Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

اشکهای عیسی

THE TEARS OF JESUS
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای ببتیست لوس آنجلس
بعد از ظهر ۱۱ مارس ۲۰۱۲
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 11, 2012

« و همچنین‌ مسیح‌ نیز خود را جلال‌ نداد که‌ رئیس‌ کهنه‌ بشود، بلکه‌ او که‌ به‌ وی‌ گفت‌: “تو پسر من‌ هستی‌؛ من‌ امروز تو را تولید نمودم‌.” ۶ چنانکه‌ در مقام‌ دیگر نیز می‌گوید: “تو تا به‌ ابد کاهن‌ هستی‌ بر رتبه‌ ملکیصدق‌.” ۷ و او در ایام‌ بشریت‌ خود، چونکه‌ با فریاد شدید و اشکها نزد او که‌ به‌ رهانیدنش‌ از موت‌ قادر بود، تضرع‌ و دعای‌ بسیار کرد و به‌سبب‌ تقوای‌ خویش‌ مستجاب‌ گردید» . ( عبرانیان ۵:۷)

موضوع امشب « اشک عیسی» است. بر اساس کتاب مقدس ، وقتی که عیسی « در این دنیا بسر می برد»، « با اشک و اندوه عمیق » دعا کرد. پیامبر اشیاء گفت که « عیسی درد و غم را تحمل کرد» ( اشیاء ۵۳:۳). این توصیف نشان می دهد که عیسی در زمانی که روی زمین خدمت می کرد ، بسیار گریخت.

« مردی با درد و غم » عجب نامی برای پسرخدا
   که آمد و گناهکاران را برای اصلاح ، ویران کرد
تسبیح ! عجب نجات دهنده ای
   عجب نجات دهنده ای
( فیلیپ پ. بلیس ، ۱۸۳۸- ۱۸۷۶)

عیسی، مردی با درد و اندوه ، حتماْ بارها گریخت. در کتاب مقدس سه مورد که غمخواری عیسی را نشان می دهد ثبت شده است.

I. اول، عیسی در مقبره ایعازر گریخت.

وقتی عیسی به بیت عنیا آمد، دوستش ایلعازر فوت کرده بود و او را چهار روز پیش دفن کرده بودند. خواهر مرد فوت شده، برای ملاقات عیسی رفت. « عیسی‌ چون‌ او را گریان‌ دید و یهودیان‌ را هم‌ که‌ با او آمده‌ بودند گریان‌ یافت‌، در روح‌ خود بشدت‌ مکدر شده‌، مضطرب‌ گشت‌. و گفت‌: “او را کجا گذارده‌اید؟” به‌ او گفتند: “ای‌ آقا بیا و ببین‌.” عیسی‌ بگریست‌. آنگاه‌ یهودیان‌ گفتند: “بنگرید چقدر او را دوست‌ می‌داشت‌!”» ( یوحنا ۱۱: ۳۳- ۳۶).

با اینکه عیسی می دانست که ایلعازر را زنده خواهد کرد، با مریم و باقی افراد گریخت. دکتر یوحنا .ر. رایس می گوید :

چرا عیسی گریخت؟ او می دانست که چند دقیقه دیگر ایلعازر را زنده خواهد کرد…. ولی او برای اشکهای مریم و مرتا و بقیه افراد می گرید. او با تمام قلبهای شکسته در جهان می گرید. او با مادرهایی که فرزندشان را از دست داده اند و با شوهرانی که سر قبر همسرشان ایستاده اند ، می گرید. او با پدران و مادرانی که از دست پسران و دختران نا فرمانشان می گریند، می گرید … اما آن اشکها برای من و شما و تمام کسانی که در این دنیا درد و رنج دارند ، نیز هست. او با مشکلات و دردهای ما درگیر می شود ( یوحنا .ر. رایس، د. د. ، پسر خدا، شمشیر خداوند ، ۱۹۷۶، ص. ۲۳۳)

کتاب مقدس به ما می گوید« خوشی‌ کنید با خوشحالان‌ و ماتم‌ نمایید با ماتمیان‌» . ( رومیان ۱۲:۱۵). دکتر رایس می گوید: « ما نمی توانیم بگوییم که عیسی کمتر از آن چیزی که به ما دستور داده شده ، انجام می دهد». عجب واقعیت شگفت آوری که عیسی با غمهای ما می گرید…. او باید بارها برای گناهکاران گریخته باشد. همچنان که بارها در کتاب مقدس آمده است که «عیسی با دلسوزی تحت تاْ ثیر قرار گرفت» ، می توانیم اشک را در چشمانش تصور کنیم که نشان دهنده « دلسوزی در قلب وی» است ( رایس، ایبید).

