Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

رنج و جلال بنده خدا

THE SUFFERING AND TRIUMPH OF GOD'S SERVANT
(SERMON NUMBER 1 ON ISAIAH 53)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
صبح روز ۲۴ فوریه ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 24, 2013

«اینكبندهمنبا عقلرفتار خواهد كرد و عالیو رفیع‌و بسیار بلند خواهد شد. چنانكه‌بسیاری‌از تو در عجب‌بودند (از آن‌جهت‌كه‌منظر او از مردمان‌و صورت‌او از بنی‌آدم‌بیشتر تباه‌گردیده‌بود). همچنان‌بر امّتهایبسیار خواهد پاشید و بهسبباو پادشاهاندهانخود راخواهند بستزیرا چیزهاییرا كهبرایایشانبیاننشدهبود خواهند دید و آنچهرا كهنشنیدهبودند خواهند فهمی» (اشعیا ٥٢: ١٣ – ١٥).

لطفاْ کتاب مقدستان را در این صفحه باز نگه دارید. این آیه ها به جای باب ۵۲ باید در باب ۵۳ می آمدند. این بر اساس گفته دکتر جان گیل و همچنین « بیشتر اکثریت » مفسرین مدرن ( فرانک ی. گابلین ، د.د ، توضیح دهنده تفسیر کتاب مقدس ، در کتابخانه مرجع ریجنسی ،۱۹۸۶ چاپ ۶ ، صفحه۳۰۰ ).

تمام متن از آیه ۱۳ در باب ۵۲ تا آیه ۱۲ در باب ۵۳ درباره رنج بنده خدا صحبت می کند. متی هنری می گوید:

این نبوت که از اینجا شروع می شود و تا انتهای باب بعدی ادامه دارد به طور واضحی به عیسی مسیح اشاره می کند؛ یهودیان باستان او را مسیح موعود می دانستند در حالیکه خاخام های کنونی برای جلوگیری آن درد های بسیاری را متحمل می شوند... اما فیلیپ که عیسی را برای خواجه حرمسرا موعظه کرد ، بحث و جدال را کنار گذاشت وبا مراجعه به کتاب آسمانی و « با استفاده از قسمت های دیگر کتاب آسمانی ، پیام نجات بخش عیسی را به او رسانید» اعمال رسولان ۸:۳۴-۳۵ ( تفسیر کتاب مقدس متی هنری، انتشارات هندریکسون، چاپ چهارم ۱۹۹۶ ، صفحه ۲۳۵)

مانند خاخام های عهد عتیق ، ابن عزرا والشک ، ترگم یهودی باستان هم می گویند که ازوی به مسیح موعود یاد می شود.( جان گیل، د. د ،شرح عهد عتیق ، برر استاندارد بپتیست ، ۱۹۸۹ ، چاپ اول ، صفحه ۳۰۹).

همچنین مفسران مسیحی در طی تاریخ این قطعه را به عنوان پیشگویی از عیسی مسیح می شناسند. اسپورجم می گوید:

آنها چگونه می توانستند غیر از آنرا انجام دهند؟ منظور چه شخص دیگری می توانست باشد؟ اگر مردی از ناصره ، پسر خدا، در این سه آیه به طور واضحی مشخص نباشد ، آنها خودشان در تاریکی مطلق بسر می برند. ما در اعمال کردن این سخنان به عیسی مسیح یک لحظه هم تردید نمی کنیم ( س. ح. اسپورجم ، « پیروزی حتمی به صلیب کشیده شده» پولپیت تبرنکل متروپولیتن، انتشارات پیلگریم، چاپ مجدد ۱۹۷۱ ، چاپ بیست و یکم ، صفحه ۲۴۱).

همانطور که متی هنری گفته است ، فیلیپس ، مبلغ مسیحیت گفت که این قطعه از کتاب مقدس رنج عیسی را پیشگویی کرد

.

