Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


آیا شما پیش مسیح آمده‌اید؟

HAVE YOU COME TO CHRIST?
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۰۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 9, 2003

”شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

در زمان مسیح، رهبران دین کتب عهد عتیق را با دقت مطالعه می‌کردند. ولی این حقیقت که کتب مقدسه درباره مسیح صحبت می‌کنند را درک نکردند – و در نتیجه، پیش مسیح نیامدند تا از طریق او نجات پیدا کنند. بین آنها این مثل رایج بود که ”هر کس گفته‌های شریعت را نگاه دارد، از حیات ابدی برخوردار است“ (متیو هنری، یادداشتی بر یوحنا ۵:۳۹). ولی عیسی گفت که کتب مقدس بر او شهادت می‌دهند،

”کتاب مقدّس را مطالعه می‌نمایید چون خیال می‌کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب دربارۀ من شهادت می‌دهد، شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۳۹-۴۰).

آنها به حرفهای کتاب مقدس اعتماد می‌کردند، ولی به مسیحی که کتاب درباره‌اش حرف می‌زد اعتماد نمی‌کردند. دکتر والوورد گفته، ”خیلی از مردم این روزگار هم فکر می‌کنند که کلاسهای دینی روز یکشنبه کفایت می‌کند“ (Walvoord and Zuck, The Bible Knowledge Commentary, Victor Books, 1984, volume II, p. 292).

آنها پیش کتاب مقدس آمدند و به حرفهای کتاب مقدس اعتماد کردند – ولی پیش مسیح نمی‌آیند و به او اعتماد نمی‌کنند.

شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

تمایل شدیدی در بشریت سقوط کرده وجود دارد که به سمت چیزی غیر از مسیح برود و به چیزی غیر از مسیح اعتماد کند.

”و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم“ (اشعیا ۵۳:۳).

”و جان ایشان نیز از من متنفّر گردید“ (زکریا ۱۱:۸).

”ولی آنها فریاد کردند: اعدامش کن! اعدامش کن!“ (یوحنا ۱۹:۱۵).

بشریت به این شکل با مسیح رفتار می‌کند. جدای از موضوع فیض خدا، درباره نسل بشر می‌شود گفت،

شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

بدون فیض خدا، هیچ انسانی پیش مسیح نمی‌آید. عیسی گفت،

”هیچ کس نمی‌تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید“ (یوحنا ۶:۴۴).

آیا خدا امشب شما را جذب می‌کند؟ إحساس می‌کنید به مسیح نیاز دارید؟ حس می‌کنید که بدون او گمشده‌اید؟ اگر اینطور است، خدا خودش شما را از عقاید غلط مربوط به مسیح دور می‌کند. به چیزی که می‌گویم خوب گوش کنید، از افکار غلطتان دست بردارید و پیش مسیح بیایید. تا حالا پیش مسیح نیامده‌اید. تا این لحظه مسیح به شما گفته،

شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

I. اول، کارهایی که مردم بجای آمدن پیش مسیح انجام می‌دهند.

افرادی که سابقه عضویت در کلیساهای پنطیکاستی یا کریزمتیک دارند اغلب فکر می‌کنند که نجات از طریق تجربیات و احساسات حاصل می‌شود. ”روح القدس“ اغلب جای مسیح را بعنوان میانجی بین خدا و انسان می‌گیرد (رجوع به اول تیموتیوس ۲:۵). در حقیقت ”روح القدس“ جایگزین عیسی می‌شود.

شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

کسانی که سابقه عضویت در کلیسای کاتولیک رم را دارند گرایش به جایگزین کردن مسیح با اعمال توبه دارند – یعنی توبه، اعتراف و اعمال نیک. آنها سعی می‌کنند که با اعتراف به تک تک گناهانشان یا با پیروی روزانه از مسیح نجات پیدا کنند. این کارهای انسانی در واقع جایگزین مسیح می‌شوند.

شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

افرادی که سابقه عضویت در دیگر مذاهب دنیا را دارند، مثل بودایی‌ها، هندوها، مسلمانها، یهودیها و غیره، معتقدند که نجات به مسیح بستگی ندارد. شاید نسبت به مسیح بعنوان ”یک پیامبر اولوالعزم“ چرب زبانی کنند، ولی ایمان ندارند که فقط مسیح می‌تواند آنها را نجات بدهد. آنها عموما به زیستن به شکل ”یک زندگی خوب“ برای نجاتشان بسنده می‌کنند.

شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

باپتیست‌ها و کلیساهای انجیلی هم به چیزی غیر از مسیح اعتماد می‌کنند. دکتر جان ر. رایس گفته،

میلیونها نفر از اعضای کلیسا بازگشت نکرده هستند، یعنی گناهکاران از نو تولد نیافته‌ای که زیر غضب خدا زندگی می‌کنند. امروز در جهنم بیش از میلیونها... باپتیست ارتدوکس (سنتی)... وجود دارد که [به جهنم] رفتند و هرگز بدرستی نجات پیدا نکردند. [آنها] راه را گم کردند، امید کاذب داشتند و حالا در عذاب هستند (Dr. John, R. Rice, Religious But Lost, Sword of the Lord, 1939, p. 8).

