Print Sermon

Każdego miesiąca teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 116.000 komputerów w 215 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com. Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 34 języki, docierając do tysięcy ludzi. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób co miesiąc możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie, w tym również wśród narodów muzułmańskich i hinduskich.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.




SIEDEM PUNKTÓW DLA LUDZI
NIEDAWNO NAWRÓCONYCH

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotę wieczorem 7-go października 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 7, 2017


„Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dzieje Apostolskie 14:22).

W komentarzu biblijnym The Applied New Testament Commentary czytamy na temat tego wersetu:

Nie wystarczy jednorazowo zwiastować gdzieś ewangelię. Konieczne jest nauczanie wierzących i utwierdzanie ich w wierze. Tak właśnie robili Paweł i Barnaba. Ostrzegali nowych uczniów, że aby wejść do Królestwa Bożego, będą musieli przejść przez wiele ucisków [nacisków, cierpień].

Apostoł Paweł powiedział: „jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy” (2 Tymoteusza 2:12). Oznacza to, że prawdziwie oddany chrześcijanin musi doświadczać ucisków w chrześcijańskim życiu, aby móc rządzić z Chrystusem w Jego królestwie. „Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” (2 Tymoteusza 2:3).

I. Po pierwsze, musicie przejść przez uciski.

To pierwsza rzecz, o której musisz wiedzieć. Nie zostajesz zbawiony, by pójść do nieba. Po zbawieniu „Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa…jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy” (2 Tymoteusza 2:3, 12). Nie uczono mnie tego, gdy uczęszczałem do chińskiego kościoła. Myślałem, że wystarczy zaufać Chrystusowi, a potem idzie się do nieba. Dr. Timothy Lin nauczał mnie, że muszę być zwycięskim chrześcijaninem, aby rządzić z Chrystusem w Jego królestwie. „Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami” (Objawienie 2:26). Chrześcijanie w krajach muzułmańskich i w Chinach wiedzą, czym jest przechodzenie przez uciski, aby rządzić z Chrystusem w Jego królestwie. W tekście, który przeczytaliśmy na początku było napisane: „musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dzieje Apostolskie 14:22). Apostoł Paweł naczał, że nowi chrześcijanie będą musieli przejść przez wiele ucisków (thlipsis – uciski), aby rządzić z Chrystusem w Jego nadchodzącym królestwie. I tego właśnie powinieneś oczekiwać, gdy nawrócisz się. Od trzystu lat naucza o tym dr Watts w znanym hymnie!

Czy mam zostać zaniesiony do nieba na kwiecistym dywanie łatwego życia,
Podczas, gdy inni walczą, by pozyskać nagrodę, przelewając swą krew?
Ja też muszę walczyć; dodaj mi odwagi Panie,
Bym zniósł wysiłek i ból, wspierany Twoim Słowem.
(„Am I a Soldier of the Cross?”, dr Isaac Watts, 1674-1748).

II. Po drugie, musicie mieć Biblię i ją czytać.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16-17).

Powinieneś kupić Biblię Scofielda, aby śledzić z nami numery stron. Powinieneś zabierać do domu skrypty kazań i studiować je w ciągu tygodnia. Nie słuchaj kaznodziei w radio czy telewizji. Wielu z nich to fałszywi nauczyciele. Nie słuchaj nikogo, za wyjątkiem doktora J. Vernona McGee. Możesz słuchać jego codziennych studiów biblijnych na komputerze o jakiejkolwiek porze dnia i nocy, ze strony www.ttb.org lub www.thrutheBible.org. Dr McGee przez wiele lat był pastorem w kościele Open Door, na 550 South Hope Street, tutaj, w centrum Los Angeles. Poznawałem Biblię, słuchając go każdego dnia. Unika on błędów i współczesnych herezji. Jest jedynym radiowym lub telewizyjnym nauczycielem Biblii, któremu mogę zaufaćjedynym. Niektórzy ludzie słuchający w radio kaznodziei głoszących przed lub po doktorze McGee, zostali wprowadzeni w błąd. Dlatego lepiej jest słuchać jego zwiastowania na komputerze (wszystkie tłumaczenia znaleźć można na stronie www.ttb.org/global-reach/regions-languages).

