Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
ႏူိးထမႈအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း

PRAYING FOR REVIVAL
(Burmese)

ေလာ႔စ္အိန္ဂ်ယ္လ္ရွိ Baptist Tabernacle အသင္းေတာ္၌ ၂၀၁၆ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လ ( ၁၉ ) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေဟာၾကားေသာ
Dr. R. L. Hymers, Jr. ၏ တရားေဒသနာျဖစ္သည္။
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Friday Evening, August 19, 2016


တမန္ေတာ္ ၁း ၈ ကုိ ၾကည္႔ၾကပါစုိ႔။ ၄င္းသည္ Scofield Study က်မ္းစာတြင္ စာမ်က္ ႏွာ ၁၁၈၄ တြင္ျဖစ္သည္။ ထုိက်မ္းပုိဒ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ရႈေနစဥ္ အားလုံးမတ္တပ္ရပ္ေပးၾက ပါ။ ဤသည္မွာ ေယရႈခရစ္ကုိယ္တုိင္က ပထမဆုံးခရစ္ယာန္မ်ားအား ေပးထားခဲ႔ေသာ စကား မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

“ထုိသုိ႔မရွိေသာ္လည္း၊ သခင္တုိ႔အေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ဆင္းသက္ေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ တန္ခုိးကုိခံရ၍ ေယရုရွ လင္ၿမိဳ႕မွစေသာ ယုဒျပည္၊ ရွမာရိျပည္၊ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ ငါ ၏ သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ္႔မည္။” ( တမန္ေတာ္ ၁း ၈ )

အားလုံး ထုိင္ႏိူင္ပါၿပီ။

ဤက်မ္းပုိဒ္က ပေတၤကုတၱေန႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းအ ေၾကာင္းကုိသာ ေျပာထားသည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာတရားေဟာဆရာမ်ားက ဆုိတတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔အေပၚ ျပဳမူသကဲ႔သုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ျခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင္႔မထားႏိူင္ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔က ၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္း အေၾကာင္းကုိ ယေန႔အခ်ိန္၌ေျပာလုိက္လွ်င္ ၄င္းတုိ႔သည္ ပေတၤကုတၱအသင္းေတာ္မ်ားျဖစ္ လာၾကမည္ကုိ ရတက္မေအးဘဲ စုိးရိမ္ၾကသည္။ သုိ႔ျဖင္႔ သူတုိ႔သည္ ပေတၤကုတၱ၀ါဒီမ်ားျဖစ္ လာၾကမည္ကုိစုိးသျဖင္႔ အျပစ္ကုိသိျမင္ျခင္းႏွင္႔ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ကုိ ၿငိမ္းေစၾကပါသည္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲအခ်ိန္ကာလတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင္႔မထား ႏိူင္ဟု ဆုိၾကေသာအခါ သူတုိ႔သည္ အမွားကုိ ျပဳမိၾကသည္မွာ အမွန္ပါ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔အေျချပဳ က်မ္း၏ ေနာက္ဆုံးစကားလုံးရွစ္လုံးျဖစ္သည္႔ “ကပ္ကမၻာကုန္သည္တုိင္ေအာင္” က သူတုိ႔ သည္ မွားယြင္းစြာ ခံယူၾကေၾကာင္းကုိ ထင္ရွား ေစပါသည္။ ေခတ္သစ္ဘာသာျပန္ဆုိထား ခ်က္က “ကမၻာႀကီး၏အခက္ခဲဆုံးေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေနရာ၌ပင္လွ်င္” ဟု ျပန္ဆုိထားပါ သည္။ ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ကမၻာႀကီး၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ “အဆုံးအစြန္” သုိ႔မ ဟုတ္ “ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေနရာ” သုိ႔ မသြားေရာက္ဖူးၾကသျဖင္႔ ေယရႈသည္ ေခတ္ကာလ တုိင္းတြင္ရွိၾကေသာ ခရစ္ယာန္တုိင္းအတြက္ မိန္႔ျမြတ္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေယရႈသည္ “သင္တုိ႔အေပၚသုိ႔သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ တန္ခုိးကုိ ခံ ရ၍၊” ဟု သူတုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔သကဲ႔သုိ႔ အကၽြနု္ပ္တုိ႔အားလည္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ ဤ အ ေၾကာင္းအရာကုိ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တမန္ေတာ္ ၂း ၃၉ ၌ ေပတရုေျပာဆုိေသာစကားက သက္ ေသျပထားပါသည္။ ၾကည္႔ၾကပါစုိ႔။

“အေၾကာင္းမူကား၊ ဂတိေတာ္သည္ သင္တုိ႔ႏွင္႔၄င္း၊ သင္တုိ႔၏ သားသမီးတုိ႔ႏွင္႔၄င္း၊ ေ၀းေသာသူတုိ႔တြင္ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား ေခၚေတာ္မူသမွ်ေသာသူတုိ႔ႏွင္႔၄င္း ဆုိင္သည္ဟု ေဟာ၏။” (တမန္ ၂း ၃၉ )

ထုိ႔ေၾကာင္႔ တပည္႔ေတာ္မ်ားသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္သြားၿပီး အထက္ခန္းသုိ႔ ဆု ေတာင္းရန္ သြားၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ အဘယ္အရာအတြက္ ဆုေတာင္းခဲ႔ၾကပါသနည္း။ သူ တုိ႔က “သင္တုိ႔အေပၚသုိ႔သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ တန္ခုိး ကုိ ခံရ၍၊” ဟူေသာ ေယရႈ၏ကတိေတာ္ျဖစ္သည္႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါသည္။ Iain H. Murray ေျပာဆုိေရးသားခ်က္ကုိ သေဘာတူလက္ခံပါ သည္။ သူက ဤသုိ႔ဆုိထားသည္။