"پس خواجه سرا به فیلپُّس ملتفت شده، گفت، از تو سؤال می‌کنم که نبی این را دربارهٔ کِه می‌گوید؟ دربارهٔ خود یا دربارهٔ کسی دیگر؟ آنگاه فیلپُّس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده، وی را به عیسی بشارت داد". ( اعمال رسولان ٨: ٣٤-٣٥ )

ما نمی توانیم بهتر از ترگم باستان ُ خاخام های عهد عتیق ، فیلپس مبلغ و مفسران مسیحی زمان عمل کنیم. هر کلمه از متن ما پیشگویی از مسیح موعود ، عیسی مسیح می باشد.

I. . اول ، خدمت عیسی به خدا را بررسی می کنیم

خداوند پدر است که آیه ۱۳ را بیان می کند

.

"اینكبندهمنبا عقلرفتار خواهد كرد و عالیو رفیعو بسیار بلند خواهد شد". (اشعیا ٥٢: ١٣)

خداوند به ما می گوید که به « خادم» بنگریم. وقتی عیسی به زمین نزول کرد، او

" لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد ( فیلیپیان ۲:۷).

عیسی بنده خداوند بر روی زمین با درایت و هوشیاری با مشکلات برخورد کرد. هر عملی که در زمان خدمتش بر روی زمین انجام داد ، با درایت و هوشیاری بود. دردوران کودکی اش خاخام های معبد از هوش و درایت وی حیران و بهت زده شده بودند. بعدها فریسیان وصدوقیان قادر به پاسخگویی سووالات وی نبودند و حتی پیلاطس ، حاکم یهودا ، از پاسخگویی به وی خاموش می ماند.

کتاب مقدس درباره بنده خدا می گوید:

"اینكبندهمنبا عقلرفتار خواهد كرد و عالیو رفیعو بسیار بلند خواهد شد". (اشعیا ٥٢: ١٣)

کلمات ذکر شده در انگلیسی مدرن می توانند به صورت متعالی ، رفیع و تجلیل شده ترجمه شوند. دکتر ادوارد ج. یانگ اشاره می کند: « خواندن این کلمات بدون به خاطر آوردن جلال عیسی که در فیلیپیان ۲:۹-۱۱ و اعمال ۲:۳۳ امده است ، غیر ممکن است» ( ادوارد ج. یانگ ، کتاب اشعیا ، اردمنز ، ۱۹۷۲ ، چاپ ۳، صفحه ۳۳۶).

"از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید "( فیلیپیان ۲:۹).

" پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همهٔ ما شاهد بر آن هستیم. پس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روحالقدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال میبینید و میشنوید ریخته است". (اعمال رسولان ۲:۳۲-۳۳)

"اینكبندهمنبا عقلرفتار خواهد كرد و عالیو رفیعو بسیار بلند خواهد شد". (اشعیا ٥٢: ١٣)

متعالی - بالابرده شده ارتقاء داده شده «بالا رفته». بسیار والا«بسیار متعالی». اینها کلماتی هستند که درجه ارتقاء عیسی را انعکاس می دهند. او زنده شد ! او به بهشت صعود کرد ! و حالا در دست راست خدا نشسته است متعالی - بالابرده شده ارتقاء داده شده «بالا رفته- او حتی دربهشت دردست راست خدا نشسته است! » آمین !

بالا برده شده ،او که از دنیا رفت
    گریه اش بود «تمام شد»
و حالا در بهشت به تعالی رسیده است ؛
   تسبیح! عجب ناجی!
("تسبیح! عجب ناجی!" نوشته فیلیپ بلیسس ۱۸۳۸- ۱۸۷۶ )

"اینكبندهمنبا عقلرفتار خواهد كرد و عالیو رفیعو بسیار بلند خواهد شد". (اشعیا ٥٢: ١٣)

عیسی بنده خداوند پدر ، بوده و همیشه خواهد بود- خداوند پسر - زنده شد به بهشت رفت ، در دست راست خداوند نشست! تسبیح! عجب نجات دهنده ای !

II. . دوم ما فداکاری عیسی برای گناه می بینیم

لطفاْ آیه ۱۴ را با صدای بلند بخوانید

"چنانكهبسیاریاز تو در عجببودند - از آنجهتكهمنظر او از مردمانو صورتاو از بنیآدمبیشتر تباهگردیدهبود" (اشعیا ۵۲:۱۴).