وقتی که من پانزده ساله بودم، مادربزرگم فوت کرد. چقدر او را دوست داشتم! وقتی که او فوت کرد، من یک درخت مویی که در آشپزخانه اش داشت ، با خودم بردم. تا کنون ۵۶ سال است که من آن درخت مو را را نگه داشته ام. به هر کجا که اسباب کشی کردم، آن درخت مو را با خودم بردم. در حال حاضر ، آن درخت مو روی میز تحریرم در منزل است و حالا که این موعظه را می نویسم ، به آن می نگرم. به مادرم قول دادم که آن را تا وقتی که زنده هستم ، پیش خودم نگه دارم ؛ که آن یاد آوری از مادربزرگم است. بسیار او را دوست داشتم !

وقتی بچه بودم در آن شبهایی که خواب به چشمانم نمی آمدُ به بستر او می رفتم و به صدای قلبش گوش می دادم ، تا وقتی که به خواب می رفتم. آنقدر که او را دوست داشتم!

بر سر مزارش ایستادم و شروع به گریختن کردم. دیگر نمی توانستم خودم را کنترل کنم ، پس در گورستان دویدم و دویدم. به روی زمین افتادم و گریختم و ناله کردم. خدا را احساس کردم همانطور که یعقوب نبی او را در بیابان احساس کرد، می توانستم با او بگویم «البته‌ یهوه‌ در این‌ مكان‌ است‌ و من‌ ندانستم‌» ( پیدایش ۲۸:۱۶).

ای جوان، عیسی بر سر قبر ایلعازر گریخت! و او امشب برای تو نوعی می گرید. او به غم و رنج تو آگاه است! من از تو درخواست می کنم - تمنا می کنم - به او بگرا که او تو را بی نهایت دوست می دارد!

او دوستت می دارد، خیلی خوب ، خیلی زیاد
   دوستت می دارد طوری که زبان از گفتنش عاجز است.
او دوستت می دارد، خیلی خوب ، خیلی زیاد
   او برای رهایی تو از جهنم ، خودش را فدا کرد.
( « او هنوز تو رادوست می دارد» نوشته دکتر یوحنا ر. رایس، ۱۸۹۵ - ۱۹۸۰)

« عیسی گریخت» ( یوحنا ۱۱:۳۵)

دکتر هنری م. موریس می گوید:

در کتاب مقدس چیزی از خندیدن عیسی گفته نشده است، ولی بارها گریختن او دیده شده است. در این مورد، او خود را در غم مریم و مرتا شریک می دانست، چون او نیز ایلعازر را دوست می داشت. « عیسی‌ چون‌ او را گریان‌ دید و یهودیان‌ را هم‌ که‌ با او

آمده‌ بودند گریان‌ یافت‌، در روح‌ خود بشدت‌ مکدر شده‌، مضطرب گشت‌» ( یوحنا ۱۱:۳۳) در وجود و حضور مرگ و … گناهی که با وجودش مرگ حکمفرمایی کرد ( هنری م. موریس. بررسی کتاب مقدس مدافعان ، انتشارات جهان، چاپ ۱۹۹۵، صفحه ۱۱۵۴؛ یادداشتی بر یوحنا ۱۱:۳۵).

او دوستت می دارد، خیلی خوب ، خیلی زیاد
   دوستت می دارد طوری که زبان از گفتنش عاجز است.
او دوستت می دارد، خیلی خوب ، خیلی زیاد
   او برای رهایی تو از جهنم ، خودش را فدا کرد.

II. دوم ، عیسی برای بیت المقدس گریخت.

دکتر ج. ورنان مک گی می گوید: « او برای شهر بیت المقدس گریخت. از آنجاییکه او در آن زمان برای بیت المقدس گریخت ، من اطمینان دارم که او برای برای شهرهایی که من و شما در آن زندگی می کنیم گریخته است» ( ج. ورنان مک گی، توسط کتاب مقدس، انتشارات توماس نیلسون، ۱۹۸۳ ، چاپ پنجم ، ص. ۵۴۰ ، یادداشتی بر عبرانیان ۵:۷).

« و چون‌ نزدیک‌ شده‌، شهر را نظاره‌ کرد بر آن‌ گریان‌ گشته‌، گفت‌: “اگر تو نیز می‌دانستی‌ هم‌ در این‌ زمان خود، آنچه‌ باعث‌ سلامتی‌ تو می‌شد، لاکن‌ الحال‌ از چشمان‌ تو پنهان‌ گشته‌ است‌. زیراایامی بر تو می‌آید که‌ دشمنانت‌ گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه‌ کرده‌، از هر جانب‌ محاصره‌ خواهند نمود. و تو را و فرزندانت‌ را در اندرون‌
تو بر خاک‌ خواهند افکند و در تو سنگی‌ بر سنگی‌ نخواهند گذاشت‌ زیرا که‌ ایام‌ تفقد خود را ندانستی‌» ( لوقا ۱۹: ۴۱-۴۴ ).

