهانمان و زندگی جاودانه را تقدیم می کند. این چیزها ملموس نیستند ، چیزهایی که قابل لمس کردن و دیدن توسط حواس پنجگانه بشر نیستند، چیزهایی که طبیعت معنوی دارند. به همین دلیل عیسی توسط کسانی که چشم دلشان باز نشده بود پذیرفته نشد.

« امّا انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید زیرا حکم آنها از روح میشود» ( اول قرنتیان ۲:۱۴).

ولی امروز صبح حدس می زنم که شاید خداوند دارد با شما سخن می گوید. شاید به شما می گوید، « با وجود آنکه منظری ندارد كه مشتاق او باشیم، اما من تو را به سمت او سوق می دهم. آیا تا بحال همچین حسی را در قلب خود احساس کرده اید؟ آیا تا به حا احساس کرده اید که دنیا چیزی بجز خوشی های زود گذر تقدیم شما نمی کند؟ آیا تا بحال راجع به روحتان فکر کرده اید؟ ایا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که اگر عیسی گناهانتان را با خونش پاک نکند ، تا ابد در کجا خواهید بود ؟ آیا تا بحال به این موضوع ها فکر کرده اید؟ و اگر فکر کرده اید ، آیا به او ایمان می آورید؟ به کسی که « و را نه صورتی و نه جمالی میباشد. و چون او را مینگریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم» ( اشعیا ۵۳: ۲). آیا در برابرعیسی نذره زانو می زنید و با تمام قلبتان به او اعتماد می کنید؟ من دعا می کنم که این کار را بکنید.

حالا بیایید با هم بایستیم وقتی که آقای گریفیث می آید و دو بند از سرودی که قبلاْ برای ما خواند را می خواند.

دنیا را از من بگیر ، ولی عیسی را به من بده ، تمام خوشی از آن اوست بجز نام او؛ اما عشقش همیشگی ا ست ، در تمام سالهای ابدی

دنیا را از من بگیر ، ولی عیسی را به من بده، به صلیبش اطمینان می کنم؛
تا وقتی که با چشمهای بینا و به طور واضح ، رو در رو خداوندا می بینم.
آه ، عمق و عظمت رحمت را! آه ، عمق و عظمت عشق را!
   (« دنیا را از من بگیر ، ولی عیسی را به من بده» نوشته فنی ج. کرازبی، ۱۸۲۰- ۱۹۱۵).

اگر خداوند به قلب شما أمده است ، و شما آماده هستید که خوشی های دنیوی را پشت سر بگذارید و آماده پذیرفتن عیسی مسیح هستید و می خواهید که گناهانتان با خون وی پاک بشود ، اگر می خواهید با ما در این باره صحبت کنید ، لطفاْ همین حالا به پشت سالن بروید. دکتر کگن شما را به یک جای خلوت می برد که بتوانیم با هم صحبت کنیم . دعا می کنم که به عیسی ایمان بیاورید و نجات یابید . دکتر کگن ، لطفاْ برای کسانی که جواب دادند دعا کنید. آمین

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیه ای که توسط آبل پرودهم قبل از موعظه خوانده شد از مرقس ۸: ۳۴-۳۷.
تک خوانی قبل از موعظه توسط آقای بنجامین کینسد گریفیث:
« دنیا را از من بگیر ، ولی عیسی را به من بده»
( نوشته فنی . ج. کرازبی ، ۱۸۲۰ - ۱۹۱۵).

طرح کلی

عیسی - پذیرفته نشده از طرف بسیاری از افراد

( موعظه شماره سه درباره اشعیا ۵۳)

دکتر ر. ل. هایمرز

« كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشك خواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی میباشد. و چون او را مینگریم منظری ندارد كه مشتاق او باشیم » ( اشعیا ۵۳: ۱-۲).

( یوحنا ۱۲:۳۷ ؛ رومیان ۱۰:۱۲ ، ۱۶ ؛ متی ۷:۱۴؛ لوقا ۱۳:۲۴ ؛
اعمال رسولان ۸:۳۰-۳۱ ؛ یوحنا ۱:۱۱).

I.   اول ، عیسی پذیرفته نشد چون در چشم مردم مانند یک نهال و طفل رضیع به نظر
 آمد، اشعیا ۵۳:۲آ ؛ یوحنا ۱۱:۴۸ ؛ مرقس ۸:۳۴-۳۷.

II.  دوم ، عیسی پذیرفته نشد چون او به شکل یک گیاه روییده از زمین خشک به نظر
 مردم آمد، اشعیا ۵۳:۲ ب

III. سوم ، عیسی پذیرفته نشد چون او را نه صورتی و نه جمالی بود و چون او را مینگریم
 منظری ندارد كه مشتاق او باشیم، اشعیا ۵۳:۲ س ؛ مرقس ۸:۳۴-۳۷ ؛
 اول قرنتیان ۲:۱۴.