Print Sermon

Każdego miesiąca teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 116.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com. Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 37 języki, docierając do tysięcy ludzi. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób co miesiąc możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie, w tym również wśród narodów muzułmańskich i hinduskich.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEGO KRWIĄ JESTEŚMY OCZYSZCZENI!

BY HIS BLOOD WE ARE CLEANSED!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 28-go stycznia 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 28, 2018

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego” (Izajasz 53:3).

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze... a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).


W ubiegłą niedzielę zwiastowałem kazanie o tym, jak niezbędna jest krew Chrystusa („Z krwią czy bez krwi”). Zawarłem w nim dwa punkty. Po pierwsze, rozważaliśmy, co stanie się z nami bez przelanej krwi Chrystusa. Po drugie, co stanie się z nami, gdy skorzystamy z przelanej krwi Chrystusa.

Wspomniałem piekło krótko w dwóch paragrafach na początku. A pozostałą część pierwszego punktu poświęciłem grzechowi. Powiedziałem, że bez przelanej krwi Chrystusa „nie ma wolności od grzechów. Nie ma wybawienia z grzechów. Nie ma uwolnienia z grzechów. Nie ma przebaczenia grzechów”. Następnie w drugim punkcie mówiłem o tym, „co stanie się z tobą, gdy skorzystasz z przelanej krwi Chrystusa”. Na czterech stronach ogłaszałem wspaniałą moc krwi Chrystusa, która „wymazuje grzechy”, „przebacza grzechy”, „wybawia z grzechów”, „daje wolność z grzechów”, „wybaczenie z grzechów” i „dostęp do nieba”. Powiedziałem, że ci, którzy są w niebie, będą śpiewać o tym, że zostali „wykupieni przez krew Chrystusa”. Zacytowałem hymn Fanny Crosby „Odkupiona przez krew Baranka”. Zacytowałem Spurgeona, który powiedział: „Ewangelia bez krwi... to ewangelia diabła”. Zacytowałem hymn Charlesa Wesley’a:

Jego krew oczyścić może największego grzesznika,
   Jego krew przelana za mnie.
   („O For a Thousand Tongues”, Charles Wesley, 1707-1788).

Razem zaśpiewaliśmy ten hymn, a po nim kolejny „O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc, w świętej Zbawicielowej krwi” (Lewis E. Jones, 1865-1936). Zaśpiewaliśmy tą pieśń trzy razy! Następnie zacytowałem fragment Octaviusa Winslowa, wielkiego kaznodziei z XIX wieku, który powiedział: „gdy uklękniecie przed Chrystusem, [doświadczycie oczyszczenia sumienia] tą krwią, która przebacza i usuwa wszystkie winy”. A potem zacytowałem Spurgeona, który powiedział do młodego człowieka: „przyjdź do samego Jezusa. On obmyje twoje grzechy swoją cenną krwią”. A następnie hymn „Tak, jakim jest”, w którym mowa jest o tym, że krew Jezusa „była przelana za mnie”. Zakończyłem kazanie mówiąc: „zaufajcie Jezusowi. Przyjdźcie do Jezusa, aby zostać obmytymi z grzechów Jego cenną krwią”. Nie wiem, jak mógłbym wyrazić to jaśniej!

W niedzielę rano John Samuel Cagan zwiastował kazanie „The Preeminence of Christ”. Cagan zakończył je, cytując Kolosan 1:14:

„w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”.

Następnie Cagan powiedział: „Jego krew jest zadośćuczynieniem za twoje grzechy. Powierz się Jego miłosierdziu. Tylko On może wykupić cię z grzechów swoją krwią. Modlę się, abyś dzisiaj zaufał Jezusowi”. Kazanie Cagana zostało wygłoszone po pieśni zaśpiewanej przez Griffitha „O Sacred Head, Now Wounded”, w której wywyższona jest krwawa ofiara Chrystusa za nasze grzechy. Również przed moim kazaniem w niedzielę wieczorem zaśpiewał pan Griffith pieśń „There is a Fountain” Williama Cowpera:

Jest fontanna pełna krwi,
   Zaczerpniętej z żył Emmanuela.
Grzesznicy, którzy tam zanurzą się,
   Obmyci zostają ze wszystkich win.