او در حالیکه به آینده ویران بیت المقدس در دهه ۷۰ میلادی فکر می کرد، گریخت. زمانی که تیتوس ، جنرال رومی شهر را با خاک یکسان خواهد کرد و تمام افراد شهر را بدون شفقت قلع و قمع خواهد کرد. عیسی گریخت چون می دانست که خانه خدا در بیت المقدس ویران خواهد شد و چیزی بجز یک دیوار از آن باقی نخواهد ماند. من در کنار آن دیوار ایستادم و آنرا لمس کردم. من نیز مانند عیسی در حالیکه در کنار دیوار ندبه ایستاده بودم ، گریختم. من در حالیکه به شکنجه و آزاری که مردمان خدا ، یهودیان، قرنها تحمل کرده اند ، گریختم.

وای، چگونه عیسی امشب برای شهرهای دنیا می گرید. شهرهایی که مملو از روحهای پریشان و نا پاک است. او چگونه برای واشنگتون، لندن، پاریس، برلین، کلکته، پکن ، گلاسکو، سیدنی ، مکزیکو سیتی ، سیگان ، وینتیان، رنگون، جاکارتا و موسکو و تمام شهرهای کوچک و بزرگ دنیا می گرید. قلبهای ما بشکند با چیزهاییکه قلب خدا را شکست!

برای رساندن پیام انجیل به همگان اشکهای عیسی به طوری که چیز دیگری قادر به انجام آن نیست ، ما را متحول کند. اشکهای عیسی طوری ما را متحول کند که به تعداد زبانهایی که در سایتهای اینترنت خود داریم اضافه کنیم و مژده را به گوش همگان برسانیم. ما به عنوان مستعمره نشینان نمی خواهیم فرهنگمان را بر آنها تحمیل کنیم. نه! ما به عنوان شکسته قلبهایی می آییم که راه عیسی را دنبال می کنیم. می خواهیم عشق عیسی را با آنها قسمت کنیم، عشقی که ما را از گناه، مرگ و جهنم رهایی بخشید! و ما به تمامی افرادی که این موعظه را می شنوند و یا می خوانند، می گوییم:

او دوستت می دارد، خیلی خوب ، خیلی زیاد
   دوستت می دارد طوری که زبان از گفتنش عاجز است.
او دوستت می دارد، خیلی خوب ، خیلی زیاد
   او برای رهایی تو از جهنم ، خودش را فدا کرد.

و اشکهای عیسی طوری ما را متحول کند که لوس آنجلی را به دین مسیح بشارت دهیم. همانطور که خدا به ما گفت:

« پس‌ آقا به‌ غلام‌ گفت‌: به‌ راهها و مرزها بیرون‌ رفته‌، مردم ‌را به‌ الحاح‌ بیاور تا خانه‌ من‌ پر شود» ( لوقا ۱۴:۲۳).

III. سوم ، عیسی در باغ جتسیمانی گریخت.

این سومین مدرک از گریختن او است. وای! اشکهایی که او در تاریکی آن باغ ریخت! کتاب مقدس در باره مسیح می گوید:

« و او در ایام‌ بشریت‌ خود، چونکه‌ با فریاد شدید و اشکها نزد او که‌ به‌ رهانیدنش‌ از موت‌ قادر بود، تضرع‌ و دعای‌ بسیار کرد و به‌سبب‌ تقوای‌ خویش‌ مستجاب‌ گردید» ( عبرانیان ۵:۷).