ပေတၤကုတၱိေရာက္လာေသာအခါ ေခတ္သစ္ကုိ အစျပဳျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေပးျခင္းအားျဖင္႔ ခရစ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ ခ်က္သည္ အဆုံးမရွိေတာ႔ပါ။ ပေတၤကုတၱိေန႔မွစ၍ (ခရစ္ယာန္) ေခတ္ကာလတစ္ခုလုံး ကုိ အမွတ္အသားျပဳေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ မသိသာမထင္ရွားေသာအရာမဟုတ္ပါ။ အ ေၾကာင္းမွာ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင္႔ အဘယ္အမႈကုိ ထမ္းေဆာင္ ႏိူင္သည္ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တပည္႔ေတာ္မ်ားအား တုိက္ ရုိက္လမ္းညႊန္သကဲ႔သုိ႔ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္က သာ၍ လုပ္ ေဆာင္ပါသည္။ ေယရႈက “သင္တုိ႔သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ပင္ ကုိယ္သားတုိ႔အား ေကာင္းေသာအရာကုိေပးတတ္လွ်င္ ထုိမွ်မက ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔အဘသည္ ဆုေတာင္း ေသာသူတို႔အား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ သာ၍ေပးေတာ္မူ မည္” (လုကာ ၁၁း ၁၃ )ဟုဆုိေသာအခ်ိန္တြင္ ‘သြန္သင္ျခင္းႏွင္႔ ဆုေတာင္းျခင္း’ ကုိ ေတာင္းဆုိသည္႔ တုန္႔ျပန္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ခံရန္မ်ားစြာေသာအရာရွိမေနပါမူ ဤကတိသည္ ခရစ္ယာန္ မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေလးျမတ္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ (Iain H. Murray, Pentecost Today? The Biblical Understanding of Revival, The Banner of Truth Trust, ၁၉၉၈၊ စာ- ၂၁ )

Alexander Moody Stuart က “သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တြင္တည္ရွိ ေသာအခါ အနားအနားသုိ႔ေရာက္လာၿပီး တန္ခုိးအစြမ္းေပးေသာအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္” ဟုဆုိ ပါသည္။ (Murray, ၄င္း၊ စာ- ၂၂ )

သုိ႔ေသာ္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏူိးထမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏူိးထမႈလုံး၀မရွိႏိူင္ ေတာ႔ပါ။ အဓိကအေၾကာင္းတရားမွာ ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္အမ်ားစုတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲျခင္း ကုိ အံ႔ၾသဘြယ္ရာဟု မထင္မွတ္ၾကေတာ႔ပါ။ ဧ၀ံေဂလိအမ်ားစုတုိ႔က ေျပာင္းလဲျခင္းဟူသည္မွာ လူတုိ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထက္ ပုိသည္မရွိဟုသာ ထင္မွတ္ေနၾကပါသည္။ သူတုိ႔က သင္တုိ႔လုပ္ ေဆာင္ရမည္႔အရာဟူသမွ်ကုိ “အျပစ္သားတုိ႔၏ဆုေတာင္းခ်က္” ဟုေခၚေသာ စကားလုံးမ်ား ကုိ ေျပာဆုိရန္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိစကားမ်ားကုိေျပာသျဖင္႔ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ ၾကေလသည္။ Joel Osteen က ထုိအခ်က္ကုိ တရားေဒသနာအဆုံးပုိင္းတုိင္းတြင္ ေျပာဆုိ ထားပါသည္။ သူသည္ ဆုေတာင္းျခင္းကုိရြက္ဆုိေသာ လူမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားပါသည္။ သူက “သင္သည္ ထုိစကားမ်ားကုိေျပာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယုံၾကည္ သည္” ဟုေျပာဆုိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က အံ႔ၾသဘြယ္ရာလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔မလုိသည္ ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထုိစကားမ်ားကုိေျပာဆုိလွ်င္ “သင္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ္႔မည္။”

လူသည္ မိမိ၏ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ႏိူင္သည္ဟုဆုိေသာ ေရွးေဟာင္းအယူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းသေဘာမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ ဤအ ေၾကာင္းအရာတြင္ စကားအနည္းငယ္ေျပာဆုိျခင္းအားျဖင္႔လည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ခရစ္ ယာန္အစီအစဥ္တြင္ ေရွ႕သုိ႔တုိးလာျခင္းအားျဖင္႔လည္းျဖစ္ႏိူ္င္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ လက္ကုိ ေျမွာက္ျခင္းျဖင္႔လည္းျဖစ္ႏိူင္သည္။

“ကယ္တင္ျခင္းရရွိလုိေသာသူမ်ား၊ လက္ကုိေျမွာက္ၾကပါ။” ဤသည္မွာ ပဲေလက်င္း ၀ါဒပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာက္ဆုံးေသာသူသည္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆု ေတာင္းသည္႔စကားလုံးျဖင္႔ မိမိကုိယ္ကုိ ကယ္တင္ႏိူင္သည္ဟူေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ဳိးကုိစြဲကုိင္ သည္႔ ေရွးအယူမွားယြင္းမႈမ်ားဆီသုိ႔ျပန္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းကုိ “ေမွာ္အတတ္ပညာျဖင္႔ ဆုေတာင္းျခင္း” ဟု ကၽြန္ပ္သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ၄င္းမွာ ခရစ္ယာန္ဆုိတာထက္ အမွန္တ ကယ္လည္း ေမွာ္အတတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေမွာ္အတတ္ပညာတြင္ သင္သည္ စကားလုံးကုိ ရြက္ ဆုိရသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိျပဳရသည္။ ထုိရြက္ဆုိေသာစကားလုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ထူးျခားဆန္းျပားေသာအက်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစသည္။ “ေမွာ္အတတ္ပညာ” ဟူသည္မွာ ေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းႏွင္႔သက္ဆုိင္သည္႔ ေခတ္သစ္ဧ၀ံေဂလိအယူအဆထဲက ပင္ စီးဆင္းလာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤျပႆနာအေၾကာင္းကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ပ်႕ံပ်ံ႕ေလ႔လာသုံးသပ္ လုိလွ်င္ David Malcolm Bennett ၏ “အျပစ္သားတုိ႔၏ဆုေတာင္းခ်က္၊ မူလဗီဇႏွင္႔အႏၱရယ္” စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳမွီတြင္ Amazon.com တြင္လည္း ဖတ္ရႈႏိူင္ပါ သည္။

စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲမႈတုိင္းသည္ အံ႔ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ မာကု ၁၀း ၂၆ ကုိ ၾကည္႔ၾကပါစုိ႔။ ၄င္းသည္ Scofield Study Bible တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၅၉ တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

“ထုိသူတုိ႔သည္ သာ၍ မိန္းေမာေတြေ၀ျခင္းရွိ၍၊ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အ ဘယ္သူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္ႏိူင္မည္နည္းဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆုိၾက၏။ေယရႈသည္လည္း၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည္႔ရႈ၍၊ ဤအမႈကုိ လူမတတ္ႏိူင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ မတတ္ႏိူင္ သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ တတ္ ႏိူင္ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” ( မာကု ၁၀း ၂၆၊ ၂၇ )

သူတုိ႔က “အဘယ္သူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္မည္နည္း” ဟု ေမးၾကသည္။ ေယရႈက “လူမတတ္ႏိူင္ေသာအရာကုိ ဘုရားသခင္တတ္ႏိူင္ေတာ္မူသည္” ဟု ျပန္ေျဖခဲ႔သည္။ အျပစ္ ႏွင္႔ျပည္႔ႏွက္ေနေသာလူသားအေျခအေနတြင္ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ အဘယ္အရာမွ် မလုပ္ႏိူင္။ သုိ႔မဟုတ္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရန္ မိမိကုိယ္ကုိလည္း အကူအညီမေပးႏိူင္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေယရႈမိန္႔ေတာ္မူခဲ႔သည္မွာ “ဘုရားသခင္မရွိဘဲ မျဖစ္ႏိူင္ေသာအရာသည္ ဘုရားသခင္အား ျဖင္႔ ျဖစ္ႏိူင္သည္” ဟုျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ကယ္တင္ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္ထံကလာ ေသာ နိမိတ္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မ်ားစြာေသာေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ တစ္ခုမွာ လြန္ခဲ႔ေသာညကျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ခုစီတုိင္းသည္ နိမိတ္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ Paul Cook က “ႏိူးထမႈ၏၀ိေသသလကၡဏာမွာ တင္းမွာမႈႏွင္႔ က်ယ္၀န္းသည္႔ပမာဏျဖင္႔မဟုတ္ခဲ႔လွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ေနက် ပုံ မွန္လုပ္ငန္းရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာႏွင္႔ကြဲျပားျခားနားမႈမရွိပါ။” (ေကာင္းကင္မွလာေသာမီး၊ EP Books, ၂၀၀၉၊ စာ- ၁၁၇ )

လူတစ္ေယာက္ေျပာင္းလဲလာလွ်င္ ၄င္းသည္ ဘုရားသခင္ထံကလာေသာ နိမိတ္ လကၡဏာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း လူမ်ားစြာေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ထံကလာေသာ နိမိတ္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ ျခားနားခ်က္တစ္ခုမွာ “တင္းမာေသာအခ်ိန္ႏွင္႔ ပမာဏမ်ားျပားေသာအခ်ိန္” တြင္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ႏိူးထမႈကုိ ဆုေတာင္းေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လူမ်ားစြာတုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေခၚဖိတ္ဆု ေတာင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကား အဘယ္နည္း။ ပထမအခ်က္အေနျဖင္႔ “သူေရာက္လာေသာအခါ အျပစ္ကုိေဖာ္ျပမည္။” (ေယာဟန္ ၁၆း ၈ ) Paul Cook က “လူတုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔ျပဳမိေသာအျပစ္ဒုစရုိက္ကုိ ေယဘုယအားျဖင္႔ လုံး၀သိ ျမင္ျခင္းမရွိပါ။ သူတို႔သည္ သဘာ၀အားျဖင္႔ မိမိကုိယ္ကုိ သန္႔ရွင္းေျဖာင္႔မတ္သူမ်ားဟုသာ ျမင္ ၾကပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တိက်ေသခ်ာေသာအလုပ္သည္ လုိအပ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အလုပ္ကုိလုပ္ေဆာင္လာေသာအခါ အျပစ္သည္ ရြံရွာဘြယ္ ရာ (မေကာင္းေသာအရာ) ျဖစ္လာၿပီး လူတစ္ဦးအား ၄င္းကုိ မုန္းတီးေစသည္၊ စြန္႔လႊတ္ေစ သည္” ဟုဆုိပါသည္။ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က “မိမိကုိယ္ကုိ မႏွစ္မျမိဳ႕ျဖစ္လာသည္” ဟု ဆုိခဲ႔ပါသည္။ သင္သည္ အျပစ္တစ္စုံတစ္ရာေပၚတြင္ ထုိသုိ႔ေသာခံစားခ်က္မ်ဳိးကုိ အနည္းငယ္ ပင္ခံစားျခင္းမရွိလွ်င္ သင္သည္ စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ခံစားရမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ ေၾကာင္႔ မယုံၾကည္ေသာသူမ်ားအား အျပစ္ကုိေဖာ္ျပေပးရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ဆုေတာင္းရမည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ေသာအရာတစ္ ခုမွာ အျပစ္ကုိသိျမင္လာေသာသူအား ခရစ္ေတာ္ကုိသိေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေယရႈက “ငါႏွင္႔ စပ္ဆုိင္ေသာအရာကုိယူ၍၊ သင္တုိ႔အား ေဘာ္ျပလိမ္႔မည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ (ေယာဟန္ ၁၆း ၁၄ ) ေခတ္သစ္ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္က “ငါအေၾကာင္းႏွင္႔သက္ဆုိင္ေသာအရာကုိယူ၍၊ သင္တုိ႔အား သိေစလိမ္႔မည္” ဟု ဆုိထားပါသည္။ ေပ်ာက္ဆုံးေသာလူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏သိနားလည္ေစျခင္းမရွိလွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္တုိင္သိရွိရန္ မျဖစ္ႏူိင္ပါ။ သုိ႔ ေသာ္ သင္႔အျပစ္ကုိေဖာ္ျပျခင္းမရွိလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းတရား တြင္ သင္႔အား ခရစ္ေတာ္ကုိ အစစ္အမွန္ထင္ရွားေစမည္မဟုတ္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ တန္ခုိးျဖင္႔သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္လာရန္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္အား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေစလႊတ္ရန္ ဆုေတာင္း ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ (၁) ေပ်ာက္ဆုံးေသာသူအား မိမိျပဳမိေသာဒုစရုိက္အျပစ္ကုိ သိျမင္ေစ ရန္၊ (၂) ထုိသူအား ခရစ္ေတာ္ကုိေဖာ္ျပရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ဆုေတာင္းရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ သူ႕အားအျပစ္မွေဆးေၾကာေပးသည္႔ ခရစ္ေတာ္သြန္းေလာင္းေသာအ ေသြးေတာ္ကုိ သိႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ကုိေဆးေၾကာျခင္းႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ျဖင္႔ ေဆးေၾကာခံရျခင္းမွာ စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ေယာဟန္ ၁၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Brian H. Edwards က “ႏူိးထမႈအတြက္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုက အဘယ္အရာ ဆုေတာင္းရမည္ကုိ မသိၾကပါ” ဟု ဆုိပါသည္။ (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, ၂၀၀၄၊ စာ- ၈၀ ) i