Codziennie czytaj Biblię. „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Psalm 119:11).

III. Po trzecie, nie chodźcie do innych kościołów, chyba że jesteście gdzieś na wakacjach.

Żyjemy w okresie wielkiego odstępstwa w kościołach. Trzymajcie się od niego z daleka.

„I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:11, 12).

Nie mogę polecić wam innych kościołów. Nawet w kościołach baptystycznych promowany jest decyzjonizm i inne herezje.

IV. Po czwarte, przychodźcie na nabożeństwa w niedzielę rano i wieczorem. Uczęszczajcie również na czwartkowe spotkania modlitewne i cotygodniowe ewangelizacje.

V. Piąty punkt, poznajcie pastora i asystenta pastora.

W każdej chwili możecie zadzwonić do doktora Hymersa i zadać mu pytanie, albo spotkać się z nim tutaj w kościele.

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hebrajczyków 13:7).

„Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę” (Hebrajczyków 13:17).

Słowa „wodzów waszych” można przetłumaczyć „waszych przywódców”. W The Reformation Study Bible napisane jest odnośnie Hebrajczyków 13:17: „Wierni przywódcy Kościoła to wierni pasterze... Liderzy (pastorzy) troszczą się głęboko i szczerze, ponieważ zostali wyznaczeni przez Boga i przed Nim zdadzą sprawę. Jeżeli ludzie opieraja się ich służbie, wówczas wszyscy na tym cierpią”. Pastorem jest dr Hymers. Możecie do niego zadzwonić na numer (818)352-0452. Pastorem asystentem jest dr Cagan. Możecie do niego zadzwonić na numer (323)735-3320.

VI. Szósty punkt, niech zdobywanie dusz stanie się priorytetem w waszym życiu.

Nikt nie może być dobrym chrześcijaninem, jeżeli nie będzie ciężko pracował, aby przyprowadzać ludzi, by mogli usłyszeć ewangelię. Jezus powiedział: „przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój” (Ew. Łukasza 14:23).

VII. Siódmy punkt, dołączcie do jednej z małych grup modlitewnych.

Poproście panią Hymers lub doktora Cagana, aby pomógli wam znaleźć odpowiednią grupę. A potem spotykajcie się co tydzień na modlitwę ze swoją grupą.

„Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Ew. Mateusza 18:20).

Jeżeli nie jesteś zbawiony, to wzywam cię, abyś pokutował ze swoich grzechów i zaufał Jezusowi Chrystusowi. Kiedy to zrobisz, Jego krew oczyści cię z wszystkich grzechów.

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Jeżeli myślisz, że jesteś zbawiony, umów się z doktorem Caganem, aby wysłuchał twojego świadectwa. Jego numer telefonu: (323)735-3320.

Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Am I a Soldier of the Cross?” (dr Isaac Watts, 1674-1748).


SKRÓT KAZANIA

SIEDEM PUNKTÓW DLA LUDZI
NIEDAWNO NAWRÓCONYCH

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dzieje Apostolskie 14:22).

(2 Tymoteusza 2:12, 3)

I.    Po pierwsze, musicie przejść przez uciski. 2 Tymoteusza 2:3, 12;
Objawienie 2:26.

II.   Po drugie, musicie mieć Biblię i ją czytać. 2 Tymoteusza 3:16, 17;
Psalm 119:11.

III.  Po trzecie, nie chodźcie do innych kościołów, chyba że jesteście gdzieś na wakacjach. Ew. Mateusza 24:11, 12.

IV.  Po czwarte, przychodźcie na nabożeństwa w niedzielę rano i wieczorem. Uczęszczajcie również na czwartkowe spotkania modlitewne i cotygodniowe ewangelizacje.

V.   Piąty punkt, poznajcie pastora i asystenta pastora.
Hebrajczyków 13:7, 17.

VI.  Szósty punkt, niech zdobywanie dusz stanie się priorytetem w waszym
życiu. Ew. Łukasza 14:23.

VII. Siódmy punkt, dołączcie do jednej z małych grup modlitewnych.
Ew. Mateusza 18:20; 1 List Jana 1:7.