در باغ جتسیمانی، یک شب قبل از آنکه به صلیب کشیده شود، عیسی مسیح به تنهایی دعا کرد. در تاریکی جتسیمانی، ناجی ما روح خود را با دعا به خداوند خالی کرد. او با « فریاد شدید و اشکها نزد او که‌ به‌ رهانیدنش‌ از موت‌ قادر بود، تضرع‌ و دعای‌ بسیار کرد و به‌سبب‌ تقوای‌ خویش‌ مستجاب‌ گردید» ( عبرانیان ۵:۷). او از چه می ترسید؟ من باور دارم که وی از آن می ترسید که قبل از به صلیب کشیده شدن و کفاره گناهان ما را دادن در آن باغ بمیرد. دکتر یوحنا ر. رایس می گوید: « عیسی مسیح دعا می کرد که آنشب جام مرگ از وی بگذرد که وی بتواند تا زمان مردن بر روی صلیب زنده بماند» ( رایس، ایبید.، ص. ۴۴۱). دکتر اولیور باسول ، متخصص الهیات، نیز چنین می گوید. او می گوید که « عیسی برای رهایی از مرگ در باغ دعا می کرد که بتواند مقصودش را بر روی صلیب به انجام برساند. این برداشت با عبریان ۵:۷ هماهنگی دارد، و به نظر من تنها برداشتی است که هماهنگی دارد» ( دکتر ج. اولیور باسول ، الهیات سیستماتیک مسیحیت ، انتشارات زوندروان هاوس، ۱۹۷۱، قسمت سوم، ص. ۶۲).

دکتر باسول و دکتر رایس با دکتر مک گی موافقند که می گوید: « دوستان، صدای او شنیده شد؛ او در باغ جتسیمانی فوت نکرد» ( ایبید).

« و او در ایام‌ بشریت‌ خود، چونکه‌ با فریاد شدید و اشکها نزد او که‌ به‌ رهانیدنش‌ از موت‌ قادر بود، تضرع‌ و دعای‌ بسیار کرد و به‌سبب‌ تقوای‌ خویش‌ مستجاب‌ گردید» ( عبرانیان ۵:۷).

در باغ جتسیمانی گناهان جهانیان بر روی عیسی نهاده شد.

« و او از ایشان‌ به‌ مسافت‌ پرتاپ‌ سنگی‌ دور شده‌، به‌ زانو درآمد و دعا کرده‌، گفت‌: “ای‌ پدر اگر بخواهی‌ این‌ پیاله‌ را از من‌ بگردان‌، لیکن‌ نه‌ به‌ خواهش‌ من‌ بلکه‌ به‌ اراده‌ تو.” و فرشته‌ای‌ از آسمان‌ بر او ظاهر شده‌، او را تقویت‌ می‌نمود. پس‌ به‌ مجاهده‌ افتاده‌، به‌ سعی‌ بلیغ‌تر دعا کرد، چنانکه‌ عرق‌ او مثل‌ قطرات‌ خون‌ بود که‌ بر زمین‌ می‌ریخت‌» ( لوقا ۲۲: ۴۱- ۴۴).

عیسی به دلیل فشار گناهان ما که بر شانه های او نهاده شده بودُ در درد و رنج بسیار بسر می برد. « پس‌ به‌ مجاهده‌ افتاده‌، به‌ سعی‌ بلیغ‌تر دعا کرد، چنانکه‌ عرق‌ او مثل‌ قطرات‌ خون‌ بود که‌ بر زمین‌ می‌ریخت‌» ( لوقا ۲۲:۴۴). دکتر مک گی می گوید: « خداوند ما دم مرگ بود وقتی به صلیب نزدیک می شد. و به ما گفته شده که دعایش از چیزی که می ترسید مستجاب شد» (ایبید). خداوند دعای مسیح را در باغ جتسیمانی که « با اشک و اندوه » قرین بود، شنید. خداوند یک فرشته نازل کرد که به او قوت به صلیب کشیده شدن در ازای گناهان ما را ببخشد. یوسف هارت در یکی از سرودهای مذهبی اش درباره دعای عیسی در باغ جتسیمانی می گوید:

رنج و شکنجه پسر خدا را ببین
   که له له میزند، می نالد و خون می ریزد
مرحمت بی پایان الهی
   عیسی مسیح! عجب عشقی تو داری
( « رنج ناشناخته او» نوشته یوسف هارت ، ۱۷۱۲-۱۷۶۸).

ببین که عیسی مسیح چگونه تو را دوست می دارد! او را در اشکهای تاْسف خود ببین! او را ببین که برای گناهکاران شهر می گرید! او را در باغ جتسیمانی ببین در حالیکه با « اشک می گرید» و از خدا التماس می کند که زنده بماند تا در روز بعد برای از بین بردن گناهان ما به صلیب کشیده شود! این شما را متحول نمی کند؟ اگر اشک عیسی شما را متحول نمی کند، پس چه جیزی قادر به متحول کردن شما است؟ آیا شما آنقدر در عمق گناهان خود فرورفته اید و سرسخت شده اید که عشق او برای شما را احساس نمی کنید؟ من زمانی را که برای اولین بار به سرود مذهبی دکتر وات به نام « وقتی که من صلیب حیرت آور را بررسی کردم » گوش دادم ، به خوبی به یاد می آورم.