အဘယ္အရာဆုေတာင္းရမည္ကုိ သူတုိ႔မသိသည္႔အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ယေန႔ ေခတ္ကာလတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အျပစ္ကုိသိျမင္လာေသာ ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔၏လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ မျမင္တတ္ေသာေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔က ဘုိးေဘးမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သကဲ႔ သုိ႔ “ေျပာင္းလဲျခင္းအခက္အခဲ” ကုိ မယုံၾကည္ၾကေပ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္သုိ႔တက္ ေရာက္လာေသာ ေပ်ာက္ဆုံးေသာလူတုိ႔ထံ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္ၾကြၿပီး အျပစ္ကုိ သိေစရန္ ဆုေတာင္းရမည္အေၾကာင္း သင္တုိ႔အား ေျပာခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ျပဳမိေသာ အျပစ္ကုိ သိျမင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရႏိူင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထုိ႔ေနာက္ ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္မ်ားက အဘယ္အရာဆုေတာင္းရမည္အေၾကာင္း မသိသည္႔အျခားအေၾကာင္းတရားတစ္ခုမွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဘုိးေဘးမ်ားလက္ခံထားသည္႔ “ေျပာင္း လဲျခင္းအခက္အခဲ” ကုိ ယေန႔ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္မ်ားက လက္မခံျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုိး ေဘးတုိ႔က အျပစ္ကုိသိျမင္လာေသာသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးဘဲ “ႏိူးထလာေသာသူ” ျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။ ဘုိးေဘးတုိ႔က ႏူိးထမႈရွိေသာသူသည္ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ကေလးေမြးဖြါးခါနီးအခ်ိန္တြင္ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာကုိ ခံစားရသကဲ႔သုိ႔ အျပစ္ေၾကာင္႔ နာက်င္ ေၾကကြဲမႈကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ ထုိနည္းလမ္းအားျဖင္႔သာလွ်င္ ေျပာင္းလဲျခင္းအစစ္အမွန္ကုိ ႀကဳံေတြ႕ရေၾကာင္း ဘုိးေဘးတုိ႔က ဆုိပါသည္။ (ခရီးသြားျခင္း တြင္ ရွိသည္႔ “ခရစ္ယာန္တုိ႔” ၏ေျပာင္းလဲျခင္း)

John Samuel Cagan က ရွင္းလင္းသည္႔ေျပာင္းလဲျခင္းအခက္အခဲတစ္ခုကုိ ေတြ႕ ႀကဳံေတြ႕ခဲ႔ပါသည္။ သူ၏ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေခတ္သစ္ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္မ်ားက ကယ္ တင္ျခင္းဟူေခၚေသာအရာကဲ႔သုိ႔မဟုတ္ဘဲ John Bunyan ၏ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ႔သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါ သည္။