دکتر یانگ می گوید آنهایی که نمای بسیار بد بنده را دیدندوحشت زده خواهند شد... تغییر چهرهاش آنقدر عظیم خواهد بود که دیگر به شکل انسان نخواهد بود... چهره اش آنقدر تغییرکرد که دیگر شبیه انسان نبود. این بهترین راه برای نشان دادن این است که او چقدر رنج کشید ( ایبید . صفحه ۳۳۷- ۳۳۸)

عیسی در زمان رنجش به شکل بیرحمانه ای تغییر چهره یافت . شب قبل از به صلیب کشیده شدنش ، او « در درد و رنج بسیار » بسر می برد

"ودر میان ایشان نزاعی نیز افتاد که کدام یک از ایشان بزرگتر میباشد" ( لوقا ۲۲:۴۴).

این قبل از دستگیری وی بود. در آنجا ، در تاریکی جتسیمانی ، داوری گناهان شما بر روی عیسی آغاز شد. زمانی که سربازان برای دستگیر کردن وی آمدند، وی خیس عرق بود.

بعد او را بردند و بر صورتش سیلی زدند. در جای دیگر پیامبر اشعیا درباره رنج بنده خدا می گوید:

" پشتخود را بهزنندگانو رخسار خود را به‌مُوكَناندادمو رویخود را از رسواییو آبدهانپنهاننكردم" ( اشعیا ۵۰:۶) .

لوقا می گوید، « به او سیلی می زدند» ( لوقا ۲۲:۶۴) . مرقس می گوید که پیلاطوس بر او تازیانه زد ( مرقس ۱۵:۱۵). یوحنا می گوید :

" پس پیلاطُس عیسی را گرفته، تازیانه زد. و لشکریان تاجی از خار بافته بر سرش گذاردند و جامه ارغوانی بدو پوشانیدند. و میگفتند، سلام ای پادشاه یهود! و طپانچه بدو میزدند " (یوحنا ۱۹:۱-۳) .

سپس دستها و پاهایش را با میخ بر صلیب کوبیدند. به طوری که دکتر یانگ می گوید ، « آنقدر شکلش تغییر کرده بود ، که دیگر شبیه انسان نبود» ( ایبید . ، صفحه ۳۳۸).

"چنانكهبسیاریاز تو در عجببودند - از آنجهتكهمنظر او از مردمانو صورتاو از بنیآدمبیشتر تباهگردیدهبود" (اشعیا ۵۲:۱۴).

بیشتر تصویرگرایی های مدرن به دقت و وضوح تصویر گرایی « مصائب مسیح» مل گیبسون نیستند. مل گیبسون به خوبی عیسی را بعد از شلاق زدن ، کتک زدن و به صلیب کشیدن وی به تصویر کشید.

کتاب مقدس مرجع اسکوفیلد در مورد این آیه می گوید، « ترجمه لفظ به لفظ بسیار نا مناسب است: آنقدر اندام و چهره اش آسیب دیده بود که هیچ شباهتی به انسان نداشت - ععنی غیر بشر- تا ثیر وحشیگری در انجیل متی ۲۶ « به سرود مذهبی جوزف هارت گوش بدهید ( ۱۷۱۲- ۱۷۶۸) ،

با خار معبدش شکاف برداشت و زخمی شد
خون از همه جایش جاری شد
پشتش به شلاق کشیده شد
ولی شلاق محکمتر به قلبش وارد شد

عریان با میخ به چوب لعنتی کوبیده شد
به تمام زمین و آسمان نمایان شد
منظرهایی از زخمها و خون
نمایشی غمگین از عشق زخم خورده! ت
( "« سختی های او » نوشته جوزف هارت ، ۱۷۱۲- ۱۷۶۸؛ موسیقی « این نیمه شب و روی ابروی زیتون»" ) .

چرا ای ناجی ، بگو چرا
تو ای رنج کشیده دروغ نگفتی؟
چه انگیزه توانایی توانست تو را تکان دهد؟
انگیزه به سادگی برای عشق بود،
(" گسمین ، الیو پرس ! نوشته جوزف هارت ، ۱۷۱۲- ۱۷۶۸؛ با موسیقی این نیمه شب و روی ابروی زیتون").