A jednak całe zwiastowanie i pieśni o oczyszczającej z grzechów krwi Jezusa nie zrobiły żadnego wrażenia na wielu z was, którzy jesteście zgubieni! Żadnego! Po wieczornym kazaniu przyszła do mnie pewna dziewczyna. Powiedziałem, aby „uklękła i zaufała Jezusowi”. Spojrzała na mnie ze złością i powiedziała „Nie!”. Nie mogłem w to uwierzyć! Po co przyszła do mnie? Czy myślała, że przyjście do mnie zbawi ją? Byłem zdumiony! Potem przyszedł młody mężczyzna. Miał łzy w oczach, więc myślałem, że został przekonany o grzechach. Ale nie. Bał się tylko, że pójdzie do piekła, o którym niewiele wspominałem w moim kazaniu! Bał się, że pójdzie do piekła! I to wszystko! Nie wspominał zupełnie swoich grzechów. I nie powiedział nawet słowa – ani jednego słowa – o krwi Jezusa i jej mocy obmywania z grzechów! Ani jednego słowa, chociaż przez cały dzień słyszał o oczyszczającej mocy krwi Jezusa, zaczynając od kazania Johna Cagana, aż po moje wieczorem. Nie wspomniał nawet hymnów o krwi Jezusa obmywającej z grzechów. Wyglądało tak, jakby w ciągu całego dnia nie usłyszał ani jednego słowa o oczyszczającej mocy krwi Jezusa. Nie pamiętał ani jednego słowa!

Dlaczego ta dziewczyna o zagniewanej twarzy przyszła do mnie, nie myśląc ani przez chwilę o miłości Jezusa i jego krwawej ofierze za nasze grzechy? Dlaczego przyszedł ten młody mężczyzna, lękający się piekła, lecz niewspominający nawet słowem o oczyszczającej krwi Jezusa? Odpowiedź znajdujemy w naszym pierwszym tekście:

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi... jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego” (Izajasz 53:3).

Moi drodzy przyjaciele, potrzeba cudu łaski, aby zgubiony grzesznik przestał gardzić i odrzucać Jezusa. Potrzeba działania Ducha Świętego, aby zgubiony grzesznik przestał ukrywać się przed Jezusem i zaczął doceniać Jego oczyszczającą krwawą ofiarę za grzechy.

W naszym drugim tekście mowa jest o tym, czego dokonał Jezus, aby nas zbawić, nawet jeśli do tej pory gardzicie Nim i odrzucacie Jego krew:

„Lecz on zraniony jest za [nasze] występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).

Zanim zacząłem zwiastować w ubiegłą niedzielę wieczorem, przeczytałem świadectwa dwóch młodych kobiet, które przychodziły do zboru Spurgeona. O jednej z nich powiedziano:

Jej serce pozostawało niewzruszone, aż usłyszała zwiastowanie Spurgeona. Zaczęła bardzo bać się sądu za grzechy. Przychodziła do kościoła, ale przez kilka miesięcy pozostawała w rozpaczy. A potem usłyszała zwiastowanie Spurgeona na temat miłości. Zaufała Jezusowi i Jego odkupiającej krwi, i została zbawiona.