      ေျပာင္းလဲျခင္းအစပုိင္းတြင္ ေသခါနီးကဲ႔သုိ႔ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္ သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ရွာမေတြ႕ႏိူင္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္က ထုိအခ်ိန္တြင္ ကၽြနု္ပ္အျပစ္ကုိ သိနားလည္ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္ႏွလုံးသားထဲတြင္ ဘုရားသခင္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းကုိလည္းေကာင္း ျငင္းဆန္ထားသည္။ ထုိအ ေၾကာင္းကုိ မစဥ္းစားလုိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ခံစားေနရေသာဒုကၡကုိ ရပ္ တန္႔မရႏိူင္ပါ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ တနဂၤေႏြနံနက္ပုိင္း တြင္ ငါသည္လုံး၀ လက္ပန္းက်သြားခဲ႔သည္။ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ လ်က္ရွိသည္။ မိမိကုိယ္ကုိ မုန္းတီးလာခဲ႔သည္။ အျပစ္ကုိလည္း မုန္းလာသည္။ ဤခံစားခ်က္ မည္သုိ႔ျဖစ္သည္ကုိပင္ မသိလုိက္ပါ။
      ေဒါက္တာ Dr. Hymers သည္ တရားေဒသနာေဟာေနစဥ္ တြင္ ကၽြနု္ပ္၏မာနက ထုိအရာကုိ ျငင္းပယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ နားမေထာင္ရန္ေပါ႔။ သုိ႔ေသာ္ သူေဟာေနစဥ္တြင္ စိတ္၀ိညာဥ္ထဲ တြင္ရွိေသာအျပစ္မ်ားကုိ လုံး၀ခံစားလာသည္။ ကၽြနု္ပ္သည္ တ ရားေဒသနာၿပီးဆုံးရန္ စကၠန္႔မ်ားကုိ ေရတြက္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ တရားေဟာဆရာသည္ ဆက္လက္၍ ေဟာၿမဲေဟာေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ကၽြနု္ပ္အျပစ္သည္လည္း အဆုံးက မရွိႏိူင္ေတာ႔၊ တုိး၍ တုိး ၍ ႀကီးလာသည္။ ကၽြနု္ပ္ကိုယ္တြင္း ထုိေဖာက္၀င္ေရာက္ေနပါ သည္။ ငါကယ္တင္ျခင္းလုိအပ္သည္ကုိ သိလာသည္။ ေခၚဖိတ္ ေသာအခါတြင္လည္း ငါဆီးတားေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကာရွည္ မေအာင္႔ႏိူင္ေတာ႔ပါ။ ငါသည္ အလြန္အျပစ္ႀကီးေသာသူျဖစ္သည္ ကုိ သိလာသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ငါ႔အား ငရဲသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ႏိူင္ သည္ကုိ နားလည္လာသည္။ ငါရုန္းမထြက္ႏိူင္ေတာ႔ပါ။ လုပ္ ေဆာင္သမွ်တုိင္း အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္က ခရစ္ ေတာ္ထံသုိ႔လာရန္ အႀကံေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြနု္ပ္မသြား ပါ။ အျပစ္အားလုံးကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေယရႈကုိ လက္မခံ ေသးပါ။ ကၽြနု္ပ္မေျပာင္းလဲခဲ႔ရင္ ထုိအခ်ိန္ကာလမ်ားသည္ ခံစားခဲ႔ ဖူးသမွ်တြင္ အခက္ခဲဆုံးအခ်ိန္ကာလပင္ျဖစ္သည္။ ငါသည္ ငရဲ ကုိ အမွန္တကယ္သြားရမည္။ ငါသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ “ႀကိဳး စားသည္။” ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္၀ယ္ပုိင္ဆုိင္ရန္ “ႀကိဳးစားသည္။” သုိ႔ေသာ္ မျဖစ္ႏိူင္ခဲ႔။ မိမိကုိယ္ကုိ ခရစ္ေတာ္ထံမသြားလုိ။ ထုိအ ရာက ကၽြနု္ပ္အား ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ေစသည္။ ကိုယ္ျပဳေသာအျပစ္ က မိမိအား ငရဲသုိ႔တြန္းပုိ႔ေနသည္ဟု ထင္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြနု္ပ္၏ေခါင္းမာျခင္းက မ်က္ရည္မ်ားကုိ လြင္႔စင္ေစသည္ဟု ခံစားမိသည္။ ဤရုန္းကန္မႈမ်ားႏွင္႔ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
      တရားေဒသနာစကားလုံးမ်ားသည္ျဖစ္သည္႔ “ခရစ္ေတာ္၌ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံပါ။ ခရစ္ေတာ္၌ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံပါ” ဟူေသာ တရားေဟာခ်က္ကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ၾကားေယာင္ေနမိသည္။ ေယရႈ ထံပါးတြင္ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးရမည္ဟူေသာအေတြးသည္ အ ကၽြနု္ပ္ကုိ အလြန္ပင္ ဖိအားေပးသျဖင္႔ အဘယ္သုိ႔ တစ္သက္လုံး လက္မခံဘဲမေနႏိူင္ပါ။ ေယရႈသည္ အကၽြနု္ပ္အား အသက္ကုိေပး ထားသည္။ စစ္မွန္ေသာေယရႈသည္ ရန္သူအျဖစ္ရွိေနစဥ္ကာလ ကၽြနု္ပ္အတြက္ အေသခံေတာ္မူခဲ႔သည္။ ထုိအခ်က္က ကၽြနု္ပ္ကုိ ေၾကကြဲေစသည္။ ထုိအရာအားလုံးကုိ လြပ္လပ္စြာသြားခြင္႔ျပဳထား သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ ၾကာရည္မခံႏူိင္ျဖစ္သြားသည္။ ေယရႈကုိ အ မွန္တကယ္ လက္၀ယ္ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္း ေၾကာင္႔ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿပီး ယုံၾကည္ျခင္းျဖင္႔ ေယရႈ ထံသုိ႔ ေရာက္လာသည္။ မိမကုိယ္ကုိ အျပစ္တရား၌ ေသသည္႔ အခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ အကၽြနု္ပ္အား အသက္ကုိ ေပးထား ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္စိတ္ႏွလုံး သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ဆႏၵလုံး၀မရွိပါ။ ကၽြနု္ပ္စိတ္ႏွလုံးျဖင္႔ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူ သည္ ကၽြနု္ပ္ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူသည္။ အျပစ္အလုံးစုံတုိ႔ကုိ အ ေသြးေတာ္အားျဖင္႔ ေဆးေၾကာေတာ္မူသည္။ ထုိခဏခ်င္းတြင္ ကၽြနု္ပ္သည္ ခရစ္ေတာ္အား တြန္းလွန္ျခင္းကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ပါ သည္။ ကၽြနု္ပ္လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ေသာအရာမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိးစား ရန္ျဖစ္သည္မွာ ရွင္းေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ရပ္တန္႔သည္႔အခ်ိန္ တြင္ တိက်သည္႔သာဓကကုိ သတိျပဳမည္႔ေသာအခါ ၄င္းမွာ ေယရႈသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံရပါမည္။ ကိုယ္ကာယခံစားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အလင္းမဲ႔ေနေသာအခ်ိန္ခဏ ေလးတြင္ ခံစားခ်က္ထားစရာမလုိပါ။ ေယရႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသမုိ႔ ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိးစားျခင္းက စိတ္၀ိညာဥ္ထဲက အျပစ္မ်ားကုိ ခြါခ်သကဲ႔သုိ႔ျဖစ္သည္။ အျပစ္ထဲက ထြက္လာၿပီး ေယရႈတပါးတည္းကုိသာ ေမွ်ာ္ၾကပါသည္။ ေယရႈသည္ ကၽြနု္ပ္ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူသည္။
      ေကာင္းေသာအသင္းေတာ္တြင္ ႀကီးျပင္းလာၿပီး သူ႕အား ဆန္႔က်င္ေသာ ထုိက္တန္မႈမရွိသည္႔ အျပစ္သားအား အျပစ္ခြင္႔ လႊတ္သည္အထိ ေယရႈသည္ အဘယ္သုိ႔ခ်စ္ႏိူင္ပါသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္၏ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ စကားလုံးျဖင္႔ေဖာ္ျပရန္ တုိေတာင္း ေကာင္းတုိေတာင္းေပမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအသက္ကုိ အ ကၽြနု္ပ္အဖုိ႔ေပးထားသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင္႔ အကၽြနု္ပ္၌ ရွိသ မွ်ကုိ ကုိယ္ေတာ္အားေပးထားသည္။ သူသည္ မိမိဘုန္းစည္းစိမ္ ကုိ စြန္႔လႊတ္ကာ လက္၀ါးကပ္တုိင္တြင္ အေသခံသည္။ မိမိအ သင္းေတာ္ႏွင္႔ကယ္တင္ျခင္းအဖုိ႔အလုိ႔ငွါ ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္းကုိလည္း ခံေတာ္မူသည္။ သူ႕ေမတၱာကုိ အဘယ္သုိ႔ အျပည္႔အ၀ ေဖာ္ျပႏိူင္ မည္နည္း။ ေယရႈသည္ ကၽြႏု္ပ္၏မုန္းတီးျခင္းႏွင္႔အမ်က္ေဒါသကုိ အေ၀းသုိ႔ေဆာင္ယူၿပီး ေမတၱာကုိ အကၽြနု္ပ္အားေပးထားသည္။ အသစ္ေသာစတင္ျခင္းထက္မ်ားစြာေသာအရာကုိ ေပးထားသည္။ သူသည္ အသက္တာသစ္ကုိလည္း အကၽြႏု္ပ္အားေပးထားသည္။