وقتی که من صلیب حیرت آور را بررسی کردم
   صلیبی که بر روی آن شاهزاده جلال کشته شد
غنی ترین بهره ای که بردم ولی از دست دادم
   و تحقیری که بر روی غرور من سرازیر شد

بنگر، ازسرش ، ازدستانش ، از پاهایش
   تاْسف و عشق سرازیر شد و بهم آمیخت
آیا چنین عشق و تاْسفی به یکدیگر رسیدند،
   یا تیغها آنقدر نی بودند که تبدیل به تاج شدند؟

قلمرو طبیعت از آن من بود
   که هدیه ای بسیار کوچک بود
عشقی والا و الهی
   روح من، زندگی من و
تمام وجود من را می طلبد
     (« وقتی که من صلیب حیرت آور را بررسی کردم» نوشته دکتر اسحاق واتس ، ۱۶۷۴- ۱۷۴۸).

من امشب از شما تقاضا کردم - به عیسی مسیح ایمان بیاورید! به سوی او بیایید! به پایش بیافتید! با تمام وجودتان به او اعتماد کنید! با دکتر واتس بگویید: « عشقی والا و الهی، روح من، زندگی من و تمام وجود من را می طلبد». بنیامین بدوم یک سخنران مذهبی کوچک در قرن ۱۸ میلادی بود. اگر او سرود مذهبی « آیا عیسی برای گناهکاران گریخت» را نمی نوشت ، ما امروزه او را نمی شناختیم.

آیا عیسی برای گناهکاران گریخت
   و صورت ما خالی از اشک باشد؟
بگذارید سیل اندوه مغفرت
   درتمام چشمها جاری شود.

پسر خدا می گرید
   فرشته ها با تعجب ببینید!
متحیربشوید، ای جان من!
   او آن اشکها را باری من ریخت.

او گریخت که ما شاید بگرییم
   هر گناهی یک قطره اشک می طلبد:
در بهشت هیچ گناهی پیدا نمی شود
   و هیچ گریستنی نخواهد بود
( « آیا عیسی برای گناهکاران گریخت» نوشته بنیامین بدوم، ۱۷۱۷- ۱۷۹۵).

من دو احیاء و دو حرکت غیر معمول از خدا دیده ام. در هر دو بار مردم به دلیل محکومیت عمق گناه ، به گریه می افتند. ما امروز این را در عیسی مسیح می بینیم. همیشه در احیاء واقعی وجود دارد. « او گریخت که ما شاید بگرییم ، هر گناهی یک قطره اشک می طلبد». آه ، شما امشب به گناه محکوم شوید! شما امشب به طلب ناجی گریان بیا یید! او شما را نجات خواهد داد! او شما را نجات خواهد داد! او همین حالا شما را نجات خواهد داد!

اگر شما او را در حالی که خون می گریخت و از باغ جتسیمانی به سوی شما می آمد، می دیدید آیا به او اعتماد می کردید؟ آه ، آنوقت گذشته است، حالا به او اطمینان کنید! او حالا همان عیسی مسیحی است که در گذشته بود! ببینید که او چقدر شما را دوست دارد! او عشقش را کف دستش گذاشته است و به شما تقدیم می کند! به او ایمان بیاورید. به او اعتماد کنید و در همین لحظه نجات یابید! او گناهان شما را می بخشد و به شما زندگی ابدی می دهد.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

خواندن لوقا ۲۲: ۳۹-۴۵ توسط دکتر کریتون ل. چن
آواز قبل از موعظه از جناب بنیامین کینسید گریفیث
« او هنوز تو را دوست دارد» ( نوشته دکتر یوحنا ر.رایس، ۱۸۹۵ - ۱۹۸۰)

طرح کلی

اشکهای عیسی

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

« و او در ایام‌ بشریت‌ خود، چونکه‌ با فریاد شدید و اشکها نزد او که‌ به‌ رهانیدنش‌ از موت‌ قادر بود، تضرع‌ و دعای‌ بسیار کرد و به‌سبب‌ تقوای‌ خویش‌ مستجاب‌ گردید» ( عبرانیان ۵:۷).

I .   اول، عیسی در مقبره ایعازر گریخت، یوحنا ۱۱:۳۳-۳۶ ؛
رومیان ۱۲:۱۵ ؛ پیدایش ۲۸: ۱۶.

II.   دوم ، عیسی برای بیت المقدس گریخت، لوقا ۱۹: ۴۱-۴۶
لوقا۱۴:۲۳.

III.  سوم ، عیسی در باغ جتسیمانی گریخت، عبرانیان ۵:۷؛
لوقا ۲۲: ۴۱-۴۴