Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

خبر پذیرفته نشده

(موعظه شماره دو درباره اشعیا ۵۳)
THE REJECTED REPORT
(SERMON NUMBER 2 ON ISAIAH 53)
(
Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
صبح روز 3 مارس ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 3, 2013

« كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟» (اشعیا ۵۳:۱).

پیامبر اشعیا درباره مژده مسیح می گوید. یکشنبه گذشته درباره سه آیه آخر باب ۵۲ صحبت کردم. سه آیه ای که که در آن درباره رنج عیسی بود ، عیسی که نظر او از مردمان و صورت او از بنیآدم بیشتر تباه گردیده بود" (اشعیا ۵۲:۱۴). این چهره عیسی است کتک خورده و مصلوب شده به خاطر گناهان ما و سپس زنده شده و « به ترفیع و جلال » رسیده ( اشعیا ۵۲:۱۳). ولی حالا در متن می بینیم که پیامبر از اینکه فقط معدود کسانی آن مژده را باور می کنند در پشیمانی بسر می برد.

دکتر ادوارد یانگ که یک دانشمند متخصص عهد عتیق و همکلاسی پیشوای روحانی قدیمی من دکتر تیموتی لین بود، در این باره می گوید:

"كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ "

دکتر یانگ " می گوید که این دراصل علامت تعجب است به جای علامت سوال. این سوال نیست و به دنبال جواب منفی نیز نمی باشد بلکه علامت تعجب توجه کسانی را ایمان آورده اند ( هرچند تعداد محدودی) را جلب می کند. ...پیامبر نماینده مردمش می باشد که با وحشت از اینکه تعداد معدودی ایمان آورده اند صحبت می کند"( دکتر ادوارد یانگ . کتاب اشعیا ، انتشارات کمپانی ویلیام ب. اردمنز ، ۱۹۷۲ ، چاپ ۳ ، صفحه ۲۴۰).

" كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ "

کلمه « گزارش» یعنی « خبری که اعلان شده». لوتر آنرا « موعظه ما» ترجمه کرده است ( یانگ، ایبید). «کیست که خبر مارا تصدیق نموده است؟». توضیح متقارن در این متن این است « و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟». « ساعد خداوند» مبین قدرت خداوند است. چه کسی موعظه های ما را باور کرده است؟ و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ کیست که قدرت خداوند بر او منکشف شده باشد؟

« كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ » (اشعیا ۵۳:۱).

این متن نشان می دهد که شما اول باید به موعظه کردن خبر خوش ایمان بیاورید و سپس با قدرت خدا به مسیحیت بگرایید. و سوال پیامبر نشان می دهد که تعداد معدودی از افراد ایمان می آورند و به مسیحیت می گرایند.

" كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ " (اشعیا ۵۳:۱).

I. اول ، معدود کسانی ایمان آوردند و در زمان خدمت عیسی بر روی زمین به مسیحیت گرویدند.

عیسی بر سر قبر ایلعازر رفت. این مرد چهار روز بود که فوت شده بود. عیسی به آنها گفت " سنگ را کنار بزنید "( یوحنا ۱۱:۳۹) خواهرایلعازر می خواست جلوی او را بگیرد . او گفت "حالا دیگر متعفن شده، چون چهار روز است که او را دفن کرده ایم" (ایبید.) ولی آنها از عیسی پیروی کردند و سنگ را کنار زدند. و سپس عیسی" چون این را گفت، به آواز بلند ندا کرد، ای ایلعازر، بیرون بیا. در حال آن مرده دست و پای به کفن بسته بیرون آمد و روی او به دستمالی پیچیده بود. عیسی بدیشان گفت، او را باز کنید و بگذارید برود" ( یوحنا ۱۱:۴۳-۴).

« پس رؤسای کَهَنَه و فریسیان شورا نموده، گفتند، چه کنیم زیرا که این مرد، معجزات بسیار مینماید؟» . ( یوحنا ۱۱:۴۷).

وقتی که آنها معجزه های بسیار عیسی را دیدند ، به وحشت افتادند که مردمتن عادی به جای پیروی از آنها ، از عیسی پیروی کنند.

«و ازهمان روز شورا کردند که او را بکشند » ( یوحنا ۱۱:۵۳ ).