چرا ای ناجی عزیز، به من بگو چرا چهره ات « آنقدر تغییر کرده بود که دیگر شبیه انسان نبود؟ ». جواب در آخر آیه ۱۲ در باب ۵۳ ام آمده است، « بار گناهان بسیاری را بدوش گرفت» ( اشعیا ۵۳:۱۲) . این فداکاری عیسی در برابر گناهان شما است، یک فداکاری پیروزمند- رنج عیسی و کشته شدن وی بخاطر گناهان شما ، بجای شما - بر روی صلیب! بنابراین ما خدمت عیسی را به خدا میبینیم . پس فداکاری عیسی را برای دادن تاوان گناهان ما می بینیم.

III. .سوم ما رستگاری عیسی را در عمل می بینیم

لطفاْ بایستید و اشعیا ۵۲:۱۵ را با صدای بلند بخوانید.

"همچنان‌بر امّتهایبسیار خواهد پاشید و بهسبباو پادشاهاندهانخود راخواهند بستزیرا چیزهاییرا كهبرایایشانبیاننشدهبود خواهند دید و آنچهرا كهنشنیدهبودند خواهند فهمید"( اشعیا ۵۲:۱۵) .

لطفاْ بنشینید. دکتر یانگ در اینجا می گوید، رنج و فداکاری عیسی در آیه ۱۴ توضیح واعمال شده است،

پیامبر تو ضیح می دهد که چرا عیسی تغییر شکل پیدا کرد. پس در وضعیت تغییر شکل « او خون خود را بر قومهای بسیار خواهد پاشید » . کسی که تغییر شکل پیدا کرد ، بندهای که برای دیگران کاری انجام می دهد، در آن شکل وی آداب مذهبی تطهیر را بجا آورد. تغییر شکلش ( به علت رنجش) شرایطی را فراهم کرد برای تطهیر دیگر ملتها. فعل « خواهد پاشید» ( که نمادی از پاشیدن آب و یا خون ) به دلیل پاک کردن ... نتیجه کار عیسی به عنوان روحانی که در اینجا اقدام به چنین کاری کرد که دیگران را پاک نماید... او به عنوان روحانی آب و خون خواهد پاشید که که ملل متعددی را تطهیر دهد. او این کار را به عنوان رنج دیده انجام می دهد ، رنجهایش به خاطر تطهیرو تغییر رفتار و منش کسانی است که او را نظاره می کنند. ( ایبید. ، صفحه ۳۳۸-۳۳۹).

دربه انجام رسیدن این پیشگویی ، موعظه بشارت مسیح از بند یهوییت آزاد شد و تبدیل به دین عالمگیر شد. در ابتدای قرن اول « بسیاری از ملل» مژده داده شده اند و تعداد زیادی از مردم دنیا با خون عیسی تطهیر پیدا کرده اند. این باعث شد که آنها توسط عیسی به رستگاری برسند و همانطور که دکتر یانگ می گوید « یک تغییر عمیق در رفتار و منش کسانی که او را نظاره می کنند». همچنان که مسیحیت در تمام دنیا پخش شده است ولی با وجود اینکه تمام پادشاهان ملل دنیا نجات داده نشده اند ، حداقل « دهانشان بر روی وی بسته شده است» واز آنها به نام مسیحی یاد می شود. حتی تا به امروز ملکه الیزابت دوم دهانش را بر روی وی می بندد و در زمان مراسم مسیحی به احترام وی در کلیسای وست مینیستر سر تعظیم فرود می آورد. بسیاری از خانواده های سلطنتی در شرق و غرب حداقل به وی ادای احترام می کنند ، و حتی بسیاری از آنها مانند ملکه ویکتوریا چیزی بیشتر از ادای احترام بجا می آورند. در واقع همان کاری که امپراطور کنستانتین درسالهای اولیه مسیحیت انجام داد و بعد از او هم کسان دیگری همان کارها را انجام دادند.