ေဒါက္တာ Martyn Lloyd-Jones က တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲ ျခင္း၏သာဓကႏွင္႔ပါတ္သက္ၿပီး ေရာမ ၇ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ပုိဒ္တြင္ ေပးထားသည္ကုိ သေဘာတူ ပါသည္။ ေဒါက္တာ Lloyd-Jones က ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားသည္ ေပါလု၏ကုိယ္ပုိင္ေျပာင္းလဲျခင္း အေတြ႕အႀကံဳပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ၄င္းကုိ ကၽြနု္ပ္သေဘာတူလက္ခံသည္။

“ငါသည္ ၿငိဳျငင္ေသာသူျဖစ္ပါသည္တကား။ ဤအေသေကာင္မွငါ႔ ကုိ အဘယ္သူ ကယ္လႊတ္မည္နည္း။” ( (ေရာမ ၇း ၂၄ )

၄င္းသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အျပစ္သားသည္ မိမိကုိယ္ကုိ အရႈံးေပးလုိက္ေသာအခါ သူ႕အား ေက်းကၽြန္ျပဳထားေသာ အျပစ္ရွိေသာစိတ္ႏွလုံးျဖင္႔ မႏွစ္ျမဳစ္ျဖစ္လာေသာအခါ စစ္မွန္ ေသာေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္လာမည္။

“ငါတုိ႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင္႔ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာဘုရားသ ခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွေပ၏။” ( (ေရာမ ၇း ၂၅ )

စိတ္ထိခုိက္ခံစားေနရေသာအျပစ္သားကုိ သခင္ေယရႈခရစ္က ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအခ်ိန္တြင္ အျပစ္ထဲတြင္ရွိသျဖင္႔ ေမွ်ာင္လင္႔ျခင္းမဲ႔ေနသည္ဟု ထင္ ေနေသာအျပစ္သားသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေယရႈထံသုိ႔ျပန္လွည္႔လာၿပီး သူ၏အေသြးေတာ္အား ျဖင္႔ အျပစ္မ်ားကုိ ေဆးေၾကာေပးပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏အခ်ိန္ကာလတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အခက္အခဲမွာ ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္အမ်ားစုသည္ ဤအေရးႀကီးေသာအေတြ႕အႀကဳံကုိ ျဖတ္ သန္းမသြားေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအခ်က္တြင္ ၾသတၱပၸစိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိတစ္ခုတည္း မဟုတ္သည္လည္းျဖစ္ႏိူင္သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၀ါဒီမ်ားသည္ အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းကုိ ရြက္ဆုိၾကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္ကတည္းက တစ္ႏိူင္ငံလုံးႏိူးထ မႈမရွိသည္႔ တစ္ခုတည္းေသာအေရးႀကီးသည္႔အေၾကာင္းတရားမွာ ၄င္းျဖစ္မည္ဟု ကၽြနု္ပ္ယုံ ၾကည္မိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ သင္သည္ အသင္းေတာ္တြင္ ႏိူးထမႈကုိ အမွန္တကယ္ ျမင္ေတြ႕လုိလွ်င္ ဤအရာမ်ားမွာ သင္ဆုေတာင္းရမည္႔ အေရးႀကီးသည္႔အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ ပထမအ ခ်က္အေနျဖင္႔ ဘုရားသခင္သည္ လူတုိ႔အျပစ္ကုိျမင္ေစေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေစလႊတ္ရန္ ဆုေတာင္းရမည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင္႔ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္သည္ လူတုိ႔ အား ေယရႈကုိထင္ရွားေစၿပီး သူ႕ထံသုိ႔ ဆြဲေခၚရန္၊လက္၀ါးကပ္တုိင္တြင္ အေသခံျခင္းျဖင္႔ အ ျပစ္လႊတ္ျခင္းကုိ ရရွိရန္၊ အေသြးေတာ္အားျဖင္႔ အျပစ္ကုိေဆးေၾကာေပးရန္ ဆုေတာင္းရပါ မည္။