کشیشان و فریسیان شروع به برگزار کردن جلسات مختلف شدند تا بهترین راه را برای نابود کردن ، " کشتن عیسی" پیدا کنند. حواری یوحنا می گوید:

" و با اینکه پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود، بدو ایمان نیاوردند. تا کلامی که اشعیا نبی گفت به اتمام رسد، ای خداوند کیست که خبر ما را باور کرد و بازوی خداوند به کِه آشکار گردید؟" ( یوحنا ۱۲:۳۷-۳۸).

آنها عیسی را دیدن که چگونه پنج هزار نفر را غذا داد. آنها دیدند که چگونه او جذامی ها را شفا داد و کورها را بینا نمود. او را دیدند که چگونه شیطان را از بدن بعضی ها جدا کرد و مفلوجین را شفا بخشید. او را دیدند که پسر یک زن بیوه را زنده کرد. آنها نه تنها او را دیدند که آب را به شراب تبدیل کرد بلکه شنیدند.

«و عیسی در همهٔ شهرها و دهات گشته، درکنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه مینمود و هر مرض و رنج مردم را شفا میداد» ( متی ۹:۳۵).

حتی وقتی که او ایلعازر را زنده کرد ، « از آن روز به بعد سران قوم یهود توطئه چیدند تا عیسی را به قتل رسانند» ( یوحنا ۱۱:۵۳).

« و عیسی در همهٔ شهرها و دهات گشته، درکنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه مینمود و هر مرض و رنج مردم را شفا میداد» ( متی ۹:۳۵).

بله فقط معدود کسانی در زمان خدمت عیسی بر روی زمین به وی ایمان آوردند و به مسیحیت گرویدند.

II . دوم، معدود کسانی در زمان رسولان ایمان آوردند.

لطفاْ کتاب مقدستان را باز کنید و بایستید تا با هم از روی رومیان ۱۰:۱۱-۱۶ بخوانیم:

«و کتاب میگوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند. زیرا هر که نام خداوند را پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردهاند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدهاند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ بخواند نجات خواهد یافت. و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که چه زیبا است پایهای آنانی که به سلامتی بشارت میدهند و به چیزهای نیکو مژده میدهند. لکن همه بشارت را گوش نگرفتند زیرا اشعیا میگوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟» ( رومیان ۱۰:۱۱-۱۶).

لطفاْ بنشینید

توجه کنید که کتاب مقدس در باب ۱۲ چه می گوید:

" زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند" ( رومیان ۱۰:۱۲).

این توسط پولس در حدود سی سال بعد از معراج عیسی به بهشت نوشته شده است. پس پولس رومیان را در زمان آخرین قسمت اعمال رسولان نوشت. او روی سخنش به یهودیان و غیریهودیان است ، در حالیکه عیسی روی سخنش بیشتر به یهودیان بود. پولس می گوید ، « هیچ تفاوتی بین یهودیان و یونانیان وجود ندارد» . همه مردم به عیسی محتاجند!

پولس همان چیزی را به مخاطبین غیر یهودی گفت که عیسی به نقل از اشعیا ۵۳:۱ گفته بود ، او نیز از آن بیم داشت که فقط تعداد کمی از غیر یهودیان ایمان بیاورند - ازاشعیا ۵۳:۱ نقل کرد تا بگوید که پیامبر اشعیا بیان کرد که بیشتر غیر یهودیان به میزان خیلی ناچیزی علاقه مند تر از یهودیان به انجیل هستند. پولس این را به نقل از شکایت اشعیا گنت که نشان دهد:

« كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ » (اشعیا ۵۳:۱)

غیر یهودیان در مقایسه با یهودیان نسبت به انجیل روشنفکر تر بودند. حتی اگر در زمان پولس و دیگر حواریون تعداد غیر یهودیانی که به عیسی ایمان آوردند کم بود. همانطور که در اعمال رسولا می بینیم ، در زمان حواریون احیاهای زیادی صورت گرفت ولی این احیاها هر چند بسیار، تعداد کمی از غیر یهودیان را به رستگاری رسانید. تبلیغ مسیحیت حنی در زمان رومیان بسیار دشوار بود!