"همچنان‌بر امّتهایبسیار خواهد پاشید و بهسبباو پادشاهاندهانخود راخواهند بستزیرا چیزهاییرا كهبرایایشانبیاننشدهبود خواهند دید و آنچهرا كهنشنیدهبودند خواهند فهمید"( اشعیا ۵۲:۱۵)

همانطور که پیامبر اشعیا پیشگویی کرده بود که بشارت عیسی تمام دنیا را در بر خواهد گرفت.

" بر امّتهایبسیار خواهد پاشید "(اشعیا ۵۲:۱۵).

حتی رییس جمهور آمریکا که فقط نامی از مسیحیت برده است، گهگاهی در کلیسا سر تعظیم فرود می آورد و دهانش را « بر روی وی می بندد» .

ولی باید بگویم که این پیشگویی عالی در باره اروپا، بریتانیای کبیر و آمریکا به شکل قبل صحبت نمی کند. کلیساهای غرب در سردرگمی و آشفتگی بسر می برندو آن به دلیل هجوم لیبرالها بر کتاب مقدس وتضعیف کلیساها است، این سردرگمی از طریق انحراف انجیل که توسط فینی و باقی رهروان مدرن وی به شکل تصمیم گرایی ودیگر شکلها بوجود آمد. در حالیکه در بیشتر قسمتهای جهان سوم ، بیداریها و احیا های نیرومندی که در جامه مرتد شدن ، اقدام به تضعیف کلیساهای غرب کرد همواره شکوفا می شوند. وقتی که درباره زیاد شدن تعداد مسیحیان در چین ، آسیای شرقی ، هندوستان و جاهای دیگر می شنویم قلبمان به شعف می آید. بله آنها بیشتر اوقات مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می گیرند، ولی همانطور که ترتولیان در قرن دوم گفت: « خون شهید راه خدا دانه ای برای کلیسا است». واین در سراسر جهان سوم واقعیت دارد. این در حالیست که مردم آمریکا وبه طور کلی غرب در حال دور شدن از بیشینه مسیحی خود هستند، ویا درحال حل شدن در مسایل بشر دوستانه و سردرگمی مذهبی خود هستند، همانطور که اسپورگیون پیش بینیکرده بود:

عیسی خونش را نه تنها بر روی یهودیان ، بلکه بر روی غیر یهودیان خواهد پاشید... تمام سرزمین ها در باره او خواهند شنید، و او را مانند بارانی که بر روی چمن میبارد، احساس خواهند کرد. اقوام تاریک در دوردست، و ساکنین سرزمین غروب خورشید تعلیمات وی را خواهند شنید... او ملل بسیاری را با سخنان خوشایندش فیض خواهد داد ( ایبید. صفحه ۲۴۸).

پیام نبوتی اسپورگیون امروزه واقعی تر از زمانی که آنها را بیان کرد به نظز می رسد. و ما به وجد می آییم ! آمین !

این قول هنوز به طور کامل به انجام نرسیده است، ولی خواهد رسید- همانطور که خداوند گفت- از طریق پیامبر اشعیا که گفت:

" و امّتها بسوینور تو و پادشاهانبسویدرخشندگیطلوعتو خواهند آمد " (اشعیا ٦٠: ٣)

" آنگاه‌خواهی‌دید و خواهی‌درخشید و دل‌تو لرزان‌شده‌، وسیع‌خواهدگردید، زیرا كه‌توانگری‌دریا بسوی‌تو گردانیده‌خواهد شد و دولت‌امّتها نزد تو خواهد آمد. (اشعیا ۶۰:۵)

" اینكبعضیاز جایدور خواهند آمد و بعضیاز شمالو از مغربو بعضیاز دیار سینیم" ( اشعیا۴۹:۱۲ )

جیمزهادسون ، یکی از اولین مبلغین مذهبی به چین، گفت که «سینیم» سرزمین چین بود، همانطور که کتاب مقدس مرجع اسکوفیلد ، در یادداشتی بر اشعیا ۴۹:۱۲ می گوید. چطور می توانیم با تیلور و کتاب مرجع مخالفت کنیم وقتی که این اتفاقات در چین را با چشمهای خودمان می بینیم؟ حتماْ درست است ، حداقل کاربردش را می بینیم! هزارها نفر در چین و ملل دورتر از آن هر ساعت به دین مسیحیت می گرایندو ما را به شعف می آورند!