دکتر رایس بعد ادامه می‌دهد،

بعد از اینکه بارها این مطلب در کتاب مقدس اشاره می‌شود، پر واضح است که یک خطر واقعی وجود دارد از اینکه یک نفر فریب بخورد و به امید کاذبی اتکا کند، دست آخر هم متوجه بشود که تا ابدیت گم شده (رجوع به مرجع بالا).

کلیساهای باپتیست و انجیلی اغلب به ”دعای شخص“ گناهکار بیشتر از خود مسیح اعتماد می‌کنند. آنها می‌گویند، ”از او در دعا خواستم که من را نجات بدهد. آیا این کافی نیست؟“ نه، این کافی نیست! باید پیش مسیح بیایید تا نجات پیدا کنید! نباید به دعاهای خودتان اعتماد کنید! باید به پسر خدا اعتماد کنید! مسیح نگفت از او بخواهید. او گفت پیش او بیایید. مسیح گفت،

”بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید“ (متی ۱۱:۲۸).

شما فریب خواستن از او، بجای آمدن پیش او را خوردید!

دیگران بجای آمدن پیش مسیح با باور به چیزی که کتاب مقدس می‌گوید فریب می‌خورند. آنها ”نقشه نجات“ در کتاب مقدس را می‌دانند. می‌دانند که مسیح برای گناهان آنها مرد. می‌دانند که از مردگان برخاست. به آن حقایق کتاب مقدس ایمان دارند، ولی هیچوقت پیش خود عیسی نیامده‌اند. همانطور که دکتر والوورد گفت، ”خیلی از مردم امروز فکر می‌کنند که کلاسهای دینی روز یکشنبه کفایت می‌کنند.“

شما چه فرقی با آن فریسی‌ها دارید؟ عیسی به آنها گفت،

”کتاب مقدّس را مطالعه می‌نمایید چون خیال می‌کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت در حالی که کتاب دربارۀ من شهادت می‌دهد، شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۳۹-۴۰).

اینها بعضی از چیزهایی هستند که بجای آمدن پیش مسیح انجام می‌دهند. آیا ممکن است که شما چنین اشتباهی کرده باشید؟

II. دوم، چرا راههای دیگر غیر از آمدن نزد مسیح شما را نجات نمی‌دهد.

وقتی در روز داوری برابر تخت خدا می‌ایستید، عیسی به شما می‌گوید،

”آنگاه صریحأ به آنان خواهم گفت: «من هرگز شما را نمی‌شناسم‌. از من دور شوید، ای بدکاران‌‌“ (متی ۷:۲۳).

چرا به شما می‌گوید که از او دور بشوید و به آتش جهنم بروید؟ چون او ”هیچوقت شما را نمی‌شناخت.“ دلیل اینکه شما را نمی‌شناخت این است که شما هیچوقت پیش او نیامدید! به همین سادگی!

سعی کردید با گفتن یک دعا یا باور به چیزی از کتاب مقدس نجات پیدا کنید. ولی آن چیزها کسی را نجات نمی‌دهد. کلام خدا می‌گوید،

”آنها از او پرسیدند: وظیفۀ ما چیست؟ چطور می‌توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم‌؟ عیسی به ایشان پاسخ داد: آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید‌‌“ (یوحنا ۶:۲۸-۲۹).

تنها ”کاری“ که پذیرفته می‌شود این است که به عیسی ایمان بیاورید! ”ایمان به عیسی“ یک راه دیگر گفتن ”آمدن پیش عیسی“ است. ”ایمان به عیسی“ و ”آمدن پیش او“ دو راه مختلف برای گفتن یک چیز است. عیسی گفت،

”هیچ کس نمی‌تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است: همه از خدا تعلیم خواهند یافت‌. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد، نزد من می‌آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است‌. فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می‌آورد حیات جاودان دارد‌“ (یوحنا ۶:۴۴-۴۷).

در این متن می‌بینیم که آمدن پیش عیسی و ایمان آوردن به عیسی دو راه مختلف برای گفتن یک چیز است. حالا سؤال من از شما این است – آیا شما پیش عیسی آمده‌اید؟ آیا شما به عیسی ایمان آورده‌اید؟

هیچ چیز به نجات ختم نخواهد شد مگر آمدن بسوی عیسی – چون هیچکس جز عیسی نمی‌تواند شما را نجات بدهد! هیچکس جز عیسی روی صلیب نمرد تا مزد گناه شما را بپردازد. هیچکس جز عیسی با جسم از مردگان قیام نکرد تا به شما حیات بدهد.

”در هیچ کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم‌‌“ (اعمال رسولان ۴:۱۲).