A o drugiej młodej kobiecie tak napisano:

Wiedziona ciekawością, przyszła posłuchać zwiastowania Spurgeona. Wyszła z kościoła w strachu. Powiedziała: „Żałowałam, że posłuchałam jego zwiastowania. Byłam zdecydowana nigdy więcej tam nie wrócić. Ale czułam się okropnie, gdy nie przychodziłam. Lecz gdy przyszłam, by go posłuchać, czułam się równie źle. W końcu zaufałam Chrystusowi i znalazłam w Nim pokój i pocieszenie. Znalazłam Go dopiero wtedy, gdy porzuciłam poszukiwania pokoju w czymś lub kimś innym niż Jezus. Na początku próbowałam wszystkiego innego, lecz nic nie mogło dać mi pokoju, aż w końcu znalazłam Chrystusa i Jego zbawczą krew”.

Odkupiona! Zaśpiewajmy razem tą pieśń!

Odkupiona, odkupiona, odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona, odkupiona, jestem Jego dzieckiem na wieki.
    („Redeemed”, Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Zaśpiewajmy jeszcze raz!

Odkupiona, odkupiona, odkupiona przez krew Baranka;
Odkupiona, odkupiona, jestem Jego dzieckiem na wieki.

Krew Jezusa, który wykupiła nas, nie jest zwykłą krwią. W Dziejach Apostolskich 20:28 czytamy o tym, jak wspaniała jest krew Jezusa. Paweł powiedział do starszych zboru w Efezie:

„abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią”.

Czy uważasz, że źle przetłumaczono to w Biblii króla Jakuba? Zatem posłuchaj współczesnego tłumaczenia z Biblii New International translation:

„Bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, który został wykupiony jego własną krwią”.

Może nadal nie jesteś przekonany. Zatem podam wam tłumaczenie „New American Standard”:

„Prowadźcie Kościół Boży, za który zapłacił On swoją własną krwią”.

Wyraźnie widzimy, że krew Jezusa, która oczyszcza z grzechów, nie jest zwykłą krwią. Jesteśmy wykupieni z grzechów „krwią Bożą”. Jezus Chrystus to Druga Osoba Trójcy – Bóg Syn. Bóg wcielony. Bóg w ludzkim ciele. Zatem zupełnie poprawną rzeczą jest nazywanie Jego krwi „krwią Bożą”. Tak właśnie powiedział wielki kaznodzieja – Spurgeon: „Nie ma takich grzechów, których nie mogłaby zmyć krew Chrystusa”. Charles Wesley powiedział:

On łamie moc grzechów naszych,
   Wypuszcza więźniów na wolność;
Jego krew najbardziej skalanego oczyścić może,
   Jego krew za mnie przelana.
(„O For a Thousand Tongues to Sing”, Charles Wesley, 1707-1788;
      na melodię „O Set Ye Open Unto Me”).

Zaśpiewajmy to!

On łamie moc grzechów naszych,
   Wypuszcza więźniów na wolność;
Jego krew najbardziej skalanego oczyścić może,
   Jego krew za mnie przelana.

Czy uważasz, że jesteś bezgrzeszny? Wątpię, abyś był tak czysty jak Charles Wesley przed swoim zbawieniem. Pościł kilka razy w tygodniu. A ty? Modlił się godzinami. A ty? Był nawet misjonarzem wśród amerykańskich Indian. A ty? Nie chciał przyznać, że w głębi serca jest grzesznikiem. Był jak dziewczyna w kościele Spurgeona, która powiedziała:

Znalazłam Go dopiero wtedy, gdy porzuciłam poszukiwania pokoju w czymś lub kimś innym niż Jezus. Na początku próbowałam wszystkiego innego, lecz nic nie mogło dać mi pokoju, aż w końcu znalazłam Chrystusa i Jego zbawczą krew.

Czy i ty tak robisz? Czy próbowałeś już wszystkiego? Jednak nic nie daje ci pokoju, nieprawdaż? Oczywiście, że tak jest! I nigdy nie znajdziesz pokoju. Nigdy nie będziesz miał pokoju! Nigdy nie będziesz miał pokoju! Nigdy nie będziesz miał go, aż nie przestaniesz szukać gdzie indziej, niż u Jezusa i nie przyznasz się, że potrzebujesz Jego zbawczej krwi!