در حالیکه آمریکا با سقط جنین سه هزاز طفل را به کشتن می دهد و هزاران کلیسا بسته می شود، در سرزمینهای دوردست عمل عیسی درانجام است و مستولی خواهد شد! به امید خدا بیشتر به دین مسیحیت بگرایند. به امید آنکه خداوند آندن دوباره اش را به آنهایی ببخشد که به خاطر وی در رنج و عذاب بسر می برند. ت

امروز من از شما می پرسم، « آیا شما عیسی را می شناسید؟ آیا تا بحال با ایمان به او نگاه کرده اید؟ به کسی که فدا شد بیشتر از هر کس دیگربرای دادن تاوان گناهان شما- بله مال شما! آیا پاشیده شدن خون وی بر گناهان شما در کتاب خدا در بهشت نوشته شده؟ اگر نه، آیا دهانتان را در حضور وی می بندید؟ و در برابرش سر تعظیم فرود می آورید و او را به عنوان ناجی خود دریافت می کنید؟

لطفاْ بایستید و سرود مذهبی شماره هفت را بخوانید

تمام بار گناهان بشر بر روی شانه های ناجی ما گذاشته شد
با اندوه و پریشانی با جامه اش در معرض گناهکاران قرار گرفت
در معرض گناهکاران قرار گرفت.

و در درد سوزناکش او گریخت و برای من دعا کرد؛

به روح گناهکار من عشق ورزید و من را در آغوش کشید وقتی که به چوب کوبیده شد.
وقتی به چوب کوبیده شد.

ای عشق والا! عشقی که زبان ما از گفتنش قاصر است؛
عشقی که موضوع آواز همیشگی خواهد بود. ت
آواز همیشگی.
("عشق در درد و رنج" نوشته ویلیام ویلیامز، ۱۷۵۹)

اگر می خواهید با ما درباره گرویدن به دین مسیحیت صحبت کنید، به پشت سالن بیایید. دکتر کگن شما را به یک جای خلوت می برد که بتوانید صحبت کنید. لطفاْ همین حالا بروید. دکتر کگن ، لطفاْ برای کسانی که جواب دادند دعا کنید. آمین.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

متنی توسط آقای آبل پرود هوم قبل از موعظه خوانده شد : انجیل متی ۲۷:۲۶-۳۶
سرودی که قبل از موعظه توسط آقای بنیامین کین سد گریفین خوانده شد: « عشق در عذاب» ( نوشته ویلیام ویلیام ، ۱۷۵۹
با آهنگ «شیرینی اعلا که بر تخت پادشاهی نشسته»ت

طرح کلی

رنج و جلال بنده خدا

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

"اینكبندهمنبا عقلرفتار خواهد كرد و عالیو رفیعو بسیار بلند خواهد شد. چنانكهبسیاریاز تو در عجببودند - از آنجهتكهمنظر او از مردمانو صورتاو از بنیآدمبیشتر تباه‌گردیده‌بود. همچنان‌بر امّتهایبسیار خواهد پاشید و بهسبباو پادشاهاندهانخود راخواهند بستزیرا چیزهاییرا كهبرایایشانبیاننشدهبود خواهند دید و آنچهرا كهنشنیدهبودند خواهند فهمید ". (اشعیا ٥٢: ١٣-۱۵)

( اعمال رسولان ٨: ٣٤-٣٥ )

اول ، خدمت عیسی به خدا را بررسی می کنیم. اشعیا 52- 13 ؛ فیلیپیان 2:7 ؛ فیلیپیان 2:9 ؛ اعمال رسولان 2:32-33.

دوم ما فداکاری عیسی برای گناه می بینیم. اشعیا 52:14 ؛ لوقا 22:44 ؛ اشعیا 52:66؛ لوقا 22:64 ؛ مرقس 15:15 ؛ یوحنا 19:1-3 ؛ اشعیا 53-12

سوم ما رستگاری عیسی را در عمل می بینیم. اشعیا 52:15 ؛ 60:3 و 5 ؛ 49:12