شما باید پیش عیسی بیایید وگرنه نجات پیدا نمی‌کنید. تمام روشهای دیگر و راههای دیگر به جهنم منتهی می‌شود. ولی تا این لحظه پیش عیسی نیامده‌اید، درست است؟ به چیزی که کتاب مقدس درباره او گفته ایمان آوردید. حتی از او خواستید که شما را نجات بدهد. ولی هنوز پیش او نیامده‌اید – درست است؟

شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

III. سوم، چطور باید بدانید که آیا نزد مسیح آمده‌اید یا نه.

شاید بگویید، ”نمی‌دانم که پیش مسیح‌ آمده‌ام یا نه. چطور می‌توانم بدانم؟“ چگونگی آن در دوم قرنتیان ۱۳:۵ گفته شده. پولس رسول گفته،

”خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید، ایمان حقیقی است یا نه‌. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست“ (دوم قرنتیان ۱۳:۵).

اسپارژن درباره این آیه گفته،

خودتان را آزمایش کنید چون اگر اشتباه کنید هیچوقت نمی‌توانید آنرا درست کنید مگر در این دنیا... نمی‌توانم تحمل کنم که روحم به جهنم افکنده بشود. چه خطر عظیمی است که من و شما از آن فرار می‌کنیم اگر خودمان را آزمایش نکنیم! این یک خطر ابدی است؛ این خطر بهشت و جهنم است، خطر لطف ابدی خدا یا لعن و نفرین ابدی اوست. پس رسول چه خوب می‌گوید، ”خودتان را بیازمایید“ (C. H. Spurgeon, “Self Examination,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume IV, p. 429).

دکتر ج. ورنان مک گی این توضیح را درباره دوم قرنتیان ۱۳:۵ ارائه می‌دهد،

پولس می‌گوید خودمان را بیازماییم تا ببینیم که ایمان داریم یا نه. ما باید آماده روبرو شدن با این موضوع باشیم (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume V, p. 145).

آساهیل نتلتون، مبشر بزرگ دومین بیداری اعظم گفته،

در انجام این امر [یعنی خودآزمودن]، هر کس باید به قضاوت خویش بنشیند. با روح خود با امانت و صداقت برخورد کنید. یک امید کاذب بدتر از نداشتن امید است. اشتباه در این لحظه حساس فاجعه است. بنیادی که امیدتان به ملکوت را روی آن استوار می‌کنید خوب بیازمایید، مبادا وقتی خیلی دیر شده باشد به اشتباهتان پی ببرید (Asahel Nettleton, Sermon From the Second Great Awakening, International Outreach, 1995 reprint, pp. 323, 33).

به عقب برگردید و به لحظه نجاتتان فکر کنید. آیا پیش مسیح آمدید؟ یا کار دیگری کردید؟ همانطور که دکتر نتلتون گفت، ”بنیادی که بر آن امیدتان به ملکوت را استوار می‌کنید خوب بیازمایید.“ آیا واقعا پیش مسیح آمدید؟ آیا مسیح خودش بنیاد امیدهای شماست؟ اگر واقعا آنموقع پیش مسیح نیامدید، باید امشب پیش او بیایید. عیسی گفت،

”همۀ کسانی که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد“ (یوحنا ۶:۳۷).

عیسی گفت،

”ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد‌“ (متی ۱۱:۲۸).

امیدم بر چیزی بنا نیست مگر خون و عادل بودن عیسی.
جرات ندارم به بهترین چیزها اعتماد کنم، بلکه کاملا به نام عیسی.
بر مسیح، صخره محکم می‌ایستم؛ هر جای دیگری مثل باتلاق است،
هر جای دیگری مثل باتلاق است.
   (“The Solid Rock” by Edward Mote, 1797-1874).


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

دعای خوانده شده پیش از موعظه توسط دکتر کریتون ل. چن: یوحنا ۵:۳۹-۴۷.
سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“The Solid Rock” (by Edward Mote, 1797-1874).

طرح کلی

آیا شما پیش مسیح آمده‌اید؟

HAVE YOU COME TO CHRIST?

دکتر ر. ل. هایمرز

”شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید‌“ (یوحنا ۵:۴۰).

(یوحنا ۵:۳۹؛ اشعیا ۵۳:۳؛ زکریا ۱۱:۸؛ یوحنا ۱۹:۱۵؛ ۶:۴۴)

I.   اول، کارهایی که مردم بجای آمدن پیش مسیح انجام می‌دهند،
اول تیموتیوس ۲:۵؛ متی ۱۱:۲۸.

II.  دوم، چرا راههای دیگر غیر از آمدن نزد مسیح شما را نجات نمی‌دهد،
متی ۷:۲۳؛ یوحنا ۴۴-۴۷، ۶:۲۸-۲۹؛ اعمال رسولان ۴:۱۲.

III. سوم، چطور باید بدانید که آیا نزد مسیح آمده‌اید یا نه،
دوم قرنتیان ۱۳:۵؛ یوحنا ۶:۳۷.