သင္းအုပ္ Brian H. Edwards က ႏူိးထမႈဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကုိ “ေျပာင္းလဲသူမ်ား၊ စိတ္အားထက္သန္သူမ်ား၊ မႏိူးထမသူမ်ား” အေပၚတြင္ အဓိကဦးတည္ထားသည္ဟု ဆုိပါ သည္။ (ႏူိးထမႈ၊ Evangelical Press, ၂၀၀၄၊ စာ- ၁၂၇ ) ႏူိးထမႈဆုေတာင္းျခင္းတြင္ “ေျပာင္း လဲသူမ်ား”၊ “စိတ္အားထက္သန္သူမ်ား၊” “မႏိူးထသူမ်ား” ကုိ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ အဓိကထားပါ သနည္း။ အေၾကာင္းမွာ ေျပာင္းလဲေသာသူမ်ားသည္လည္း ေနာက္ျပန္လဲႏိူင္ပါသည္။ First Chinese Baptist Church တြင္ ႏိူးထမႈေရာက္လာေသာအခါ စိတ္ႏွလုံးသားထဲတြင္ အျပစ္ ကိန္းေအာင္းေနသည္႔ ကယ္တင္ျခင္းရရွိၿပီးသူ မ်ားၾကားတြင္ အစျပဳပါသည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိ မ်က္ရည္ျဖင္႔ လူတုိင္းေရွ႕တြင္ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ၀န္ခံၾကသည္။ အခ်ဳိ႕တုိ႔က အသင္းေတာ္ရွိ အျခားသူမ်ားအေပၚ ခါးသီးမႈေတြျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အသက္တာထဲသုိ႔ သုိသုိသိပ္သိပ္အ ျပစ္ေရာက္လာေစရန္ ခြင္႔ျပဳထားသည္။ သူတုိ႔သည္ အျပစ္မ်ားကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လ်က္ ကိစၥ မရွိပါဘူးဟုလည္းဆုိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္လာေသာအ ခါ သူတုိ႔သည္ စိတ္ႏွလုံးက်ဳိးပဲ႕လ်က္ရွိၾကပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းတြင္ ေအးတိ ေအးစက္ႏွင္႔ေသလ်က္ေနၾကသည္ကုိ သတိျပဳမိၾကသည္။ သူတုိ႔က အသင္းေတာ္ရွိအျခားသူ မ်ားႏွင္႔ခါးသီးၿပီး ေဒါသျဖစ္ေနသည္ကုိ သိၾကသည္။ အျခားသူမ်ားက ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ ေစလုိေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ႔ၾကပါသည္။

တစ္စုံတစ္ခုေသာအရာတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံရန္ ျငင္းဆန္ေသာ ခရစ္ယာန္လည္း ကၽြနု္ပ္တုိ႔အသင္းေတာ္တြင္ ရွိေကာင္းရွိႏိူင္သည္။ ထုိသူသည္ ႏူိးထမႈကုိ ဟန္႔တားသည္လည္း ျဖစ္ႏိူင္ပါသည္။ ၁၉၇၀ခုႏွစ္တြင္ Wilmore, Kentucky, တြင္ရွိေသာ အာဘူရီေကာလိပ္တြင္ ႏိူးထမႈေရာက္လာေသာအခါ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲသည္႔ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားသည္ လူသူေရွ႕တြင္ အျပစ္ကုိ ၀န္ခံရမည္ဟု ခံစားမိခဲ႔ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ အခန္း တြင္ရွိသည္႔မုိက္ခရိုဖုန္းကုိရရွိရန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေစာင္႔ဆုိင္ေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျဖင္႔ အျပစ္ကုိ၀န္ခံေတာင္းပန္ၿပီး [နာမခံျခင္း] အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

အာဘူရီအစည္းအေ၀းကုိဦးေဆာင္ေသာသူသည္ တရားကုိမေဟာပါ။ သက္ေသခံ ခ်က္အနည္းငယ္ကုိသာေပးသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ခရစ္ယာန္အေတြ႕အႀကဳံကုိေျပာျပရန္ ေက်ာင္း သား/သူမ်ားကုိ ေခၚဖိတ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းႏွင္႔ပါတ္သက္ၿပီး ထူးဆန္းေသာအရာမရွိပါ။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ၄င္း၏ကမ္းလွမ္းမႈကုိ တုန္႔ျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အျခားတစ္ေယာက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ျဖင္႔ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။“ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔ သည္ ပလႅင္နားတြင္ သြန္းေလာင္းၾကပါသည္။ သူက “ငါေၾကကြဲသည္” ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရုံး၀န္ထမ္းမ်ား၊ တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းၾကသည္၊ ငုိေၾကြးၾက သည္၊ သီခ်င္းသီဆုိၾကပါသည္။ သူတုိ႔အေပၚ မေကာင္းေသာအရာလုပ္ေဆာင္ေသာသူတုိ႔ကုိ ရွာေဖြၾကသည္။ အျပစ္ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကုိ ေတာင္းခံၾကသည္။ အစည္းအေ၀းသည္ ရွစ္ရက္ၾကာ ေညာင္းခဲ႔သည္။ (၂၄ နာရီ တစ္ရက္ )