O innej młodej kobiecie powiedziano:

Przychodziła do kościoła, ale przez kilka miesięcy pozostawała w rozpaczy. A potem usłyszała zwiastowanie Spurgeona na temat miłości. Zaufała Jezusowi i Jego odkupiającej krwi, i została zbawiona.

Znalazłam Go dopiero wtedy, gdy porzuciłam poszukiwania pokoju w czymś lub kimś innym niż Jezus. Na początku próbowałam wszystkiego innego, lecz nic nie mogło dać mi pokoju, aż w końcu znalazłam Chrystusa i Jego zbawczą krew.

W Biblii czytamy:

„W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów”.

Następnie John Samuel Cagan powiedział: „Jego krew będzie zadośćuczynieniem za twoje grzechy. Powierz się Jego miłosierdziu. Tylko On może wykupić cię z twoich grzechów swoją krwią. Modlę się, abyś dzisiaj zaufał Jezusowi”.

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi... jak ten, przed którym zakrywa się twarz... Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze... jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:3, 5).

„Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9:22). Ale dziękujmy Bogu za to, że „krew Jezusa Chrystus jego Syna oczyszcza nas w wszystkich grzechów” (1 List Jana 1:7). Oby słowa pieśni Charlotte Elliott (1789-1871) stały się dziś wieczorem i twoim wyznaniem:

Tak, jakim jest - nic nie mam, nic
   Prócz tego, że mnie głos Twój zwie,
Że krew Twa lała się za mnie;
   Baranku Boży, idę już!

Mając piętnaście lat John Samuel Cagan powiedział:

Nie mogłem znaleźć żadnej formy pokoju... Byłem zmęczony zmaganiem się; byłem tam zmęczony tym, kim byłem... Próbowałem zbawić się. Próbowałem zaufać Chrystusowi, lecz nie udawało mi się. Nie mogłem poddać się Chrystusowi, nie mogłem podjąć decyzji, by zostać chrześcijaninem... A to sprawiało, że czułem się beznadziejnie... Jezus oddał swoje życie za mnie. Został ukrzyżowany za mnie... Świadomość tego przygniatała mnie. Musiałem to zrobić... Musiałem mieć Jezusa! W tamtej chwili poddałem się Jemu i przyszedłem do Niego przez wiarę...; było to proste odpocznienie w Chrystusie, który mnie zbawił! On obmył mnie z grzechów swoją krwią!... W tamtym momencie nie było żadnego fizycznego odczucia lub oślepiającego światła. Nie potrzebowałem odczuć. Miałem Chrystusa! A ufając Chrystusowi czułem, że grzechy zostały zabrane z mojej duszy. Odwróciłem się od grzechu i patrzyłem tylko na Jezusa! Jezus mnie zbawił... moja wiara spoczywa w Jezusie, który mnie zmienił... Dał mi życie i pokój... Chrystus przyszedł do mnie i z tego powodu nigdy Go nie opuszczę... On obmył moje grzechy swoją krwią.

Tak, jakim jest - nic nie mam, nic
   Prócz tego, że mnie głos Twój zwie,
Że krew Twa lała się za mnie;
   Baranku Boży, idę już!

Tak, jakim jest, Tyś łaskaw mi,
   Przebaczasz i omywasz z win,
Dla Twych obietnic wierzę Ci
   Baranku Boży, idę już!

Miłością Swoją serce zgój.
   Bym wiecznie już pozostał Twój,
Baranku Boży, idę już

Czy przyjdziesz do Jezusa i zostaniesz obmyty z wszystkich grzechów Jego drogocenną krwią? Czy przyjdziesz do Jezusa? Czekamy, by pomodlić się z tobą. Przyjdź tutaj i usiądź w dwóch pierwszych rzędach, gdy inni pójdą na posiłek. Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Saved by the Blood of the Crucified One” (S. J. Henderson, 1902).