هم عیسی مسیح و هم حواریون تعدلد کمی را دیدند که به مسیحیت گرویدند. بنابراین مسیحیان در قرن اول معدود بودند و در نتیجه تعداد مسیحیانی که مورد آزار قرار می گفتند نیز محدود بود. پس هم پولس و هم یوحنا برای توضیح سرسختی بیشتر مردم نسبت به بشارت مسیح از کتاب مقدس نقل می کنند- آنها می خواهند توضیح بدهند چرا کسانی که موعظه آنها را شنیدند ، آشکار باقی ماندند.

« كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ » (اشعیا ۵۳:۱)

این در تاریخ مسیحیت واقعیت داشته است. همیشه در هر زمان تعداد کمی از افراد به انجیل ایمان آورده اند و به طور واقعی به مسیحین گرویده اند. این در حال حاضر هم صدق می کند. چیزی عوض نشده است. با این تفاصیل به قسمت آخر بحثمان می رسیم.

III. تعداد کمی ایمان دارند و امروزه به مسیحیت گرویده اند.

در زمان خودمان اغلب با واقعیت تاسف پیامبر اشعیا در آن سوال مواجه می شویم،

« كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟ » (اشعیا ۵۳:۱)

باید با اندوه بگوییم که امروزه تعداد محدودی از مردم به بشارت عیسی مسیح ایمان دارند و تعداد کمی نجات یافته اند. بیشتر شما می دانید تعداد کمی از افرادی که بی کلیسا می آورید ، به مسیحیت می گرایند. من در این باره به سه نکته اشاره می کنم:

(١)   اول ، در کدام قسمت کتاب مقدس گفته شده که بیشتر مردم نجات خواهند یافت؟ هیچ جا. در واقع ، عیسی چیزی برخلاف آن بیان کرد. او گفت،

"از درِ تنگ داخل شوید. زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مُؤَدّی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل میشوند بسیارند . زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مؤدّی به حیات است و یابندگان آن کماند" ( متی ۷:۱۳-۱۴).

محدود خواهند بود کسانی که آنرا پیدا خواهند کرد. ما همیشه باید این را در خاطر داشته باشیم هر وقت که تلاشمان در تبلیغ دین مسیحیت به آن اندازه که امیدوار بودیم نتیجه نداد.


و سپس ، دومین نکته ای که اشاره می کنم ، این است.

(۲)   انگیزه ما برای تبلیغ دین مسیحیت بر اساس تعداد کسانی که به دین مسیحیت می گرایند بنا نشده است. چه تعداد کم و چه زیاد باشد ، چشمان ما نباید به دنبال تعداد باشد. انگیزه ما بر اساس اطاعت از خدا بنا شده است. زمانی که تبلیغ دین مسیح را می کنیم ، باید چشمانمان فقط بر روی خدا و اطاعت از فرمان خدا باشد ؛ وقتی تبلیغ دین مسیحیت را می کنیم ، چشمانمان باید فقط بر روی خدا ،اطاعطمان فقط باید از خدا باشد !عیسی به ما گفت،

" پس بدیشان گفت، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید" ( لوقا ۱۶:۱۵).

این چیزی است که عیسی به گفته که انجام بدهیم و ما باید این کار بکنیم ،چه مردم گوش فرا بدهند و چه ندهند. ما باید تبلیغ کنیم ، چون عیسی به ما گفته! موفقیت ما به جواب مردم بستگی ندارد! نه! موفقیت ما بستگی به اطاعت از خداوند دارد! پس باید به تبلیغ مسیحیت بپردازیم چه آنها به به بشارت ایمان بیاورند و چه ایمان نیاورند!


و حالا ، سومین نکته از این سرچشمه می گیرد.

(۳)  شما به عیسی ایمان دارید؟ آیا به مسیحیت گرویده اید؟ آیا با ایمان به مسیح روی آورده اید؟ حتی اگر هیچکس در خوانواده شما و یا از دوستان شما به مسیحیت نگرویده است ، آیا شما عیسی را طلب می کنید؟ آیا به سو یاو می شتابید؟ به یاد داشته باشید که عیسی چه گفت ،

"هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد" ( لوقا ۱۶:۱۶).