ဤသည္မွာ First Chinese Baptist Church တြင္လည္း ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ၄င္းသည္ အပ္ပူရီႏိူးထမႈႏွင္႔လည္း တထပ္တည္းက်လ်က္ရွိပါသည္။ တရုတ္လူငယ္ မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အျပစ္ကုိေနာင္တရ၀န္ခံၿပီး ဆုေတာင္းၾကသည္တြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင္႔ လာပါသည္။ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းအျပစ္၀န္ခ်လာျခင္းသည္ ၁၉၁၀ခုႏွစ္ ကုိးရီးယားႏိူးထမႈႏွင္႔တူ ညီပါသည္။ ယေန႔တြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ မ်က္ရည္မ်က္ခြက္ျဖင္႔ ပြင္႔လင္းေသာ၀န္ခံျခင္းသည္ တရုတ္ႏိူင္ငံ၊ ႏူိးထမႈႀကီးျဖစ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ရွိသည္။ Evan Roberts က ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္ေသာေၾကာင္႔ “သခင္ဘုရား၊ က်ဳိးပဲ႔ေစပါ” ဟုေအာ္ဟစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ေ၀းလ္ႏိူင္ငံႏူိးထမႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါသည္။ သင္ေကာ မည္သုိ႔နည္း။ ဘုရားသခင္က သင္႔အား က်ဳိးပဲ႔ေစရန္ ဆုေတာင္းရမည္။ “ဘုရားသခင္၊ စစ္ေၾကာေတာ္မူပါ” သီခ်င္းကုိ သီဆုိၾကပါစုိ႔။

“အုိဘုရားသခင္၊ အကၽြနု္ပ္ကုိစစ္ေၾကာ၍၊
အကၽြနု္ပ္ႏွလုံးကုိ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။
စုံစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကုိလည္း သိမွတ္ေတာ္မူပါ။
ဆုိးေသာလမ္းသုိ႔ အကၽြနု္ပ္လုိက္သည္ ၊
မလုိက္သည္ကုိ ၾကည္႔ရႈ၍၊
ထာ၀ရလမ္းထဲသုိ႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ။”
   (ဆာလံ ၁၃၉း ၂၃၊ ၂၄ )

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းသက္မူပါ၊ အကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းပါ၏။
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းသက္မူပါ၊ အကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းပါ၏။
ျပဳျပင္၍ အလုိေတာ္အတုိင္း ပုံသြန္းေတာ္မူပါ။
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းသက္မူပါ၊ အကၽြနု္ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းပါ၏။

ဘုရားသခင္သည္ ႏူိးထမႈတစ္ခုတြင္ သူ၏၀ိညာဥ္ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူလွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔အသင္း ေတာ္၌ ထုိသုိ႔ျဖစ္ႏိူင္ပါသည္။ “အုိဘုရားသခင္၊ စစ္ေၾကာမူပါ” ကုိ သီဆုိၾကပါစုိ႔။

“အုိဘုရားသခင္၊ အကၽြနု္ပ္ကုိစစ္ေၾကာ၍၊
အကၽြနု္ပ္ႏွလုံးကုိ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။
စုံစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကုိလည္း သိမွတ္ေတာ္မူပါ။
ဆုိးေသာလမ္းသုိ႔ အကၽြနု္ပ္လုိက္သည္ ၊
မလုိက္သည္ကုိ ၾကည္႔ရႈ၍၊
ထာ၀ရလမ္းထဲသုိ႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ။
   ( ဆာလံ ၁၃၉း ၂၃၊ ၂၄ )

အာမင္။


သင္သည္ ေဒါက္တာ HYMERS ကုိ စာေရးသားေပးပုိ႔လွ်င္ မည္သည္႔ႏိူင္ငံကေန ေရး သားေပးပုိ႔သည္ကုိ ေျပာျပရမည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ သင္႔အား အေျဖေပးႏိူင္မည္မဟုတ္ ပါ။ ဤတရားေဒသနာက သင္႔အား ေကာင္းႀကီးေပးလွ်င္ ေဒါက္တာ Hymers ထံ အီးလ္ေမးလ္ေပးပုိ႔ၿပီး ေျပာျပပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏ေနထုိင္ရာႏိူင္ငံကုိ ထည္႔သြင္းေရး သားဖုိ႔ မေမ႔ပါႏွင္႔။ ေဒါက္တာ Hymers ၏ အီးလ္ေမးလ္လိပ္စာမွာ rlhymersjr@sbcglobal.net (ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။ ) ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ Hymers အား မည္သည္႔ဘာသာျဖင္႔မဆုိ စာေရးသားႏိူင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဂၤလိပ္ ျဖင္႔ေရးႏိူင္လွ်င္ ပုိေကာင္းသည္။ စာတုိက္ျဖင္႔ ေရးသားေပးပုိ႔လုိလွ်င္ သူ၏လိပ္စာမွာ စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္ ၁၅၃၀၈၊ ေလာစ္အိန္ဂ်ယ္လ္၊ စီေအ၊ ၉၀၀၁၅ ျဖစ္သည္။ ဖုန္းဆက္ၿပီး စကားေျပာလုိလွ်င္ (၈၁၈) ၃၅၂-၀၄၅၂ ျဖစ္သည္။

(တရားဒေသနာနိဂုံး)
သင်သည် ဒေါက်တာ Hymer ၏တရားဒေသနာကို အင်တာနက်ပေါ်တွင်
www.sermonsfortheworld.com ဖြင့်
အပတ်တိုင်းကြည့်ရှုနိူင်သည်။ "တရားဒေသနာစာမူ"ကိုနှိပ်ပါ။

ဤတရားဒေသနာစာမူများသည် မူပိုင်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Dr. Hymers ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲ စာအားဖှငျ့လညျး အသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒေါက်တာ Dr. Hymers ၏ ဗွီဒီယိုတရားဟောချက်
များကိုမူ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုနိူင်သည်။