آیا به عیسی ایمان می آورید ، به او می گرایید و سپس غسل تعمید می گیرید؟ و یا جزو آن دسته از افراد هستید که عیسی را رد می کنند و به نابودی می رسند و در آتش جهنم می سوزند؟

"هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد" ( لوقا ۱۶:۱۶).

من دعا می کنم که شما جزو آن دسته از افراد که به نابودی میرسند و در آتش جهنم می سوزند ، نباشید و به جای آن به ما در کلیسای محلی بپیوندید. از این دنیا خارج شوید! به عیسی ایمان بیاورید! به این کلیسای محلی بیایید. و برای همیشه با خون عیسی و رستگاری وی نجات یابید.

" كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟" ( اشعیا ۵۳:۱).

به امید آنکه شما یکی از آنهایی باشد که ایمان می آورد! به امید آنکه شما یکی از آنهایی باشد که وقتی موعظه را می شنود ، ایمان می آورد. به امید آنکه بگویید « بله ، عیسی تاوان گناهان من را داد. بله او دوباره زنده شد. بله ، من به او ایمان می آورم». به امید آنکه شما یکی از معدود کسانی باشید که ساعد خداوند بر آنها آشکار شده است، هنگامی که رستگاری را در اعتماد به عیسی دریافت می کنید، « برّه خدا که گناه جهان را برمیدارد» ( یوحنا ۱:۲۹) به امید آنکه شما یکی از آنهایی باشید که به عیسی گروید و گناهانش با خون وی شسته شد. به امید آنکه خداوند به شما این توفیق را عطا کند که این خبررا باور کنید و رستگاری را توسط عیسی مسیح تجربه کنید! آمین!

لطفا بایستید و سرود « خداوندا من می آیم » را، شماره هفت در متن سرودها، بخوانید.

صدای خوش آمد گویی اش را می شنوم که من را صدا می کند ، خداوندا
برای پاک شدن در خون او که از گلگتا سرازیر شد
دارم می آیم، خدایا، به سوی تو می آیم!
من را بشوی ، من را با خونی که از گلگتاسرازیر شد پاک کن
با اینکه پست و فرونمایه می آیم و اطمینانی به قدرتم نیست ؛
تو پستی من را کاملا پاک کردی ، تا جاییکه اثری از آن
باقی نماند.
من دارم می آیم، خداوندا! من به سوی تو می آیم!
من را بشوی ، من را با خونی که از گلگتاسرازیر شد پاک کن
( « خداوندا! من دارم می آیم» ، نوشته لوییس هارتسو ، ۱۸۲۸- ۱۹۱۹)

اگرمی خواهید با ما راجع پاک شدن گناهانتان توسط عیسی مسیح صحبت کنید، همین حالا به پشت سالن بروید. دکتر کگن شما را به یک جای خلوت می برد که بتوانیم با هم صحبت کنیم . دکتر کگن ، لطفاْ برای کسانی که جواب دادند دعا کنید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
.write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452

آیه ای که توسط آبل پرودهم قبل از موعظه خوانده شد از اشعیا ۵۲:۱۳ - ۵۳:۱
تک خوانی قبل از موعظه توسط آقای بنجامین کینسد گریفیث:
"تاجی از خار" ( نوشته ایرا ف. اسنپفیل ، ۱۹۱۴- ۱۹۹۳).

طرح کلی

خبر پذیرفته نشده

(موعظه شماره دو درباره اشعیا ۵۳)

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

"كیست كه خبر ما را تصدیق نموده وكیست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟" (اشعیا ۵۳:۱)

(اشعیا ۵۲:۱۴، ۱۳)

I.   اول ، معدود کسانی ایمان آوردند و در زمان خدمت عیسی بر روی
 زمین به  مسیحیت گرویدند. یوحنا ۱۱:۳۹ ، ۴۳-۴۴،
۴۷، ۵۳؛ ۱۲:۳۷-۳۸؛ لوقا ۹:۳۵

II.   دوم ،تعداد کمی ایمان دارند و امروزه به مسیحیت گرویده اند.
 اعمال رسولان ۱۶-۱۰:۱۱

III.  تعداد کمی ایمان دارند و امروزه به مسیحیت گرویده اند.
 متی ۷:۱۳-۱۴؛ لوقا ۱۶:۱۵؛ یوحنا ۱:۲۹.